Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ани

Модератори
 • Общо Съдържание

  4078
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  123

Всичко добавено от Ани

 1. Version

  44 тегления

  Вестник Братски живот - бр. 9 (80), декември 2013 г. Вестник Братски живот координатор: Ивелина Елмазова тел. : 066 / 854298 ; 0888 228720 имейл: bratski_jivot@mail.bg Издателство Бяло Братство
 2. Version

  44 тегления

  Вестник Братски живот - бр. 8 (79), ноември 2013 г. Съдържание: Космичната Любов 20 години “Дом Паневритмия” Голяма колективна есенна сеитба на лимец За живота на Учителя в Русе и русенския край Ръководителят Как ни помага “Завета на цветните лъчи на светлината” Пътят на новото възпитание Един спомен от детския лагер в Троян Христо отново ни събра Ценност, морал и добродетели Курс по пеене с Ина Дойнова в Плевен Едно упражнение Дванадесет пеперуди Усмивката Вестник Братски живот координатор: Ивелина Елмазова тел. : 066 / 854298 ; 0888 228720 имейл: bratski_jivot@mail.bg Издателство Бяло Братство
 3. Version

  70 тегления

  Вестник Братски живот - бр. 6 (77), юли-август 2013 г. Съдържание Бъди благодарен Съборите на Бялото Братство през XX и XXI век Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава Съборите – древна традиция на Бялото Братство Необикновените духовни опитности на Никола Гръблев (1893-1968) Историята на една братска задруга Музикалната интерпретация Детска среща в Габрово Проектът "Братско училище" Свободни училища, основани на окултната педагогика Правилник за вътрешния ред в Духовната планинска школа „Рила – 2013“ Група ентусиасти възродиха за нов живот силен енергиен център Десет години братски събори в Перник Братски живот в Чикаго Бригадата в Айтос Хор „Евера“ споделя Братски събор в Дупница Лекция в Ямбол Историята на планините Съобщения Вестник Братски живот координатор: Ивелина Елмазова тел. : 066 / 854298 ; 0888 228720 имейл: bratski_jivot@mail.bg Издателство Бяло Братство
 4. Version

  71 тегления

  Земята е училище роман от Невена Неделчева В този роман героите на Невена Неделчева постъпват в житейското училище като младежи, търсещи знания, мъдрост и истина в бурите на една динамична епоха, в която се кръстосват и сменят идеологии и обществени системи и се водят битки. Те обаче намират истинския път и се издигат в съзнанието си като ученици на едно велико учение. Така Земята се превръща за тях в школа за безкрайния път на човека към Бога. Автор: Невена Неделчева Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г. ISBN 978-954-744-189-7
 5. Version

  86 тегления

  Копнеж за обич окултен роман от Невена Неделчева Творбата на Невена Неделчева засяга един извечен въпрос – за обичта и майчинството, осветен в светлината на Учението на Беинса Дуно. Тази вълнуваща книга трябва да достигне до всяка жена и до всяка майка в нашето време. Задачата на този роман е да ги насочи към светлината, идваща от идеите на Учителя, за да разберат жената и майката, че те трябва да се превърнат в онази Нова Ева, която се приближава до идеала, водещ ни към мистичната Божествена Майка на света. Автор: Невена Неделчева Издателство: Бяло Братство, 2010 г.
 6. Version

  112 тегления

  Абсолютният закон от Невена Неделчева Като всяка дълбока, мъдра книга, и тази проблематизира съществуването, задава въпроси, конструира алтернативни светове, защото се занимава с изначалните ценности на битието и редува земната прагматика с трансцедентната реалност. Връзката учител–ученик е свещена. Учителят идва, когато ученикът е готов – за да го одари с духовно зрими стъпки към отварящото смислите време, събиращо и подреждащо послания и откровения. Книгата на Невена Неделчева „Абсолютният закон” е разказ в разказа за тази среща и за един дълъг път във вътрешното пространство на душата, който се превръща в просветлено преоткриване на вечното. Тя представя, от една страна пътуването на главната героиня, Ягода, из това пространство, а от друга – четящият отвъд редовете съзира пилигримската участ на авторката, стъпила боса по същия осеян с болка и разпънат от мъчителни избори маршрут между земята и небето. Автор: Невена Неделчева Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г. ISBN-978-954-744-101-9
 7. Version

