Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Besedi.com

Участници
 • Общо Съдържание

  4
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  1

Мнения добавени от Besedi.com


 1. Песните
  Аум, Зов на планината, На ранина, Подмладяване, изпълнени от Михаил Иванов в естествените музикални тонове, които е преподавал Учителя.

  http://besedi.com/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82/

  Aïvanhov canta "AUM" (Musica di Deunov)

  https://www.youtube.com/watch?v=In5phDi7Sm

  Поздравяваме всички от Форума с тези прекрасни песни. :) 


 2. SCIENTIFIC, PHILOSOPHICAL PITCH, VERDI TUNING

  ТОНЪТ ДО - WIKIPEDIA

  https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_pitch

  NoteFrequency (Hz)Audible
  C-41 
  C-32 
  C-24 
  C-18 
  C016 
  C132
  C264
  C3128
  C4256 - първа октава
  C5512
  C61,024
  C72,048
  C84,096
  C98,192
  C1016,384
  C1132,768 
  C1265,536

 3. Здравейте,

  Благодаря на Иво за прекрасната тема!

  В този пост искам да ви представя едни тонове, които не се използват във Музиката и не се учат от Музикантите, но ги е имало от древни времена във Физиката, още по времето на Нютон и Питагор. 

  И до днес те се използват в Музикотерапия (лечение със звуци) по цял свят като "tuning forks therapy" - можете да откриете много примери в youtube.com. 

  Ще го обясня така... Учителя е знаел за тези тонове и се е учил да свири и пее на тях, това е един по-нисък музикален строй в който всеки тон отговаря на определена чакра в тялото ни на определени жлези и органи. Също тези тонове имат точен цвят и връзка с точна планета.

  За пример тонът До = Слънцето = 8 = 16 = 32 = 64 = 128 = 256 = 512 = 1024 херца Червен цвят, това го казва и Рудолф Щайнер.

  Съотношенията между тези тонове отговаря на златното сечение. В двата сайта, които ще пусна в края на поста има научни обяснения защо всеки един тон има точно толкова трептения, разликата между различните тонове и тн. Който има желание ще прочете и ще се запознае. 

  Сега искам да пусна няколко цитата от Учителя по темата за тоновете за да добием една представа, какво е искал да предаде тогава. Не е нужно да сте музиканти, дори е по-добре да не сте, защото все още нямате изграден слух и мозъка ви не е трениран в определени честоти на тоновете, така, че дори и да не разбирате повечето информация, с времето тя ще ви стане ясна, най-лесно е да пеете заедно с мелодиите, които са качени в канала на сайта, мозъка на човек сам разпознава тези тонове и както казва Учителя,

  Съвременната музика е започнала с теорията, а после е дошла до практиката, а бъдещата наука ще започне с практиката, а после ще дойде до теорията.“ – Учителя

  , но нека да сглобя малка част от пъзела, която е много интересна.

  ----------

  В три беседи Учителя посочва точните стойности (някои цифри са сгрешени но имаме 90% вярна информация по която се водим). 

  Разбиране в музиката изисква правилно изпълнение, правилно взимане на тоновете.Да разбираш музиката, това значи да можеш да измътваш всеки тон. Не можеш ли да мътиш тоновете, те ще излязат запъртък.
  Биологически този тон не е правилен.

  (Учителят свири и на камертон взема един тон.) Мислите ли, че този тон е прав? За обикновеното ухо е прав, но инак не е прав. Трябват му още няколко трептения. Но за кое ухо? – За чувствителното. Обикновеното ухо не чувствува.

  Когато хората станат повече музикални, след 15–20 години, ще се изменят камертоните. Този камертон е направен за сегашното състояние. Та, промените в света са едно благо за хората.

  Всеки един тон в себе си, ако правилно го вземете, той носи грамадна сила. Ако ги вземете правилно, тоновете носят голямо богатство.

  Няма някое състояние на човека, което да не се лекува с музика. 
  Но не тая музика. Тя е много механическа.

