Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/13/20 in all areas

 1. 4 points
  Преди да сменяш каквото и да е, нека се върнем на въпроса - Какво е паническата атака? Преди всичко това е един от най- силните защитни механизми, които може да произведе мигновено нашия мозък, за да ни спаси. Подчертавам Защитен Механизъм. Физиологически е ясно как работи. Защо обаче, се е наложило мозъкът да го включи, за да ни защити по този първичен и в ситуацията доста неадекватен начин!? Кога постъпваме неадекватно? Когато не сме наясно какво се случва и нямаме никаква представа как да се справим. Т.е. или нямаме опитност или нямаме ресурс. Това е. Фокусирането върху телесната активност чудесно проектира нашата безпомощност, незрялост, или липса на ресурс върху наглед елементарен физически симптом, с който чудно как не можем да се справим. Защо ли? Защото не сме наясно от какво всъщност ни отклонява той. Може да не го научим и цял живот, как тогава мозъка да спре да ни "защитава" от онова, с което не можем да се справим!? Все пак той си върши работата по един първичен начин . Когато работя с този проблем, изобщо не ме интересуват симптомите ви, те са едни и същи при всички, така работи мозъка. Интересува ме, от какво бягате и сте го натикали толкова дълбоко в себе си, че сте излъгали собствения си мозък.
 2. 3 points
  Сега много ви е говорено, остава само да прилагате. Великият закон на природата се състои в туй, че земеделецът туря в хамбара си само това, което ще посява. Във вашите хамбари има достатъчно, остава вие само да сеете. В постъпките ви гледам, че правите едно лицемерие. Вие трябва да знаете, че не служите на мене, а на Бога. Аз не мога да уча вместо вас. Аз мога само да ви предам, а вие сами трябва да се учите, за да придобиете знания, които ви са потребни. Всеки ученик си има чанта, в която носи книгите си, но тези книги не трябва да стоят само в чантата, а трябва да се извадят от чантата. Като намеря някой, че не учи, като му помогна 99 пъти, най-после на стотния път го оставям и му казвам: "сбогом". Като учите, ще отидете при Бога, а като не учите, тук ще седите на земята. При Бога няма да отиде нищо нечисто. Грешните хора не учат. Те само лъжат, крадат и ги наричат думбази. Грешният човек е, който малко работи, малко учи и иска да живее охолно. Ние трябва да се откажем от дявола. Аз искам от вас, като оставите всичко настрана, да имаме любов към Бога. Ученик, който не люби баща си и майка си, той не се учи. И онези хора, които не обичат Бог, те не учат. Щом някой не те обича, той ще те спъва, било приятел, или жена, мъж и т.н. Може да каже някой: "Този или онзи не ме обича." Аз казвам: Защото вие не сте обичали Бога. Ако искате, аз мога да направя един опит с някого от вас да го стисне Бог с двата Си пръста. Иска ли някой? Ето аз още сега мога да направя този опит. Гдето няма любов, там няма и успех, и благословение. Щом се обичат хората, никой не може да им направи зло. Любовта пази и добрите, и лошите хора. А грехът, злото съсипва и добрия, и лошия човек. Любовта дава широк простор на всичките хора, но казва: "Ще учиш!" Сега и аз на вас казвам: Ще учите. Да любите е лесно, но да учите е много мъчна работа, а това е потребно. Като казвам на някого да учи, аз му изваждам юлара, удрям му камшика и го пращам в гората да учи. А в работата на нивата няма учение. Какво ще учите на нивата, там има хомот, остен и изплезване на езика. Сега за в бъдеще гледайте да бъдете добри ученици и тогава самото Бяло Братство ще ви помага. За хатър тази работа не става. Всеки сам трябва да прави усилия. Любов, знание и мъдрост вървят заедно. Когато знанието е без любов, възгордява, а когато знанието е с любов, тогава иде смирението. Сам никой не може, всеки трябва да живее с някого, било с жена, или с приятел. Жената и мъжът минават за помощници - другари. В света умират ежегодно около 45 000 000 души, като се смята, че на земята живеят около 1 и 1/2 милиарда, а цялото човечество е 60 милиарда. Добри_ученици
 3. 3 points
 4. 2 points
  Отче наш. „Ще се развеселя“. Ще прочета само част от Евангелието на Йоана, 11 глава от първия до десетия стих. „Духът Божи“. 608. Дванадесетият час - 8 декември 1935 г. Благословен Господ Бог наш. Добрата молитва. "Силата на човека не се заключава в неговата физическа сила, нито в неговото богатство, нито в неговото знание, нито в неговата добрина. Това са капитали. Силата на човека седи в неговото разбиране на великите Божии Закони, които направляват неговия живот. Всички други неща се обуславят от мисълта на човека. Мисълта, това е здравословното състояние на човека. Ако не може да мисли право, човек не може да бъде здрав. Ако не мисли добре, правилно, тогава и чувствата на човека не могат да бъдат здравословни, не могат да бъдат нормални. Защото чувствата се обуславят от човешката мисъл. Постъпките на човека се обуславят от неговото сърце. Аз правя едно разграничение между мислите, чувствата и постъпките на човека. Това не е като съвременните психолози. Правилните мисли и чувства на човека създават неговата сила."
