Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/27/19 in Мнения

 1. 5 points
  Отче наш. „Духът Божи“. Ще прочета последната глава, 8-та глава от книгата „Песен на песните“, която много рядко се чете. Тя е последната и най-малката глава. В нея има нещо каноническо, тя трябва да се чете от най-старите хора. Някой път съвсем не трябва да я буташ. Песента – „Аз в живота ще благувам“. Неделна Беседа: Да обичаш и да те обичат - 7 април 1935 г. „Благословен Господ Бог наш“. Тайна молитва.
 2. 5 points
  Благодаря! Да обичаш и да те обичат
 3. 4 points
  Аз бих отговорила на всички тези въпроси, само ако може да ми се отговори на един: Какво е паническата атака? Ако човек знае в детайли отговора на този въпрос, всички останали няма да съществуват. А ми се струва, че всички, които пишат по форумите какво са преодолели и какво не, нямат отговор точно на този въпрос. Останалите просто спират да пишат по форумите и си живеят живота.
 4. 4 points
  Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва „Бог е Любов“ Колко_е_хубава_твоята_любов! Молитвен наряд за край: Добрата Молитва „Благословен Господ Бог наш“ ...Ние живеем в един свят на постоянни промени, аз го наричам „драматически свят“ и след това се чудим защо светът се е толкова много изменил. – Светът не се е изменил, но има нещо, което у нас се е изменило, у нас има нещо не разбрано. Запример, ти седиш зимно време на леда и мислиш, че имаш някаква здрава основа под краката си. Но дойде лятото и ти виждаш, че този лед започва да се пука. Казваш: Какво стана? Де отиде ледът? – Отиде някъде, изгуби се. Не, не се е изгубил ледът, но формата му само се измени. Някой се оплаква, че изгубил Любовта си. – Никаква Любов не е изгубил. Той изгубил само формата на Любовта. Любовта нито се губи, нито се печели. Че си спечелил или изгубил Любовта, това са само човешки понятия. Защо? – Щом имате някаква печалба, тя трябва да тежи. Спечелиш пари, два, три, десет, сто, десет хиляди наполеона, те трябва да ти тежат. Щом изгубиш тия пари, ще ти олекне. Не само парите имат тегло, но и ученият човек се познава по своето тегло, но трябва да знаете как да теглите. Ако претеглите един учен, и един невежа, ще видите, че те се различават в теглата си. Ученият винаги тежи повече от невежия. – Как е възможно това? – Претеглете един учен и ще видите, че неговият мозък тежи повече. Той е по-голям от този на невежия. Мозъците на учените са по-големи, по-тежки от мозъците на невежите. Що се отнася до тялото трябва да се знае, че то не е човекът, то представя дрехата на човека. Мускулната система се губи у човека. Един човек от 70 килограма при една тежка болест може да изгуби няколко килограма от теглото на тялото си, да олекне до 45 килограма. При каквато болест да легне, обаче той много малко, почти нищо не губи от теглото на мозъка си. Сега когато се говори за Любовта, вие трябва да имате предвид много условия, при които Любовта може да се прояви. Хората имат много общи понятия за Любовта, но това още не е Любов. Това са предвестници на Любовта. Даже и сегашният живот на хората е предвестник на Любовта. Те още не живеят в Царството на Любовта. – Защо? – Понеже, за сега ние живеем в едно царство, в един свят на страдания. Земята е цял ад. Страдания, мъчения, едно след друго се нижат. Едва си поотдъхне човек от едно мъчение, след него иде вече друго. Но така не трябва да се говори. Не трябва да се обезсърчавате по отношение на бъдещето. Това е само една временна фаза, както когато един екскурзиант мина през една планинска местност, че се натъкне на някои сипеи, които се подронват под краката му и той се мъчи да излезе нагоре. Това е временно положение. Цялата земя не е направена само от пясък... Колко_е_хубава_твоята_любов!
