Jump to content
Порталът към съзнателен живот

АлександърТ.А.

Участници
 • Общо Съдържание

  1780
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  32

Всичко добавено от АлександърТ.А.

 1. АлександърТ.А.

  Lilito

  Никита , На тази страница , това е десетото ти мнение . Преглеждам отговорите и виждам че избирателно разбираш казаното .Просто прескачаш обясненията на специалистите и само повтаряш преживяванията си . Независимо че ти казват нещо друго и то конкретно , само да е вмъкната думичката ,,болест" , си казваш -----да явно съм болна . Голямо момиче си и смятам че няма да се обидиш като директно ти кажа : Вярваш в глупости . Трябва ти терапевт , да те научи как да мислиш . На кои неща да вярваш и кои да пренебрегваш .
 2. Изпълни Изпълнѝ „Отче наш“ „В начало бе Словото“
 3. http://www.otizvora.com/2019/04/10718 – Край на документа и превода – А сега да поразсъждаваме върху „Становището“ Ще коментирам изложението ред по ред. Тъй нареченото Становище5 (на кого е то, кой го е подписал?!) започва с препечатка на нещо, което може да се прочете от години насам във всеки един памфлет, пропагандиращ ваксините. Силно впечатление правят твърденията, че ваксините против едра шарка и тези против детски паралич са поставени в изцяло положителен контекст. От това можем да съдим, че в Гьотеанума си нямат и най-бегла представа какво се случва по света. Ваксината против полиомиелит например се свързва с трагедията на 491,000 (близо половин милион!) парализирани деца. И това само за последните 17 години. При това само в Индия! Още по-интересна е ситуацията около ваксината против едра шарка. Понеже се предполага, че т. нар. Антропософска медицина би трябвало да има нещо общо с Антропософията на д-р Рудолф Щайнер, нека видим какво казва самият д-р Щайнер по този въпрос: „Нека си представим, че огромен брой хора, поради своята липса на милосърдие, са били подходяща среда за определени болестотворни бацили, така че те стават част от една епидемия. Нека след това си представим, че сме в позиция да ги предпазим от тази епидемия. В един такъв случай бихме предпазили физическото тяло от последствията на коравосърдечността, но не бихме премахнали вътрешната склонност към коравосърдечност. Нещата стоят така, че при премахване на външното изражение на коравосърдечността ние би трябвало да поемем дълга и за повлияване на душата по такъв начин, че да се премахне от нея тенденцията към липса на милосърдие. Органичното изражение на коравосърдечността се убива в най-пълния смисъл, във външния телесен смисъл, чрез ваксинацията срещу едра шарка. С това например се извършва следното и то е проучено от Духовната наука. През един период на цивилизацията, когато е преобладавала обща тенденция за развитието на по-висока степен на егоизъм и коравосърдечност, се появява едрата шарка. Това е факт. В Антропософията ние сме задължени да изразяваме истината.“6 С други думи, ваксините против едра шарка лишават човека от условието да реши вътрешния недостатък, заради който изобщо се е появила едрата шарка. И още едно изказване на д-р Щайнер относно истинската „ваксина“ против това заболяване, която няма нищо общо с фармацевтичните ваксини на ариманичната медицинска индустрия. Реалната ваксина е имунизацията с неподправени антропософски знания:7 „Нека вземем един конкретен случай. Ще посоча една идеалистична — истинска терапия на едрата шарка. Истинската едра шарка предизвиква много силна инспирация, а също и интуиция. И познанието, което придобивате тук, когато сте истински лечители в тази област, работи много по-силно върху вас — стига да е истинско познание, — отколкото ваксинацията; в известен смисъл то [истинското познание] действа много по-мощно, а при изучаване на лечението на едра шарка, като лекари, вие предварително ще предизвикате един вид предварително лечение, профилактика. Ето защо ще можете, когато разбирате връзката, да ходите сред пациенти с едра шарка без страх и изпълнени с любов.“8 Ето какво пише и д-р Вернер Шмьотцер, който отлично е бил запознат със становището на Антропософията относно ваксините и в частност тази „против“ едрата шарка: „Още когато ваксината срещу едрата шарка беше сравнително нова Рудолф Щайнер беше питан от лекари за нейното действие върху детето и личността. Неговият отговор не остави съмнение, че тази ваксина представлява силна намеса в свободното развитие на човека. Тя възпрепятствала по-нататъшното духовно развитие на човека, което може да се разбира и в посока на това, че тя привързва човека към материята и материалното. От гледна точка на физическото тяло това, от своя страна, означава една прекомерна тенденция към склерозиране, към втвърдяване. Заради непознаване на тези факти, днешната медицина се е поставила в служба на духовно отношение, което пренебрегва свободното развитие на човека. Под „превенция“ и „профилактика“ на болестите днес на първо място се разбира ваксинирането. Тук са налице същите отношения като при алопатично лекарство: възможно най-бързият спад на симптомите не казва нищо за лечението. Един „успех“ — под това тук се има предвид спад на болестта, та дори и нейното изкореняване е възможно да е само предотвратяване на един симптом и още не показва, че с това са преодолени и причините за неговото възникване. Тук-там се стига до рецидиви, или което е още по трудно за разпознаване — до потискане. То представлява по-голям проблем. Би могло преувеличено да се каже: Относително безвредни детски болести, които би трябвало да служат за развитието на човека, биват въпреки това предотвратявани [чрез ваксините], което обаче подготвя почвата за най-тежки заболявания като карциномите.