Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/02/10 in Файлове

 1. 2 points

  Version

  1743 тегления

  Паневритмия за деца - Дом Паневритмия - видео филм "Говорете на деца за Любовта, която носи здраве, за Мъдростта, която освобождава от противоречия и за Истината, която освобождава от ограничения." "Кажете на децата: Бъдете работливи като пчелите! Бъдете постоянни, както е постоянно растението! Бъдете яки като дъба и непоклатими, никой да не ви отклонява от вашата идея! Природата трябва да се изучава по такъв начин. Всичко това би дало нов подтик на човечеството." "Ти, като майка, като милваш детето си по главата кажи: Да влязат в теб Божествените мисли, да носиш светлина на човечеството, да помагаш на по-слабите си братя, да влязат в теб благородни чувства!" "Възпитателят трябва да създаде условия и растеж на онова, което е вложено в душата от Бога, а не той да внася нови идеи в нея.... Колкото хора има на земята, толкова различни методи за възпитание.... При новото възпитание човек ще се променя с музика." "Паневритмията не е само игра, но и съзнателно влизане в контакт с Разумната Природа. Паневритмията трябва да се приложи във възпитанието на индивида, обществото и човечеството." Продължителност на филма: 17:33 мин Големина на видео файла: 176 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Филмът е организиран и финансиран от Общество "Бяло Братство" - Велико Търново * Цитати са мисли от Учителя взети от филма Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.
 2. 1 point

  Version

  1408 тегления

  НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис Ето Човекът Неделни Беседи, Сила и Живот - 1ва серия стар правопис Учителя Петър Дънов Съдържание на неделните беседи от томчето Беседа Стих от Библиятa Дата 1.”Ето Човекът!” (Йоан 19:5), 16.03.1914 г. 2. Житно зърно (Йоан 12:24), 23.03.1914 г. 3. Явлението на Духа (I Kор. 12:7), 20.04.1914 г. 4. Талантите (Мат. 25:15), 27.04.1914 г. 5. Любовта (I Kор. 13:1), 06.07.1914 г. 6. Сънищата на Йосиф (Бит. 37:5), 20.07.1914 г. 7. Законът на служението (Йоан 12:26), 27.07.1914 г. 8. Важността на малките неща (Мат. 18:10), 03.08.1914 г. 9. “Мир вам!” (Йоан 20:29), 11.09.1914 г. 10. Необходимостта да познаваме Бога (Йоан 17:3), 21.09.1914 г. 11. Колко по-добре стои човек от овца! (Мат. 12:12), 28.09.1914 г. 12. Фарисей и Митар (Лука 18:10), 05.10.1914 г. 13. Страхът (Мат. 10:28), 19.10.1914 г. 14. Условията на вечния живот (Йоан 17:2), 12.10.1914 г. * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи * съдържанието е от съвременна електронна версия на томчето Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г. "Ето Човекът", беседи държани от П.Дънов (по стенографски записки) фототипно издание изд. София, 1915г. източник - Издателство Бяло Братство
 3. 1 point

  Version

  4200 тегления

  Учителя Авторите, като едни от най-напредналите и близки до Учителя Беинса Дуно ученици ни предлагат по един изключителен начин животопис на Учителя, основните принципи на Учението – Любов, Мъдрост и Истина, пробуждането на колективното съзнание и идването на Шестата раса. В книгата има и над 90 фотографии. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-050-0 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 4. 1 point

  Version

  1181 тегления

  Living Power – Inspirational Film with Music by the Master Beinsa Douno The majestic images of the Rila Mountains in Bulgaria and the music by the Master introduce you in a world of harmony and joy. Living Power emanates from the mountain peaks, lakes and streams. The Seven Lakes and the peak Mussala are sacred places filled with purity, inspiration, and energy. You are invited to follow the steps of the Enlightened Beings. You climb up towards the summit and you burst into a song , “You are one and the only one, my Mussala, Sacred Place, Divine Summit. My Mussala, Mussala, Mussala, Mussala, My Mussala. Have you seen in clear spring day the sunrise from Mussala?…” Download the film Film duration: 50:07 min File size: 479 MB Video codec: Xvid * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us TV team: Ivan Mihnevski, Kiril Kirilov, Maria Tasheva Zdravka Baramova – violin and flute Ina Doynova – electric organ and arrangement Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 5. 1 point

