Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Допринасящи


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/27/20 in all areas

 1. 5 points
  Преди да сменяш каквото и да е, нека се върнем на въпроса - Какво е паническата атака? Преди всичко това е един от най- силните защитни механизми, които може да произведе мигновено нашия мозък, за да ни спаси. Подчертавам Защитен Механизъм. Физиологически е ясно как работи. Защо обаче, се е наложило мозъкът да го включи, за да ни защити по този първичен и в ситуацията доста неадекватен начин!? Кога постъпваме неадекватно? Когато не сме наясно какво се случва и нямаме никаква представа как да се справим. Т.е. или нямаме опитност или нямаме ресурс. Това е. Фокусирането върху телесната активност чудесно проектира нашата безпомощност, незрялост, или липса на ресурс върху наглед елементарен физически симптом, с който чудно как не можем да се справим. Защо ли? Защото не сме наясно от какво всъщност ни отклонява той. Може да не го научим и цял живот, как тогава мозъка да спре да ни "защитава" от онова, с което не можем да се справим!? Все пак той си върши работата по един първичен начин . Когато работя с този проблем, изобщо не ме интересуват симптомите ви, те са едни и същи при всички, така работи мозъка. Интересува ме, от какво бягате и сте го натикали толкова дълбоко в себе си, че сте излъгали собствения си мозък.
 2. 5 points
  Eдин от най-характерните симптоми при ОКР е съмнението. То, ОКР-то, ще те кара да се съмняваш във всичко и всеки. Особено в човек или средство, което може да ти помогне да го преодолееш. Характерна черта на хората имащи натрапливости е и ригидното мислене и мисленето,че има само един правилен път да се направи нещо. Липсва им разбирането на преносния смисъл на изразите. Нещата, които ти си чела, в повечето случаи не бива да се разбират буквално. А ти го правиш точно така и това те обърква. Ще ти дам пример-Много често, когато някой има чувство за вина по отношение на някой свой близък, който наскоро е починал, аз го съветвам, да напише едно писмо до починалия, да отиде на гроба му и да го остави там.Обикновено това води до облекчение и махане на вината. Всъщност, между цялото това действие и махането на вината няма нищо общо. Просто човека ми е повярвал и това работи. Със същият ефект би проработило и каквото и да е друго, стига да е малко загадъчно - например да го накарам всяка вечер в продължение на една седмица, точно в осем часа, да си посипва главата с пепел и да не се къпе в разстояние на 2 часа. Така че, довери се на човека и работете, като ефект очаквай поне след два месеца.
 3. 4 points
  Отче наш. „Бог е Любов“. Ще прочета само няколко стиха от 15 глава от Евангелието на Иоана, от 8–15 стих. „Духът Божий“. „Не ви наричам вече раби, защото рабът не знае що прави господарят му, а вас нарекох приятели, защото всичко, що чух от Отца си, явих ви го“. 611. -Вас ви нарекох приятели - 29 декември 1935 г. Благословен Господ Бог наш. Тайна Молитва. "Христос казва: „Не ви наричам вече раби“. Защо? Защото Той туря Любовта като основа на живота. Като поставя Любовта като основа на живота, същевременно Той показва начин как трябва да се употреби тази Любов. Това зависи от ума на самия човек. Като казвам, че от човека зависи, имам пред вид всички ония дарби, които Бог е вложил в него. Като е дал тия дарби на хората, Той изисква с тях да свършат някаква работа. Като излизате в планината между растения, животните, минералите, вие трябва да ги изучавате. Като отивате в обществата между хората, също така трябва да ги изучавате. Всички неща, всички явления в природата трябва да се изучават научно. " Вас ви нарекох приятели
 4. 4 points
  "Изгрява вече ден тържествен". Отче наш 12 глава на Евангелието на Йоана, от I до 14 стих. "Благословен Господ Бог наш". 54. Когато посрещате - ИБ, 10.10.1920 Добрата молитва Господнята молитва
 5. 4 points
 6. 4 points
 7. 4 points
  Отче наш. „Ще се развеселя“. Ще прочета 13-та глава от Матея, от 24-тия стих надолу. „Духът Божий“. „И посея плевели на нивата и си отиде.“ Неделна Беседа: Плевели - 17 ноември 1935 г. Благословен Господ Бог наш. Отче наш.