  63 тегления

  Докъде се простира светът окултен роман от Невена Неделчева Романът на Невена Неделчева внушава на читателя, че човешкото пространство може да бъде също така необоз- римо и безкрайно, както е това на Вселената. Пътят за откриване на тези непознати за обикновения човек области от света е духовното израстване, което ще оттласне съзна- нието на хората, за да скъса то ограничаващите го връзки с бита и с материята и да полети във висините на открива- нето на светлите духовни същества, на Учителя и на Бога. Така човекът започва своя нов път в безкрайността на по- знанието и на световете. Спаска Миховска Автор: Невена Неделчева Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г. ISBN 978-954-744-205-4
 8. Version

  92 тегления

  Пътека от Пътя окултен роман от Невена Неделчева Героинята на романа носи в себе си нещо от същността на нашата далечна прамайка Ева, която е увлякла човека в грехопадението и е сложила началото на негивия земен път. Но преминала през страданието, у нея се събужда стремежът към духовен живот. Така в лабиринта на търсенията на жената по пътеките и кръстопътищата постепенно се ражда прекрасният образ на Новата Ева, която там някъде, в бъдещето, ще се превърне в идеал за жената и ще стане спасителка на човечеството. Автор: Невена Неделчева Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г. ISBN 978-954-744-196-5
 9. Version

  73 тегления

  Светлина в мрака окултен роман от Невена Неделчева Всеки млад човек, когато осъзнае в себе си, че е дошло времето да се сбогува с детството си, с онова защитено и топло пространство, наречено роден дом, застава на едно място, от което започват много и различни пътища. И точно тогава трябва да се намери една добра, мъдра и любеща ръка, която да хване ръката на довчерашния юноша, за да му посочи онзи път, който ще го изведе при Любовта, Мъдростта и Истината. Малко са книгите в съвременната световна литература, които могат да посочат на младите хора истинския път. Повечето от тях го търсят в индивидуалния бунт, в нестандартната себеизява... за да открият в края на краищата, че водят младия човек в безпътицата на отчаянието, изолацията и отчуждението. Романът на Невена Неделчева също търси пътя на младите. Съдбите на трите главни героини – Антоанета, Силвия и Виола, предлагат на младия читател да проследи три възможни пътя, за да открие себе си според копнежите и идеалите на своята душа. Автор: Невена Неделчева Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г. ISBN-978-954-744-138-5
 10. Version

  54 тегления

  Преплетени съдби роман от Невена Неделчева Романът "Преплетени съдби" помага на читателя да открие едно ново измерение на любовта. Пред героите стои задачата да се научат да обичат с любовта на душите, с Божествената Любов - онази любов, която помага за израстването на ученика. Това се превръща в най-голямо изпитание в духовния път и се оказва мярка за качествата и способностите на стремящия се по Пътя на ученичеството. Всички герои в романа са ученици на любовта. Автор Невена Неделчева Издателство Бяло Братство София 2012 ISBN 978-954-744-166-8
 11. Version

  78 тегления

  Невидимата роман от Невена Неделчева Романът "Невидимата" отново разкрива същността на жената, но тя вече не се блъска в противоречията в себе си на кръстопътя на материалното и духовното, защото е намерила тези пътища още в миналите си превъплъщения и сега се ражда на Земята със задачата да открие своята мисия на служител на Любовта. Автор: Невена Неделчева Издателство: "Бяло Братство", София 2011 г. ISBN 978-954-744-151-4
 12. Version

