Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/05/20 in Мнения

  1. 1 point
    ,, Ако обичаш някой, но той е агресивен и не ти зачита мнението и ти ограничава желанията, да търпиш това в името на любовта ок ли е и проява на смирение ли е,, Възможностите да търпиш това са две.Първата е да си много глупав.Втората е, да си с толкова ниска самооценка, че страхът да не те хареса никой и останеш сам би те накарал да живееш и с дявола. Внимавай! Внимавай, когато прощаваш на мъжа до себе си. Внимавай, когато му даваш втори шанс. И трети. И четвърти… Колкото повече му прощаваш, толкова по-малко ще те уважава. Колкото повече си затваряш очите за нещата, които прави или не прави, толкова по-малко ще се старае да ти даде това, от което се нуждаеш. Просто защото ще знае, че, каквото и да се случи, ти винаги ще му дадеш нов шанс. Винаги ще го разбереш. Винаги ще му простиш. Дори ако не ти е поискал прошка. Този мъж ще свикне да не се страхува, че ще те изгуби. Просто защото ще знае, че ти никога няма да си тръгнеш. А дори и да си тръгнеш, ще се върнеш. Този мъж ще започне да се чувства комфортно, разчитайки на твоята прошка. Използвайки твоята любов. Използвайки теб. Никога не позволявай на мъжа до себе си да се чувства комфортно, когато проявява неуважение към теб. Никога не позволявай на мъжа до себе си да те приеме за даденост. Никога не позволявай на мъжа до себе си да те накара да забравиш себе си. Твоите недостатъци са идеални за сърцето, което е писано да те обича.
  2. 1 point
    Отче Наш. „Бог е Любов“. Ще прочета само един стих от 15 глава от Ев. на Йоана, 15 стих. „Мисли, право мисли“. 614. Всичко, което чух- 19 януари 1936 г. Благословен Господ наш. Тайна Молитва. Всичко, което чух
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×