Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/11/19 in all areas

 1. 3 points
 2. 2 points
  „Отче наш“ „Събуди се, братко мили“ Ще прочета част от 13-ата глава от Евангелието на Матея – от 24-ия стих до 30-ия стих. „Духът Божи“ Неделна Беседа: Доброто семе НБ - 2 септември 1934 г. „Благословен Господ Бог наш“ Тайна молитва
 3. 2 points
  Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Утринно слово: Божията воля - 26 декември 1943 г. Господнята молитва Формула: В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа. Божията воля
 4. 2 points
 5. 2 points
  mecholari

  Затруднение

  Но дълго време съм мислил за подмяната на "Началото на Мъдростта е страх Господен", с това , което ползва Орлин Баев: "Началото на Мъдростта е Любовта към Бога" в жълтите лъчи. Интересно е, че днес се сетих за това четене и попаднах на лекция на Учителя, която засяга въпроса: Запример в животните, които са нейни деца, тя е турила страха, като един метод. Защо е направила заяка толкова страхлив? От най-малкото мръдване сърцето му тупа. Защо? - Има причини. Природата е турила страха и у децата. Онези деца, които са склонни към престъпление, у които разсъдъкът е слабо развит, у тях страхът се увеличава. Не премахвайте този страх у тия деца. Той у тях е една предпазителна клапа, понеже волята, съвестта им не е силно развита. Тия деца някой път се страхуват да излезат вън сами. Нека имат страх Божий, в сърцата си. Майките викат разни баби да ги лекуват от страха и след като ги излекуват, те стават разбойници. Тия страхливи деца, може да се научат да крадат, но като им притупаш, те бягат. Този, който изгуби страха си, той е престъпник, убийца и т.н. Писанието казва: „Страхът е начало на Мъдростта." Страхът е начало, основа за възпитанието на децата. Ако във вашата душа се зароди страхът, той е една предпазителна мярка. http://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=korenlr&id=763&status=2&high=сън&fbclid=IwAR1hqB7sslKZxDWm9RcgpdITccBZHkJ-fP5JTfNq_2mXS3ALKTI-GI37IZM#2result_415437 Аз във връзка със сънищата я прочетох беседата но случайно засягаше и този въпрос. А преди това се сетих за това четене.
 6. 1 point
  kipenzov

  Огледалата на Козирев

  Кратък цитат от статия издадена в електронното списание ,,Палитра", бр.4, 2004г. Николай Козирев Времето като физическо явление "Възможността да се отразява с огледало действието на времето ни позволи да наблюдаваме влиянието не само на лабораторни процеси, но с помощта на телескоп-рефлектор и изменение на съпротивлението на резистора поради процеси, протичащи в космическите тела. Появи се възможност да се изучава Вселената не само, както обикновено, посредством спектро-електромагнитни трептения, но и с помощта на специален, предварително изпитан метод, посредством физическите свойства на времето. Заедно с В.В.Насонов такива измервания бяха проведени от нас на рефлекторите на Кримската астрофизическа обсерватория [1]. Излъчването на времето, по неговото действие върху резистор, беше наблюдавано от планети, звезди, галактики и други космически обекти. Беше показана мигновеността на предаване на тези въздействия и съществуването на света на Минковски като реалност, а не като математическа схема."
 7. 1 point
  ,,Красотата на ума не е в това да бъде показан на всички, а да ги доведе до прага на техния"
 8. 1 point
  Орлин Баев

  въпрос

  Его е бил удачен термин - отдавна се е превърнал в поп фолк дъвка за балончета . Дай ми един килограм его, моля!
 9. 1 point
  kipenzov

  въпрос

  Определено подкрепям твърдението ти! Констатацията ми беше по-скоро в друга посока. Като си спомня колко трудно ми беше да ,,се отлепя", за да осъзная смисъла на ,,его" и според мен и Еделвайската в момента се опитва да ,,въведе ред в понятията" за себе си. Съответно за това предложих дефиницията за ,,личност" от уикипедията, за да може при следващата ,,вълна" на вътреизследване сама да си осъзнае, че и характера е част от егото, а социалният образ, с който вероятно към момента се идентифицира, е просто ,,маска".
 10. 1 point
  АлександърТ.А.

