Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/28/20 in all areas

 1. 1 point
  „Защо е позволено на човека да прави добро съботен ден“. Отче наш. „Изгрява слънцето“. Ще прочета само 12 стих от 12 глава от Евангелието на Матея. „Духът Божий“. 626. Защо е позволено някой да прави добро - 3 май 1936 г. Благословен Господ Бог наш. Добрата молитва.
 2. 1 point
  Да възлюбиш ближния си както собствената си душа". Евангелие от Матей 22:37.39 Изпяхме песента "Благословен Господ Бог наш" три пъти. Учителят прочете от Евангелие от Йоан 14 глава: "Да се не смущава сърцето ви: вярвайте в Бога. и в Мене вярвайте..." 69. Двата велики закона / - 2 януари 1921 г. (20 декември стар стил), от 10 ч. до 13 ч. и 40 мин , неделя Господнята молитва Двата велики закона
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×