Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/10/21 in all areas

 1. 3 points
  Добрата молитва 98. Жертва, упование и радост - 2 октомври 1921 г. Господнята молитва
 2. 3 points
  Добрата молитва 97. Разумно служене - 25 август 1921 г. Господнята молитва Разумно служене
 3. 2 points
  bosh12

  Асоциалност

  АлександърТ.А. благодаря ти много , човече. Днес излезнах с един стар приятел и отначало имах блокажи в общуването , но постепенно отшумяха и станах както си бях преди много години. Просто общувах без стягане в стомаха. Наистина с общуването изчезва стягането. Но вече съм много по-уверен в себе си от преди. Отново много благодаря , жив и здрав бъди! Прпсто се зарадвах и исках да го споделя тук.
 4. 2 points
  Казвате: „Как ще живеем?“ Да дойдем да живеем по Бога. Да живеем по Бога, то ще бъде вътрешен живот, няма да има смущения, недоразумения. Какви ли не терзания има във всяка душа. Една майка, на която умира синът или дъщерята, един слуга копае, има няколко души господари – какви ли не терзания, навсякъде написани и казват: „Животът няма смисъл.“ Той има смисъл за настоящия порядък. За бъдещия порядък други условия трябват. Апостол Павел казва: „Като бях дете, като дете мъдрувах, като станах мъж, напуснах детинските работи.“ Мнозина от вас, които сте излезли от детинството. Тази свещ трябва да бъде запалена. Всеки един от вас, като му дойде едно малко мъчение, изпитание, да бъде будно съзнанието. Ако на вашия тъпан има прах отгоре, аз вече зная, че този тъпан не е бит. Ако на вашия тъпан няма прах, зная, че тъпанът е винаги бит. Тъпанът трябва да се бие, умът трябва да мисли, не да се тревожи. Тревогата не е мисъл. Да търкаляш един тъпан и да го биеш, това са две различни неща. Колелото се търкаля, а тъпанът се бие. Като бие тъпанът, всичките войници се събират. Та казвам: Ако при вашия тъпан хората се разбягват, той е мъртъв; ако при вашия тъпан хората се събират, той е един от живите тъпани. Трябва да мисли човек. Питам: Когато един овчар отдели една овца и от кожата ѝ направи една гайда, тури едно врещяло, тури един пискун, на тази овца кое е по-добро – овцата да е жива или да бъде на гайда, да свири? Да страда човек, аз го наричам овца, а да мисли, аз го наричам гайда. Гайдарджията вдъхне дихание и гайдата свири. В страданието овцата не разбира, тя живот има. Трябва да имаме известни условия, много по-високи. Фигуративно се говори. Та казвам: Ако при нашите страдания животът не може да мине, в мисловния живот... Ти се смущаваш за утрешния ден, ти си свободен човек. Но религиозният човек си, говорил си на другите хора, че Бог ще промисли и т. н., но иде и ми казва: „Как ще промисли Господ заради тебе?“ Казвам: Ако човек сам не мисли, и Господ няма да мисли. Казвате: „Как ще живеем?“ Да дойдем да живеем по Бога. Да живеем по Бога, то ще бъде вътрешен живот, няма да има смущения, недоразумения. Какви ли не терзания има във всяка душа. Една майка, на която умира синът или дъщерята, един слуга копае, има няколко души господари – какви ли не терзания, навсякъде написани и казват: „Животът няма смисъл.“ Той има смисъл за настоящия порядък. За бъдещия порядък други условия трябват. Апостол Павел казва: „Като бях дете, като дете мъдрувах, като станах мъж, напуснах детинските работи.“ Мнозина от вас, които сте излезли от детинството. Тази свещ трябва да бъде запалена. Всеки един от вас, като му дойде едно малко мъчение, изпитание, да бъде будно съзнанието. Ако на вашия тъпан има прах отгоре, аз вече зная, че този тъпан не е бит. Ако на вашия тъпан няма прах, зная, че тъпанът е винаги бит. Тъпанът трябва да се бие, умът трябва да мисли, не да се тревожи. Тревогата не е мисъл. Да търкаляш един тъпан и да го биеш, това са две различни неща. Колелото се търкаля, а тъпанът се бие. Като бие тъпанът, всичките войници се събират. Та казвам: Ако при вашия тъпан хората се разбягват, той е мъртъв; ако при вашия тъпан хората се събират, той е един от живите тъпани. Трябва да мисли човек. Питам: Когато един овчар отдели една овца и от кожата ѝ направи една гайда, тури едно врещяло, тури един пискун, на тази овца кое е по-добро – овцата да е жива или да бъде на гайда, да свири? Да страда човек, аз го наричам овца, а да мисли, аз го наричам гайда. Гайдарджията вдъхне дихание и гайдата свири. В страданието овцата не разбира, тя живот има. Трябва да имаме известни условия, много по-високи. Фигуративно се говори. Та казвам: Ако при нашите страдания животът не може да мине, в мисловния живот... Ти се смущаваш за утрешния ден, ти си свободен човек. Но религиозният човек си, говорил си на другите хора, че Бог ще промисли и т. н., но иде и ми казва: „Как ще промисли Господ заради тебе?