  За да изкарам тон от цигулката, трябва да изкарам нещо от себе си и да го внеса в цигулката. Ако ти не внесеш двойника си в цигулката, ти не можеш да изкараш един духовен тон.

  Всеки тон е семе. Основния тон До има 256 трептения. Законите един по един ще ви се от криват. При пеенето трябва да взимат участие сърцето и умът. Музикантите трябва да знаят трептенията на всеки тон. 

  Сега има учени хора на запад, които лекуват известни болести чрез музиката.

  Вече са почнали да лекуват болните с музика. Сега няма какво да ви привеждам примери в Англия. Някоя жена пее по радиото. Като я слушат по радиото, много болни се лекуват. В гласа ѝ има нещо, което лекува.

  Сега туй, което ви говоря, всички не ви интересува. Да кажем, някого от вас го боли кракът. Казва: „Що ме интересува мене музиката, боли ме кракът.“ Някого боли кракът, някого гърдите го болят, някой има главоболие. Казва: „Какво ми разправяш за музика, аз не мога да вървя.“ Лесна работа.

  Вие, ако ме слушате 2–3 години, ни ревматизъм ще остане, всички болести, които имате, ще минат. Ще направим тук една клиника.

  Вие сега не разбирате защо човек трябва да работи. Работата е музика.

  Змиите се укротяват чрез музика. И онези чувства в човека, които са змийски, само чрез пеене може да ги облагородиш.

  Как се обяснява лечебното действие на музиката? Човешкото тяло изпуща радиации.

  Всеки орган излъчва специални радиовълни със съответен основен тон и от него излиза специална музика. Радиовълните на болния орган са изменени. Когато пееш или свириш, какво става? – Музикалните вълни, които се образуват при пеенето или свиренето, влизат в аурата на органите, присъединяват се към радиовълните на болния орган, изменят ги в положителен смисъл и органът оздравява.

  Всяка болест си има музика, която я лекува. 
  В бъдеще ще има лечебна музика.

  Мозъкът има свои определени тонове и вибрации, сърцето, черният дроб, мускулите, костите – също. 
  Здрав човек наричам този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации.

  За пример:
  – сърцето представлява тона „до“
  – дихателната система – „ре“
  – черният дроб – „ми“
  – бъбреците – „фа“
  – далакът – „сол“
  – жлъчката – „ла“
  – храносмилателната система – „си“. 

  Трябва да пеете, понеже музикалните тонове регулират електромагнитните течения в тялото. 

   

  “Онзи ден ви казах до Сол колко са трептенията на тоновете. (В 22-ра лекция, с. 13.) Ла има 426,7 (Според възприетите съвременни норми честотата на тона ла е между 440 и 442,5 херца. Вж. бел. на с. 13.)..
  горно до – 512. “
  24-та лекция – Общия окултен клас 11.III.1942 г.
  Добра мисъл, добро чувство и здраве
  http://triangle.bg/books/1942-02-25-05.1999/1942-03-11-05.html

  “ Ти се съмняваш дали може да вземеш тона, дали До има 256 трептения. „(Цифрите във втората колонка са явно честотите на тоновете в херци (Hz). Посочените тук от Учителя стойности са малко по-ниски от съвременните общоприети стойности.) 
  22-ра лекция – Общия окултен клас 25.II.1942 г.
  Нови насоки
  http://triangle.bg/books/1942-02-25-05.1999/1942-02-25-05.html

  СТРУНИТЕ НА ЦИГУЛКАТА:
  В сегашната музика имате основния тон “до” – 256.
  Имате “сол”, “ре”, “ла”, “ми”. “Сол” има 192 трептения.
  “Ре” – 288.
  “Ла” има 426,7.
  40-та лекция – 30.VI.1943 г.
  ЛЮБОВ И ОБИЧ
  http://petardanov.com/index.php/topic/4371-1943-06-30-любов-и-обич/