“9 Обобщено, още в увода на „Становището“ откриваме остър конфликт между нейното съдържание и истинския Антропософски мироглед — такъв, какъвто e в лекциите на самия д-р Рудолф Щайнер и при лекари, които са подготвени антропософски и отговорни към Духовната наука! Нещо повече — отново още с първите думи авторите на този документ от Дорнах реално размиват Антропософската медицина, като я правят просто едно от теченията на материалистичната медицина, която бихме могли да определим още като бездуховна, ариманична.10 Кой им дава това право? И кой подкрепя това „тяхно право“? Кой разглежда тези изменници на Духовната наука като… лидери? Откъде идва тази „твърда подкрепа“? Силно притеснително — дори, бих казал: разтъсващо — би трябва да подействат думите от втория параграф, където Медицинската секция на Гьотеанума се обявява абсолютно категорично за ваксините и в тяхната твърда подкрепа. Така, както е формулирано, не се прави разлика между една или друга ваксина, а само пълен профан би ги генерализирал в една обща представа.11 Всички ваксини са поставени под общия знаменател на нещо добро… А това, че същият този Гьотеанум също толкова категорично не подкрепя движения против ваксините и контрастно се разграничава от тях, просто означава, че днешното ръководство на Антропософското Общество няма допирни точки с мирогледа, изграден от д-р Рудолф Щайнер. Даже не без основание можем да отбележим, че работи против Щайнер и неговото наследство. Ето какво ни учи основателят на Антропософията и Гьотеанума: „По лицето на Земята се разиграват сложни процеси и събития и Духовете на Светлината участват в тях по един правилен начин, обаче Духовете на Мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие. Аз вече посочих един пример за такова безредие, и той е наистина парадоксален. Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на Духовния свят, но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки указанията, идващи от Духовете на Мрака, ще работи срещу тях, и то с материални средства. Ето защо Духовете на Мрака ще инспирират своите, бих казал, хазяи — хората, в които те пребивават — да изнамерят такива лекарствени средства, с които да имунизират децата. Така че още в ранна възраст поривът към спиритуалност, към духовност, да бъде окончателно прекъснат. Както днес телата биват имунизирани срещу една или друга болест, в бъдеще децата ще бъдат имунизирани с определена субстанция — тя ще бъде произведена на всяка цена, така че чрез тази имунизация хората ще бъдат предпазени от склонността да пораждат в самите себе си всевъзможните глупости, свързани с духовния живот. Естествено тук „глупости“ е казано от гледната точка на крайните материалисти. […] Основната тенденция е ясна. Да се открият такива лекарствени средства, които след съответните имунизации ще блокират естествената склонност към духовни идеи, така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела масовата ваксинация срещу болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се правят масови имунизации против влечението към духовния свят! Този е само един от парадоксите, които ще зачестят още в близкото бъдеще, за да се внесе обърканост във всичко онова, което Духовете на Светлината свалиха долу на Земята след тяхната победа в Духовния свят. Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко обърканост във възгледите, в светогледите на хората; преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в тази област от живота се подготвят бъдещите събития.“12 Точно в тази област се подготвят бъдещите събития. Само че в Гьотеанума не само не са в час със събитията в тази област, ами внасят допълнителна обърканост във възгледите, направо в сърцето на антропософските среди. По този начин се причисляват към „хазяите на тъмни духове“, за които говори д-р Щайнер в цитираната лекция. И не говори за това само на едно място — ето и друго с почти същото звучене, но с абсолютно същата фактология: „Хора от определени кръгове в материалистично време се стремят да парализират, да направят невъзможно цялостното духовно развитие на човечеството, да повлияят на хората да отрекат само заради своя темперамент, чрез своя характер всичко духовно – да го смятат за глупост. Такова течение – днес то вече се забелязва при отделни хора – все повече и повече ще се задълбочава. Ще се появи копнеж да се твърди, че духовното е глупост, лудост! Това ще се опитват да постигнат, като създадат ваксинации, както се правят имунизации срещу болести, само че ще се узнаят някои ваксинационни средства, които така повлияват човешкото тяло, че то няма да позволява да се разгръщат духовните наклонности на душата. Хората ще бъдат имунизирани срещу заложбите за духовни идеи. Това ще се опитат поне да направят, ще се правят опити с ваксинационни вещества, така че още в детството си хората да изгубят стремежа към духовен живот.