 5. 2 points
  Изпяхме "Благославяй, душе моя, Господа". Добрата молитва "Благословен Господ Бог" Учителят прочете глава 14 от Евангелието на Йоана: "Да се не смущава сърцето ви: вярвайте в Бога, и в Мене вярвайте... " 51. С любов и вяра - Извънредна Беседа - 26.09.1920 "Сега са последните часове на стария свят, който вече си заминава. Господ иска чисти сърца с вяра и любов и сега кажете на духовете във вас: "Господ да ви прости, идете си!", както се пъдят въшките от главата, защото знаем, че главата не е за въшки, а за възвишени мисли и чувства."
 6. 2 points
  За съществуване на нещо извън Бог не може да се говори. Бог е създал всичко и оказва последващо влияние върху всичко. Но пътя всеки сам си го определя според наличните условия и възможности. Може да се каже, че всеки сам създава бъдещото си аз. Условия на живот, влияние на средата - всичко това преминава през съзнанието на човек и през неговата индивидуална интерпретация, така че тези неща влияят индиректно. Всеки сам създава своите зависимости, своите предразположения... С тях се пораждат желания. Тези от черното братство не правят нещо различно от това да следват определени свои желания, които обаче не са разумни, в противоречие са с естествения, божествен ред, който единствен дава възможност за растеж на всички и завинаги. Реално с действията си черното братство затруднавят развитието на цялото човечество стимулирайки определени наши желания и склонности, които са несъвместими с еволюционната ни цел. Това че хората откликваме на това влияние; това, че тези желания са силни в много хора, дава определена власт на черното братство. В дългосрочен план съществуването им е обречено, но и тук има по-добри и по-лоши сценарии. Хората и планетата са свързани и ако се унищожи прибързано този център към който са привлечени в желанията си до голяма степен хората, може да се стигне до унищожение на Земята и още по-сериозно забавяне на еволюцията ни. А това всъщност казват е целта на Луцифер.
 7. 1 point
  Кон Круз

  "Аз съм мощен!"

  Не съм ти трил коментарите директно. Изтрил съм коментирана от теб публикация, защото съм преценил, че не е нужно да стои повече в сайта.