 8. 4 points
  Отче наш. „Бог е Любов“. Ще взема само няколко думи от 15-ти стих, 9-та глава от Ев. на Йоана. „Духът Божи“. Неделна беседа: 602. Умих се и гледам - 27 октомври 1935 г. „Умих се и прогледнах“. Пожелавам на всички да се умиете и да прогледнете! Благословен Господ Бог наш. Тайна молитва.
 9. 4 points
  Здравей, @holyvalentine, пиша тук, заради твоята молба. Ще коментирам нещата, които ми направиха впечатление. Това не е съвсем вярно. Все едно да кажем, че ние тук сме ощетени, защото даваме съвети безплатно. С музиката (поне) нещата са по-различни - в най-голямата видеоплатформа, която всички познаваме, например, се печели много от самите реклами - крайният потребител не плаща директно за музиката, тя е достъпна за него и то със съгласието на самите автори. = Да, не е незаконно да ползваш тази платформа и каченото на нея. Но тук има друго, към което Орлин те е насочил - липсата на вътрешна самостойност и самоувереност. Личи си и много вина, която иска да се "закачи" към нещо. Изпитващият вина човек винаги ще намери причини за нея! Защото така се облекчава (макар и кратковременно и илюзорно) вътрешното напрежение - поне вината има някаква форма, някакви граници, поне има спрямо какво да я изпитваме. Ето още един пример: Определено е добре да помислиш за психотерапия, защото действително личи объркването ти - замъгленият мироглед и отношението, което имаш към света и към себе си. Но психотерапевта не виждан като Велик Гуру, който сочи с пръст Твоя Път, а човек, който умее да те подкрепи в намирането на теб самата, в прегръщането и обичането на това, което си - това твое заслужаващо Аз, до което да стигнеш, на което му липсва най-вече емоционална храна в момента. Всъщност и това пускане на теми е жажда за общуване, за внимание, за близост - което е съвсем човешко - но и тук, както и в ситуациите, които си описала, личи как си едно малко дете, което гледа авторитарния възрастен отдолу-нагоре, плахо и страхливо от това какво ще последва... Още не си почувствала, че имаш всичките ресурси, необходими да си родител на себе си, достатъчно автономен да обгрижи уплашеното дете, което е част от вътрепсихичния живот на всеки един от нас. Ще завърша с един цитат: "Умът е като вълните. Не можеш да спреш вълните, но можеш да се научиш да се носиш по тях." Успех!
 10. 4 points
  Всеки има натрапливи мисли понякога.Аз също.
 11. 4 points
  Добрата молитва. Благославяй, душе моя, Господа. Размишление: За въдворяване на пълната Божия Любов между всички братя и сестри по лицето на Земята. За въдворяване единството на Духа. За възцаряване между нас на Истината в нейната пълнота. Да изпълни Господ всички Свои добри намерения, които отначало е предопределил според Своето благоволение. Да бъдем всички верни на призванието си, да изпълним благата Му Воля с всичкото си сърце. Да възлюбим Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Да възлюбим всички наши братя и сестри и наши близки, както собствената си душа. Съборно слово: Големец и слуга - 24 август 1920 г. Пътят на живота. Ще се развеселя. „Отче наш"
 12. 4 points
  Молитвен наряд за начало: Господнята Молитва На утрешния ден Молитвен наряд за край: „Напред да ходим смело“ Ще се развеселя Ще прочета само няколко стиха от 12 глава от Евангелието на Иоана, от 12 стих нататък: „На утрешния ден“ /12 стих/. Ще взема само едно изречение от 12 стих, което изисква едно малко обяснение: „На утрешния ден“. В обикновения език утрешният ден е неизвестно. Днешният ден е известното, а утрешният ден е неизвестното, това са възможности за бъдещето. Евангелистът разправя за утрешния ден, за едно събитие, което е минало. Той разправя какво се е случило (на) утрешния ден. Този ден, който не е бил, може да се изрази чрез друго едно станало събитие. Тъй щото има известни неща, които са станали, и ние можем да ги знаем. Има неща, които не са станали, и ние не можем да ги знаем. Значи, според мене има две неща, две