“13 Обобщено, със своята категорична позиция в полза на всякакви ваксини Медицинската секция на Гьотеанума пропагандира в полза на хора и средства, срещу които д-р Щайнер се е изказвал не благосклонно, а като предупреждение. Тези хора, както се оказва, понастоящем обитават и дори ръководят секции в Гьотеанума. И водят останалите хора към нозете на Ариман, като първи д Становище или Директива? Памфлетът на Гьотеанума и IVAA не може да се приема за становище. Защото становището, било то лично или групово, изисква да бъде, от една страна — защитено, а от друга — подписано. В този документ няма нито един подпис на представител на Медицинската секция в Дорнах, нито виждаме такъв на официално лице или член на IVAA. За сметка на това „се очаква“ (от кого?! от някакво невидимо и безименно божество?!) антропософските лекари да се съобразяват със „Становището“. Даже им се казва как да постъпват в страните, където ваксинациите изискват съгласието на пациента — а именно: да ги убеждават, да преследват договорености, досущ амбулантни търговци на фармацевтична стока. Всичко това е напълно издържано в духа на Директивите от ЕС. А това не е дух на Антропософията. Духът на Директивите от ЕС също е противоборстващият дух на Ариман. Последният параграф тревожно разкрива умствена нестабилност на автора/ите Независимо кой е писал този документ, с който нечия частна представа за Антропософската медицина напълно абдикира от Антропософския мироглед, човекът явно страда от шизофрения или циклично утежняващи се когнитивни недостатъци. Защото както два абзаца по-рано категорично целуваше нозете на Ариман и ваксините му, изведнъж категоричността му избледнява. И се заменя от чувства на плурализъм и „дискусионност“ в този „поляризиран свят“. Ако прочетете кратките описания на Медицинската секция и IVAA, ще разберете на какво (може би) се дължи това раздвоение. От една страна, на някой му се иска да е „различен“ с това, че е антропософски лекар, а не обикновен лекар. От друга страна обаче, като че ли още повече му се иска да бъде „признат“ от ариманическата медицина. За да може например да продава антропософски лекарства и терапии в здравната система — което е недвусмислено написано в постскриптума на „Становището“. Дори ако за целта трябва да обърне гръб и да се разграничи „категорично“ от истинския Антропософски мироглед, какъвто е очертан от д-р Рудолф Щайнер. Няколко думи и за Елиза Балдини Това е госпожата, посочена като кореспондент, в случай че решим да потърсим повече информация. Ами направих си труда да проуча тази широко усмихната дама, заемаща позицията на „генерален секретар“ в IVAA. В нейната биография четем, че е назначена, за да преговаря със здравните власти на Европейския съюз — отново с цел „признаването“ на Антропософската медицина. Оставям читателите сами да си отговорят на тези въпроси: Какво трябва да направи Антропософската медицина, за да бъде призната от Ариман и неговата медицина? Нима не трябва преди всичко да престане да бъде Антропософска, а етикетът „Антропософска“ да бъде просто за ариманична измама, целяща насаждането на ариманични криви представи? Нима на Антропософската медицина няма да ѝ се наложи да пише оди за ваксините, въпреки че противоречат на Антропософския мироглед? Нима вече не го прави с такива „Становища“? Но това, което ме впечатли най-силно в биографията на Балдини, е членството ѝ в European Network Action for Global Health. В тази мрежа попадат петнадесет НПО, сред които една глобална католическа организация и Европейският парламентарен форум (ЕПФ) за популацията и устойчивото развитие. Католиците са ясни, но може би си струва да се спомене, че в ЕПФ са особено загрижени за правата на джендърите и водят политика в полза на абортите. Колко „антропософско“! За жалост, това съвсем не е всичко: В параграфа за Спонсорството на енциклопедичната страница за AGH четем: The network was initiated through a grant from the Bill & Melinda Gates Foundation as part of their support for global health advocacy. „Мрежата [Action for Global Health] е създадена с грант на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс като част от тяхната подкрепа за напредъка на световното здраве.