 5. 4 points
  Здравейте приятели.С огромно удоволствие ,в началото на новата 2020 година ,прочетох публикуваната тук неделна беседа "Да обичаш и да те обичат".Много пъти сме си казвали,как в Словото има всичко ,от което нашата душа се нуждае.И как в точния момент получаваме чрез Словото точно оня малък детайл, който търсим несъзнателно или осъзнато.Във всички беседи неизменно присъствува темата за Любовта.И всеки път научавам по нещо ново.тази беседа не прави изключение.Тъкмо обратното.Дава различна гледна точка към темата .И има положителен заряд ,като за ново начало. Да обичаш и да те обичат
 6. 4 points
  Господнята Молитва Ш = трите пръста, = обратно, същите три пръста, Щ = воля, А = умът, С = сърцето – да обърнем лодката , в която да турим съкровищата си, Т = котва = надежда, И = съединение, сила, истина, Е = прогрес, растене, умножение. Щастието е человек да се труди и после да работи. Господар – когато впряга животните. Слугите ръководят, трудят се и изпълняват. Господар е необходим при всички положения. Щастие има там, гдето има хармония между волята, ума и сърцето, а то е да станете богати, да забогатеете с добродетели. Има три състояния: мъчение – то е за животните, труд – той е за хората и работа – тя е за ангелите. Мъчението е, докато влезете в училището; трудът е в училището; работата е като свършите училището. Хората не знаят защо са се родили, те не могат да създадат една теория как да се оправи светът, например жилищната криза. За един свят, който се мъчи, градовете са потребни; за един свят, който се труди, градовете не са потребни. Градове да имате, но да са малки, да не са големи и да не са събрани всички къщи в един куп. Нисшите животни се размножават много и колкото отиват към по-висшите, толкова по-малко се размножават. Ще дойде денят един человек да роди само едно дете; един ще си отиде, друг ще дойде и числото ще остане едно и също. Ще се измени културата. Ще има спирачки. Ще живее человек двеста години и ще роди само едно дете. Сега животът е много глупав. Като разгънем мозъка на човека ще видим глупости: умрял вол, заклана кокошка, поп опява някого и пр. Изкуството в живота е да се свършат дреболиите. Който иска да живее, трябва да бъде като един извор, да блика, да образува река и около нея да растат разни зеленчуци. Там, край реките, се населяват хората. Щастието_е_в_человека
 7. 4 points
  Ако беше дистатъчно яла нямаше да питаш това : ,,Все още не съм се добрала до формулата на живота, която да те прави щастлив. " Мога да ти дам обяснения как да си щастлива и по всяка вероятност повечето няма да ти допаднат . Както и други могат да дадат своята рецепта . Но всяка рецепта е валидна в определени условия , само тогава .Защото няма такава за пълно и постоянно щастие в този живот . Щастието е в стремежа и усърдието . Ние живеем стремейки се и лъкатушейки между добре ми е и зле ми е .
 8. 3 points
  Добрата молитва 27. Законът на плътта е закон на ограничението - Извънредна беседа, 28.06.1920 г. Молитва на Духа Свят Законът на плътта е закон на ограничението
 9. 3 points
  Ще си позволя да споделя един съвсем пресен пример по темата. Той сякаш се случи, за да ми даде не само отговора, но и един съществен въпрос, който всъщност е пътят към отговора. Та въпросът е: "Да повярваш в себе си - в КОЕ себе си?" Тази сутрин се вдигам от леглото с ясното вътрешно усещане, че ми е нужна лечебната ми супа от червено цвекло и корени. "Себе си 1" е категорично. "Себе си 2", обаче започва да отлага - сега е рано, нека за обяд и т.н. На кое себе си да повярвам? "Себе си 2" тръгва към лаптопа - важно е. Аз трябва да реша в кое "себе си" да повярвам, кое да послушам. Разумът надделява и отивам в кухнята. Половин час по-късно съм благодарна и на "Себе си 1" и на проявената разумност....