положения. Същото е и според учените хора. Аз наричам учени хора тия, които разбират законите на живота, законите на природата. Животът не седи в многото, което ние желаем. Животът е в малкото, в микроскопическото. Може да си богат човек и да не можеш да използуваш богатството си. Ти можеш да имаш цел хамбар с жито и пак да умреш гладен. А можеш да имаш само един хляб в торбата си, и пак да живееш. От човека зависи може ли да обработва малкото. Малкото, но обработено струва повече, отколкото голямото, което никога не е обработено. От памти века досега, почти всички хора имат един стремеж. Всички се стремят към великото в света и пренебрегват малкото. Ние можем да кажем, че всички страдания и нещастия в света произтичат от онзи ламтеж за великото, за незнайното, изобщо за такива неща, които и след като ги имаме, пак не можем да ги задържим. Ти можеш да станеш цар, да завладееш цялата земя, но утре остаряваш, дойдат други, детронират те, заместват те и ти най-после умираш. Ти може да си учен човек, да си написал 50 тома учени работи, но дойде друг, засенчва те и те замества. Ти може да си пръв певец в света, но утре дойде друг някой, по-добър певец от тебе и те засенчва. Ти казваш, че животът е лъжлив, че светът е лъжлив. – Не, нито светът е лъжлив, нито животът е лъжлив, лъжливи са твоите разбирания за живота. Ние мислим, че щастието на целия свет зависи от нашето щастие. И право е казал Настрадин Ходжа. Той е казал: Когато жена ми умре, половината свет умира. Когато аз умра, целият свет умира. Според него, жена му е половината свет, а той представя целия свет. Ние мислим, че щом сме щастливи, и целият свет ще бъде щастлив. Когато ние сме нещастни, целият свет е нещастен. Често аз се учудвам на хората. Дойде някой и казва: Мене никой не ме обича. Какво разбира този човек под думата, че не го обичат? Друг пък казва: Ти ме обичаш. Нито единият знае какво означава, че не го обичат, нито другият знае какво означават думите, че го обичат. Под думата обич, аз разбирам, нещо понятно, което и децата разбират. Който ме обича, той е готов заради мене да направи всичко, каквото аз обичам. Това значи обич. Който не ме обича, той не е готов да направи нищо от това, което аз искам. Това е в най-прост смисъл обяснение на думата обич. Някой път ние даваме философски смисъл на това понятие и казваме: Субективен, обективен, абстрактен и т. н. ... На утрешния ден
 13. 3 points
  От мислите и представите си, човек също не може да избяга, а те съществуват. От една страна е истината, а от другата са твоите разбирания и представи. Истината е неизменна и необусловена, от нея също никой не може да избяга. Дали я познава или не е без значение. Единственото, което е в нашите ръце са нашите мисли. Дали е справедливо? За мен е справедливо. Но това е моята представа, която съм изградил за живота с времето. Това е моята представа за света с/в която живея. Дали съм щастлив или не съм щастлив, дали се чувствам прецакан или късметлия - това няма отношение към истината, а към възгледите ми - били те правилни, погрешни или някаква комбинация между двете. И пак ще повторя, щом аз живея в собствената си представа за света, създадена от мен самия и тази представа за истината, а не самата истина ме прави щастлив или нещастен, то къде другаде мога да търся несправедливост, освен в себе си?
 14. 3 points
  Всъщност това да "простиш на себе си" не е ли еднозначно с поемането на отговорност за действията си и приемане на последствията от миналите такива? В колективен план като нация, повечето хора за съжаление не са готови да поемат своята част от отговорността да не говорим за нещо повече), а винаги търсят на кого да я прехвърлят. Думите "нищо не зависи от мен" са често срещани. Но с такава нагласа, ако съдбата ги постави на желаното място, където всичко да зависи от тях, те също няма да се справят. Именно заради неразбирането и нежеланието да се поеме своята част от отговорността.
