Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/30/21 in all areas

 1. 1 point
  „Отче наш“ „Ще се развеселя“ Ще прочета няколко стиха от 2-ра глава от Евангелието на Лука. Ще говоря върху 15-и стих от прочетената глава: „Да идем, прочее, във Витлеем.“ „Духът Божи“ 648. Да идем във Витлеем - 25 април 1937 г. „Благословен Господ Бог наш“ Тайна молитва Да идем във Витлеем
 2. 1 point
  Благодаря за ценния съвет . Днес ми се напомня за втори път . Защо ли . Има такава илюзия , че човек като понаучи нещо и започва да си мисли че може много . Обаче Не , Истината е , че моженето касаещо положението на другите се определя от много фактори . Така че смиряването на егото е основен подход във всяко действие .. Не е лесно да измиеш краката на някой .
 3. 1 point
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×