  116 тегления

  Път към живота МОК, Година Х, 1930-1931 г. Да внесем доброто поне в една своя мисъл, в едно свое чувство и в една своя постъпка. Доброто отваря път към Божественото в човека. Съдържание 1. Път към живота, 5.09.1930 2. Свят на правата линия, 12.09.1930 3. Силата на Доброто, 19.09.1930 4. Милосърдие и користолюбие, 26.09.1930 5. Нов мироглед, 10.10.1930 6. Единица мярка, 17.10.1930 7. Движение на силите, 24.10.1930 8. Правилни отношения, 31.10.1930 9. Постижими и непостижими неща, 7.11.1930 10. Разумни промени, 14.11.1930 11. Влизане и излизане, 21.11.1930 12. Кръгово движение, 28.11.1930 13. Елементи на планетите, 5.12.1930 14. Две реалности, 12.11.1930 15. Езикът на Природата, 19.11.1930 16. Любов и Милосърдие, 26.11.1930 17. Съединителните нишки на живота, 2.01.1931 18. Четирите положения, 9.01.1931 19. Колелото на съзнанието, 16.01.1931 20. Разумното слово, 23.01.1931 21. Разумността, 31.01.1931 22. Методи за самовъзпитание, 6.02.1931 23. Няколко необходими неща, 13.02.1931 24. Живот и радост, 20.02.1931 25. Живите сили в Природата, 27.02.1931 26. Ханизе, 6.03.1931 27. Справедливост, 13.03.1931 28. Действия на силите, 20.03.1931 29. Знание и прилагане, 27.03.1931 30. Тригон, 3.04.1931 31. Човешките идеали, 10.04.1931 32. Разумност и светлина, 17.04.1931 33. Опитности в живота, 24.04.1931 34. Разумно прилагане, 1.05.1931 35. Обикновени и необикновени идеи, 8.05.1931 36. Новата епоха, 15.05.1931 37. Скритите таланти, 22.05.1931 38. Правилна преценка, 29.05.1931 39. Трите отношения, 5.06.1931 40. Неизбежен път, 12.06.1931 41. Свиване и разширяване, 19.06.1931 42. Красивите линии, 26.06.1931 Обяснителни бележки Речник на редки, остарели и чужди думи Задачи, упражнения, опити, методи за работа Теми Автор: Учителя Петър Дънов 
Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г.
 ISBN 978-954-744-198-9
 13. Version

  131 тегления

  Служене, почит и обич МОК, Година IХ, 1929-1930 г. Връзката между физическото и духовното здраве; вечните въпроси за доброто и злото; правилните отношения към Природата - в 48 беседи Учителя говори върху тези и много други въпроси. Съдържание Служене, почит и обич, 30.08.1929 Смяна на състоянията, 6.09.1929 Отношения към Природата, 13.09.1929 Удължени и скъсени линии, 20.09.1929 Три идеи, 27.09.1929 Органично злато, 4.10.1929 Права и крива линия, 11.10.1929 Съпоставяне на нещата, 18.10.1929 Здраве, богатство и учение, 25.10.1929 Външни и вътрешни условия, 15.11.1929 Природни гами, 22.11.1929 Природна философия, 29.11.1929 Психологически разбор на явленията, 6.12.1929 Смени в Природата, 13.12.1929 Изпълнение и отлагане, 20.12.1929 Собственик и наемател, 27.12.1929 Пътища на Природата, 3.01.1930 Функции на човешкия организъм, 10.01.1930 Самосветеща лампа, 17.01.1930 Възпитание на волята, 24.01.1930 Навреме и намясто, 31.01.1930 Напрежение, 7.02.1930 Човек и Природа, 14.02.1930 Разумност и доброта, 21.02.1930 Закони на Доброто, 28.02.1930 Идеалният човек, 7.03.1930 Дисонанси в живота, 14.03.2012 Възпитателни методи, 23.03.2012 Органична и неорганична материя, 28.03.1930 Огъната плоскост, 04.04.1930 Хармоничен избор, 11.04.1930 Направления в живота, 18.04.1930 Светлина и знание, 25.04.1930 Показване, 2.05.1930 Състояние на материята, 9.05.1930 Линията на живота, 16.05.1930 Музика и работа, 23.05.1930 Къртица, славей и пчела, 30.05.1930 Основна мисъл, 6.06.1930 Методи за самовъзпитание, 13.06.1930 Работа, музика и мисъл, 20.06.1930 Преобразуване и съпоставяне, 27.06.2012 Освобождаване, 4.07.1930 Влияние на светлината и топлината върху човека, 11.07.1930 Обикновени, талантливи, гениални и светии, 18.07. На Езерата, 1.08.1930 Първият ден, 8.08.1930 Упътвания и наставления, 15.08.1930 Приложения Обяснителни бележки Речник на редки, остарели и чужди думи Теми Задачи, упражнения, опити, методи за работа Автор: Учителя Петър Дънов Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г. ISBN 978-954-744-187-3
 14. Version

