Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Ваня

Участници
 • Общо Съдържание

  193
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Ваня

 1. Според мен стремежът към съвършенство съвпада със стремежа към Бога, към Висшето съзнание. От друга страна, мисля, че истинско, пълно съвършенство има сам Бог. И Бог го дава. Това е стремежът към простота, доброта и любов, залегнал във всяко човешко същество. И така, си правя извода, че само постигналия чистото съзнание може да има пълно съвършенство в мисли, думи и действия, защото ще е отдал своята воля на Божията воля. От друга страна, чистото съзнание е необвързано, независимо от света на формите, безпристрастно съзнание. Това е нашата истинска първична и вечна същност, която всеки носи в себе си – вечния Живот, истинското Аз. Ако я нямаше, нямаше да се стремим към съвършенство. (закона за подобието е всеобщ закон). Вие как мислите? - Какво е съвършенство и защо се стремите към него?
 2. "Външните условия са причина да се прояви естеството на нещата, на величините. Противоположните състояния неизбежно съществуват - добро и зло, светлина и тъмнина, радост и скръб, студ и топрина. За да се развива човешката душа, трябва да минава през противоположните състояния. Но като минава през такива състояния, човек трябва да пази вътрешното си равновесие. Тъй щото, опасността за човека не е в това, че минава през противоположни състояния или течения , но в това, че може да загуби своето рамновесие. За да пази равновесието си, човек трябва да има будно съзнание, да разбира естеството на своите радости и скърби. Той трябва да знае причините за своето състояние, а също и да съзнава, че те са временни прояви и че след известно време ще се сменят с противоположните. Човек обаче се стреми в повечето случай само към единия спектър – към радостта, защото предизвиква разширение и избягва скръбта, защото причинява свиване. Но ако разбира законите на природата, той еднакво би приемал и двете. Човек не може да живее само с радостта, т.е. да се намира под постоянно разширение. Както и най-сладките неща след дълга употреба произвеждат втръсване. Изобщо, нормалната радост и нормалната скръб са условие за растене и развиване на човека. Но анормалните радости и скърби спират всякакъв умствен процес. Кои са тези анормални състояния? - тези, които предизвикват гняв, отмъщение, злоба и т.н. Това не е нищо друго, освен желание на човека да се освободи от товара си, да го прехвърли на друг. Като ученици, вие трябва да се стремите към повече светлина /осъзнатост/, а не да се спъвате от противоположните състояния, през които неизбежно минавате. Ако не можете да се справите с тях, ще изпаднете в състояние на пълно обезсърчение и съмнение." беседа "Постоянни и непостоянни величини", 21.11.1928г При всички положения, доброто и има силата да надделява, защото Божественото в човека иска да се прояви. Просто малко усилие за осъзнотост е нужно от наша страна, за да му създадем условия да се прояви. И първата Му проява ще е Любовта. "...Външните условия са причина да се прояви естеството на нещата..."
 3. СЪЩИНАТА НА ЧОВЕКА съборна беседа от Учителя, държана на 24 август 1941 г. "... Днес всички хора се запитват какво всъщност е човекът. Всеки иска да знае нещо определено за същината на човека, но малцина имат ясна представа за себе си. Много определения са дадени за човека, за неговото предназначение, но всички са временни, преходни. Те не изнасят нещо съществено. Някои казват, че човек е същество, което мисли. Нима другите същества не мислят? Не е само човекът, който мисли. Според мене няма същество, което да е свързано толкова тясно с материята, както човекът. В този смисъл човек емост, който свързва материалния свят с духовния... Всеки човек се стреми да придобие щастието, понеже то съдържа благата на трите свята: на физическия, на духовния и на умствения или Божествения. Значи ние придобиваме благата на живота чрез ума, сърцето и волята. Чрез тези елементи, именно, човек взима участие във всяка Божествена дейност. Чрез тях Бог се проявява по Божествен начин. Значи човек е същество, чрез което Бог се проявява по особен начин... Какво е предназначението на сегашния човек? – Да бъде мост, връзка за минаване на Любовта. Радвайте се, че сте мост за Божията Любов, защото вашият живот ще се осмисли. Какво по-голямо благо можете да очаквате от това? Да се изяви Божията любов чрез вас! ... В бъдеще и най-възвишените същества ще слизат на земята, да видят какво нещо е Любовта. Те ще изучават Любовта от проявите на хората. " Човекът е мост, чрез който Бог се проявява. Щастието, познанието на Бога и пълнотата на живота са възможни само на земята. (Да се замислят тези, които се стремят към "висши" светове...)
 4. "Човешката душа е просъществувала милиарди години в Божественото Съзнание, но тогавашният неин живот е бил от друго естество: тя не е била индивидуализирана, не е познавала отделния живот на индивидуалния дух; тя е живяла в съзерцанието на Божественото блаженство - в дремещо състояние. Но сега, със своето пробуждане, тя идва на земята да научи вътрешния смисъл и на този живот - на индивидуалния живот и да придобие сама свой собствен безсмъртен живот. Този вътрешен стремеж е условие, наложено ни от Бога. Каква нужда има туй Божествено Съзнание да се отделя, да търси някакъв друг живот? Това показва, че човешката душа всякога е съществувала в Бога и нейният вечен стремеж е да Го търси във всички Негови проявления и да Го подражава. Вие не можете да избегнете вашето съществуване, не можете да се самоунищажите: вашето битие е извън времето и пространството." Учителят Беинса Дуно "Условията на вечния живот" - Неделни беседи, 12.10.1914г.
 5. Понякога се случва да имаме отлив на жизнените сили и разочарования, които водят до упъдък на духа, депресия и отчаяние. Според мен те са главните пречки по пътя. Но ние трябва да регулираме, контролираме и управляваме емоционалните си изблици, издигания и падения. Така няма да имаме упадък на духа (което не е нищо друго, а липса на равновесие на силите). Но нашата емоционална устойчивост ще бъде изпитвана нееднократно. От нас завоси как ще се справим. Изпитанията формират и укрепват характера на ученика. Защото за достигането на висшите духовни цели е необходим силен характер, голяма храброст и търпение. А който няма тази сила и издържловост, прекратява усилията и лесно се отказва от пътя. Изпитанията са, за да се проявят нашите естествени сили. Когато сме разочаровани в своите надежди, от нас зависи как ще реагираме. Емоционалното тяло трябва да укрепва и да се развива, да става по-силно, за да може да се бори с отрицателните реакции при неуспехи. Това ще е и индикатор къде сме стигнали по Пътя. Ако сме способни да посрещаме предизвикателствата с лекота, издържливост и естествена непривързаност - това показва, че духовния ни стремеж е истински и се движим в правилната посока. Вие как мислите?
 6. Ваня