“ Казвам: Ако човек сам не мисли, и Господ няма да мисли............................................... Казвате: „Как ще живеем?“ Да дойдем да живеем по Бога. Да живеем по Бога, то ще бъде вътрешен живот, няма да има смущения, недоразумения. Какви ли не терзания има във всяка душа. Една майка, на която умира синът или дъщерята, един слуга копае, има няколко души господари – какви ли не терзания, навсякъде написани и казват: „Животът няма смисъл.“ Той има смисъл за настоящия порядък. За бъдещия порядък други условия трябват. Апостол Павел казва: „Като бях дете, като дете мъдрувах, като станах мъж, напуснах детинските работи.“ Мнозина от вас, които сте излезли от детинството. Тази свещ трябва да бъде запалена. Всеки един от вас, като му дойде едно малко мъчение, изпитание, да бъде будно съзнанието. Ако на вашия тъпан има прах отгоре, аз вече зная, че този тъпан не е бит. Ако на вашия тъпан няма прах, зная, че тъпанът е винаги бит. Тъпанът трябва да се бие, умът трябва да мисли, не да се тревожи. Тревогата не е мисъл. Да търкаляш един тъпан и да го биеш, това са две различни неща. Колелото се търкаля, а тъпанът се бие. Като бие тъпанът, всичките войници се събират. Та казвам: Ако при вашия тъпан хората се разбягват, той е мъртъв; ако при вашия тъпан хората се събират, той е един от живите тъпани. Трябва да мисли човек. Питам: Когато един овчар отдели една овца и от кожата ѝ направи една гайда, тури едно врещяло, тури един пискун, на тази овца кое е по-добро – овцата да е жива или да бъде на гайда, да свири? Да страда човек, аз го наричам овца, а да мисли, аз го наричам гайда. Гайдарджията вдъхне дихание и гайдата свири. В страданието овцата не разбира, тя живот има. Трябва да имаме известни условия, много по-високи. Фигуративно се говори. Та казвам: Ако при нашите страдания животът не може да мине, в мисловния живот... Ти се смущаваш за утрешния ден, ти си свободен човек. Но религиозният човек си, говорил си на другите хора, че Бог ще промисли и т. н., но иде и ми казва: „Как ще промисли Господ заради тебе?“ Казвам: Ако човек сам не мисли, и Господ няма да мисли............................................... Казвам: Господ като се грижи за тебе, и ти ще се погрижиш. Ако Господ се грижи за нас, и ние трябва да се грижим за другите. Трябва да бъдем честни като този работник. При най-малките изпитания, в най-малките работи, човек трябва да бъде честен. Трябва да наблюдаваме Божествения Дух. Бог ни гледа в малките работи, в ежедневния живот, в малките работи ние се изпитваме какво разбиране имаме. Дойде някой човек, ти искаш да го подядеш, ти си бакалин, искаш да продадеш 1–2 грама по-малко, но той е същият закон. Не подядай. По някой път някой реже хляб – на този, когото обичаме, даваме повече, по-дебела филия режем, а когото не обичаме – по-тънка филия. Не. Тури три пръста и по три пръста на всички давай. Някой път отрязваш едно парче наполовина, вижда ти се много и оставяш за себе си. Винаги по-голямото парче давай, а по-малкото оставяй. Каквото имаш – плодове или дреха или плат, по-хубавото давай. В Божествения свят всякога по-хубавото дават на другите, а за себе си оставят по-малкото. Туй е едно изпитание. Когато Господ не иска да те изпитва, той ще ти даде толкоз много ябълки, круши, но това е изпитание. Щом имаш 4–5 крушки, не е изпитание. Няма какво да се изпитваш. Та казвам: В малките работи, владайте мислите си. Кипнеш в себе си – спри се, на тези, на които си кипнал, кажи: „Почакайте, ще ви задоволя и вас.“ Човек трябва да влада своята мисъл. Когато известна негова мисъл го нервира, когато известни чувства го нервират. Да престанат да ви нервират вашите мисли и чувства. Всякога, при най-лошото разположение, имайте разположение на духа, да живеете в един свят, който е независим от вашите слабости. Не оправдавайте вашите слабости........................... „Благославяй, душе моя“ „Отче наш“ 27-а неделна беседа, държана от Учителя на 13.VI.1937 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев.
 5. 2 points
 6. 1 point
 7. 1 point
  Донка