 15. 3 points
  Интересни разсъждения! Благодаря! Докато ви четях, си спомних преди доста време д-р Първанов, психиатърът (огромното ми уважение!) беше писал някъде, че според статистиките им огромното болшинство от самоубийствата и самоубийците всъщност съзнателно или подсъзнателно "наказват" някого - когото смятат за виновен за своето страдание; или "налагат волята си" в смисъл - след като светът не става такъв, както АЗ искам, напускам го. Сигурно има изключения, но като се замисля, има нещо много вярно... Лазарев, и не само той, често напомнят, че психичните отклонения обикновено са "блокаж на агресия срещу света такъв, какъвто е създаден от Бог", т.е. на амбиции за безгранична власт над ситуациите и хората в тях. Аз лично познавам няколко такива примера...
 16. 3 points
  Защото те те правят това, което си. Те са истиското ти аз. Едно и също действие може да бъде продиктувано от страх, от желание да изглеждаш добре в очите на другите, от чувство за задължение или от добри намерения. Самото действие може да се окаже полезно като видимо за теб последствие и в четирите случая. Но тези видими последствия нямат значение за бдещия ти живот, а това, което си ти реално - твоята психика. Тя се преражда и нейната промяна е от значение.
 17. 3 points
  Въпрос: средата в която човек се ражда, според теб, как се определя? Примерно раждаш се в Африка, в някое гето в Найроби (Кения), където шансовете да водиш лесен и безгрижен живот са почти нулеви. Ясно е, че ако отговорът ти е, че раждането в подобни условия не е случайност, то след самоубийството пак ще се родиш в също толкова лоши или по-лоши условия. Т.е. нищо не си спестяваш, нищо не печелиш - нито знания, нито твърдост на характера, нито гъвкавост, нито опит, нито разбиране. В най-добрия случай само отлагаш. Всяка житейска ситуация е като една задача, която трябва да решиш правилно. Иначе ще я повтаряш, докато не се научиш как да го правиш. Ако допускаш пък, че условията в които човек се ражда не са обвързани с действията му в миналото, то тогава за справедливост не може да се говори.
 18. 3 points
  Човешката природа винаги се стреми да намери причина, обяснение и доказателство за това което го заобикаля. Живота е несправедлив, а и няма как да е по-различен все пак представи си живот без усилие би ли могла да направиш нещо по-смислено и добро? Ако всичко беше справедливо означава, че съдбата ти е предопределена и единственото което трябва да правиш е да чакаш. Аз лично за себе си, не мисля че това е "живот". Имаш проблем и страхове с несигурността и се опитваш да се вкопчваш във всякакви теми, които биха ти дали обяснение как да си сигурна във всичко. За щастие ти контролираш нещо и това е умението да си сигурна в себе си (не във външния свят). Да, има нещастие, има войни, вируси, болести и убийци? Но в същото време има готини хора, Природа, красиви моменти и т.н.
 19. 3 points
  Да напомня: "Блажени нищите духом; защото тяхно е царството небесно". (Матей 5). "Горко на богатия, който не е богат, горко на бедния, на сиромаха, който не е сиромах." Ясно е, че думата "богат" е употребена два пъти с различен смисъл вложен в нея. Едното значение е положително, а другото - отрицателно. Също и за думата "беден". Богатите, които не са богати, т.е. богатството им не е истинско, а се ограничава само до този свят. Въпрос на време е това богатство да бъде загубено. Това не е задължително да са само пари или пък слава, или връзки, или някаква даваща предимство в живота информация. Може да е всичко, което си мислим, че притежаваме, но в действителност то има стойност само за живота ни като конкретната настояща личност. В противовес на посочените има качества и способности, знания, отношение към света, към живота и към живите същества, които не се губят, а растат и се развиват във вечността. И тези последните представляват истинското богатство в човека. Сиромасите или нищите духом, не са тези, които нямат, но са тези, които търсят, които се стремят да порастнат, защото знаят, че по отношение на Бог всички са деца и всички са бедни. Това са хората с висок идеал, които се стремят към този идеал, защото осъзнават, че все има много още какво да направят, да научат и да постигнат.
