Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Дао

Участници
 • Общо Съдържание

  76
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение


Репутация Активност

 1. Like
  Дао got a reaction from Акация in Вегетарианството в Духовния Път   
  Първата по рода си статия за вътрешните аспекти на вегетарианството в България и вероятно най-добрата в световен мащаб. 
   
  Психологически, философски и езотерични аспекти на вегетарианството
 2. Like
  Дао got a reaction from Акация in Вегетарианството в Духовния Път   
  Първата по рода си статия за вътрешните аспекти на вегетарианството в България и вероятно най-добрата в световен мащаб. 
   
  Психологически, философски и езотерични аспекти на вегетарианството
 3. Like
  Дао got a reaction from Лъчезарна in Свободната воля   
  Какво е свободната воля?!
  Онзи начален тласък, прокарал разделението между онова, което по смисъл бихме могли да наречем провидение и човешкото същество. По този начин то се превръща в личност, но откъсвайки се от тъканта на всеобщото протичане - основното, което придобива, е личната отговорност. Поради постигнатата изолираност от общото, всяко едно упражнение на новосформираната свободна воля изисква и лично поемане на предизвиканите последици. Така причините и следствията биват изолирани в отделното човешко същество, което от този момент нататък започва да натрупва и изразходва зависимости. Това е, което днес наричаме „Съдба”. Това е Фатум, чиито закономерности погрешно приписваме на по-висши сили. Разбира се, самите принципи и естеството на нещата са по-универсални от човек и особено от онзи, превърнал се в личност, но той сам е определил начина на въздействието им върху него, чрез собствената си воля.
  Описанието обаче ясно извежда парадоксалната на пръв поглед, но съвсем логична, за някои дори очевидна връзка:
  Свободната воля е онова, което ни е отнело свободата.
 4. Like
  Дао got a reaction from АлександърТ.А. in Какво означава за вас Волята Божия?   
  "Аз и Отец ми едно сме" го казва Христос - първородният (единородният) син.
   
  Ключът е именно в съпротивата - напрежение.
  Замисли се за някои физични факти. Ялвенията имат електромагнитна природа - съставени са от електромагнитно напрежение.
  Това е светът на съпротивата.
   
  Именно затова, когато спре съпротивата (но мислите, чувствата и всяка една психична активност, са също напрежения), същността се връща в себе си. Иначе всичко се измества към повърхността, която в неуспеха си да придърба същността към себе си, започва да създава нейни имитации, които тотално отвличат възприемчивостта.
   
  Няма как да продължа темата изчерпателно, тъй като няма да ми стигне и дебелотомник.
 5. Like
  Дао got a reaction from Донка in Какво означава за вас Волята Божия?   
  Всичко е безкрайно просто.
  Един начин има за човека да следва Волята Божия и той е да приема без съпротива всичко, което действителността му предлага.
  Е, това е вторично проявление на Волята Божия, отразена в човешките зависимости, но именно от тук минава пътят към първичното и проявление, за което не бихме могли да говорим, тъй като няма нищо общо със света и човека, такива, каквито ги познаваме.
 6. Like
  Дао got a reaction from АлександърТ.А. in Акашови записи   
  Всички го правят и определено е по-безопасно за тях това, че не го осъзнават.
  "Акашови записи" е едно мистифицирано наименование на нещо, което е нормална част от психичните процеси, както на хората в частност, така и на електромагнитните взаимодействия с планетата.
  За всеки, който изпитва някакъв интерес по темата обаче, е крайно необходимо да има предвид, че информацията е нещо изключително пластично и се поддава на всякакъв вид въздействия (самите въздействия са информация и затова - пречупват, изкривяват, филтрират). Освен това самата възприемателна система на човека се явява вид ограничаващо въздействие. 
  Онези, които имат непосредствено астрално възприятие, поради което се ползват от явен контакт с т.нар. Акашови записи, не са в състояние да осъзнаят колко опасно за тях е това. Прекалено обширна обаче би била обосновката... Казвам го - за едно наум.
 7. Like
  Дао reacted to Ирина - Horus - Чебурашка in Жената   
  ЖЕНА

  През горещото пладне на твоите мисли минава жена -
  с гърди окръглени от вятъра и с коси като слънчева примка.
  Има нещо езическо в тази видяна за миг светлина,
  в тази дреха едва закрепена и като въздуха призрачна.

  С нозе бисерни през тревите, готови да ми сторят легло,
  с тяло в росата окъпано и като търсена истина бяло -
  през твоя пулс разнебитен от борбата на добро и на зло,
  преминава жена – всеотдайна, неуловима и цяла.

  И през къпини, високи до пояс, тичаш останал без дъх –
  първичен и сам, със сърце обгорено от вятър и вик на звезда.
  И сред въздух, пронизан от слънце и зов – на постеля от мъх
  ме настигаш.. И над нас в прозрачните клони птиците вият гнезда.