 10. 3 points
  Въпрос: Отговор: защото Вместо да се чудим как да си навлечем поредната беля, защо не го оставим нещото да ни подреди нещата - винаги по най-добрия за нас начин, който ние не виждаме, не осъзнаваме, но се напъваме да натъманим... а после като му сърбаме попарата на нашето натъманяване, обвиняваме нещото, че ни наказва. (установено от горчиви и благи опитности)
 11. 2 points
  Здравей, защо има значение това, дали си терапевт или не ? Ние всички сме хора и ние всички, които пишем, че сме преживели паник ататките, наистина сме се справили с тях. Как и по какъв начин се е развил животът ни в последствие не променя това, което се е случило. Аз от своя страна работя и подпомагам една компания като проджект мениджър. Това остойностява ли повече писането ми ? Всъщност нашата работа тук е точно това - да споделим, че сме минали през този период, че сме се справили и как и какво сме правили. Ако имаш нужда от повече информация за опита на някой от нас като детайли - техники, упраженения, промени, книги - всичко, което е направил/а, сподели. Сигурна съм, че всеки би бил отзивчив. Поздрави, Василена
 12. 2 points
  Има вътрешен път, има и външен. Вътрешният - доколкото себе си познаваме, дотолкова схващаме живота. Външният - отразява вътрешния и му влияе отвън-навътре. Четем автори, синхрониращи с вътрешния ни процес. Работим, следваме цели, в партньорски отношения сме, отговарящи на вътрешната ни честота, осъзнаване, себепознание. Готови формули и да се дадат, те ще бъдат тези на даващия, не на питащия. Ако ти кажа, че един Оробиндо, Ани Безант, теософията или Учителят Дънов дават точна, детайлна космогония, но и силни, психотерапевтични себепознавателни пътища, това би било споделяне на мой път, нищо повече. А сега не търсиш ли отново външна валидация, през същата детска зависимост и нагаждане, даващи външна опора...? Многократно споменаваш "приятелят ми така мисли, в това вярва или не вярва..." Докато центърът е отвън, сме деца, несъзнавано вкопчващи се в другия компенсаторно, за да избягаме от несигурната си привързаност (виж в уикипедия за това - Боулби, Ейнсуърт...) отвътре. Намирането на тази вътрешна сигурност променя всичко. Изгражда се през трансферно базирана психотерапия, систематично следвана колкото е нужно. Такава терапия определено не е "пробвах..., минала съм през...", а е дълбочина на себесвързване и себеразбиране, променящи възприятието за живота и качеството му драстично. Има здрава духовност (клик) и тя далеч не винаги е свързана с външната религиозност. Маса хора имат нужда от външна йерархия, от това някой да им каже "това е така!"... Нужда от външни татко и мама в образа на проповедник или еди какъв си гуру, които вместо да стимулират самостойна автономност, подхранват инфантилната зависимост, импрегнирана с тревожни вярвания. Оказва се, че приятелят ти всъщност е един здраво вярващ човек, който обаче не нарича основата на живота Бог, а вселена... И е прав в разсъжденията си. Това е стария разговор за свободната воля, за това "Кой съм аз?", "Бог нещо външно ли е?". Вече е воден. Няма същинско аз като тяло, мозък, дори натрупани спомени, енергии, програми и впечталения - всичко това е преходност, следователно нереалност. Всичко зависи от мен, но от мен като неделима част от Бога (вселената, Дао, Дхарма...). Тоест, доколкото сме единни с Бога, дотолкова ни има, дотолкова сме зрели, свободни, творящи, истински, а не пинокиовци на въглеродна основа... Не някакъв външен Бог, а психодуновен, вътрешен. Единението с него преминава през чисто психичното преработване на характеровата несигурност. Достатъчно продължителната и качествена психотерапия, е част от този вътрешен път. Самият живот се явява най-силният психотерапевт, когато умеем да го слушаме и чуваме... Да, трябва ти. И да, има го. И да, лабилната циклотимия се овладява освен в достатъчно продължително, трансферно базирано психотерапевтично отношение в лична и групова психотерапия (в които незрелите пси механизми на идеализация, девалюация, проективна идентификация и т.