  Version

  1837 тегления

  Along the Path of Light - Film Dedicated to the Master Beinsa Douno (Peter Deunov) Born on July 11th 1864, a Great Spiritual Teacher – Peter Deunov who took the spiritual name Beinsa Douno, started his work in Bulgaria. During the course of half a century he gave the knowledge of the coming of the new culture based upon three Principles: Love that bears Life, Wisdom that bears Light and Truth that bears Freedom. In his own words: “There is only one Teacher in the world – God. He has many manifestations in life, but in essence He is One and the same. …Everyone who has the mission to make Truth known to humankind does not speak in their own name – they speak in the name of the One Master.” Peter Deunov brought a spiritual renaissance for the human soul. All fields of human life – science, religion, art, the individual, family and social life, spirit and matter, the human and the transcendental – have been illuminated by the Divine Light brought by the Master. He never failed to address the ordinary things in life as well. In his lectures a special place was devoted to nutrition, the causes of disease, the function of marriage and parenthood, and the education of the new generation. His disciples grew to include many thousands in Bulgaria and abroad. Peter Deunov introduced Paneurhythmy as a method for spiritual development and the continued advancement of humankind. Paneurhythmy literally means - the Supreme Cosmic Rhythm. Paneurhythmy is a system of meditative movements that is set to music and performed outdoors during the spring and summer months. The Master explained, “Through the exercises of Paneurhythmy we come into contact with the vital forces of Nature.” “Each movement has its own intrinsic meaning. All of the exercises, when performed as a whole are a process which develops consciousness, a path to perfection.” Paneurhythmy is now performed in many countries throughout the world: Bulgaria, United State of America, Canada, Iceland, Costa Rica, Mexico, The Philippines, England, Scotland, France, Holland, Belgium, Germany, Switzerland, Italy, Russia, The Ukraine, Latvia, Lithuania, Macedonia, Australia, New Zeeland, Brazil, Spain and many more. Peter Deunov left his earthly life in Sofia on December 27, 1944 with the words, “A small task has been accomplished!. For God!” Download the film Film duration: 26:49min File size: 256 MB Video codec: XviD * The film is offered by Izgrev TV and is free for non-commercial use and distribution. For additional information or donations, please contact: contactus@beinsadouno.com For more information about groups performing Paneurhythmy in USA, please visit: www.paneurhythmy.us All music is composed by the Master Beinsa Douno (Peter Deunov) TV team: Ivan Mihnevski, Maria Tasheva, Stefka Chipeva Script: Antoaneta Krushevska, Nevenka Dimitrova Narrator: Phyllis Thorpe Consultant: Victor Taylor Zdravka Baramova - violin Ina Doynova – electric organ Дата на първоначално въвеждане: 19.03.2007 г.
 6. 1 point

  Version

  4127 тегления

  Изгревът - документален филм с Учителя Петър Дънов Документални кадри с Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно /1864 - 1944/ Вероятно сниман през 40-те години на 20 век. Включва моменти от живота на духовния център, наречен "Изгрева", днес - квартал "Изгрев" в София. Включва също така автентични детайли от изпълнението на оригининалния танц - динамична медитация - Паневритмия. Продължителност на филма: 45:22 мин Големина на видео файла: 456 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. * озвучаване на филма за Паневритмията с оркестрация на Димитър Грива през 2005 г. Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 7. 1 point

  Version

  2781 тегления

  Намиране - един филм за действителни събития, хора и съдби Нарекох своя филм "Намиране". Намиране, защото намерих Любовта между хората. Чиста, свята и безкористна. Намерих я на 2230м надморска височина, в планината Рила, при белите братя. Моят разказ е една действителна приказка, от действителни събития, хора и съдби. Този филм не е проповед. Любовта не се нуждае от лозунги. Нея или я има или я няма. И ако ме попитате как я открих сред хората, ще ви покажа и ще ви разкажа. Продължителност на филма: 41:41 мин Големина на видео файла: 362 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Музика и Слово: Беинса Дуно Здравка Баръмова (цигулка), Ина Дойнова (ел. орган, аранжимент) Зорница Попова, Стефка Любомирова, Румен Костов Дата на първоначално въвеждане: 04.09.2006 г.
 8. 1 point

  Version

  1548 тегления

  Паневритмия за деца - Слънчевите Песни - видео филм "Скъпи приятели, показваме ви няколко части от един необичаен танц. Нарича се Паневритмия, а това значи космичен, висш ритъм. Играе се рано сутрин сред цветята, пчеличките, росните треви. Нежния вятър ни гали, а птичките ни пеят... Този танц ни прави здрави, весели и добри. " Продължителност на филма: 33:54 мин Големина на видео файла: 327 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk Филмът е организиран и финансиран от Общество "Бяло Братство" - Велико Търново * цитатът в текста по-горе е от филма Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.
 9. 1 point

