Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/14/20 in all areas

 1. 2 points
  Отче Наш. „Ще се развеселя“. Ще прочета само една част от 5-тата глава от Евангелието на Матея. „Духът Божи“. 620. Те ще наследят земята - 15 март 1936 г. Добрата Молитва. Те ще наследят земята
 2. 1 point
  Господнята молитва 63. Где е правият път? - 27 декември 1920 г. Где е правият път? - В страданията. Те ни показват веднага правия път. В правия път са страданията. Някой трябва да мине през река, обикаля покрай брега, за да търси удобно място - брод, за да мине. С това се забавя. Но ако види зор, намери се пред опасност, веднага влиза в реката и намира правия път, без да гледа има ли брод, или няма, не мисли дали е плитко, или дълбоко. Добрата молитва
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×