  И.Стефанова

  Нали знаеш ? Чашата е полупразна или полупълна . Научи се да избираш , как да гледаш . Мотивиращо ще е , ако знаеш че това е най важната истина . Живота ни се крепи на нея .
 11. 1 point
  Орлин Баев

  въпрос

  Малко терминологията... Личността е външната, видима социална маска. Егото - мислите, чувствата, паметта, характерът. Същността, индивидуалността, висшият Аз, Себето - Богочовекът, непреходният, нероденият, бодхисатва. Егото е полезно ,когато е овладяно от целостта на Богочовека. Иначе, лишено от любовта, мъдростта и истината, се превръща в психопат, чийто фес се клати единствено от интерес.
 12. 1 point
  Това, което се случва с родителите ти е най- често срещаната ситуация в семейните двойки. Не мисля, че има двойка, която не е преминала през подобна ситуация. Занимавайки се с фамилна терапия, виждам, че това не е фатално за двойката, ако тя има емоционалния ресурс да премине през кризата, да изговори историята си, за да осъзнае какво и защо е довело ситуацията до там. Намесата на трети лица в такава семейна ситуация, обикновено е вредна за справянето на двойката. /освен специалист по фамилна терапия/ Често двойките имат нужда от време всеки сам да достигне по собствения си начин да преживее появилата се емоция. Да търси подкрепа и съучастник от теб е незряло поведение на баща ти. На твоите 24 години нямаш нито житейската опитност, нито емоционалния ресурс да му бъдеш съветник или ментор в тази ситуация. Моята препоръка към теб е да поставиш граница в тези отношения, да се отдръпнеш и да повярваш в силата и ресурса на баща ти да се справи сам с партньорската си криза.
 13. 1 point
  Молитвен наряд за начало: Добрата Молитва Най-великата_наука-беседа Молитвен наряд за край: http://simeonsimeonov-tenor.org/Moiata_Molitva/24_Edna_vechna_Istina_koiato_e_Bog_na_Lubovta.mp3 Ще прочета 60 гл. от Исаия и 13 гл. от I. Послание към Коринтяните. Всяко нещо, което се чете, трябва да се разбира. Семето не може да се разбере, докато не се посее, не изникне, не израсте, не цъфне, не даде плод, и плодът му не се опита. Докато семето е в хамбара, нищо не ни ползва. То трябва да се посее. „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. (– 1 ст.)... „Ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка”. Значи, неразумен ще бъда. „И ако имам пророчество, и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, щото и гори да премествам, а любов нямам, нищо не съм”. (– 2 ст.). Какво особено има в това, че човек премества една гора или една планина? Какво ще придобиеш, ако преместиш един тежък камък, или една планина от едно място на друго? Само енергията си ще изразходваш – нищо повече. Важно е любов да имаш. „И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не се ползвам”. (– 3 ст.). „Любовта дълготърпи, благосклонна е; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее”. (–4 ст.). Значи, любовта е силна. Не мислете, че търпението е слабост. Търпеливият е силен човек. За Бога се казва, че е дълготърпелив. Той е най-силният. Най-великата наука в света е да се научи човек да живее според закона на любовта. Това е най-лесното нещо, а същевременно и най-мъчното. Мислите ли, че живеете по любов? Вашата любов е външен грим, гримирани сте отвън с любовта. Тя не е проникнала още в живота на сегашните хора. Животът им е пълен със страдания и смущения. Вчера бях в дома на един от нашите братя. Той разказваше, че отнякъде му дошло едно куче, което проявява голяма ревност. Братът има кози. Ако рече да погали козите в присъствие на кучето, последното се хвърля върху козите, лае ги – ревнува. Той ще погали и кучето, но едновременно не може и козите, и кучето. И кучето, и козите му са еднакво любими. Често и хората изпадат в същото състояние – и те ревнуват. Човек мисли, че ако погладят някого в негово присъствие, него ще забравят. Как ще гладиш едновременно и козите, и кучето? Ще дойде ред да се погали и кучето. Какво означава думата „куче"? Казват „куче, кучи". Значи, кучето учи, както всичко в света се учи. Питат ме, какво означава момата? Обърнете сричките на думата „мома", ще получите „мамо". Следователно, мома, която не може да стане „мамо", не е мома. Учете се да се освобождавате от заблужденията. Често наблюдавам, как постъпват художниците, музикантите, философите. Всеки гледа да направи това, което може и знае. Всеки е специалист в известна област. Цигуларят свири това, което добре знае и обича. Художникът рисува това, което знае. Философът разсъждава върху това, което разбира. И аз искам да свиря това, което обичам. Измени ли на себе си, човек прави грешки... Най-великата_наука