  114 тегления

  Възможни неща МОК, Година VIII, 1928-1929 г. Всяко нещо, допустимо за човешката мисъл, може да се реализира; не слагай в ума си мисълта, че може нещо да не се реализира днес или утре, но кажи си: "Всичко в живота е възможно и постижимо". Думата "невъзможно" внася в човека обезсърчаване и обезсилване. На каквато и мъчнотия да се натъкнеш, кажи си: "Всичко е възможно!". Съдържание 1. Дейност и почивка, 24.08.1928 2. Гордост и ревност, 31.08.1928 3. Мъртвата точка, 7.09.1928 4. Външни и вътрешни влияния, 14.09.1928 5. Възможни неща, 21.09.1928 6. Обхода към себе си и към Природата, 28.09.1928 7. Творческа линия, 5.10.1928 8. Закон за постижения, 12.10.1928 9. Развиване на дарбите, 19.10.1928 10. Единият, 26.10.1928 11. Най-високото място, 2.11.1928 12. Главният фактор, 9.11.1928 13. Не противи се на злото, 23.11.1928 14. Дейност и замисъл на Природата, 30.11.1928 15. Хигиена на живота, 7.12.1928 16. Учене и прилагане, 14.12.1928 17. Методи за наблюдения, 21.12.1928 18. Пречупване на светлината, 28.12.1928 19. Наблюдение и интуиция, 18.01.1929 20. Смяна на енергиите, 25.01.1929 21. Значение на смените, 1.02.1929 22. Магическата пръчица, 8.02.1929 23. Силата на движенията, 15.02.1929 24. Закон за действие и противодействие, 22.02.1929 25. Наука и знание, 1.03.1929 26. Отворени форми, 8.03.1929 27. Периодичност в живота, 15.03.1929 28. Азбуката на Природата, 5.04.1929 29. Истинска опора, 12.04.1929 30. Живите линии на съзнанието, 19.04.1929 31. Преводи в Природата, 26.04.1929 32. Външни и вътрешни методи, 3.05.1929 33. Добрата дума, 10.05.1929 34. Единство в живота, 17.05.1929 35. Закон на доволството, 31.05.1929 36. Естественото състояние, 6.06.1929 37. Леснопостижими и мъчнопостижими неща, 14.06.1929 38. Светът на ограниченията, 28.06.1929 39. Обикновено и божествено съзнание, 5.07.1929 40. Специфичната светлина и топлина, 12.07.1929 41. Верният образ, 26.07.1929 42. Мълчание и говор, 2.08.1929 43. Абсолютна и относителна реалност, 9.08.1929 44. На планината, 16.08.1929 Обяснителни бележки Речник на редки, остарели и чужди думи Теми Задачи, упражнения, опити, методи за работа Автор: Учителя Петър Дънов Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г. ISBN 978-954-744-177-4
 15. Version

  94 тегления

  Божествената мисъл МОК, Година VII, 1927-1928 г. "Вярвайте в Божественото в себе си, вярвайте в Божественото във всички хора. Не се стремете да станете велики, но дайте път на Божественото в себе си - то ще ви направи велики. Единственото реално нещо в човека е Божественото, което е вечно и неизменно." Съдържание 1. Божествената мисъл, 4.09.1927 2. Великите хора, 11.09.1927 3. Качества и линии на красотата, 18.09.1927 4. Линиите на ума и сърцето, 25.09.1927 5. Божествените условия, 9.10.1927 6. Значение на линиите, 16.10.1927 7. Научни изследвания, 23.10.1927 8. Съответствие на величините, 30.10.1927 9. Психически анализ, 6.11.1927 10. Целесъобразни среди, 13.11.1927 11. Скритите сили, 20.11.1927 12. Мерки в живота, 27.11.1027 13. Лъч на пробуждане, 4.12.1927 14. Химия и алхимия, 11.12.1927 15. Естествена среда, 18.12.1927 16. Човешки и природни енергии, 25.12.1927 17. Реалното в човека, 1.11.1928 18. Разумно ограничение, 8.01.1928 19. Творец на съдбата си, 15.01.1928 20. Животът във формите, 22.01.1928 21. По пътя на Природата, 25.03.1928 22. Практически правила, 1.04.1928 23. Будният ден, 20.04.1928 24. Смирението, 27.04.1928 25. Двете посоки, 4.05.1928 26. Методи за хранене, 11.05.1928 27. Растене и развитие, 18.05.1928 28. Правилно дъвчене, 25.05.1928 29. Втичане и изтичане, 1.06.1928 30. Тънкият конец и дебелото въже, 8.06.1928 31. Търпение и безстрашие, 15.06.1928 32. Основна идея, 22.06.1928 33. Закони на красотата, 29.06.1928 Речник на редки, остарели и чужди думи Обяснителни бележки Теми Задачи, упражнения, опити, правила Автор: Учителя Петър Дънов Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г. ISBN 978-954-744-165-1 стр. 311, твърди корици
 16. Version