  Личното мнение

  "Често, като се говори на хората, личните им чувства се засягат. Щом се засегнат личните чувства, всякакво развитеи на човека спира. Много ангели, много велики духове са паднали поради своите лични чувства, поради гордостта си. Адам сгреши и излезе ит Рая, поради своето непослушание. Учениците на окултната школа падат често, поради своето особено мнение върху нещата. Окултният ученик не може да има особено, лично мнение. То е от рода на непостоянните величини. Каква е разликата между постоянните и непостоянните величини? Непостоянната величина се увеличава или намалява, а постоянната нито се увеличава, нито се намалява. Тя е неизменна величина. Едните са относителни величини, а другите – абсолютни. В този смисъл Бог е постоянна и абсолютно неизменна величина, във всичките си отношения." Дънов, "Постоянни и непостоянни величини", 21.11.1928г Проявленията на Бога са относителни и изменчиви, защото това е свят на дуалност, на отношения. Бог е Едното, неизменното и неподвижното. Но проявявайки се, Той става безкрайно многото, което е в непрекъснато движение и многообразие. И нашето лично мнение и отношение към нещата са от тези променливи и нетрайни неща.
 7. "Хората се стремят към сила и казват “Правото е на силния” По какво се отличава силния от слабия, учения от невежия? Защо се стремите към сила и знание? Сега, като задавам известни въпроси, отговаряйте в себе си, не е нужно всеки да даде мнението си. За вас е важно да мислите. Само онзи може да даде мнението си, който знае истината. По този начин той ще помага на ближните си. Който има любов в себе и, той е свободен и свободно помага на ближните си. Сложите ли го като правило, нищо няма да излезе. Заповядате ли на някой човек да ви люби, насила той не може да даде любовта си. Можете ли да кажете на въздуха да бъде чист и да влиза в дробовете ви? Можете ли да кажете на светлината да ви осветява? - Не можете. Изворът сам проправя пътя си." Дънов - "Постоянни и непостоянни величини" Вие се стремите към сила и знание, за да имате “правото”, надмощието над другите. Но и без вашата сила и знание, ако имате извора, той сам ще проправи пътя си; ако имате светлината, ако СТЕ В ИЗТОЧНИКА на светлината, тя сама ще осветява. И тогава няма да имате нужда от сила и знание, нито пък от надмощие над другите. Правите ли разликата?
 8. "Да прокараме мост между двете половини Диалектичният човек е склонен винаги да неутрализира разрушението на действителността. Той се опитва да прокара мост между два чужди един на друг свята, които всъщност са двете половини на един свят. Тази наклонност за осъществяване на връзка между тях, стремежът и умението да се прокарва такъв мост с цел постигане на някои предимства, наричаме окултизъм. В зависимост от очакваните изгоди и поради многообразието на различни типове хора, различаваме определени видове окултни течения. И така, съществува окултно течение, което е религиозно ориентирано и е на мнение, че е възможна съзнателна връзка между нашия свят и страната на светлината в отвъдното. Има научно ориентирано окултно течение, което се стреми към знания. Освен тях има и едно материалистично течение, което използва окултни способности само за финансова изгода. Накрая можем да посочим и една четвърта група окултисти, които се концентрират върху себеутвърждаването и културата на аза. Чрез това описание на различните окултни течения става ясно, че съвременният розенкройцер не проявява интерес към окултизма. Открай време ясно и красноречиво заявяваме, че нашата цел в никакъв случай не е насочена към огледалната сфера и нейните области, тъй като тя не би ни предложила по никакъв начин освобождаващи перспективи. Ето защо ние не се стремим да изграждаме подобни мостове. Още повече, че нашата задача, наред с всичко друго, се състои в това да неутрализираме всякакъв интерес в тази посока, в случай, че такъв би могъл да съществува у учениците." За да станем Нов човек, трябва да съблечем старата дреха е да облечем нова. По-точно, като съблечем старата дреха ЩЕ НИ С ДАДЕ нова. Но за момент трябва да останем голи със себе си (или още-по-точно БЕЗ СЕБЕ СИ) Това е същността и смисъла но всички истински духовни учения и търсения.- което значи да излезем от огледалната сфера на нашия свят, творение на нашия ум; а не да го преобразуваме - с това не се излиза от него ммдаа А ние искаме да кърпим старата дреха, да я бродираме, украсяваме за да я представим за нова