н., се осъзнават и дезавтоматизират...), през систематична здрава практика на молитва и медитация, в които разбирането е различно, както споменавам по-горе. Тук постепенно количеството прераства в качество. Каже ли някой: "пробвах, но...", вече е видимо драскането по повърхността и преливането на пусто в празно... Не вярваш, да. А това Себе е идентично по същността си и е единно с Вселената, Бога. Да, не някаква външна вселена/ Бог, а вътрешно единение с любовта, мъдростта, творческата свобода. Луташ се в крайности. От религиозна зависимост, към магическото мислене на популярните книжки, целящи его угаждане, при също толкова силна откъснатост от здравата духовност и въобще, автономно самоопределяне, както в тези човешки институции, религиите. Но, това е нормален процес - стига да е процес... От позицията на его, откъснато от същината, такова задоволяване се явява отцепена от цялото магия, нежели живот по любовта. Когато обаче намерението за осъществяване на дадени цели идва от Богочовека (забележи, не външна божественост, вселена и т.н.), тогава да - тогава всичко от закона на привличането, подкрепено с активни действия, реализира такива здрави цели. Има. Стъпка едно - преобразуване на характеровите страхове, превръщане на несигурната привързаност в сигурна. Оттам потокът на любовта протича. Стъпка две - проба и грешка, все повече даващи отговори "това искам, това не" - съединена с първата стъпка, се получава: познавам се, знам какво искам и как да го постигна, като мисля и действам от сърце и душа, а его умът ми се явява само добър слуга. Тогава, стъпка три - активно продвижение в посока целите, идващи от Теб. Да. Дори по-силно да искаш, ще е през компенсаторно надъхване, гонещо никога нестиган морков, като сопата на страховете налага и колкото повече гонене на такова искане, повече сопата "масажира" пси гърбината. Когато несигурността е прегърната, ти сама си мама и татко на себе си, любовта протича, сигурността се загнездява стабилно дълбоко в теб, а съзнателното искане вече не е бягство от страх, а творчески импулс, вдъхновено тласкане към, а не бягане от... Никакъв разрив, никаква пасивност. Здравата духовност е заземена, простичка, много активна и действена. Действеност, стимулирана обаче не от сенки, а от вдъхновената виделина на любовта. А задникът - поти се здраво, при всички положения... Слушал съм човека от клипа. Никъде не съм видял пристрастеност към страданието. Да, приемането му и ученето от него, както и здраво радване на житейските добрини, поравно - диалектика. Тоест, смирена радост, включваща и активно заявяваща потенциала, преминаващ през това смирение. Не и примиренчески мазохизъм при умишлено търсене на страданието, не - но, когато животът го даде, а това е неминуемо, о'к, без прекалено да се впечатляваме, се учим от него толккова, колкото и от удоволствието. Защото любовта е над едното и другото, докато ги обхваща в земната двоичност. Християнството като дума действително замира, не поради ключовите си и смея да кажа, извечни и непреходни, дълбоко психологични принципи, а поради преобръщането на ценностовата система в западния човек... За сметка на това пък, ислямът тепърва ще присъства все повече. А бъдещето не е на тази или онази религия, а на здравата човещина, или по-скоро Богочовещина, която успява да предаде дадена научна, религиозна, изкуствоведска, културална или друга система. Та, християнството като социална байпасна псевдодуховност действително отмира. Ядрените му принципи обаче, са отвъд тези социални процеси и присъстват в много други системи, без значение как се наричат. Въпросът всъщност е доколко в теб го има. Доколкото в теб, дотолкова го виждаш и наоколо си. Отново стигаме до чист психичните съдържания и процеси на несигурност, проектирана навън, или на базисна сигурност, разтваряща пътя на любовта, а оттам и осъзнаването ѝ в живота. Горното отговаря и на следващите разсъждения за себеобичането. Не е от его решение - насила обич не става. От стапянето на въпросната базисна несигурност следва това провявяване на любовта - тя просто протича. ... Пиша горното не само като отговор на автора на темата, а като разсъждение върху добри, ключови насоки. Благодаря за тази възможност! За много години!