  108 тегления

  Сила и живот - том 5 В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. Книгата е пети том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Съдържание: Новият човек Фарисей и садукей Сеятелят Храненето – условие за Вечен живот Любовта – носителка на Живота Огнената пещ В рова на лъвовете Възкресение на Любовта Изтълкувай ни тази притча Живата енергия Да ги изпита Ангелът отговори Двете жени Дойди след мене В Правда, Истина и Светост Поздравът на Любовта Братя и сестри на Христа Плачът Тогаз те ще просветнат Синът божи Ненаписаните закони В Египет Ананий и Сапфира Аз ще го възкреся Още по-блажени са Стани и опаши се И Петър се грееше Каквото вържете на Земята Сродните души Целувание ми не даде Разговор с Учителя Защо твоите ученици ядат и пият Плевелите и пшеницата Пак ще ви видя Какво трябва да искаме Ядоха и наситиха се Искайте, търсете и хлопайте Царството божие В дома на Отца Слушайте него Твоето слово Които вас приемат Прави правете неговите пътеки Волята на Отца Не бъди неверен, но верен Христа разпет Ще се стопи Ученикът не е по-горен от учителя си Дъще сионова Много плод Неговата заповед Не правете никому насилие, нито Приложения Обяснителни бележки Речник на остарели и чужди думи Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов София, 2011 г. ISBN: 954-739-738-9 (т.5)
 17. Version

  88 тегления

  Сила и живот - том 4 В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. Книгата е четвърти том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Съдържание: 1. Великите условия на живота 2. Голямата вяра 3. Лозата и пръчките 4. Като себе си 6. Противоречие в съзвучието 7. Ако не бях дошъл 8. Моето иго 9. С любов се взима 10. Детето растеше 11. Господ му рече 12. Нито тържик 13. Като го видя Петър 14. Кога се молиш 15. Изгряващото слънце 16. Светило на тялото 17. Гредата 18. Трапезата на Новия завет 19. Отхвърленият камък 20. Гърбавата жена 21. Учител и Господ 22. Малкият закон 23. Старият книжник 24. Аз съм онзи човек 25. Бог е говорил 26. Двамата свидетели 27. И отиде, та се пристави 28. Ще живее 29. Работи на лозето ми 30. Денят на доброто 31. Добрият пастир 32. Земният и небесният 33. Аз съм жив 34. Що казва Духът 35. Ще управлява всички народи 36. Законът и пророците 37. Зачудиха се 38. Отиде след Него 39. Молих се 40. Приятел и раб 41. По предание 42. Запалят свещ 43. Десен и ляв път 44. От мен да мине 45. Двата принципа 46. Двата велики закона Обяснителни бележки Речник на остарели и чужди думи Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов София, 2010 г. ISBN: 954-739-737-0 (т.4)
 18. Version

  87 тегления

  Сила и живот - том 3 В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. Книгата е трети том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Съдържание: 1. Бог е Дух 2. Дали може 3. Доведете го 4. Трите положения 5. В истия час 6. Радостни и търпеливи 7. Събличане и обличане 8. Доброто вино 9. Двете жени 10. Погледна петра 11. Скритият квас 12. Вкъщи 13. Да го посрещнат 14. Не може да се укрие 15. Двамата братя 16. В Мое име 17. Да се роди 18. Двата полюса 19. Дух Господен 20. Двете заповеди 21. Призваните 22. Да наеме работници 23. Като чуха 24. Изобилният живот 25. Разделено царство 26. И рече баща му 27. Неизвестното Обяснителни бележки Речник на остарели и чужди думи Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов София, 2008 г. ISBN: 954-739-736-2(т.3)
 19. Version

  126 тегления

  Сила и живот - том 2 В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. Книгата е втори том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Съдържание: Да възлюбиш Господа Да я не пия ли Мъдростта Христа да придобия Петте разумни девици Разсмотрете криновете Закхей Ще ви въздигна Спаси ни Ще бъдат научени Отдайте Божието Богу Растете в благодат Марта и Мария Двамата господари Все, що е писано Блажените Децата Всичко ми е предадено Спасението Солта Виделината Яков и Исав Радвайте се Божията воля Чистосърдечните Вземане и даване Бог е съчетал Доброто съкровище Пребъдете Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов София, 2006 г. ISBN: 954-739-735-4
 20. Version