“ Всички ентусиасти или движения, търсещи подкрепа или „признаване“ от тези НПО или от ЕПФ са задължени да съблюдават изпълнението на тъй наречените MDG (Millenium Development Goals) — глобалистски проекти на окултно-политическите злонамерени ложи от Запада, подготвящи въплъщението и мисията на Ариман. Повече за разните MDG-та може да се прочете на официалния сайт на Световната здравна организация.14 Редовните читатели на „От Извора“ чудесно са запознати със сатанинските проекти15 на Бил и Мелинда Гейтс,16 в които ваксините и генно-модифицираните продукти имат ключова роля.17 Така че очакваме скоро Гьотеанума да се обяви и в категорична защита на ГМО, като се разграничи от истинските последователи на идеите за биодинамично земеделие. Последното може да ви звучи просто саркастично, но нима звучи и нереалистично на фона на това, което се обсъжда досега? Обобщено, Гьотеанумът в Швейцария НЕ е инфилтриран само от йезуити. След това „Становище“ и последвалите проучвания и разкрития около единствената особа, която условно се е подписала под документа, можем да сме напълно сигурни, че управленските среди на Антропософското Общество са превзети и от (не)осъзнати слуги на западните окултно-политически ложи, работещи против естествената еволюция на човечеството. Те са същите, които готвят световното царство на въплътения Ариман и отрано се мъчат да му осигурят триумф над възможно най-много души. Ще завърша с тъжното обстоятелство, че д-р Щайнер е предвидил и такъв развой. А именно — предателства отвътре. И казва в тази връзка: „Би могло да стане така, че един ден Антропософията да трябва да се раздели от Антропософското общество. Не би трябвало да става така, но възможността за това ще съществува. Когато вече не съм тук, ще дойде едно интелектуализиране на антропософското общество. Това представлява една опасност. Защото това означава стагниране на цялото [антропософско] движение.“18 Извънредно съм заинтригуван дали ще има реакция на този скандал — дано има скандал, иначе ще трябва да приемем, че членовете на Дорнах са дълбоко заспали, чак до степен на трагична безнадеждност — от страна на д-р Трайчо Франгов. Както в качеството му на лекар, така и от позицията му в Антропософското Общество на България. Очаквам неговата официална и/или лична позиция спрямо „Становището“. Притаявам дъх, но няма да спра да дишам, докато го чакам. Защото нещо ми подсказва, че чакането може да бъде вечно. Свободата и безпрепятственото дишане не по Директива на самозвани „лидери“ са ми неизмеримо по-важни от ваксините на Гьотеанума. Иван Стаменов 12.4.2019 г. Бележки: Нямам представа дали има първообраз на немски език, но това не е важно. [^] Може да се преведе и като най-важни — бел. пр. [^] Тоест едрата шарка — бел. пр. [^] Тоест детския паралич — бел. пр. [^] Може да се преведе още като Изявление или Позиция на, но това не променя същественото във възраженията ми. [^] Из Събрани съченения 120, лекция 8. Преводът от английски е мой — бел. И.С. [^] Една такава имунизация с духовно-научно знание води до етеризация на кръвта. Духовно-научният мироглед действа изгарящо на ариманичните духове, които от 1878 г. също работят предимно чрез кръвта. [^] Из Курса за млади антропософски лекарри, лекция 7, изнесена в Дорнах на 8 януари 1924 г. Преводът от английски език е мой — бел. И.С. [^] Пълния материал на д-р Шмьотцер можете да прочете тук в превод от немски език на Петър Матеев. [^] Пълната интелектуализация и ариманизация личи от собствените им думи, според които под внимание са били взети само, цитирам: текущите светски проучвания, тенденциите на регионалните инфекциозни заболявания и социо-икономическите рискови фактори. Очевидно мирогледът на д-р Щайнер не е бил взет под каквото и да било внимание. Което повдига въпроса: Дали една такава медицина има основания и право да се нарича Антропософска? [^] Което, впрочем, е събирателен стереотип и нежелателно влияние от Луцифер. [^] Из лекция 13 от цикъла за Духовете на мрака. Изнесена на 17 октомври 1917 г. [^] Из лекция на Рудолф Щайнер, изнесена на 6 ноември 1917 г. в Цюрих. [^] Това, което няма да прочетете на сайта на СЗО, е как ваксини на тази организация превръщат майките в оръжие срещу собствените им деца. СЗО е един от най-фанатичните и безусловни пропагандатори на ваксините. [^] Твърденията на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, че скоро полиемиелитът ще бъде изкоренен от техните ваксини, не отговарят на истината. Точно обратното — техните ваксини създават още по-сериозни здравни проблеми по целия свят. [^] Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Световната здравна организация (СЗО) и Проектът за ваксината против менингит (MVP), които разпространяват ваксината MenAfriVac, открито излъгаха за нейната безопасност. [^] Досущ като „Монсанто“, Бил Гейтс упорито опитва да унищожи природното земеделие по света, главно по линия на AGRA (Съюз за Зелената революция в Африка). Бил Гейтс, Монсанто-Байер и военнопрестъпниците от Блекуотър са трите лица на едно и също чудовище. [^] Рудолф Щайнер, цитиран от Аделхайд Петерсен: Рудолф Щайнер за лекционната дейност и работата по разклоненията. В: Ерика Белтле/Курт Фиерл (Хг.): Спомени за Рудолф Щайнер, Изд. Свободен Духовен Живот. Щутгарт 2001, стр. 237. Превод от немски: Петър Матеев. [^] Споделете публикацията
 4. Това е само за обяснение . Никога не може да се ограничиш в един начин . Даже ако наблягаш едностранно се изкривяват резултатите .
 5. АлександърТ.А.