  Това са трите беседи, в които Учителя е дал точни стойности в ХЕРЦИ(Hz) за всеки един тон, от първа октава, също и точни напътствия за настройване на струните на цигулката. По Негово време са имали Пиано и Орган на Изгрева, които също са били на друг строй ето и цитата: 

  Има строежи виенски, парижки и пр. Пианото ни е парижки строеж. Пък органа ни е виенски строеж. Ние имаме в музиката строеж музикален, парижки строеж, виенски строеж. Какво показва? – Единият е по-висок, другият е по-нисък.

  http://i0.wp.com/426-7.com/wp-content/uploads/2015/05/gallery_1_12_101261.jpg - линк към снимка от Органа на Изгрева.

  Дори по тяхно време е имало установени музикални строежи Парижки и Виенски съответно за тонът Ла - 435-437 херца днес този тон стига 440-446 херца в класическите оркестри а световно е приета стойността 440 херца тя се използва във всички програми за дигитална музика. Не искам да влизам в темата за конспирации и съвременна музика, факт е, че днес музиката също е изменена, и с това изменение се променят и цветовете на тоновете както и действието им върху човека. 

  По-горе в цитатите на едно място Учителя казва, че иска да направят една Клиника за лечение с музика, тогава е нямало условия но днес има. Това е била целта на тези музикални упражнения, които имаме днес. Те имат точно определени тонове в които да се изпълнавят. И дори да нямаме мелодия, можем да пеем само тоновете и с постоянство пак ще имаме положителен резултат. 

  Тук идаваме до пеенето, вибрациите, които излизат от човешкия ларинкс не могат да се заместят от нищо друго. Страдивариус и Гуарнери са се опитали да имитират човешки глас и то много блед опит на имитация, но до днес никой не може и това да направи, както те са могли. Учителя казва, че старите цигулки носят неразбраните въпроси на вековете преди нас, понеже растенията поемат проблемите на хората от всяка епоха, и мъчно се свири на стара цигулка, също казва, че тези инструменти са мъртви понеже са отсечени и трябва да съживиш инструмента и тогава да свириш на него. За това имаме даден най-скъпия инструмент - ларинкса.

  Понеже всички не можете да бъдете цигулари, китаристи, органисти, пианисти и флейтисти, то поне всички може да пеете. И грехота е, ако не пеете. На всеки човек Бог е дал глас. И като не пее, грехота е. Органът на гласа, ларинксът, е най-хубавият инструмент, който човек има.

  А пък цигулката знаете ли колко е своенравна? Някой път скрибуца, че и тон не може да издава.

  Често сега хората са станали нервни, разместили са тоновете. Има някои, които не вземат правилно сол; има някои, които не вземат правилно фа; има някои, които не вземат правилно ми; има някои, които не вземат правилно ре; има някои, които не вземат правилно до. Липсва нещо на тия трептения. Липсва нещо на трептенията на си. Вътре има един камертон.

  Казвам: Някой път ще чувствувате какъв е тонът на сърцето. Запример, ако е „фа“, някой път сърцето не взема „фа“ вярно, липсват му може би 5, 10, 15, 20 или 30 трептения. Знаете 30 трептения да липсват на един тон какво означава. Щом на „ре“ липсват трептения, движението не е правилно. Детето защо пада? Липсват му трептения. Туй дете няма изходна точка.

  Трептения да липсват на един тон какво означава. Щом на „ре“ липсват трептения, движението не е правилно.

  Между един обикновен тон, един окултен тон има една малка разлика. В окултния тон има едно трептение, забелязва се една вътрешна мекота, мисълта взима участие, а щом мисълта вземе участие, в тона има едно меко трептение.

  Музиката е, която образува теориите за музиката, а не теориите – музиката. Музиката съществува и без теории. Може да създадеш много теории в музиката, но стига да имаш основната музика в себе си. Доброто е, което създава теориите. Правото е, което създава теории. Истината е, която създава теории, но никаква теория не създава истината.