  104 тегления

  Сила и живот - том 7 В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. Книгата е седми том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Съдържание Пробуждане на човешката душа Защо сте тъжни Чий е този образ Петимата братя Живот вечен Дерзайте, Аз Съм За Името Ми Напразно Ме почитат Разпятаго търсите Имаше двама синове След три дни Ще дойдем при Него Речи само реч Който слуша вас, Мене слуша Двата метода на Природата Бъдете разумни Съблазните Аз Съм Истинната лоза и Отец Ми е земеделецът Ще ви направи свободни Изпитвайте Писанията Който има уши Бог на живите Ще хвърля мрежата Който люби Каквото чух Той ги изпита Скръб и радост Нашите длъжници Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов София, 2013 г. ISBN 954-739-740-0
 21. Version

  135 тегления

  Сила и живот - том 6 В тази седемтомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. Книгата е шести том от седемтомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Съдържание: Както е Он чист Ако пребъдете в Мене Гладуват и жадуват И Петър Го взе настрана Аз Съм вратата на овцете Дух Свети ще ви научи Живият Господ Обичен и скъп Ангел Господен говори Възлюби го Станете да отидем! По-леко ще бъде наказанието Да наследя Лама савахтани Дойде да послужи Ще ви научи Добрата земя Защо не можахме Простри ръката си! Поучаваше ги Ей, ей; не, не На Земята и на Небето Кое е това учение? Ще бъдете свободни Свещено правило Дойдох да изпълня Отвори очите ни! Видяхме Господа Речник на редки, остарели и чужди думи Издателство: Бяло Братство & Захарий Стоянов София, 2012 г. ISBN 954-739-739-7
 22. Version

  67 тегления

  Старото отмина Утринно слово 1936–1937 г. Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова. Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците: ТОЙ СЪЗДАВА, утринни слова, София, 1947 СТАРОТО ОТМИНА утринни слова, София, 1947 Съдържание Той създава Важността на черния дроб Реалното в Любовта Шестото чувство Реалността в живота Божествената храна Учение и служение Конкретното в Любовта Великодушие и целомъдрие Първият и последният Конкурсен изпит Ликвидиране и прилагане Три необходими неща Обмяна в Божественото Приложение на вярата, любовта и надеждата Старото отмина Примирителната постъпка Степени на Любовта Двамата синове Истина и благост Първата дума Както Бог мисли и прави Единият и многото Първото място Новото Упование на Божественото Детето на Истината Проводници на Любовта Особености на човека Външен и вътрешен живот Смекчаване на злото Вътрешна обхода Силният Свят на промени Любов и приравняване Речник на чужди и остарели думи Обяснителни бележки Автор Учителя Петър Дънов Издателство: Бяло Братство София 2013 ISBN 978-954-744-218-4
 23. Version

  43 тегления

  Сеятелят Утринно слово 1932–1933 г. "Ето, излезе сеятелят да сее. Когато сееше, едно падна край пътя и дойдоха птиците и го озобаха; друго падна на камъните, където нямаше много пръст, и наскоро изникна, защото нямаше дълбочина от земя; а като изгря Слънцето, припламна и понеже нямаше корени, изсъхна. Друго пък падна в тръните, и пораснаха тръните, и заглушиха го. Трето падна на добрата земя и даваше плод: едно - сто, друго - шестдесет, и трето - тридесет." Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова. Съдържание: 1. Ново разбиране 2. Правила за живота 3. Свобода и ограничение 4. Даване и вземане 5. Слабото и силното 6. Механични и съзнателни процеси 7. Разрешаване на мъчнотиите 8. Младост и старост 9. Време и пространство 10. Мисълта – мощна сила 11. Новото съзнание 12. Забраненият плод 13. Сеятелят 14. Разбрано добро и неразбрано зло 15. Топли чувства и светли мисли 16. Външна и вътрешна вяра 17. Добри проводници 18. Три мисли 19. Божествен импулс 20. Умен и справедлив 21. Неговата воля 22. Блажени сте 23. Истина и добро 24. Начало и край 25. Прав и крив път 26. Отворени кранове 27. Приемане и предаване 28. Дреха на живота 29. Примирение 30. Целта на живота 31. Вяра и Любов 32. Вяра, надежда и любов 33. Ръцете на Любовта 34. Новото знание 35. Отворените прозорци 36. Правила за приложение 37. Разумно съотношение в Природата 38. Семе, цвят и плод 39. Силното оръжие 40. Вътрешно послушание Приложение Речник на чужди и остарели думи Обяснителни бележки Издателство: Бяло Братство София, 2012 г. ISBN-978-954-744-180-4
 24. Version