 13. 2 points
  Съвест е другото име на Истината и всеки според нея живее... За това е различна за всеки. А за себепознанието ето нещо, което напълно споделям. https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/duhat-na-zdraveto-kak-da-izlezem-ot-klisheto-na-kvadratnoto-mislene-i-da-sabudim-tvorcheskoto-nachalo-v-sebe-si.html?fbclid=IwAR0Z7Ds0SnDIxpn44xVsx0xVAqymI3j9qjYCwFLlE4RRw9fI68s2wsV4dlQ
 14. 2 points
  Здравей, в случая аз изброявам стандартни методи, които от своя страна могат да бъдат валидни или не за теб. На мен и на моите клиенти те помагат. Нелогично е да ти препоръчвам нещо, което не съм прекарала през моя собствен опит - все едно да ти кажа запиши се на курс по гимнастика - ами аз не съм го правила и това може да ти навреди повече отколкото да ти помогне. В моята практика най-важното правило е да използвам само техники и знания, които самата аз съм използвала или прочела и приложила. Истината е субективна - както се казва Боклукът за един в съкровище за друг. Търсенето само показва, че все още не живееш според твоята собствена истина. Ако беше така най-малкото щеше да знаеш, как и кога идват отговори на такива въпроси и колко време отнема. Аз бих продължила да търся и опознавам, да поемам нови рискове. На повърхността всичко ни е кристално ясно и го познаваме. За да се сдобием обаче с вътрешен свят, който отговаря на нас самите и сме пълноценни, по-добри, изисква смелост, промени, кътерене на върхове :)
 15. 2 points
  Говоря за това което виждам . И нямам претенций че съм в правилна позиция , поради недостатъчна информация . Но това всеки го прави . Няма друг начин , виждаш нещо и може да си кажеш мнението . Пък останалите да преценят . Точно тук е мястото да проявиш критичен ум и прецениш спрямо твоя опит/знание . По въпроса .....Субективните истини , които споменаваш , са винаги част от обществените възгледи . Това е така защото живеем в една културна среда , най общо казано . И различните виждания се разминават припокривайки се различно . Ако човек си живее щастливо , няма да се интересува това до къде е лъжа до къде истина .Няма да има повод . Защото причината , човек да търси е усещането на незадоволеност , на някаква липса , а не щастието или задоволеноста . Едно много грубо сравнение : Брат ми ( 2 годишен)е по малък и по някакви причини започнах да го бутам от леглото . При това явно съм изпитвал някакво задоволство за да продължавам да го правя .Той падаше и ревеше . Е , баба намери начин да ми обясни колко крива е моята истина . Това направи ли ме по нещастен , или както всеки учащ , си взех поука ? В живота винаги е така , нещата се случват . И независимо от моментното мнение , след време преживяванията потъват в нас , напасвайки се със светогледа , стават част от този светоглед . А светогледа на множество хора е следния . Има една обща интелигентност . Съзнание създало всичко във вселената чрез себе си и във себе си . В религийте го наричат Бог . Във вече отмиращия вид наука е закономерности и взаимоотношения между фактите . А ние като част от това съзнание дарени със собствено осъзнаване на индивидуален ,,Аз" , сме определящ фактор в тази вселена .Осъзнаването на този факт води до отговорно поведение . Ще рече , когато човека види че е грешил , това да е повод за бъдещо по--перфектно поведение . Както пишат мъдреците ,,да се поправи" . ето един клип третиращ смисъла и любовта в ежедневието
 16. 2 points
  Здравей! Със сигурност не е лека задача, но мисля, че е най-важната в живота на всеки един от нас и най-ценната. Наскоро се запознах с историята на младо момче, което употребява наркотици, а с приятелката му очакваха първото си дете. За съжаление го изгубиха. После се разделиха. Споделям тази случка, за да ти дам пример, че ако нямаш устойчива ценностна система, лични принципи и самоуважение, респект към света и природата, не би била способна да се справяш с живота и неговите предизвикателства. Пътя може да бъде чрез психотерапия,книги,бързи терапевтични техники,спорт...всички усилия и работа са от теб, избора пак е твой относно методите. Но си заслужават. Казвам ти го като човек, извървял пътя. Днес единствено бера плодовете. Весела Коледа !