  21.02.2006 г.
 8. Like
  Дао got a reaction from Barba in Що е съзнание и съзнателен живот?   
  "Човек добива опит от самия себе си, от своите мисли и от своите чувства, в качеството на събития, отделени от всичко останало. Но това е нещо като оптическа илюзия на неговото съзнание. Тази илюзия е един вид затвор за нас, тъй като ни ограничава до нашите индивидуални желания.
  Нашата задача би трябвало да се състои в това – да се освободим от този затвор."

  Айнщайн
 9. Like
  Дао got a reaction from B__ in Победа или загуба?   
  8
  Добродетелта е като водата.
  Водата принася на всичко полза,
  а не се противопоставя на нищо.

  Запълва ниските места,
  които хората избягват.
  И по това прилича на Дао.

  Затова мъдрецът пребивава в низините,
  сърцето му – в дълбочините,
  отношението му към хората – в смирението,
  думите му пребивават в коритото на истината,
  волята му пребивава в тишината,
  делата му – в естествеността.
  Така всичко се случва в момента за своето случване.
  Няма борба. Затова няма грешки.
   
   
   
  61
  На голямото и значимото подобава ниското.
  Ниското е жизнен възел, люлка на света и женско начало.

  Женското обхваща мъжкото с тишината си
  и се намира в устойчиво равновесие в ниското.

  Ето защо голямото обхваща малкото,
  защото е по-ниско от него.
  Ако малкото осъзнае нищожността си,
  спечелва голямото, защото се поставя по-ниско от него.

  Това велико взаимодействие може да се поддържа
  само когато голямото разпределя себе си поравно между малките,
  а малкото съществува единствено за да служи на голямото.

  Така и двете получават величието на Цялото.
  Това, което е най-ниско, е най-висшето.
 10. Like
  Дао reacted to B__ in Може ли човекът да прави добро?   
  Според превода на Крум Ацев от древнокитайски:
   
  "Мъдрецът никога няма собствени стремления в сърцето,
  Което е в сърцата на хората, то е в сърцето му"
   
  А това за ненамесата и вредата от това да се стремиш да се променяш е толкова постоянно споменавано, че при който да е превод личи. 
  Ненамеса и не-стремеж да се променяш, което според мен означава не-стремеж да си добър. Няма как да постигнеш Дао, ако се стремиш да си добър.....в нашия съвременен смисъл на добър. 
 11. Like
  Дао got a reaction from Лъчезарна in Свободната воля   
  Какво е свободната воля?!
  Онзи начален тласък, прокарал разделението между онова, което по смисъл бихме могли да наречем провидение и човешкото същество. По този начин то се превръща в личност, но откъсвайки се от тъканта на всеобщото протичане - основното, което придобива, е личната отговорност. Поради постигнатата изолираност от общото, всяко едно упражнение на новосформираната свободна воля изисква и лично поемане на предизвиканите последици. Така причините и следствията биват изолирани в отделното човешко същество, което от този момент нататък започва да натрупва и изразходва зависимости. Това е, което днес наричаме „Съдба”. Това е Фатум, чиито закономерности погрешно приписваме на по-висши сили. Разбира се, самите принципи и естеството на нещата са по-универсални от човек и особено от онзи, превърнал се в личност, но той сам е определил начина на въздействието им върху него, чрез собствената си воля.
  Описанието обаче ясно извежда парадоксалната на пръв поглед, но съвсем логична, за някои дори очевидна връзка:
  Свободната воля е онова, което ни е отнело свободата.
 12. Like
  Дао got a reaction from АлександърТ.А. in Що е Истина?   
  "Понеже истина е това, което не прехожда, което е неизменно, то значи тя обхваща единствено целостта на онова, което съдържа всичко в себе си. Когато вече става въпрос за множествена съвкупност, е необходимо да се вземе предвид факта, че всяка една отделност е отражение на цялото, но само частично отражение, определено от конкретни идентификационни характеристики. Всичко това е нормално и естествено, но проблемът започва от там, че всяка от споменатите отделности приема своята невзрачна частичка от реалността за установена истина, посредством което е създадена и напълно определящата ни понастоящем илюзия. На нейна база са потъмнели и отразяващите повърхности на отделностите, които по същество представляват възприятието им. Поради тази причина вече няма реално отражение и истината не съществува.
  ----------------------------------------------------------------
  от старобългарски...
  Исть-ина - "Това, което е"!
  (само по себе си)"  
  http://www.facebook.com/tukisega.bg/posts/608980245789154
 13. Like
  Дао got a reaction from Barba in Към какво се стремим или мистерията наречена „духовно”.   
  "Стремиш ли се към светлината?
  А какво е стремежът?! Той е неприемане. Той е алчност.
  Затвърждаване на личната тъмнина.
  И наистина ли смяташ, че налагайки тъмнината си, можеш да се доближиш до светлината (всъщност, до тъмната си представа за светлината)...
  А светлината е светлина, защото просто свети.
  Остави я.
  Остави я да свети.
  Остави себе си, за да свети и в теб."
   
