Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/17/18 in Блог Коментари

 1. 1 point
  kipenzov

  Ницше

  Лелее, хвърли ме в дълбоката символика! Ма явно съм имал нужда от предизвикателство!! Тая беседа е доста ,,по-наситена" от други, които сте публикували във форума!?!
 2. 1 point
  Слънчева

  Ницше

  https://beinsa.bg/beseda.php?id=277
 3. 1 point
  kipenzov

  Ницше

  Права си! Просто изразих личното си негодувание от манипулативното поднасяне на субективни оценки в тези телевизии, а оценката всеки си я прави сам. Но Ницше е громил точно лицемерното ,,религиозничине", което си е конформисткото ,,сливане" със стадото, без изобщо на вътрешно ниво да има осъзнато ,,сливане" със същинската божественост. И като със скалпел ,,отделя" псевдорелигиозната ,,християнственост" от ,,сенчестото" желание за власт и надмощие. Никъде в трудовете си Ницше не оспорва Христовия образ! Това се премълчава удобно в полза на ционистката пропаганда, чиято основна цел е да остане неосветена. Извинявам се за агресивния тон, просто темата винаги е имала особен заряд за мен, защото я ,,свързвам" с личната свобода!
 4. 1 point
  Слънчева

  Ницше

  И на мен представянето не винаги ми харесва. Но има анализ, има доста неща, които може да се научат. Все пак всеки сам може да отсее пристрастията.
 5. 1 point
  kipenzov

  Ницше

  Спрях да гледам Viasat History след поредица от филми за Втората световна война. Аман от пропаганда. Също и Hallmark, след филма ,,Язон и аргонавтите", в който Орфей беше ,,музикално ориентиран негър". Неолиберастите отвъд Ламанша и Атлантика нямат никакво уважение към бита и културата на малките народи, освен ако не са ги ,,задушили в клетка" като ,,опитни мишки".
 6. 1 point
  Слънчева

  За Словото

  “Буквата е символ на звука. Звукът е вибрация. Думата е съставена от комбинация от звукове. Речта е поток от думи. Когато човек говори, използва своя гласов апарат и така цялото тяло вибрира – на физическо ниво. Ако използва пълния набор от звукове, както е на схемата, ще вибрира цялото му тяло. И не само. От представената схема става ясно, че говорейки, или просто произнасяйки звукове, човек „въздейства“ не само на физическото си тяло, но и на етерния двойник, който от своя страна въздейства на астралния и т.н. – на всички тела, споменати по-горе. Звукът е вибрация, чувството е вибрация, мисълта е вибрация. В речта всички те са ангажирани и неизбежно съчетани. А от правилното съчетание на тези елементи – реч, чувство и мисъл – зависи хармонията по принцип, към която всеки се стреми. От всичко казано дотук може да се направи изводът, че ако речта е чиста и пълноценна, то всички лъчи на всички чакри ще вибрират и ще се стимулират към действие по един правилен и хармоничен начин. В това е смисълът на точното произношение и правилното разчленяване на звуковете. Казва се на ученика по санскрит: „Произношението трябва да бъде със „сладост, чистота и търпение“. Човек със слабо развит ум не може да постигне правилна артикулация и произношение. Това е както въпрос на овладяване и контрол върху фината моторика на мускулите на езика като орган, така също и въпрос на развитието на естетическото чувство и усета за хармония на индивида. Развитието на съзнанието е пряко свързано с увеличаване на способността на хората да възпроизвеждат повече звукове с гласовия си апарат и тези звукове да бъдат по-мелодични и чисти. Когато речта изпълва тези показатели, тогава тя има сила – да „пренарежда“ телата на човека в хармонично единство, а също и да „пренарежда“ света наоколо чрез силата на мантрите и формулите. Затова мъдреците от ведическата епоха са отдавали толкова голямо значение на езика и ритуала. Така са въздействали върху природните сили и същества според волята си.“ В своята книга „Път към познание на висшите светове“ Рудолф Щайнер обяснява как всеки лъч на дадена чакра е свързан с развитието на определено качество, добродетел.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×