 8. 1 point
  В интерес на истината и точността. Пускайки тази тема в съзнанието ми не е присъствала идеята да се допитвам до всички страни замесени в съответните събития, а само до духовете на личности към които имам симпатия, които на мен са ми по - интересни. В ума ми не е присъствала идеята да събирам информация за нечии субективни възприятия за станалото. И да ми е минавало като мисъл, било е за малко. По принцип си прав, че трябва въпросите да се разглеждат от различни страни, а затова е нужно да се потърсят сведения от различни замесени в станалото лица. Прав си, да. Макар че и така няма гаранция до колко вярна ще е съставената накрая картина. Определено субективните усещания и размишления на някои хора са ми по - интересни от тези на други хора и вероятността да правя усилия за запознаването с едни субективни възприятия е по - голяма, отколкото с други субективни възприятия. Но и без да питаш някой конкистадор защо е грабил индианците, и без да питаш някой кръстоносец защо е грабил Цариград можеш да се досетиш горе-долу как са разсъждавали съответните хора. Това са и работи, които може да се прочетат. Но предвид на това, че историята е с претенции да е наука и че в една наука обективността е нещо изключително важно, най - важни са фактите (без значение дали става за изследвания чрез стандартни или алтернативни методи). Идеята ми беше да получа информация във връзка с потвърждаване/отхвърляне на неща, които са приемани днес за факти (същото и относно твърдения, които са спорни/недоказани в науката), плюс обогатяване на представите ми с неизвестни на историческата наука сведения. Нито съм се сещал да търся информация от всички замесени страни, нито ми е хрумвало, че тези които бих питал за събитията ще тръгнат да ме лъжат (особено предвид на пречистването през което те ще са преминали в отвъдното и предвид на това, че между дух и личност разлика има и логично звучи да е по - малко вероятно дух да "седне" да те лъже; съответно - логично звучи дух на починал преди векове човек, преминал през определени неща в някои от незримите светове да лъже или да представя станалото крайно субективно...). Ако приемем, че някой починал преди векове е способен да ме лъже за нещата от своето време, тогава няма ли опасност този някой да рече и да ми напакости докато аз се мъча просто да направя разностранно проучване? Ако това е духът на човек, който е пострадал от предците ни например...и таи определен негативизъм... Най - удачният вариант за нестандартни проучвания ми се струва Акаша. Гадното е, че този начин е много по - труден отколкото просто да четеш. Това за питането на духове е главно израз на желание за по - пълно докосване до фигури от миналото ни. Относно историята като наука: може би няма как тя да е съвсем лишена от субективизъм предвид на факта, че я пишат хора. Важното е да има стремеж към обективност.
 9. 1 point
  Не е необходимо да е изцяло. Точно докъде желанието ти е разумно и откъде започва зависимостта и напразното пилеене на усилия сам ще определиш с времето.
 10. 1 point
  Диляна Колева

  Криза

  Прочетох поста и в мен възникна въпрос. Каква е твоята представа за успешно развитие за следващите 2-3 години? Понеже обстойно се запознах каква е представата на родителите ти и твоето недоволство , но не прочетох твоята алтернатива. Стана ми интересно.
 11. 1 point
  Отче наш. „Бог е Любов“. Ще прочета Евангелие от Йоана 4 глава от 1–17 стих. „Духът Божий“. 607. Иди повикай мъжа си! - 1935 - 1 декември 1935 г. Благословен Господ Бог наш. Тайна молитва.
 12. 1 point
  Интересна ситуация преживях по-миналото лято. Бяхме семейно с кумовете на едно малко комплекс-къмпингче на Халкидики. Имаше оградено частно плажче и беше супер, защото оставахме децата ни да си играят, без притеснение че ще се изгубят. През една от нощите можеше да се наблюдава някакъв "метеоритен дъжд" и с кума ми, както и в студентски град си се бяхме усамотили на плажа, за да си говорим и да наблюдаваме нощното небе. Дъщеря ми също прояви желание да е с нас. Беше вече заспала, когато от къмпинга се изсипа компанията от млади пияни момчета с някакъв плеър, които бяха пристигнали предния ден на къмпинга. Купонясваха сериознно, музиката силна, съблякоха се по едно време голи и почнаха и в морето да скачат. Бях готов да им "скоча на скандал", ама се замислих... че и ние правехме диви купони на тяхната възраст. Те дори май не бяха видяли в тъмното, че има и други хора на плажчето. Погледнах и кума ми, а и той ги