 17. 1 point
  От гледната точка зависи как се чувстваш и следователно дали си щастлив или нещастен , което е нещото търсено от всеки . Когато се расъждава върху някой проблем се тръгва от простото към сложното . Никога не се тръгва от края , а от началото . А началото е , кой съм аз ; какво има на около и в какво съотношение към всичко съм . Това което казват ,,да обичаш себе си" , е просто естественото и правилно поставяне на себе си спрямо останалото . Било е естествено , защото се е случвало от самосебе си преди да развием днешния ум . Само през ума , чрез неправилно мислене в нас навлизат влияния които могат да ни растроят и извадят от равновесие . А равновесието е да се грижим за тялото , за чувствата , да подбираме мислите . То е , когато потдържаме жизнените сили на едно добро ниво , когато сме любопитни и изследваме околноста . Следващото е едно объркване последователноста в мисленето . Ти сама го усещаш като не може да сглобиш задоволителна картина : Огледай се на около , в контекста на търсенето си , как живеят хората . Какво правят за да имат това което желаят , нали и ти си една от тях ?Някои го получават , други не , трети полу . Защо--намери обяснения , повечко . Едва тогава се заемаш , да искаш от вселената като определяш параметрите на исканото .Например: --Искам да подменя колата . Трябва ми по проходима , по възможност 4по4 . Но да не е много мощна , да не е дизел . Нали данъците са по високи . Бензин/газ е по икономично и няма толкова вредни газове . Нищо че за сега няма някой мислещ за най малките , та не се ,,сещат" да обвържат замърсяването с техническото състояние а не с възраста , което за машина си е смешно да не се направи . После идва минималния комфорт и от какво го определям . Което ме кара да изоставя сузуки--самурай . щото е за под 100 км. пробег ., или за младеж понасящ друсането . После идва потдръжката в течение на , да кажем 5 г. , и така на татък до като стигнем до парите като определим диапазона на допустимост съобразен с търговските качества .После теглим чертата и в зависимост от нуждите , започваме да работим за реализиране на желаното . Първо това се иска от човека , желаещ нещо и молещ се на космичекия разум . После следват някои душевни качества , като търпение , вяра , недопускане противящи мисли .Което означава , че с мислите също се работи в посока на реализацията . С две думи простичкото обяснение за измолването на нещо е това , формулирано като насъщна необходимост . Още по друг начин казано е , работиш физически и психически , като се държиш буден/очакващ , да не пропуснеш момента на случването . А дали се моли на Бог или на Абсолюта , или космическия интелект не е първостепенно . По важно е , човек да вижда ясно природните закони и се съобразява с тях . До тук исках да кажа , че на човек му е достатъчно да вижда подреденоста на вселената като едни общи правила . А за идеята и усещането на нещо свръх интелигентно може да се стигне с осмисляне на познатите отношения .Както и ти го казваш : ,, че не се е случило по начина , по който съм го искала всъщност ме е предпазило да не хабя повече време , енергия и емоция да се опитвам да го 'натъманя "
 18. 1 point
  Ще взема само част защото иначе трябва книга да се пише Основен проблем . Как да се гледа на света?...Когато се ожених с жената започнахме да посещаваме курса по йога на Гешанов . Тогава изникна този въпрос по отношение на някои практики . Жената казва , както ти сега , Ха това със самовнушението е самозблуда . Знаех че не вижда по правилен начин факта но не знаех какво да кажа ...По някога изпитвам мъка , че не се постарах да си изясня въпроса . Тогава смятах че всеки сам да си се справя е най добре и не положих никакво усилие . Дано доживеем да видим , но християнството сега излиза от първия си етап на сумрачност . Все още не се срещат истиснски християни на живо , а само четем за тях . Само казвам че до сега винаги думите от делата са се различавали . Има изключения , малко . Като бай Добри и отец Иван от Ихтиман и др. разбира се
 19. 1 point