  http://www.facebook.com/tukisega.bg/posts/601666029853909
 14. Like
  Дао got a reaction from АлександърТ.А. in Що е Истина?   
  "Понеже истина е това, което не прехожда, което е неизменно, то значи тя обхваща единствено целостта на онова, което съдържа всичко в себе си. Когато вече става въпрос за множествена съвкупност, е необходимо да се вземе предвид факта, че всяка една отделност е отражение на цялото, но само частично отражение, определено от конкретни идентификационни характеристики. Всичко това е нормално и естествено, но проблемът започва от там, че всяка от споменатите отделности приема своята невзрачна частичка от реалността за установена истина, посредством което е създадена и напълно определящата ни понастоящем илюзия. На нейна база са потъмнели и отразяващите повърхности на отделностите, които по същество представляват възприятието им. Поради тази причина вече няма реално отражение и истината не съществува.
  ----------------------------------------------------------------
  от старобългарски...
  Исть-ина - "Това, което е"!
  (само по себе си)"  
  http://www.facebook.com/tukisega.bg/posts/608980245789154
 15. Like
  Дао got a reaction from B__ in Към какво се стремим или мистерията наречена „духовно”.   
  Какво ли ни носи външната вяра, че нещо си в нас било съвършено,
  ако простият поглед показва, че сме твърде далеч от това съвършенство...
  Да бъдеш, да проявиш и каквото и друго да измислим - все си е желание да притежаваш. Тоест - лично.
   
  Универсалносто си стои мирничко и просто си изпълва себе си. Ние казваме, че търсим него, а същевременно се чудим как да затвърдим своята отделност.
  Духовното не се разгръща, щото ако е било свито, значи е било твърде далеч от духовност. Ние сме свити в желанието си да се домогнем до него, което само по себе си е ограничение. А духовното просто е. Стига да го оставим да е.
   
  Бъркаш изявата, която е цялостно излъчване, със стремежа, който е ограничено излъчване. Първото пресъздава себе си в пълнота, а второто създава затворената форма.
  Когато полемиката разтресе цялата околия, птичката на чистия взор подплашено потъна в непрогледните дълбини на небето. Далеч зад видимата от нас зона и по-далеч от представата ни за небе.
  Ще си помълча. По-съдържателно е.
 16. Like
  Дао got a reaction from Barba in Към какво се стремим или мистерията наречена „духовно”.   
  Стремежът е амбицията на егото. Няма значение към какво се стремиш, самият стремеж произхожда от желанието на човека да притежава, той е алчност.
  Естествено, че е неприемане, тъй като желанието за нещо, стремежът към промяна, е опит за бягство от това, което е. Именно това е нашето неспокойствие.
 17. Like
  Дао got a reaction from Barba in Към какво се стремим или мистерията наречена „духовно”.   
  "Стремиш ли се към светлината?
  А какво е стремежът?! Той е неприемане. Той е алчност.
  Затвърждаване на личната тъмнина.
  И наистина ли смяташ, че налагайки тъмнината си, можеш да се доближиш до светлината (всъщност, до тъмната си представа за светлината)...
  А светлината е светлина, защото просто свети.
  Остави я.
  Остави я да свети.
  Остави себе си, за да свети и в теб."
   
  http://www.facebook.com/tukisega.bg/posts/601666029853909
 18. Like
  Дао got a reaction from B__ in Към какво се стремим или мистерията наречена „духовно”.   
  Какво ли ни носи външната вяра, че нещо си в нас било съвършено,
  ако простият поглед показва, че сме твърде далеч от това съвършенство...
  Да бъдеш, да проявиш и каквото и друго да измислим - все си е желание да притежаваш. Тоест - лично.
   
  Универсалносто си стои мирничко и просто си изпълва себе си. Ние казваме, че търсим него, а същевременно се чудим как да затвърдим своята отделност.
  Духовното не се разгръща, щото ако е било свито, значи е било твърде далеч от духовност. Ние сме свити в желанието си да се домогнем до него, което само по себе си е ограничение. А духовното просто е. Стига да го оставим да е.
   
  Бъркаш изявата, която е цялостно излъчване, със стремежа, който е ограничено излъчване. Първото пресъздава себе си в пълнота, а второто създава затворената форма.
  Когато полемиката разтресе цялата околия, птичката на чистия взор подплашено потъна в непрогледните дълбини на небето. Далеч зад видимата от нас зона и по-далеч от представата ни за небе.
  Ще си помълча. По-съдържателно е.
 19. Like
  Дао got a reaction from Преслава Петрова in Дао Дъ Дзин - цикъл от 4 лекции във Варна   
  Цикъл за универсалните принципи в свидетелството на Лао Дзъ, чиято единствена цел е да предостави на вниманието на заинтересованите външната форма на едно знание, което може да бъде открито само в самите нас.
  Вход - свободен.
  Сериозните търсещи има какво да чуят, а ние, макар обикновени хора - има какво да кажем.
  Срещите ще се проведат в поредните вторници, с начало: 07.05.2013 г. - до 28.05.2013 г., от 18.30 ч.
  на втория етаж в административната сграда на ул. "Цар Симеон I" № 27, над библиотека "Виделина", гр. Варна.
   

   
×