  По - рано ли са съзрявали хората преди...?

  Много е странно да не си чел нищо от Щайнер . За това и намекнах за харесването . Това ми хареса : https://chetilishte.com/между-необяснимите-морални-закони-ко/ Обичам животните и зная, че техния и моя живот са частица от една и съща неизвестна сляпа сила. Обичам да ги наблюдавам и изучавам. Интересно е да вникнеш в техния живот и да разбереш техните особености, техните навици, техните инстинкти. Колкото повече ги изучаваш, толкова повече разбираш, че няма разлика освен вьншна, между тях и човека. Любовната песен на птиците, полета на орела, грацията на сърната, живота на мъничките насекоми, изгубени из тревата, окраските, с които тъй щедро и тъй разумно е боядисала природата всички, удивляват нашата мисъл и карат душата да изтръпва пред неизвестната сила на живота, толко хармонична, толко целесъобразна, толко вдъхновена. Лишени от предразсъдъците, които сковават човешката мисъл и човешката воля, тия твари, над които човек се поставя така високо, заслужават уважение и обич. Тяхната любов е чиста и свободна, това е тяхната велика религия. Техният бог е всякога в тях, с тях и при тях. Те не го менят, не го свалят и не го качват. При все това аз съм ловец. Ходя с пушка и куче по полето и гората, стрелям и убивам. Често са ме питали не ми ли е жал за бедните, беззащитни животни. Справедливо ли е? Морално ли е? Човечно ли е? Странно наистина. Аз съм убивал глухар в момента на неговия любовен екстаз. Разстрастен той тичаше към женската с протегната шия, с полуотворена човка. Досега още виждам неговото влюбено лице, очите му. Струва ми се даже, че той бе озарен от някаква странна, хубава усмивка. При все това аз го убих. Аз стрелям на дивите патици, на яребиците, на малките пъдпъдици. Те падат мъртви, покосени от сачмите, като малки парцалчета, или ги хващам ранени. Тогава виждам в очите им предсмъртния ужас или тихото безпомощно примирение пред съдбата. И за миг мене ми става жално. За миг. Справедливо ли е? Морално ли е? Човечно ли е? Защо чувството на жалост не спре ръката ми? Всички тия въпроси стоят неразрешени, мъчни. Колкото и да ги отбягвам, те се налагат. Само аз ли, който убивам тия животни, съм виновен, или и вие, които, ядейки с удоволствие опечения дивеч, ми говорите за моята жестокост така укорно и с такова тънко чувство на състрадание? И вас, и мене ни оправдава само това, че там, в тайните на нашата душа, между необяснимите морални закони, които ни движат, лежи у всички ни и зверското. Елин Пелин „Въпроси“ редактор: Андрей Мите
 6. Това е интелектуална концепция . Каквото е долу такова е и горе .И до като преживяването не го определи е само думи . Може да се тръгне от една малко по друга формулировка . Бог е един както долу така и горе . Каква е по точно грешката . Предполагам не е в желанието да се отсее истината .
 7. АлександърТ.А.