 9. "Всеки ден носи нещо ново със себе си и това ново човек трябва да проучва." Става дума не само за учене и знание, а и за непосредствено познание, което Учителят нарича "прилагане" на наученото. "Животът е един вечен процес на творчество, който постепенно се разкрива...Творческият процес на живота в своето проявление се диференцира в ред сили и енергии, които влизат в разни отношения и създават различните психични състояния. Когато имаме хармонични отношения и проявления, раждат се състоянията, които наричаме "добродетел", а в противен случай имаме състоянието, което наричаме "порок". Но зад всеки порок у човека седи една добродетел... У човека има известни енергии, на които, ако човек не знае да даде правилна посока, ще експлодират и ще му причинят вреда. Затова човек всякога трябва да дава насока на своите енергии и да не ги подпушва." "Творческият процес на живота", 11.12.1932г. Не съм срещала Учителят да е говорил за недостатък на енергия. А а в "Закон за енергиите" казва, че излишната енергия ни причинява неприятности.Така наречените сега "енергийни влияния" не ги разглежда като външни сили, а по-скоро като психични прояви и психическа енергия в самия човек. Той казва, че излишъкът на енергия е като товар и бреме, изостанало от миналото. Това е непреработена енергия, която трябва да се трансформира и изчисти: "Защото като не изпълнявате още законите, както трябва, в мозъка ви се събира излишък от електричество, с което непременно трябва разумно да се справите. Този излишък от енергия представя изостанал багаж от миналото, какъвто остава от богатите хора, които много готвят, а малко ядат... Вследствие натрупването на излишно електричество в мозъка, същият процес става и в целия човешки организъм. Тук-таме се извършват процеси на вкисване, на разлагане, а дето има вкисване, там всякога става разрушаване." Движението на енергията дава отглас в цялото Битие: "За да се осмисли и добре използва и даването, и взимането, човек трябва да благодари. Енергията, която тече през онзи, който дава, и през този, който взима, е Божествена и за нея се държи сметка. Тя не може и не трябва напразно да се изразходва." "Знайте, че многото говорене често обременява човека. Това, което днес е тъмно за вас, утре, като изгрее слънцето, ще стане ясно, светло... Защото едновременно с учениците от Бялото Братство ще ви посещават ученици от черната ложа. Каквото и да става с вас, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете от тъмнината. И тя има свои закони, които по обратен път ще изучавате, като вървите от светлината към тъмнината и от тъмнината към светлината." "Закон за енергиите", 10.05.1922г.
 10. "Сега, като говоря за любовта, зная какво може да приложите. Изобщо, аз зная кои неща са приложими за сегашния човек и кои са неприложими. Например, колкото и да се говори на човека за Слънцето, за възможностите да го посети, днешният човек не може да направи това. Защо? – Условията на Слънцето са съвсем различни от тези на Земята. Като говоря за Слънцето и за Любовта, аз не искам непременно да ми вярвате. Дали вярвате или не – това не ме интересува. Аз се интересувам само от едно: вярно ли е това, което говоря. Човек не трябва да вярва сляпо, а да изучава Небето и Земята, всичко, което Бог е създал. Щом изучавте и вярвате в това, което Бог е създал, вярвайте и в техня Създател. За да разбере живота на Слънцето, човек първо трябва да намери своето слънце. Всеки човек има в себе си едно малко сълънце…" “Желаният мир” – беседа от Учителя Дънов 28.08.1938г Модераторска бележка: Темата беше временно затворена за доуточнение на името. Разговорите относно името на темата са преместени в съответната тема тук.
