Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/21/20 in all areas

 1. 1 point
  kipenzov

  Математиката

  Сега като прегледах поста се усетих, че вероятна причина за неуспеха на предаването на смисли е разликата в "измеренията" на обектите. Защото при кватерноните и "движението" по една от осите на даден кватернон се получава двойно ексцентрична форма. Но тази форма е ортогонална проекция. А при ортогоналните проекции става въпрос за проектиране в по-ниско с 1 измерение пространство. В случая име една есенциална подробност! Сетивния ни свят (3Д, 3-мерен), с добавено усещане, чувство за Време = 4-мерен Свят. Време-пространство, Континуум. Но идеята за кватерноните като "инструмент" за математически модел на Мислите, касае 5-мерно пространство.(Защото мислите имат и трансцедентална страна, отвъд време-пространствен компонент, т.е. над 4Д). "Подробността" диктува и тънкия момент, че "примерът ми от клипчето за "Епичните кръгове", касае 2-мерно геометрично построение. И за "докосване" до аналогията с кватерноните, трябва това да "се качи" като мисловна представа в 3Д, което веднага от "кръговете" ще даде "сфери", а в по-високо откъм мерност виртуално пространство за анализ, "преходът" от 3Д в 4Д ще се изрази в - от Сфера в Хиперсфера. Пак стана сложно като изказ, ама абстрактното е трудна за обяснение! Сори...
 2. 1 point
  kipenzov

  Егото, що е то?

  Ако приемеш съвет от мен! Докато четеш К.Г.Юнг, обърни внимание на разликата между "цялата личност" и "цялОСТНата личност"! Разликата е огромна! Така или иначе, покрай майка ти и неква там секта, в която си била, имаш доста инфо за Християнството! Аз лично, откривам почти пълна идентичност между двете понятия - Юнговото "Цялостна личност" и христ.религиозното - "Христос"... А и още нещо... Юнг има доста трудове, но в "Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност", още в самото начало дава много добро описание на концепцията му за съзнанието. Нататък, в аргументацията му за аналогията между Христос и архетипа на Цялостната личност, не ти препоръчвам да прелистваш, щото е доста абстрактно. Паралелно с това, Дънов в беседите също има такива, в които е дал инфо за психодинамиката при формирането на човека, изразена с описания на "Майката", "Бащата" и "Детето"
 3. 1 point
  Станимир

  Свободата и Цялото

  Не само това. Грешките са неизбежни на определен етап от развитието на човека. Тази случка в Едем е била неизбежна. На човека се дава възможност да избира, но той все още няма знанията и качествата за да направи разумен избор. Това е начинът за натрупване на нужния опит и за придобиване именно на тези необходими за разумния живот знания и качества. Всеки може да види, че нещо подобно се случва и в отделното човешко въплъщение, когато детето е неспособно да взема най-адекватните решения. Да оставиш свободен някого за да се завърне сам - стана въпрос за това в предходните дни. Това всъщност е изгонването от Едем, което би следвало да доведе до израстване и до завръщане (като в притчата за блудния син). В някои случаи въпросното израстване може да продължи твърде дълго, човекът да не успява да достигне до нужното осъзнаване - това все пак е реалният живот, а не някаква дирижирана пиеска. А и каква свобода има в последната? Но на такива хора им се дават възможности непрекъснато, дори и да не е очевидно за тях и за останалите.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×