  По - рано ли са съзрявали хората преди...?

  При изследване живота на човека , е нужно съвсем точно да се разграничи външното влияние (възпитание) от вътрешните подбуди (естеството ) .На място е въпроса , кога един младеж започва да се интересува от половите отношения . Най точен е --- когато вътрешно тялото е готово . Това го напомням , защото си мисля че по въпроса на темата е водещо , не средата . Съзряването е вътрешен процес използващ средата . Да външно/ вътрешно влияние са взаймозависими . Но промяната/израстването , по точно импулса за това идва от вътре .Самото израстване е вътрешен процес . По горе за цитата от Има_време . В случая е седем годишния цикъл на промяна . Дори и в зряла възраст ( 48 и 68 г. ) е пак той . Защо се разминава с малко не знам . За съжаление не съм като вас двамата и не ми е интересно да прехвърлям числа . За това не мога точно да цитирам Щайнер , за циклите в индивидуалното развитие . Но дори и да можех , неговия подход дали ще ви задоволи ? Запомнил съм само ключовата роля на Христос . По това време , когато са го кръщавали в р. Йордан . За човека , това е била възраста на съзряване . Днес 21 век има промяна . Но важното е в какво се изразява самото узряване на човека . Като дете човек бива постоянно наглеждан и пазен от духовни същества . Това се изразява в подаване главно на мисли и желания директно на младежа . С течение на годините с узряване на Аза , контрола намалява . Когато човек достигне зрялата си възраст , духовните същества го оставят сам на себе си . Да се развива и живее вече с натрупаното . Да проявява своята същност . Да чисти карма . Прави сте да акцентирате темата за развитие в ума , в психиката . То е възела в цялото ни съществуване на планетата Земя .Така че благодаря за темата , ще потърся пак писано по нея . Интересно е . пп За съзрял се смята човека у когото Аза е поел контрола . Няма значение , че това е низшия Аз базиран на егото . В древноста много повече време е било нужно за изграждането му . Даже по--назад във времето хората не са имали такъв Аз , както го разбираме днес . Било е време когато човек е живеел в духовния свят , материалния се е създавал . (Преход)
 8. Zdrw. Я как си бърборкате тука Не е била готова да се забърка с точно такива откачалки .
 9. АлександърТ.А.

  По - рано ли са съзрявали хората преди...?

  И преди столетия хората са съзрявали на по късна възраст . Просто така е устроен света . Човешкото същество е изградено от 1--физическо тяло 2--енергийно тяло 3--астрално тяло 4-- Аз . Развитието протича едновременно и завършва оформянето на съответното тяло по този ред .
 10. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  Не бъди песимист . Не винаги илюзията е успешна за да те преведе неусетно и те върне в изходна точка . Само част (отрязък) е линеино разположен . А всичко е ,,обемно" , както едновременно и също линейно разнопосочно .
 11. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  По точно? Това , че психичното преживяване започва преди случката , както и след нея , като се променя съвсем малко . Това ли .
 12. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  Минавала ми е тази мисъл . Но има и друго , че този е може би естествения начин за ума ни да работи с думите .Чрез диалога на опонентите . Както картината на света е , отделни позиций между двете полярности .
 13. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  Увличаш се в приказване и това те разсейва . Различната форма показва различно качество .Това е религиозното чувство . Нещо като ,,под-орган"(област) в мозъка със по различно предназначение . Това не се постига с прочитането на нещо . Осъзнаването на нова идея може да е само начало на промяна .А може и нищо да не е .
 14. АлександърТ.А.