гледаше и само с "поглед се разбрахме". Каза ми - "Мале и ние бяхме така!".... много странно усещане за "завършеност на момента" се получава, когато се окажеш "от другата страна" и ти се наложи да изпиташ реакцията на твои предишни действия. Осъзнах, че гневната ми реакция, ако е затвърдена и с действие, би била безсмислена критика(заяждане) и към самия мен. Към "отминалото мен", когато опитвах да откривам Себе си, изразявайки бурно "бунтът ми към порядките" с изразено антисоциално поведение. Изследвайки, пробвайки, изпитвайки, проверявайки... Моментът с поривът на Духа, под въздействието на който реваншистки "да търся справедливост", укорявайки или сбивайки се с компанията(бяха доста пияни и нямаше да е проблем да ги ступам) много бързо отмина, след като осъзнах, че е предизвикателство от етично естество за самия мен. Пък и като помислих още, отвъд първоначалния афект осъзнах, че момечетата бяха "загряли" още в къмпинга, а не бяха събудили съпругите и другите ни деца, което означаваше, че все пак са съобразителни, а не безпардонни гамени. Пък и дъщеря ми си спеше непробудно в мен на шезлонга. В следващия етап на случката вече се замислих и почувствах как са изглеждали "студентските ни купони" от странична гледна точка, от страна на другите хора, които със сигурност са се дразнили доста. Мислено Благодарих за търпението на всички, които са били засегнати от поведението ми като доста по-млад и си простих и на мен, че не съм се замислял достатъчно. Осъзнах, че мен са ме "търпяли" и е редно и аз да проявя търпение... странно, но скоро купона на момчетата на плажа приключи... некви си 15-20 мин... Тогава осъзнах, че "да дам" Свободата на някой да прояви поведението си е свързано и със Свободата, която аз съм си давал. И от тогава не забравям, че всички сме били Деца, всички сме "грешали", но пък е добре човек да изследва, а не да е малодушен послушник на "заповеди". А "резултатите от грешките", за това сме в общество, за да може младите да се учат, а старите да ограничават последствията....
 13. 1 point
  Благодаря за беседата! Идва в момент, когато ми е нужна. Сега ще ви заведа в една област на музиката, в която нито учениците, нито учителите по музика са влезли и могат да влязат. Тя е една отвлечена област в музиката, но красива област. Според нея има три начини за свирене в областта на музиката. Единият начин е механическо свирене, да свири човек направо по нотите. Това значи да свириш правилно, както нотите са отпечатани, да се спазват всички правила, всички интервали. Ако окото на музиканта е добре упражнено в четене на нотите, той ще може да свири технически много добре. Така свири всеки опитен изпълнител. Обаче всеки тон си има свое съдържание. Следователно, вторият начин на свирене се заключава в свирене по съдържание, по звуковете, които нотите включват в себе си. Така може да свири само онзи, който схваща звуковете вътрешно. Когато свири или пее по този начин, човек трябва да има добре развито музикално ухо, да схваща съдържанието на звуковете. Това наричат съдържание на музиката. Добрите музиканти са схванали тази философия на музиката и те могат да свирят без ноти. Отличният музикант може да произведе тоновете в ума си и после да ги изсвири на пиано, на цигулка или на какъв и да е инструмент. Докато се учи да свири, човек изучава формите по книга, и при такова свирене той всякога ще прави погрешки. Това е дървено свирене! Когато започне да свири по съдържание, човек започва да слуша тоновете в себе си и тогава всеки тон изпъква сам по себе си в него, като че ли го слуша отнякъде. Той слуша тоновете. Като че ли от природата идват. В природата тоновете съществуват в своята първична чистота. Някои искат да слушат и да произвеждат тоновете, както в една грамофонна плоча се произвеждат. Не, в грамофонната плоча тоновете не могат да се произвеждат, както са в своята чистота. Там тонът е осакатен, няма никакъв отзвук в себе си. Третият начин за свирене е – да свириш по смисъл. Същият закон се отнася и до мислите на човека. Всяка мисъл може да се прочете от някоя книга – това е механическо възприемане на мисълта. Но при второто положение всяка мисъл може да изпъкне в ума на човека, това е възпроизвеждане на мислите по съдържание. Това значи, че всяка мисъл има свой отзвук, по който може да се приеме. Тъй щото не е достатъчно да чете човек какво нещо е моралът. Моралът трябва да се чува, да се приеме като звук, да му е приятно на човек да му се говори за морал. А някога като ви говорят