  Не можете да пеете, понеже не се упражнявате.
  И най-хубавата цигулка да ви дадат, ако не се упражнявате, нищо няма да излезе от тази цигулка.

  Щом не мислиш правилно, на тона ти липсва едно трептение. Щом не чувствуваш правилно, липсват две трептения, щом не постъпваш правилно, три трептения липсват на тона ти. Щом на един тон липсват три трептения, става пропукване и съдържанието на този тон изтича. Тогава имате кухи тонове, черупки без съдържание.

   

  ЛАРИНКС

  Вземете, за пример, в ларинкса си вие имате една малка ципица, за направата на която са отишли най-малко 100 милиона английски лири. Материалите, които са употребени за направата на тази ципица, са взети от Слънцето, от всички планети, както и от най-далечно стоящите звезди. Цели експедиции са ходили по тия места, за да доставят нужните материали за създаване на ципицата на ларинкса. Магическа ципица е тя.

  Трябва да знаете, че като пеете, добивате сила. Пеенето е сила. Всеки един тон в себе си, ако правилно го вземете, той носи грамадна сила. Ако ги вземете правилно, тоновете носят голямо богатство. И ония хора, които не пеят, постоянно обедняват. Например може да се лекува човек с музиката. Някой болен може да се лекува. Да кажем, че някой човек е скърбен. Има песен на скръбта, песни, които отнемат скръбта

   

  В негова чест Учителят дава песента „Благославяй”, която не позволява да се нотира. Нотират я в 1936 г. и по този повод Той казва: „Ех, скроихте й едни тесни дрешки.”* Учителят е освободен и се завръща в София.

  Преди години аз бях написал една песен на ноти. В живота си една песен съм написал на ноти. Тази песен този, който я научил, я забравил. Той е техник и веднъж едно колело му притиска главата. Като му притиснало колелото главата, започнал да пее тази песен. Той дойде да ми каже песента и при какви условия си я припомнил. Колелото като му стиснало главата, припомнил си.

  Нашата музика един ден ще бъде достъпна, ще бъде разширена и ще бъде разпространена в света. Тя носи такива нови елементи, които засега не може да се асимилират. Но в последствие те ще бъдат основните мотиви, върху които ще се гради бъдещата музика. Нашите песни са съгласни с Божествените закони.

  Като минат изпитанията, през които минава човечеството, ще дойде хубавата музика. Музикалните гении идат. Сега музиката е още механическа. Hямa още органическа музика. После ще дойде органическата музика, а след това техническата. Светът ще се оправи, когато хората станат музикални. От даровитите от вас ще направим една музикална школа.

  Аз се интересувам от истинския оригинал, а не от преводите, които музикантите са направили. Бетовен, Бах, Моцарт са направили сполучливи преводи.

  И аз свиря мои, оригинални работи; понякога правя преводи, по-близки или по-далечни от оригинала.

  Мене не ме интересува дали вие ще пеете. Тези са песни, които не умират. Те са ценни. В природата туй не умира. Аз може да фотографирам някои. То е друг въпрос. Но те са неща, които съществуват.

  Ние още не можем да пеем окултни песни. Това са малки упражнения, тъй ги наричам аз. Ако аз ви ги изпея като песен, вие всички ще заспите и няма да бъдете тук.

  Казвате: „Не може ли да пеем някоя окултна песен?“ – Не може! При сегашните условия не може да се пее окултна песен. Туй са окултни упражнения. И всичките ни песни, даже и тия, които се пеят в неделя в събранията, и те са упражнения. Тях ги наричат песни, но са упражнения според моето схващане. Някои са по-близо до песните, а някои по-далеч.

  Туй са окултни упражнения, не са песни. Ние сме далеч още от окултните песни. Това е само приготовление за песен. После ще дойдем до една окултна песен. И като вземем една окултна песен, знаете ли какво ще стане?