  Световна история

  Интересно писание . По делата им ще ги познаваме . Запознах се с отглеждането на пчели около 1975 г и имам известно наблюдение върху природата и земеделието . Интересното е че за нашия район , драстичната природна промяна започна точно тогава , преди 20 г. ПП . Това може да не е каквото искате , но е история .
 15. Тук споменаваш нещо конкретно . Предполагам са ти го казвали , но трябва твърдост и упоритост . Щом те тормози картина или думи как нараняваш . Значи подреждаш думи , създаваш картина(както можеш) , като описваш обратното . Например някаква благородна постъпка .Варианти може да измисляш много . Като дойде натрапливоста започваш да си повтаряш обратната картина .Просто не оставяш място в ума си за друго , освен избраната благородна постъпка . Тя може да бъде всичко , дори само усмивка на обич и приятелски поздрав . Упорито правейки това упражнение , за тези и за други натрапливи мисли . С времето свикваш да определяш сам на къде сочи вниманието ти . Кои мисли да задържаш и кои да изоставяш . Това е умение за цял живот .
 16. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  Интересно е че Дънов е правил антропологични изследвания . В тях се говори че религиозното чувство на всеки човек се познава по формата на черепа . С тази забележка подчертавам , че това не е проста концепция за живота , лежаща само в ума . И аз . Но тази реторика , може да се каже , е както всички професионални реторики . Тя просто е улеснение за по ясно говорене , когато темите са за душевните преживявания или духовната страна на съществуването ни .
 17. Въпроса ти е от гледна точка крайноста на изразите . . На практика е по различно . За някои неща , не само раждането и смърта , нямаме избор . Живота се разстила с постепенна неизбежност . Но за други имаме пълната свобода да избираме . Това са най често отношенията ни с други хора и там е най лесно да го разберем . Там е фокуса на развитието . Лесно е защото е очевидно , като престъпиш човешките закони те вкарват в затвора . Също , заложения принцип на материалното облагодетелствуване е , принасяш ли полза за обществото , то те облагодетелствува повече материално . Разбира се това се изопачава , даже обръща на опаки от тъмната страна в човека . Модераторска бележка: Темата е отделена от тук. Подобна тема е разисквана във форума преди няколко години - Свободната воля. Поради големия и обем, тя ще бъде затворена, но от нея могат да се коментират мнения в настоящата тема.
 18. АлександърТ.А.

  Свободният избор и свободната воля

  Здравей ,,В" .Отдавна не съм те виждал тука . Много се чудех дали да пусна един адрес към тебе . Нали си специалист по правене на избори . Някъде бе писал интересни неща , но не ги намерих . Може да е от полза .
 19. АлександърТ.А.

  Свободният избор и свободната воля

  Споменах за математиката , защото тази случка илюстрира как всички се обосноваваме . В случая , ти говориш за Божията воля , като единствено непознаваема , за нас. Поради което си мислим , че само тя е свободна воля . Обичам да се придържам към ежедневието и по--достъпните възможности на човека .Например , когато вляза в сладкарница избирам , коя торта да опитам . И си прав , да попиташ , ограничения избор какъв е ? Трудничко е да се внесе яснота по въпроса . Дали не се намесва нечие външно влияние ? Дали по навик или по някакъв страх избирам точно това ? Дали си давам сметка на нуждите на физическото тяло , На емоционалната памет прикачваща , приятно/неприятно към всяка представа ? В състояние ли е разбирането ми , да обхване всичките взаймовръзки в момента , отнасящи се за този избор ? И , им даде подобаващата тежест за този момент ? С други думи , колкото човек е по на ясно със себе си и вътрешния механизъм за взимане на решения . Толкова по лесно/свободно може да го прави . И още , колкото , човек е по--наясно с причините и последствията , толкова е по свободен в избора си . А буквално си прав според това , че Бог е един . И всичко е от Бог . И нищо не е извън Него .И всичко става по Неговата воля .
 20. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  Прав си , че правдивоста , да си честен и обективен е основно . Не съм сигурен , как мога да изкажа писаното от Дънов за любовта и да съм обективен . Но по скромно , ще предам мисълта си за следното . Създавайки света , Бог влага нещо което наричаме живот . Както знаем , всички земни същества реализират този живот , като преодоляват редица трусности и се нагаждат според променливите условия .Това е живота . А , енергията за потдръжката му е , Любов . Когато по някаква причина , някое същество остане без достъп до Любов ? Продължава известно време да живее по инерция . И ако не възстанови потока на любововта , тялото умира . А за животните си е интересно . Заобиколени сме от животни . Постоянно контактуваме с тях и Говориш за : Увереност , вярвания . По точна представа за вяра се придобива при разглеждането на едни картинки по психология . Където например , може да виждаш графика на ваза или контури на две човешки лица , обърнати едно срещу друго . Има различни картинки и предполагам си виждал някоя . Накратко казано , вярата е метод , чрез която изграждаме ежедневната реалност .
 21. АлександърТ.А.