 14. 1 point
  Благодаря! "Плодът на човека са неговите дела." "Истинската слава е слава на Цялото." "Мъж с лош ум и жена с лошо сърце не могат да се споразумеят .В техния живот водата ше се разлива и двамата ще накваси." "Оня народ е избран,който свири в гамата на Любовта" "Доброто отваря пътя на човека за другия свят.....Краката са символ на доброто" "Божественото не е в ума,но някъде под лъжичката.То се проявява по различни начини." "Далеч ще бъдете от слънцето,но важно е да имате плод."
 15. 1 point
  Едно дърво живее докато расте и се развива. Една гъба живее докато расте и се развива... Живяло едно малко дърво. С всеки сезон то пораствало и разпервало все по-широко клоните си да обгърне Слънцето. Оставяло ветровете да извайват короната му, дъждът да гали листата му, ала изпитвало неистови трудности да задържи всичката вода от дъжда и да черпи от всички плодове на Земята, защото независимо от мощните си корени едни малки гъбки се били заселили в тях. Чувствало голямо нещастие от чуждото присъствие, което му точело от жизненоважната влага от дъжда. Докато един прекрасен пролетен ден усетило, че няма къде да събере цялата сила от слънчевите лъчи, защото нямало достатъчно субстрат, който да преобразува в органична материя. В неволята си помолило гъбките да му помогнат като разградят скалите. Те му отвърнали, че при цялата влага, която им подсигурява с корените си, с удоволствие ще му помогнат. Било истинска благословия наличието на тези гъбки като микориза в корените му. Замислило се, че нещастието и благословията били едно и също и се случвали едновременно, а неговата оценка ги определяла като различни. В този момент усетило, че е малка брънка в разговора между Слънцето и Земята.
 16. 1 point
  Бог казва: „Ще създам ново небе и нова земя". Да създаде Бог ново небе и нова земя, това значи, да тури нов ред и порядък в света. Новото изисква да не се мисли за старото. Старите да се подмладят, а младите да не остаряват. Млади и стари трябва да уповават на Господа и да Му служат. Сега ще прочета от 6–10 ст. от 42 гл. на Исаия. Желая ви да се освободите от товара си, да не носите повече от десет килограма на гърба. Силните да носят най-много по десет килограма, слабите – по един килограм, а средните – от един до десет килограма. Да прославим името Божие в себе си. Да търсим първо Царството Божие и Неговата правда. Тя носи великите блага на живота. Да изпълним Божията воля. Днес, в света се вдига голям шум. Това да не ви смущава. Шумът е мътна вода, която трябва да се избистри. Мътната вода не може да оправи света. Топящият се лед не може да оправи света. Когато мътната вода се избистри, светът ще се оправи. Когато ледът се стопи, и водата се пречисти, светът ще се оправи. Зима е сега, земята е замръзнала. Може ли да израсте от нея нещо? Когато зимата мине, цветята и тревите ще израстат. Сегашната зима трябва да мине, да дойдат пролетта и лятото. Като дойде лятото, ще работиш. Ако не работиш, погрешката е в тебе. Лятото ще мине, без да го използваш. Ако през зимата не можеш да работиш, погрешката е в зимата, а не в тебе. Не се занимавайте с погрешките на зимата, но изправяйте своите погрешки. Как ще ги изправите? Като работите през лятото. Иде вече пролетта. Започнете новата работа, която подразбира служене на Бога. За всекиго има възможност да служи на Бога. – Как ще служим на Бога? – Като турим духа си на работа. – Какво представям аз, един човек в света? Да задаваш такъв въпрос, това е все едно, малкият пръст на ръката да каже, че нищо не върши, и никой не мисли за него. Това е все едно, косъмът от главата да каже, че и той нищо не върши, и никой не мисли за него. Това е неразбиране на нещата. Косъмът, малкият пръст са части от тялото. В Божествения свят един косъм е толкова важен, колкото цялото тяло. И пръстът е толкова важен, колкото цялото тяло. В човешкия свят и хиляда косми нищо не струват. Най-великата_наука
 17. 1 point
 18. 1 point
  kipenzov