за морал, не ви е приятно и казвате: Оставете този въпрос настрана! Когато ви е приятно да се говори за морал, причината за това се дължи на факта, че вие сте чули звука на морала. Няма по-голяма музика и поезия от това да слушате какво нещо е духовният живот. Когато се отегчавате от духовния живот, това е техническа работа. Казвате: Не ми говорете за светиите! – Че вие не знаете какво нещо е светията? Имате ли ясна представа какво нещо е светията? – Светията е човек, който може да ви срещне в една тъмна, бурна нощ, когато сте изгубили пътя си и той ще ви освети пътя, ще каже: Ето, тук е пътят! Светията е човек, който когато палачът седне с ножа си над вашата глава, може да ви снеме от кладата. Светия е онзи човек, който, когато сте увиснали на въжето, ще извади ножа си, ще пререже въжето и ще каже: Оставете този човек, вие по погрешка сте го турили тука. Светията е човек, който като ви срещне беден, лишен от условия да се развивате, веднага ще ви вземе под свое покровителство, ще каже, че сте способен и ще ви помогне да учите. Светии са ония, които подтикват света към прогрес. Те носят културата на човечеството. Светиите не говорят много, но те дават винаги нещо от себе си. Ако попитате светията дали е светия, той ще каже: Аз не съм светия, но съм човек, който е дошел на земята да си поживее малко. Ще се усмихне и ще си замине. Той няма никакви претенции в себе си за светия. Ще кажете, че има някои светии, които мязат на светиите от миналото и сега. – Не, всички, които са около мене, те са по-високи и по-големи светии от мене, защото те търсят писаните светии в църквите и по иконите, в книгите. Хубави са и класическите светии, но те са писани светии, не са нито по форма, нито по съдържание, по същество. Колко светии са умрели до днес, но този, който умира, не е светия. Ето и Христос вече две хиляди години как е умрял, но и до сега още ходят да го търсят в Ерусалим, в Палестиня, дето са му съградили големи паметници. Всички търсят гроба на Христа, всички искат да знаят как е умрял и къде е умрял, но щом се отнася до това, което е учил, там ги няма. Христос казва: „Закхее, сляз скоро. Днес ще вляза в твоя дом.“ Закхей беше митар, един от тези, които събират данък и се качи горе да види де какъв гешефт има, да вземе нещо отнякъде. Но като слезе долу, според думите на Христа, той разбра, че животът не седи в гешефтарството и каза: Господи, Господи, виждам, че животът има и друг смисъл. Ето, половината от имането си давам на бедните и когото съм обидил, ще въздам четирикратно. По-нататък Христос казва: „Днес стана спасението на този дом“. Това значи, от днес този дом ще влезе в правия път. Вие ще кажете, че от толкова години се стремите, от толкова години търсите Христа и т. н., че това и християните правят. Вие сте един Закхей, който се е качил на дървото да види Исуса Христа от високо. Но Христос му казва: „Закхей, сляз скоро!“ Днес ще дойда в твоя дом. Когато Христос влезе в твоя дом наистина, в тебе трябва да стане един преврат. Докато от сутрин до вечер мислите само за себе си, вие не можете да се посветите на Божественото учение. Листата на дървото не мислят само за себе си. Щастието на листата на дървото не зависят от тях, но зависят от целокупния живот на дървото. Ако листът е на дървото и на него ще бъде добре, и на дървото ще бъде добре. Дървото не може да бъде щастливо от един лист. Всичкото щастие на дървото е от всичките листа. Дървото не е направено за листа, но листът е направен за дървото. Листата ще окапят, но идната година от това дърво отново ще изникнат нови листа. Дървото всякога остава... Закхее,_сляз_скоро!
 14. 1 point
  Може да се явят духове. Може да свидетелстват. Въпрос е дали свидетелстването им ще бъде истинно. По - добре е човек да намери връзката, която съществува между него и Природата, от една страна и между него и разумните души, от друга страна. Намери ли тази връзка, човек трябва разумно да се справи със своите си исторически личности, живеещи в него, да ги възпитава и да не ги сваля от високите им места. Ако пък те са попаднали в затвор като последствие на неизпълнение на Божествените закони, да съдейства за освобождаването им от затвора.
 15. 1 point
  Как се материализират желанията ? Много просто - чрез труд и работа. Ако се трудиш и работиш всичко ще имаш. Тоя закон е верен не само за физичния свят, но и за всички други светове. Едно е важно - желанията да бъдат чисти, за да не става нечисто сърцето. За останалото Божият Промисъл има грижата.