  Тази тема е стара, но все още се показва при търсене за Паневритмия в чужбина. Затова бих искал да обобщя информацията, с която разполагам. Паневритмия в Австрия https://www.facebook.com/groups/363420383766797/ https://www.uwb.at/info/ Паневритмия в Австралия https://www.facebook.com/groups/1736590226569706/ Паневритмия в Аржентина https://www.facebook.com/PanEuRitmia.Argentina/ Паневритмия във Великобритания http://www.paneurhythmy.org/conta.php https://www.facebook.com/groups/133406416784042/ https://with-omraam.com/teaching-centres/ https://omraam-uwb.uk/contact-uwb-uk/ https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Дания https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Германия https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 https://www.facebook.com/groups/176457376229242/ https://www.facebook.com/groups/paneurhythmiemuenchen/ https://aivanhov.de/kontakt/ Паневритмия в Гърция https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 https://www.facebook.com/groups/298632026982280/ Паневритмия в Ирландия https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Италия https://www.facebook.com/pages/Paneuritmia-Italia/207037856169072 https://www.facebook.com/groups/1558350094444946/ https://www.facebook.com/pages/Sole-Nascente-associazione/166917226727852 https://www.fondazioneomraam.org/it/contatti/ https://with-omraam.com/teaching-centres/ https://www.fratellanzabiancauniversale.it/online/contatti-e-links/ https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Испания https://www.facebook.com/groups/127726760691915/ http://www.fraternidadblancauniversal.es/contacto https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Канада http://www.paneurhythmy.org/conta.php https://www.facebook.com/groups/591094497614546/ https://with-omraam.com/teaching-centres/ http://fbucanada.com/en/nous-joindre/ https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Колумбия https://www.facebook.com/groups/1437514213191244/ http://www.fbucolombia.org/contacto/ Паневритмия в Люксембург https://www.facebook.com/groups/170006363558866/ Паневритмия в Мексико https://www.facebook.com/groups/amigosfestivalmexico/ Паневритмия в Португалия https://www.fbu-portugal.pt/ Паневритмия в Русия https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Румъния http://omraam.ro/ Паневритмия в САЩ http://paneurythmy.com/locations/ http://www.paneurhythmy.org/conta.php https://www.facebook.com/groups/194111160706106/627948993988985/ https://www.facebook.com/groups/1428313684156065/ https://www.facebook.com/groups/524362768007516/ https://www.facebook.com/groups/167926389991610/ https://www.facebook.com/groups/118072998397695/ https://www.facebook.com/groups/1135517886609462/ http://www.fbu-usa.com/FBUContact.aspx https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия във Франция https://www.fbu.org/contact/ https://with-omraam.com/teaching-centres/ https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Холандия https://omraam.nl/#contact Паневритмия в Чехия https://www.facebook.com/groups/2655617484499199/ http://www.omraam.cz/kontakt/ Паневритмия в Чили https://www.facebook.com/groups/111739699034991/ Паневритмия в Швеция https://www.facebook.com/groups/555857804524220/ https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Швейцария https://www.facebook.com/groups/2167823210195705/ https://videlinata.ch/fr/contact/ https://with-omraam.com/teaching-centres/ https://petardanov.com/topic/27326-групи-във-фейсбук/?do=findComment&comment=34616 Паневритмия в Япония https://www.facebook.com/pages/パネウリスミーブルガリアの歩くヨガ/252308191447745 Асоциация Всемирно Бяло Братство по света https://www.fbu.org/site-bulgare-new/general_bulgare/fbu-monde.html
 20. 1 point
  Съборни и извънредни беседи - януари 2020 г. 4 януари 2020 г. - 27. Законът на плътта е закон на ограничението - Извънредна беседа, 28.06.1920 г. 11 януари 2020 г. - 28. Божественият пламък. Разговори с Учителя - Извънредна беседа, 11.07.1920 г. 18 януари 2020 г. - 29. Симоне Йонин, любиш ли ме? - Извънредна беседа, 12.07.1920 г. 25 януари 2020 г. - 30. Ръката - Извънредна беседа, 13.07.1920 г.