  Асоциалност

  Ето го желанието за контрол на чуждите мисли, емоции, отношение. И пак от опит - на 45 тата година от живота си осъзнах, че всъщност аз винаги съм получавала внимание, одобрение, интерес НО НЕ от хората, които АЗ исках да желаят общуване с мен. Получаваше се една стара песен "аз търся тебе, ти търсиш друг, но той търси друга, тя пък търси друг." Предлагам вместо да си "нацелваш" определени хора и да следиш дали си желан от ТЯХ, да "притихнеш" и да се огледаш на 360 градуса около себе си за хората, които може би желаят да общуват с теб, но ти дори не ги забелязваш....
 8. 1 point
  bosh12

  Асоциалност

  Добре, благодаря ти за разумните съвети които ми даде, само незмам дали да продължавам с нлп-тата защото ме е страх да не объркам нещо и да си навредя. Аз си пускам тези за самоовереност. Незнам дали са правилните и дали трябва да са едни и същи или различни всеки път? Ако ти знаеш , много ще съм ти благодарен да споделиш ако ли не здраве да е , ще рискувам , пък каквото сабия покаже
 9. 1 point
  АлександърТ.А.

  Асоциалност

  За общуването с цветята , дърветата , животните не е майтап ---не си го пробвал . (подтиснал)Реакцията ти , чувството , от къде е , какво е ... Ако го знаеш , можеш да работиш по това направление , Защото има много различни направления и всички опират до смисъла на живота . На твоя личен втъкан , във този на обществото . Всяко една проява има значение . Ако съм или друг е казал че не е важно какво мислят за тебе . То е за значението-- да не блокираш от силна емоция и да не се стрескаш от негативните . Не да пренебрегваш мнението на другия . Повтарям поговорката ,,на сила хубост не става" . Повтарям , Едно от основните условия за успешно общуване е уважението към другия . Значи мнението му е важно . Има 2 варианта : 1--така е . Тогава направи се на желан , бъди им нужен , или се оттегли 2--лъжеш се . Може би не се оценяваш правилно или не разбираш какво другия показва . Във всички случаи ако се разкриваш . Показваш душевната си природа .По лесно ще правиш приятелства . Говорим за лично приятелство , нали ? Не служебни или съседски отношения .....Попрочети някоя беседа , ще ти дойде добре .Сега не съм подготвен да ти посоча някоя да ти е интересно . Дънов говори за приятелството , истинското .То е като да си готов всичко да дадеш за приятеля .Знаеш че това е правилното , нали като се женят се вричат във вярност и приятелство за години .
 10. 1 point
  bosh12

  Асоциалност

  Мен лично вече не ме интересува толкова какво мислят хората за мен , но все пак имам чувството , че не съм желан от тях. За справянето с асоциалността разбрах от теб , че трябва да говря повече и да осъзнавам чувствата. Нали така? А за домашния любимец не мисля ,че е опция , даже се подтиснах малко като ми го каза , аз живея с родителите ми , работя , не съм чак толкова без социални контакти, но все пак нямам приятели и приятелка което си е проблем.
 11. 1 point
 12. 1 point
 13. 1 point
  96.Размишления 4 - 25 август 1921 г. Утринна молитва Размишления 1. „Отче наш“. 2. Коленичили на лявото коляно: Духът Христов да пребъдва през цялата година в нашите души! 3. Размишление: Да укрепнат душите ни в Истината, за да пребъдваме постоянно в нейната светлина. Силата на живота е вложена в Истината; тя е израз всякога на Великия Божи Дух. 4. Благославяй, душе моя, Господа! 5. Да се прочетат следните стихове по три пъти: „За истината, която пребъдва в нас и ще бъде във веки с нас.“ (Второ послание на Йоана 1:2) „А ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа братя, че Бог отначало е избрал вас в спасение чрез освещението от Духа и вярването в Истината.“ (Второ послание към солуняните 2:13) „Стойте, прочее, препасани с Истина през чрезлата си и облечени с бронята на Правдата.“ (Послание към ефесяните 6:14) 6. Добрата молитва. Психически упражнения №3 и №4 При първото упражнение (№3) ще съсредоточите мисълта си върху следното изречение: Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни. А при второто упражнение (№4): Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух. Сега концентрирайте ума си в Живия Господ на Любовта – в Христа. Психическо упражнение № 3 е същото, както психическо упражнение № 1 (с. 426), само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог...“ Психическо упражнение № 4: Ръцете се поставят пред лицето една срещу друга с допрени пръсти и длани, обърнати навън. Тъй те бавно се разтварят настрани, до хоризонтално положение, издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга. В това положение ръцете се спускат надолу пред лицето до под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, до пред лицето. След туй ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пъти, а при снемането на ръцете за трети път туй положение се задържа: дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат надолу, отдето всяка ръка се прибира на мястото си. (Психически упражнения 1 и 2)
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×