 16. 1 point
  Съборни беседи м. юни 6 юни 2020 г. - 49. Аз дойдох, за да имат живот - Извънредна Беседа - 17.09.1920 13 юни 2020 г. - 50. Добри ученици - Извънредна Беседа - 19.09.1920 20 юни 2020 г. - 51. С любов и вяра - Извънредна Беседа - 26.09.1920 27 юни 2020 г. - 52. 400 000 форми Извънредна Беседа - 03.10.1920
 17. 1 point
  Не мисля, че трябва да сме благодарни точно за болката, а просто да разберем защо се случва, какво ни показва и какво можем да променим. Болката е знак, а ако има нещо, на което трябва да сме благодарни е на силата, законът или умът (зависи кой как възприема нещата) даващ ни въпросния знак. Но тази благодарност за мен трябва да я има винаги; тя е извън конкретиката на едно или друго събитие в живота ни. В конкретното събитие ние трябва просто да открием причините и смисъла на случващото се. Молитвата преди всичко е средство да се изгради връзка с Бог. Молитвата в дадена тежка ситуация е един вид желание да преминеш през тази ситуация запазвайки връзката си с божественото, с духовното по-правилния от духовна гледна точка начин; да потърсиш помощ, но без да определяш в каква форма да е тя. Нормално е човек да се опита да предотврати болката, но в същото време не трябва да се страхува от нея и предотвратяването не трябва да е на всяка цена. Да приемеш, че нещо трябва или е трябвало да се случи в живота ти, не означава, да не се опиташ ако е възможно да го промениш. Все пак волята ни е дадена за да я използваме и ако сме се научили да я използваме правилно, то и последствията не бива да ни плашат.
 18. 1 point
  Наблюдавам напоследък хората... Сякаш това, което преживяхме и преживяваме всички, започва да ги превръща в по-добри човешки същества. Има и такива, които сякаш губят разум... И може би всичко зависи от ценностите - сега изплува истината... Странен вирус, странна епидемия.. Допада ми тълкуването на Лазарев от началото на "пандемията": А ето размисли отпреди месец:
 19. 1 point
  Просто промени това, което не ти харесва в тях. Открий къде е "грешката" във въпросната програма. Промени само сгрешеното, а другото остави. Чувството за празнота идва от това, че си се концентрирала върху загубата, върху разочарованието, върху неоправданите надежди. Но всъщност нищо не си изгубила. Нищо истинско не можеш да изгубиш, а само илюзиите, които си имала. Да, тези илюзии са ти давали една фалшива надежда и един фалшив смисъл на живота, успокоявали са те, докато не си осъзнала, че не струват. Обърни внимание на това, което имаш - най-малкото знаеш каква не искаш да бъдеш. Помисли първо от морална гледна точка - какъв трябва да е човек? И ще имаш цел пред себе си. Целите придават смисъл на живота. Доколкото са смислени целите, които си поставя човек, дотолкова смислен е и животът му. А по отношение на страха да не сгрешиш и да не бъдеш разочарована отново, пак ще повторя, че нищо истинско не можеш да изгубиш. Само така можеш да се научиш да различаваш истината от фалша.
 20. 1 point
  Всеки има натрапливи мисли понякога.Аз също.
 21. 1 point
  ,, Но ме обезпокои това, че тестването, което направих беше върху мен, а не върху храна, както описах в поста ми. ,, Разбира се,че ще върху теб.Върху храната какво тестване ще е? Сещам се,че в сайта поне двама души са писали,че като теб са имали подобни мисли, единият че ще скочи от терасата, другият,че ще се нарани с нож. И двамата се бяха убедили,че няма да до направят точно след такива тестове.