 21. 1 point
  Какво означава това ? Бих оставил любовта за друг път . А това което е казал той е основа . Ще рече всеки има единствено себеосъзнаването за отправна точка и тялото , като инструмент за изследване на живота . Всичко останало е усещания и умозаключения .
 22. 1 point
  Истината си я видяла , но през грозни лещи . И сега не можеш или не искаш да признаеш и събереш истината от преди + истината от сега в една по мащабна истина .Какво мисля ти пречи ? Същото каквото пречи на всеки по пътя на ученето . Защото тоталното отричане на миналото те връща в точката преди събитията от това минало . Не си си взела поука . Не си преработила събитията .А казват че се учим . Но това е процес на натрупване , не на просто изваждане/събиране .
 23. 1 point
  опасявам се от излишна полемика , Но тази част ми напомня за сегашните спорове : ---за или против , четири годишните задължително да посещават детско учебно заведение .
 24. 1 point
  Имам съсед ,който в миналото беше каскадьор в Киноцентъра.Участвал е във всички бг филми с каскади с коне и даже роля във "Време разделно".Беше много хубаво момче,с невероятно сини очи. Все още е запазил синия поглед... Та след каскада получава голяма травма и отключва шизофрения. Всички комшии го отбягват,защото говори "глупости",аз обаче го слушам с интерес и с него си водиме много интересни разговори.Винаги ме осветлява за новите си открития, всъщност това,което ми разказва е изключително смислено. Той успява някак да живее между материята и духовните светове. Та не знам точно кой е с психични отклонения.Дали не са тези,дето мислят само за ядене,пиене и............. Може би е време тези материалистични понятия да се преосмислят..............
 25. 1 point
  Но, тъй като грехове няма, нека просто бъдем смели. Ще разкажа една история от книга на Свами Рама,,Моят живот сред Хималайските учители’’ Веднъж учителя му пристигнал на някаква гара.Началника на гарата го разпознал и започнал да му се моли да му даде техника за самоусъвършенстване която той да упражнява .След дълго молене учителя му казал:От днес насетне не лъжи.Упражнявай това правило стриктно 3 месеца. Повечето служители в областта били корумпирани.Но, началника на гарата решил повече да не взема подкупи и лъже.В същата седмица дошъл инспектор от главното управление за да провери работата им.Той отговарял на въпросите му честно и проверката довела до сериозни последствия за подчинените му и него.Всички които вземали подкуп включително и началника били подадени на съд. Били минали само тринадесет дни от както началника започнал да не лъже, а вече бил следствен и със страх започнал да се чуди какво ли го чака през останалите два месеца и половина.След около месец той бил вече в затвора ,а жена му го напуснала с децата .Подчинените му които били арестувани заедно с него се наговорили и дали показания ,че те не са вземали пари, а единственият корумпиран е началникът им. Когато изправили началника пред съдията той го попитал защо е без адвокат.Началника казал ,че не иска адвокат и независимо колко години затвор го грозят няма да лъже, защото е дал обред пред един мъдрец да не го прави в рамките на 3 месеца. Трябва да изследвам истината още 2 месеца казал накрая началника. Чувайки думите му съдията обявил почивка и тихо повикал началника в кабинета си Оказало се ,че съдията познава много добре мъдреца и е един от последователите му. За това оправдал началника и го посъветвал да върви по пътя на истината .Точно в последният ден от трите месеца началника получил съобщения,че преди много години още когато бил дете от баща му правителството било отнело огромен парцел земя която сега имало пари да плати.Така човека получил 100 00 долара .Част от парите той дал на жена си която поискала да се върне с децата при него . Не –рекъл им той-Досега видях какво се случи като не лъгах 3 месеца.Сега искам да открия какво ще стане ,ако не лъжа до края на живота си. Наистина трябва да бъдем смели, тогава живота става много интересен.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×