  Огледалата на Козирев

  Хихи, Донке, да не би от този разговор да се е пръкнал Monavendor? Отвъд шегата. Да, много лесно е да се лепне етикета ,,псевдонаука" на нови разработки. И това е нормално, защото в днешно време се прекалява със заигравките или т.н. псевдонучни теории, поради липсата на проверими доказателства в тяхна полза. Това в малко по-подробен стил представлява повторение на опити, в контролирана среда, и получаване на едни и същи резултати. Тези резултати говорят за себе си, а не интерпретиращия ги учен, както например е в Хюман дизайна. Когато дадена теория няма практическо приложение тя е просто хипотеза. А останалото са близки до религиозните доктрини, налагани от автора на хипотезата внушения, в опита за придаване на стойност на хипотезата му. За разлика на съвременните, предимно псевдоучени, Козирев е наблюдавал реални феномени и е опитвал да създаде теория на база резултатите. В науката често е като при производството на Коняк - майсторът, сложил субстрата за производството на продукта обикновено е дядо или прадядо на майсторът, който ще затвори в бутилка Коняка. Така и синхронично с изследванията на Козирев за природата на Времето (все пак Успенски с неговото Четвърто измерение доста е повлиял руската езотерична парадигма, а тя е основата на научните открития) в днешно време вече се разработва Реципрочната система. Характерното при нея е това, което загатва и Козирев в изследванията си, че характерната триизмерна природа на пространството е присъща и на времето. Предположение, от което произтичат съвсем нови трактовки. А това ,,изправя косите" на множество ,,учени", градили кариера върху повторението на нещо заучено. Съответно отпорът в научните среди е голям. Защото, според предположенията на тази теория излиза, че въглеродният анализ за датиране е погрешен като резултати. Дори излиза, че вероятно предците ни са били свидетели на ,,разширяването" на Слънцето и обяснява ,,сегашната" му повишена активност с прехода към ,,предходния" според общоприетата теория за развитието на звездите етап на обикновена звезда с повишаваща се енергия, следствие на комулираното неутрино. За разлика от Хюман дизайна!!!!!, където всичко е поставено на неква религиозно-нравствена основа, като се взима едномерната природа на времето. А ,,огледалата на Козирев" са разработки на основа неговите теории за единния поток на времепространството. Нищо повече. Мулдашев ,,вижда" такива мегаструктури в Кайлас с предположението, че такива масивни образувания няма как да не изместват в-простр. поток в циркулираща (торсионна) форма. И това е! За повече инфо би следвало да се интересуваме от изнесена информация от Мурманския държавен технически университет, но към момента, аз поне не съм чел.
 19. 1 point
  kipenzov