  Version

  2255 тегления

  Молитва за човека - видео филм Продължителност на филма: 36:19 мин Големина на видео файла: 365 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 10. 1 point

  Version

  1796 тегления

  Любовта е Извор - филм за учението в България и Франция Продължителност на филма: 54:08 мин Големина на видео файла: 545 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 11. 1 point

  Version

  1797 тегления

  Да бъде Виделина - част 1 - видео концерт Вдъхновяващ видео концерт с музика от Учителя Беинса Дуно в зала България. Можете да се потопите в тези вълшебни звуци благодарение на: струнен оркестър с диригент Петър Ганев, солистите - Надя Колева (сопран), Плама Христова (алт), Симеон Симеонов (тенор), Йосиф Радионов (цигулка), Таня Никлева (флейта), аранжимент - Петър Ганев. Ще видите и чуете изпълнението на песните: 01. Махар Бену Аба 02. В начало бе Словото 03. Марш на светлите сили 04. Обетована земя 05. Мелодия 34 - Озарение 06. Играта на поточето 07. Ранен час 08. Мирът иде 09. Радостта на земята 10. Аин фаси 11. Духай, ветре 12. Молитва "Чуй, Господи!" 13. Българска рапсодия 14. Моето слънце днес ще изгрее Продължителност на филма: 49:41 мин Големина на видео файла: 499 МБ Видео кодировка: XviD За повече информация, моля пишете на ganevpeter@yahoo.co.uk * концертът е изнесен на 11.05.2003г Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 12. 1 point

  Version

  3404 тегления

  Извор - кратък видео филм за учението Продължителност на филма: 11:43 мин Големина на видео файла: 118 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. Дата на първоначално въвеждане: 15.12.2006 г.
 13. 1 point

  Version

  2108 тегления

  Паневритмия - учебен видео курс - част 2 Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство. Тя почива на следните закони: взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психичните процеси, съответствие между идея, мисъл, музика и движение. В този учебен видео курс, Ина Дойнова, инструктор с над 15 години опит в преподаването на Паневритмия, ще ви въведе в дебрите на тeзи свещени упражнения. Какво означава Паневритмия? Пан-Ев-Ритмия се превежда като Висш Всеобщ Космичен Ритъм. Пан – това е универсален принцип на Любовта като Творец, мъжкия принцип. Ев – това е универсален принцип на Любовта като Съхранител, женския принцип, от който е произлязло всичко живо. Ритмия - това е, което тече във времето и се повтаря, универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в Цялото. Целта на Паневритмията е да ни синхронизира с Космичния Ритъм. Влизайки в синхрон с него, ние черпим от космическите енергии. Основните опорни точки в Паневритмията са: Господ, природата и изгряващото слънце. А мисълта, която трябва да ни спохожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за Великото, за Вечното и Разумното, за пробуждащата се човешка душа. Какво би видял един човек наблюдаващ Паневритмията? Би видял една красива зелена поляна или планина. Всичко това обгърнато с красивата светлина на изгряващото слънце, усмихнати хора наредени в кръг или няколко кръга, а в средата - оркестър. Носи се музика – приятна, красива, привличаща като магнит всеки, който би минал и чул. Играещите са озарени от някаква невероятна светлина. Това е живият кръг на Паневритмията. Продължителност на филма: 3ч 17мин 17сек Големина на видео файла: 1,82 ГБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. режисьор: Мария Ташева преподавател: Ина Дойнова Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 14. 1 point

  Version

  1831 тегления

  Сила Жива - вдъхновяващ филм с музика от Учителя Петър Дънов Величествените картини от Рила планина и музиката на Учителя те потапят в един свят на хармония и радост. От планинските върхове, езерата, ручеите струи сила жива. Седемте Езера и Мусала са свещени места излъчващи чистота, вдъхновение и сила. И ето ти тръгваш по стъпките на мъдрите. Вървиш нагоре към високия връх и запяваш: „Един си ти, мой Мусала, Свещено място, Божи връх. Мой Мусала, Мусала, Мусала, Мусала, Мой Мусала. През ясен ден на пролетта видели ли сте изгрева от Мусала?...” Продължителност на филма: 50:10 мин Големина на видео файла: 458 МБ Видео кодировка: Xvid * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk тв екип: Иван Михневски, Кирил Кирилов, Мария Ташева Здравка Баръмова (цигулка, блок-флейта) и Ина Дойнова (ел. орган, аранжимент) Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 15. 1 point

