Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/12/21 in all areas

 1. 2 points
  Благодаря . Ние сме във втория етап на устрояването . Но едни го разбират , да се устроят , А други , че имаме задължения към вселената .Да , любовта е потоците да текат в двете посоки , получавам и давам . А какво да прави човек ли?
 2. 1 point
  „Отче наш“ „В начало бе Словото“ Ще прочета сaмо един стих от Битието: „В начало Бог създаде небето и земята, и земята бе неустроена и пуста.“ „Духът Божи“ 641. В начало Бог създаде небето и земята - 7 март 1937 г. „Благословен Господ Бог наш“ Тайна молитва
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×