  74 тегления

  Учение и работа Утринно слово 1934–1935 г. "Най-хубавото нещо е човек да бъде ученик! Най-голямото благо, което човек има от Бога е животът. А най-голямата благодарност на човека заради живота е работата." Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова. Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците: УЧЕНИЕ И РАБОТА, утринни слова, София, 1939 ЦЕННАТА ДУМА утринни слова, София, 1941 Съдържание 1. Учение и работа, 23.09.1934 2. Послушание, 30.09.1934 3. Посвещение в живота, 7.10.1934 4. Каин и Авел, 14.10.1934 5. Тънкият конец, 11.11.1934 6. Езикът на дъгата, 18.11.1934 7. Петте постижения, 25.11.1934 8. Доброто име, 2.12.1934 9. Абсолютната и относителната реалност, 9.12.1934 10. В Ниневия, 16.12.1934 11. Правият път, 6.01.1935 12. Причинният свят, 13.01.1935 13. Товарене и разтоварване, 20.01.1935 14. Подмладяване, 27.01.1935 15. Ценната дума, 3.02.1935 16. Отдалечаване и приближаване, 10.02.1935 17. Път към Любовта, 17.02.1935 18. Съучастници в благата, 24.02.1935 19. Насилия под Слънцето, 3.03.1935 20. Най-голямото изкуство, 10.03.1935 21. Добрият живот, 17.03.1935 22. Двете добродетели, 24.03.1935 23. Придобиване и задържане, 31.03.1935 24. Два метода, 7.04.1935 25. Естествени прояви на Любовта, 14.04.1935 26. Трите степени, 21.04.1935 27. Трите врати, 28.04.1935 28. Четирите елемента, 5.05.1935 29. Правото на Любовта, 12.05.1935 30. Възходящият път, 26.05.1935 31. Тонът фа, 2.06.1935 32. Път към разумността, 9.06.1935 33. Плащане на дългове, 16.06.1935 34. Човек и природа, 23.06.1935 35. Начало и край, 30.06.1935 36. Към мене, 7.07.1935 37. Слово и живот, 14.07.1935 38. Любов и служение, 21.07.1935 39. Положителни качества, 28.07.1935 40. Божественият план, 8.09.1935 41. Скъпоценото камъче, 15.09.1935 Приложение Речник на остарели и чужди думи Обяснителни бележки Издателство: Бяло Братство София 2013 ISBN 978-954-744-201-6
 25. Version

  74 тегления

  Топлината на Любовта Утринно слово 1935–1936 г. "Дръжте се за онази ваша мисъл, която хвърля светлина на пътя ви; дръжте се за онова ваше чувство, което ви дава топлина и импулс в живота; дръжте се за онази ваша постъпка, която внася сила в организма ви и усилва волята ви. Тази мисъл, това чувство и тази постъпка са най-важни за вас, те са стъблото на вашето дърво, около което всички останали мисли, чувства и постъпки се обединяват, то ги организира. Любовта към Бога разрешава всички въпроси." Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова. Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците: ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ, утринни слова, София, 1943 УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ утринни слова, София, 1943 Съдържание Трите родословия Развълнуваното море Двата порядъка Фарисеи и садукеи Степени на разбиране Източник на знанието Героите Свещеният огън Вътрешният закон Доволството Огън на пречистване Трите книги Коприненият конец Земята като училище Причини за страданията Знайният Бог Топлината на Любовта Устойчиви величини Слуги на доброто Огънят на Любовта Ще се похваля Познат от Бога Абсолютна справедливост Новият метод Което Бог е съчетал Възприемане на Словото Двете фази Божествената връзка Изгрев и залез Права мисъл, чувство и говор Четирите качества Сляпороденият Вътрешна връзка За слава Божия Речник на непознати и остарели думи Обяснителни бележки Издателство: Бяло Братство София 2013 ISBN 978-954-744-210-8
×