  В окултната музика не се изисква да пеете високо. Много тихо се започва. Тихо, много тихо пеене, на себе си. Защото някои от вас ще отидете в друга крайност, ако пеете много високо.

   

  Учителя иска от нас да пеем свободно, без тактове, без ограничения, в Природата, няма тези тонове и тези ноти, които ние използваме, те казва са само за да ни ориентират. Птичките от векове, не са изменили песента си и една птичка не може да вземе фалшив и грешен тон, те пеят винаги вярно, в природата няма фалшиви тонове. 

  Когато искам да пея, понякога аз се освобождавам от всички правила на музиката. Понякога пея по всички правила на музиката, но когато искам да пея за себе си, тогава се освобождавам от всички правила на музиката, турям ги настрана. Когато пея за другите хора, тогава спазвам всички правила, всички тактове, една четвъртини, осмини, шестнадесетини и т. н. Спазвам всички повишения и понижения, спазвам всички смени на гамата и т. н.

  Вие не можете още да пеете без тактове. Знаете ли какво значи да пеете без такт? Да кажем, че вземете тона до – четвърт тон или половин, или цял.

  Вземете тона do или re и вижте какво ще почувствате, защото всички тонове в природата са живи. В по-висшите светове вие няма да намерите музиката написана на книги. Там всеки тон е жив и книгата е също жива.

  От вас искам музиканти, да изпълнявате по всичките правила. Няма да обръщаме такова внимание на техниката. Техниката за нас ще дойде сама по себе си.

  Ние ще вложим вибрации през съзнанието в мозъка и техниката ще дойде отпосле; всичко ще се изглади, изглади и ще стане естествено.

  Примери и още информация по темата за ниския музикален строй можете да прочетете тук : 

  http://426-7.com

  и в сайта Besedi.com

  http://besedi.com/списък-с-всички-беседи-от-категория-2/

  -----------------------------

  Сега, най-приятната част, да попеем :) 

   

  Това са няколко клипа със тоновете от Учителя, има До мажор, има Аум, До Ми Сол До, това са мелодии само в цели тонове Мажорни, положителни възходящи, които действат повдигащо на човек. Клиповете са направени като караоке, за да може човек, който не разбира от ноти, лесно да ги разпознае и да се научи да пее по тези тонове. 

  Това е адрес към канала в youtube.

  https://www.youtube.com/channel/UCo76GAN_DgwMnDyxoeoNEow/videos

  има примери и в сайта http://426-7.com

  и в темата за Упражнения по музика, там можете да изтеглите всяка от мелодиите в ..mp3

  http://besedi.com/упражнения-по-музика/

  Всички неща, които нямат любов, нямат звук, нямат топлина. По някой път правете опити, когато имате разположение, но не по сегашния камертон. Няколко камертона има с различни строежи. Те са хубави. Но опитай се да вземеш основният тон до. И след като го вземеш, провери на някой орган и виж какво е различието. Понеже, ако сте топли, ще вземете правилно; а пък, ако сте студени, не може да вземете правилно.

  Та сега, ако вземете вярно един тон… Има същества, като вземете до, веднага се свързва вашето съзнание с тяхното. Има същества, като вземете ре, свързвате се с тяхното съзнание. Като изпеете цялата гама – всички тия същества се интересуват от нас, – вие ставате близки, щом пеете. Щом не пеете, прекъсват се съобщенията, вашето радио не работи. Пеенето е вие да работите с радиото, да се свържете с невидимия свят, да ви помага.

  Някой има ревматизъм. Аз ще му свиря нашата музика и после ще свиря своята, ще видим при коя музика ще мине. В природата има една неправилна музика. Не че не е правилна. Аз още не съм дошъл да свиря тази музика. Сега аз коригирам. Вие трябва да се приготвите, вие пеете така, както светът пее. Сега ще пеете, [не] както светът, за вас ще правите изключение.

  Тук Учителя казва, че има друг камертон в Природата, различен от съвременния, който се употребява от музикантите. Има един естествен тон До.

   

   

×