  Защита на животните

  Лесно се намира екземпляр, макар и на български. На български, защото самите преводачи в интервютата изказват лично мнение, което е недопустимо от професионална гледна точка. Отделно пък, ако трябваше Виктор Орбан да го приложи на практика в Унгария едва ли щеше да има същите резултати. Просто всички точки, в които се изисква преструктуриране на отраслите, за задействане на пазарните принципи трябваше да бъдат съобразени с народопсихологията ни, но за това едва ли не е достигал интелектуален капацитет. Спорил съм с по-дърти интелигенти в нашия край, но не можех да ги оборя в аргумента за централизирания процес. Още повече ,,предателството'' на Костов, когато изиска дори и местните данъци и такси да минат на ,,централно разпореждане''. Чичо ми, мир на праха му, беше кмет на Сандански и си подаде оставката, поради невъзможността да си изпълни обещанията пред хората. То, когато трябва да се молиш като прошляк за стотинки на софиянци къде отива достойнството. Отделно и меркантилно предизвиканите предателства в екипа. Просто всеки народ си заслужава управниците. Те просто са проекция на самият манталитет на тълпата, която вече не е народ. Няма нищо по-обезкуражаващо от това навремето на площада в Сандански да си говорехме със съученици за литература, философия, изкуство, а сега даже и за Криско не се коментира. Няма връзка между хората, няма уважение, няма споделяне и дискусия за идеалите. Просто неква тотална ограниченост и дезинтегрираност. И най-тъпото е неясната визия на централно ниво. Бачкането на парче, продиктувано от алчността на контрагентите. Отдаването на безценица, чрез концесия на стратегическите ресурси и отрасли на икономиката на чуждите като идеология ,,инвеститори'' само заради национално-предателската алчност на определени индивиди за ,,трохичка-комисионна''. Даже не знам защо се ,,отпуснах'' в потока на отминалото, вероятно още не съм го преодолял. Но така или иначе Сорос ще организира още една вечеринка-отчет за социолози като О.Минчев, за да може да си има ,,опорни точки'', по които без грам доказателство да ,,изисква'' от обществото да се придържаме към ,,съюзническата'' гледна точка, особено английската, чиято посланичка чак ,,размаха пръст" по националната тв. Чакай малко бре моме. Къде са ти доказателствата. Лети дрона и снима репортаж над къщата на Литвиненко - на секо кръстовище по 4 камери и тия ми ти Джеймсбондовци нямали пълна информация. Ние да не сме от Пакистан? Бре дебили. Или от Индия, в която ,,отгледахте'' 10 милиона индиици с глад, следвайки Евгенистичната ви философия за ,,неутрализирането'' на по-низшите. И сега ни ,,заливат'' с неолиберастки, псевдохуманистични лицемерни Директиви. Не знам кой си изтреби циганското малцинство през 18-19 век, а сега ми ,,пилят'' за толернтност. И заливат ефира с нюейджърски риторики за новосветовно, масонско ,,братство,свобода, равенство'' потулвайки героичното начало и достойнство на лидерството, което завземат и мистифицират като ,,децентрализирано управление''. Трябваше да го излея някъде. Извинявам се!!!
 20. 1 point
  Не знам дали този план наистина е това, за което се пише и говори от години, но допускам като възможно да има планомерност в определени разрушителни процеси в страната от началото на промените. Но и ние също сме си виновни.
 21. 1 point
  Себезаявяването е преди всичко вътрешен, в самата себе си процес. Когато има готовност и външен, но без очакването за разбиране от другата страна, при пълна увереност в своето право!
 22. 1 point
  Привет Според мен медитацията се състои от две неща релаксация и концентрация Мисля че видовете медитация се определят в зависимост от това което искаш да постигнеш.Всяко същество си има някаква изградена техника за медитация, вероятно несъзнателна.
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×