 11. радвам се, че предизвиках такава дискусия Не може един сайт с гръмкото име на Беинса Доуно да няма във форума си ъгълче, посветено на Неговото учение Защото според правилата на самите модератори, с които се опитват да ми запушат устата, името на форума не отговаря на съдържанието и трябва да се промени (по думите на админа, който изтъкна този довод за закритата ми тема)
 12. Разочарована съм Разочарована съм от този форум. Големи своеволия се правят от страна на модераторите - трият се мнения без причина, променят се заглавия на теми по лично усмотрение на някой си, заключват се теми, и то теми посветени на Дънов! Влизах тук, само защото сайта е с такова име уважавам и обичам Дънов и учението Му, но виждам, че съдържанието на сайта не отговаря на името Затова обябявам този сайт за вън от моето фнимание! А защо ли от всичките ви форуми и подфоруми няма един дори посветен на Учението на Дънов? Само една тема се мъдри - за началните стъпки в ученичеството... Тъй като не видях такъв форум, реших поне една тема да посвета на УЧЕНИЕТО НА ДЪНОВ и тя беше изтрита (променена и заключена) Правете си изводите...
 13. За да не бъдем манипулирани, трябва да открием въгрешната истина в себе си. За да разберем външното, трябва да сме отклили вътрешното... "За да разбере живота на Слънцето, човек първо трябва да намери своето слънце. Всеки човек има в себе си едно малко сълънце" - Дънов Но това е за друга тема
 14. един експеримент ви предлагам тъй като и аз още в началото като се появиха микровълновите, съм се интересувала и стигнах до извода, че витамините се запазват повече в сравнение с другата топлинна обработка, както и аромата и вкусовите качества например започнах да си правя сладка в микровълновата пробвайте и вие и сравнете сладко от ягоди, (може и череши)с малко захар, вари се на периоди в микровълновата и после с престой да си пусне сока и плодовете се изваждат, като сока се сгъстява пак в микровълновата на части пробвайте, запазва си цвета, аромата, вкуса и твърдостта на ягодите до известна степен не може да се сравни с това сладко, което се вари на котлон докато сатне на пелте, и пръска А знае се, че витамините се разрушават повече колкото по-продължителна е топлинната обработка
 15. "да си отлгеждаш цветя с вода от микровълнова" амчи микровълновата не пуска вода, аз си я точа от чешмата храната се сварява, като се нагрява, а това става като се карат молекулите да трептят - принципа е един и същи в обикновената фурна и в микровълновата, само че втората е по-мощна и затова става по-бързо но пък има защита, за да предпази нашето тяло иначе ако искате яжте си чисто сурова храна, "неразцепена" но нало после ензимите в стомаха ви ще разцепят всички молекули, за да се усвоят?
 16. не обичам спорове като този и не ме карай да се повтарям, а вземи и прочети какви още източници на микровълни има покрай теб и защо стоиш пред телевизора, пред компютъра, защо ползваш мобилен телефон, климатик, асансьор? ...но дори и да не ги ползваш, панела пропуска всичко...
 17. за ваше сведение и "топлината" от котлона и фурната са електромагнитни вълни ))
 18. "Какъв е принципа на действие на микровълните? Те "затоплят" материята чрез енергията, която материята освобождава в процеса на нейната деструкция" това въобще не е вярно за принцина ва нагряване може да прочетете на различни езици - потърсете в google.com нагряват се чрез трептене, както е и при топлинното загряване също и прочетете повече за микровълните въобще Цялото пространство ни е замърсено с микровълни например компютрите, интернет се поддържа с микролъни със същата честота като тази на микровълновите печке - 2.4GHZ да не говорим за вредата от мобилните телефони... всеки елекроуред излъчва микровълни... Микровълновата поне има защитна стена и вълните почти не излизат, както и НЕ ОСТАВАТ В ПРОДУКТА Хубаво е човек да е осведомен, за да ен могат да го лъжат и манипулират
 19. Предимството на микровълновата печка е, че се запазват витамините а сайта, на който се позовава "momo" е много съмнителен, тенденциозен и абсолютно ненаучен
 20. Ваня