  Version

  2069 тегления

  Красив Живот - вдъхновяващ филм с музика от Учителя Петър Дънов Красив Живот се очертава пред тръгналите по Безкрайния Път на Зазоряването. Мистичната музика от Учителя, пастелните картини, изгревът на Слънцето, морето, песъчинките, като че ли напомнят на човека за нещо отдавна загубено и в същото време постоянно присъстващо. Това е вечният зов на душата. Ще дойде време, когато тръгналият по Пътя "ще види туй що душата ми люби и копнее." "Ти ще сполучиш в живота, ти ще сполучиш в живота! Слушай гласът на ангелите и ще сполучиш в живота!" Продължителност на филма: 62:09 мин Големина на видео файла: 589 МБ Видео кодировка: XviD * Филмът е предоставен от Изгрев ТВ и може да бъде разпространяван свободно с некомерсиална цел. За повече информация или за дарения, моля пишете на: naranina_bb@yahoo.co.uk тв екип: Иван Михневски, Мария Ташева Ина Дойнова (сопрано, аранжимент) Лили Димкова (маслен пастел) Дата на първоначално въвеждане: 07.08.2006 г.
 16. 1 point

  Version

  1034 тегления

  Концерт във Варна с музика от Учителя Вдъхновяващ концерт с музика от Учителя, състоял се на 14.04.2007г в художествената галерия във Варна. Изпълнява софийски дамски квартет: Йоана Стратева - цигулка Надежда Няголова - цигулка Катя Вълева - виола Анна Каралашева - вилончело Продължителност на филма: 52:47 мин Големина на видео файла: 528 МБ Видео кодировка: XviD Концертът е организиран от Общество Бяло Братство - Варна Дата на първоначално въвеждане: 20.06.2007 г.
 17. 1 point

  Version

  1091 тегления

  Концерт в Бургас с музика от Учителя Концерт с музика от Учителя състоял се на 27.07.2007г в концертната зала на оперно филхармоничното дружество гр. Бургас. Концертът се организира по-случай 100 години от основаването на братската общност в града. Първа част 1. Махар Бену Аба 2. Аин Фаси 3. Той иде 4. Божията Любов ме озари 5. Ранен час 6. Любовта е извор 7. Вътрешният глас на Бога 8. Нева санзу Втора част 1. Българска рапсодия 2. Духай, ветре 3. Моето слънце днес ще изгрее 4. Марш на светлите сили 5. Медитация 6. Мирът иде (текст - Ст. Илиева) 7. Радостта на земята 8. Запознаване Изпълнява струнен квартет: Петър Ганев - цигулка Божанка Ганева - цигулка Гинка Николова - виола Юлия Фурнаджиева - виолончело Солист: Надя Колева - сопран Аранжимент: Петър Ганев Продължителност на филма: 01ч 02мин 50сек Големина на видео файла: 632 МБ Видео кодировка: XviD * Поради технически проблем, последните две песни не са част от видео записа Концертът е организиран от Общество Бяло Братство - Бургас Дата на първоначално въвеждане: 03.08.2007 г.
 18. 1 point

  Version

  1257 тегления

  За родословието на Учителя Петър Дънов Летопис за възрожденците Константин Дъновски и Чорбаджи Атанас Георгиев, които са съответно баща и дядо на Петър Дънов. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство Бяло Братство София 2005 ISBN: 954-744-067-5 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 19. 1 point

  Version

  3698 тегления

  Науката и възпитанието - първата книга на Учителя Казват, че словото, което излиза изпод перото на великите умове на човечеството, не може да се оцени от съвременниците им, а става обект на обществен интерес десетилетия по-късно. Същото може да се каже и за словото на Учителя Беинса Дуно, известен на българския читател като Петър Дънов. Той ни е оставил едно безценно книжно наследство (няколко хиляди беседи) и всеки, който се е докоснал до това неизследимо богатство, в определен момент се насочва към началото - първата му книга - "Науката и възпитанието". "Науката е резултат от мисловната дейност на ума, който наблюдава явленията в природата, изследва ги и се стреми да открие законите, които ги управляват. Възпитанието е резултат от познаването и прилагането на духовните естествени закони, които управляват вътрешния живот на човека. Истинското възпитание дава правилна посока на умствената дейност и насочва към разумното прилагане на придобитото знание, което трябва да спомага за съграждането на живота, а не за неговото разрушаване. Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго освен процес на въплътяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека." (Учителя) * Книгата е издадена от университетско издателсво "Св. Климент Охридски" и се разпространява безплатно ** съставители: Георги Христов, Тонка Петрова, Весела Димова (доктор по педагогика); консултанти: Мария Кисова (доктор по философия), Димитър Калев (доктор по медицина), Константин Златев (богослов) редактор: Тонка Петрова *** бележка: настоящата електронна версия на книгата съдържа само осъвременения вариант на "Науката и възпитанието". В печатното издание можете да намерите също така фототипно издание в стар правопис. Издателство: Св. Климент Охридски София, 2007 г. ISBN: 978-954-07-2483-6 За поръчки: geotoni@abv.bg; 0888 / 865-418 ; 056 / 509 481 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 20. 1 point