  Безкористен ли е Бог?

  Кипензов , Само ще допълна едно две неща . Попаднал си на място където има много информация за Любовта . Основен мотив на учението предадено чрез Дънов е Любовта . Не че съм влизал в ,,главата" на някое животно . Просто предавам някои неща от ,,дебелите " книги . Животните нямат абстрактно мислене , механизма е друг . И вяра не е това за което говориш , щото вярата я няма там , при животните . Разбира се , позицията която изказвам , признава , че делфините използват по добре мозъка си от нас . Но не ги признава за нещо повече от животни . За това да се върнем на вярата и как най кратко я описват . За да имаш вяра е нужна памет и способност за абстратктно мислене . Тя , Вярата е последната стъпка , преди познанието . Дели ги много тънка граница . Тази граница , може да я оприличим на границата между сянката и свободно осветената повърхност . Казвам го по този начин , защото възрастен човек може да изгражда вяра , чрез разумно подреждане на мисли . Не мога да подмина и представата за хаоса .Различно се разбира . Има хора , за които тази дума означава непозната област ( неразбрана). До като за други , значи тотална липса на подреденост (невъзможност за такава) . Макар и да не се вижда от веднъж , разликата между тях е в отвореноста им към света . Първите имат подчертано поведение на търсене и откриване . Вторите държат на разделението и се придържат в познаото .Това е много общо и неточно , но е ясно , че твоята таблица е различна за двете групи хора .
 22. АлександърТ.А.

  Свободният избор и свободната воля

  Кипензов , Горе/долу е така . Една учителка по математика , съм запомнил с твърдението , че тази наука може да докаже всичко . Достатъчно е да се подберат нужните условия . Градиш върху това условие . Но има ли достатъчно основание ?
 23. Тук може да се види една поука . Колкото и да искаш да браниш нещо , да го защитаваш , крепиш , потдържаш ... Невъзможноста е проява на закона за принадлежноста . Например , когато откъснеш мръвка от себе си и нахраниш орела . Тогава той ще те отнесе на горната земя (юнака и златната ябълка)....Чистото и свещенното , го носим със себе си . И ако можем , да го създадем на около , сме щастливи .
 24. АлександърТ.А.

  България. Ще я бъде ли?

  Въпроса на темата касае , не точно това , което ще бъде , без мене или тебе . Въпроса на темата , го разбирам , като значим за мене или тебе , как ще се включим в това бъдеще .
 25. Христооо9 И аз усещам неприятните мисли със стомаха си . Дори ми се е случвало нещо като временна парализа и колената да омекнат .Но това никога не ме е притеснявало , защото знам кое е добро и кое лошо . И най вече си вярвам , че въпреки големите грешки , правя най доброто което съм в състояние във всеки един момент , После виждам че не винаги се получава , но какво от това , Постарал съм се .Това е важното , доброто желание . Огромна грешка е , човек да се фиксира в оценката на събитията . Каквато и да е тя , вече е минало . Фиксирай се в нещата които желаеш да ти се случат .Обмисляй тях . На доктора му е омръзнало да обяснява и ако се разровиш по темите , ще разбереш , че се задават едни постоянни въпроси .И те са многократно разнищтвани . Този въпрос означава , че задържаш неправилните мисли . Не забеляза ли ? Акцента бе върху по розовата визия на събитията------------да се збавляваш .
×