 20. 3 points
  Отче наш. „В начало бе Словото“. 15 стих от 15 глава от Матея: „Петър му отговори и рече: Изтълкувай ни тази притча.“ Неделна беседа: Изтълкувай ни тази притча - 1935 - 29 септември 1935 г. Тайна молитва. Изтълкувай ни тази притча
 21. 3 points
  Добрата Молитва Беседа: Кристализиране на човешката душа - 6 октомври 1935 г. Господнята молитва
 22. 3 points
  Здравей и добре дошла отново Въпросът е интересен. На първо четене ще отговоря, че преди 100 години за секса не е било традиция да се говори по този начин. Напомням, че това понятие е "изплувало" и придобило многозначност и цяло ветрило пресупозиции в планетарната култура няколко десетилетия по-късно - много противоречиви са обясненията защо и кой го е направил и дали за добро на хората или не.... Така че ако в Словото пуснем търсачка с думата "секс", надали ще открием нещо. Но предполагам, че като интелигентен човек, и ти добре разбираш това, и вероятно въпросът ти по-скоро е за интимните отношения, съпровождащи любовта между двама души (или две души?), и също в семейството. На времето са ги наричали "плътско влечение". Такива има много - ето един линк към книга с доста подбрани откъси - Любов. Без източник са, но това за съвременните търсачки на сайтовете с беседи не е проблем. Ето пример: https://petardanov.com/topic/3601-1935_12_29-вас-ви-нарекох-приятели/ (Надявам се, няма да възразиш да променя заглавието на темата - мотивът ми е, че нито едната, нито другата дума в него влизат в характерната за Учителя и нас - неговите последователи, лексика. Ако нямаш против - нещо като Учителя за плътското влечение
 23. 3 points
  sun.flower

  Аз се справих с ОКР

  Здравейте, много съм доволна от психотерапията, която посещавам и има положителен ефект. Тя действа с натрупване във времето и надграждане. Вече не съм както преди, започнах да усещам промяната и това, което разбрах е, че физическото действието е нещото, което помага за справянето с Окр. Човек трябва да се снабди с много голямо търпение и да действа, да прави физически дейности. Така, че не се отчайвайте, а започнете да вярвате в себе си, да се надявате, да цените себе си, да се обичате. Поздрави
 24. 3 points
  "Житото в хамбара трябва да запази своята чистота. Не трябва да искаш, докато житото е в хамбара да се размножи. В хамбаря то никога не може да се размножи. Защото ако в хамбара дойде влага, то ще поникне, но като израсте, не може да даде плод. Ако туй житно зърно иска да спечели нещо, трябва да го посеят на нивата. Но там ще дойдат други страдания. Следователно, всеки един в света, който не иска да страда, той трябва да пази своята чистота. Който иска да придобие знание, той е на нивата, без тия страдания не може. "http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/Изтълкувай_ни_тази_притча_-_1935 Еййй, най-накрая разбрах защо трудно се получава комуникация тук! Щото повечето са хванали "цаката" как да се чувстват добре и да не страдат в консенсусната реалност, отказвайки се повече "да копаят на нивата", пресявайки инфо. Не, че и аз не съм се "уморявал" и не съм "отслабвал", ама пуста любознателност. А иначе винаги съм се чудил каква е мотивацията на хората, които се "носят като родопска песен с ухилени до ушите лица", а за 5 ст. обща работа не вършат, но пък не спират да ми проповядват за Бог. Ами то било просто - страхът да не страдат!
 25. 3 points
  Господнята молитва Заповедта на Учителя Съборна Беседа: Работа върху чистотата и самообладанието - 23 август 1920 г. Добрата молитва Формула: Ученикът трябва да има сърце, чисто като кристал, ум, светъл като Слънцето, душа, обширна като Вселената, дух, мощен като Бога и едно с Бога! (три пъти)
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×