  Ученикът

  Максим, от нищо не разбирам
 21. Ваня

  Ученикът

  дефиниция: Не такава "чистота" - улична, за която говорят другите, не да си чистичък и спретнат , да се стремиш да бъдеш "добър" (според чий разбирания?) Под висша чистота разбирам чистота на съзнанието, когато е откъснато от това, което се случва, необвързаност, дистанция Умът е спокоен, липсва безпокойството в ума Чиста и безпристрастна наблюдателност
 22. Ваня

  Чистотата

  Спорът е излишен, защото е погрешно самото разделяне на желанията от мислите, както и чувствата и др. психични процеси от мисленето. Тъй като под "мисъл" обикновено се разбира аналичното мислене. Всяко движение в ума е мисъл. Самото желание само по себе си е мисълта "аз искам" При медитацията няма мисли - няма и желания. Проверявайте, изследвайте...
 23. Ваня

  Чистотата

  Не ти е точна информацията. Прочети повече и по-задълбочено. Но и със самонаблюдение може да се разбере, че коренната мисъл на всичко е мисълта "Аз съм" (отделен индивид)
 24. Ваня

  Чистотата

  Желанията не са "генератор на мислите". Наблюдавай възникването на желанията си и ще видиш,че преди това има мисъл. Не случайно Наблюдението с отстраненост е един от начините да разберем корена, причината на желанията и емоциите. Ще видите, че в основата е мисълта. Желанията не са нещо отделно от ума или мислите. Наблюдавайте се и ще видите че това е пак мисъл, но придружена с физически реакции.
 25. Ваня

  Чистотата

  Чистота на съзнанието - на ума, мислите, чувствата, мотивите и т.н. Откъде идва нучистотата и какво е менталното замърсяване? Според мен (и не само...) самата мисъл "аз съм това или онова, такъв или онакъв" или съответно искам да стана такъв оли онакъв - е замърсяване, прах, който ни пречи да виждаме истински.. Ако премахнем този прах, очите ни ще виждат ясно и ушите ни ще чуят божествената музика на Живота. Когато умът ни се очисти, той ще стане най-близкия ни приятел и водач. Чистият ум може да ни заведе Там, където е неговият Източник (Бог). Затова менталната чистота е толкова важна в духовния път.
×