  Version

  3361 тегления

  Окултни принципи и закони - том 1 Справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) в неговото Слово, издадено до 2004 г. "В умовете и сърцата ви съществуват ред препятствия, които вие непременно трябва да премахнете. С това ще тонирате силите на вашия организъм. За това се изисква воля, знания, сила. С помощта на тия нови, положителни знания вие ще измените характера си, ще го подобрите и ще можете лесно да преодолявате мъчнотиите, които се изпречват на пътя ви." (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-063-2 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 21. 1 point

  Version

  2213 тегления

  Учението на Бялото Братство - том 2, лекционен курс Учението на Петър Дънов (Беинса Дуно) за: Христос, Любовта, Безсмъртието на душата, Ролята на Славянството в съвремeнната епоха. Елементи от източните религии в Учението на Петър Дънов. Учението на Петър Дънов за Християнската църква. Музикалното творчество на Петър Дънов. Паневритмията на Петър Дънов. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство:Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-062-4 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 22. 1 point

  Version

  3035 тегления

  Учението на Бялото Братство - том 1, лекционен курс Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно): общ преглед. Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство:Бяло Братство София, 2005 г. ISBN: 954-744-050-2 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 23. 1 point

  Version

  3033 тегления

  Правила за Ученика "Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима: първо за Бога, каквото остане, да внесе в банката на ближния си и каквото още остане, да внесе в своята банка. Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използва. От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене. За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта. Който иска да учи, непременно трябва да има светла и чиста мисъл, за да възприема. За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов. " (Учителя) Книгата е предоставена от Издателство Бяло Братство Издателство: Бяло Братство София 2003 г. ISBN 954-744-034-9 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 24. 1 point

  Version

  9310 тегления

  Книга за здравето Тематично избрани мисли за здравето и лечението от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни на Учителя. www.spiralata.net издателство: Астрала София, 2002 г. ISBN: 954-562-026-9 Дата на първоначално въвеждане: 18.07.2007 г.
 25. 1 point

  Version

  3201 тегления

  Божията Любов ме озари - аудио диск с песни от Учителя Съдържание на диска Божията Любов ме озари 01. Събуди се, братко (2:03) 02. Изгрява ден тържествен (2:25) 03. Напред, чада, напред (1:24) 04. Шуми (1:49) 05. Нови дрехи (1:58) 06. Малкият извор (1:43) 07. Пролет (1:10) 08. Тъги, скърби са богатство (1:13) 09. Мелодия 34 - Озарение (1:17) 10. Напред да ходим (1:24) 11. Ходи, ходи (1:05) 12. Подмладяване (1:36) 13. Писмото (1:37) 14. Пролетна песен (2:11) 15. Небето се отваря (1:36) 16. Мога да кажа (1:42) 17. Росна капка (1:33) 18. На белия цвят (2:35) 19. Божията Любов ме озари (2:34) 20. Добър ден (2:30) 21. Правда (1:57) 22. Песен за двете сестри (1:25) 23. Радост (1:21) 24. Денят иде (1:23) 25. Тема 28 (2:32) 26. Буря (1:53) 27. Тема 9 - Mолитва (2:12) 28. Детето Исус (2:39) 29. Вътрешният глас на Бога (2:53) 30. Нева Санзу (2:22) 31. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение (2:19) Песен 28 е с музика и текст от Весела Несторова Аранжимент: Анна Каралашева Сопрано: Спаска Панайотова Пиано: Анна Каралашева дизайн на обложката: Всеволод Яцевич София, България, 2004г Запис в Studio ВИНИЛ, Искрен Искренов за контатки: akaralasheva@yahoo.com * диска се публикува с разрешение Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×