 22. 1 point
  Присъедини се към някое учение.Бялото братство, йога или нещо друго.Там, в групата ще може да добиеш, този, друг опит и знание. Когато един от най-великите гръцки философи, Питагор, оти­шъл в Египет, за да постъпи в едно училище - тайно езотерично училище по мистицизъм, него го отхвърлили. А Питагор бил един от най-значителните умове, раждани някога. Той не могъл да разбе­ре. Опитвал отново и отново, но му отговорили, че докато не преми­не през едно обучение, което включва диета и дишане, няма да му разрешат да посещава училището. Твърди се, че Питагор казал: "Дошъл съм заради знанието, а не за какъвто и да е вид ученичество." Но училищните власти от­върнали: "Не можем да ти дадем знание, ако не се промениш. А всъщност нас изобщо не ни интересува знанието. Интересуваме се от действителния опит. И нито едно знание не е знание, ако не е из­живяно и изпитано. Затова ще трябва да преминеш през четиридесетдневно гладуване, дишайки непрекъснато по определен начин, като осъзнаваш определени точки." Нямало друг начин, затова Питагор трябвало да премине през това обучение. След четиридесет дни на гладуване и дишане, осъз­нато, внимателно, той бил допуснат до училището. Твърди се, че казал: "Вие не приемате Питагор. Аз съм друг човек. Аз съм роден отново. Вие бяхте прави, а аз грешах, защото преди цялата ми пози­ция се основаваше на ума. Чрез този процес на очистване се проме­ни моят център на съществуване. От ума той се премести надолу в сърцето. Сега мога да усещам нещата. Преди това обучение можех единствено да разбирам посредством ума, посредством главата. Сега мога да чувствувам. Сега за мен истината не е едно понятие, а жи­вот. Тя не е философия, а по-скоро едно изживяване ."
 23. 1 point
  JUSTICE имаш зависимост, да, към одобрението. Страховете отиват към отхвърляне и провал. Те, трите състояния вървят ръка за ръка. Каквото и да прави жената виждаш, че когато я няма битката за одобрение, става скучна. Дори да се държи само по "твоя" начин. На теб ти е нужна играта - да завоювам, да спечеля, да си докажа, че ставам, после наново. Този цикъл повтарящ се, отново и отново, води до временно удовлетворение на стремежът ти към одобрение и превъзходство. Тъй като това е болен механизъм той никога няма да доведе до трайни резултати. Бягството от ситуациите, в които те отхвърлят е водено от страха д а се сблъскаш с провала. Интересът към жените не е към тях самите като личности, като хора, като интелекти, а търсене на "победата", очакването на отговорите нужни на твоите страхове. По тази причина ти всъщност никога не се срещаш с жената, тя не те интересува, важно е само как откликва на твоите потребности. Това поведение се усеща бързо от самоуверените и добре оценяващи се жени, те може да ти обърнат внимание за кратко. Има други, които играят същата игра с тях ще ти се получава докато на единият му омръзне или си намери нов спаринг партньор. А има и такива, които подобно на теб имат нужда от внимание, одобрение и приемане и ще се поведат известно време по това, което им даваш, те ти стават скучни, не за друго, а защото не ти дават предизвикателството, да губиш, да се бориш, и да победиш. За да излезеш от този омагьосан кръг е важно да преразгледаш и да пренаредиш местата на онова което наричаш "загуба, провал, победа, успех, приемане, даване, любов" Едва след това ще имаш трайни взаимоотношения.
 24. 1 point
  Няколко малки съвета: за къпането - поливайте главата по малко с кана, като детето е обърнато нагоре с лицето. Ако и това не помага, може да му купите очила за плуване и да си ги слага при къпане. Добре, че сте опитали да го превърнете в забава, продължавайте в този дух. за тоалетната - много деца, които още са малки , но стават "батковци" на бебе, имат регресия с това. Съгласете се, че не е логично да се радвате, когато бебето се е изакало в памперса или най-малкото да го намирате за нормално, а когато другото дете го прави - даму се карате. То иска същото внимание и отношение като бебето. Щом отказва да сложи памперс, това е напредък и ще изтърпите няколко седмици пране на акани гащи. За филмчето вечер - планирайте! Затова сте родители, пуснете му такова филмче, което свършва приблизително в желания за вас час. На вас ще ви е приятно ли да ви откъснат безцеремонно от най-интересното? За игрите със строител - всяко дете има темпо на развитие, нека сега повече да гледа, няма да остане все така, нали? Дори да събаря строеното, не се ядосвайте. Всяко дете има нужда многократно да се убеди в земното привличане. Не руши с лоши намерения. За всяко едно нещо - временно е, имайте търпение и избягвайте ненужните конфликтни ситуации. П.П. Имате голям късмет с педагозите в детската градина.
 25. 1 point
  Аз пък си мисля, че и 50 мнения са предостатъчни, ако са съдържателни.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×