Jump to content
Порталът към съзнателен живот

zenon

Участници
 • Общо Съдържание

  19
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Мнения добавени от zenon


 1. Исус е съвършено проявената Любов!

  "Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене." /Йоан 14.6/

  Любовта е пътят. Животът не е живот без Любовта, светът не е свят без Любовта.

  Защо толкова съдим хората и най-много най-близките си? Можем ли да искаме любовта им? Можем само да им дадем любовта си.

  Учителят казва, че сме дошли на земята, за да видим какво е без Любовта.

  Източник

  Наживях се без Любов и избирам Любовта! Да виждаш с очите на Любовта, да чуваш с ушите на Любовта, да живееш Любовта, да изгубиш себе си в Бога. :3d_053: :3d_053:

  Ето един линк с интересно описане на живота на Исус (на английски).


 2. За запис на музика (или на всякакъв звук от компютъра), доста добър е този МР3 Рекордер

  Електонната музика също ме вдъхновява от много време с нейните безкрайни светове и пространства, с неограничените си възможности и синхронност. От стиловете предпочитам Progressive, Techno, Trance, Deep, House..

  :thumbsup:


 3. Здравейте :D:D

  Искам на всички вас, познати и непознати,

  да ви пожелая щастлива и плодоносна година,

  светлина и чистота в сърцата,

  здраве и дръзновение по пътя

  и още повече красота около вас и във вас!

  :angel:icon12.gif:angel:

  Всеки според задачата, която има да решава, има определен кръг от влияние около себе си, на който може да дари светлината и любовта си, разбирането, и заедно със собственото си израстване, израстват и хората около него.

  "За да светиш на другите, трябва сам да гориш".

  Радвам се на успехите ви, на светлината ви!!! :D:D

  :feel happy::angel::feel happy:


 4. "Денят започна като доста облачен и намръщен, а оголените дървета в гората бяха затихнали. Из гората можеха да се видят минзухари, нарциси и яркожълти форзиции. Гледаш всичко това отдалеч и то изглежда като жълто петно на зелен фон. Като се приближиш те заслепява яркостта на това жълто- което е Бог. Не че ти се идентифицираш с този цвят или че се превръщаш в този простор, който изпълва Вселената с жълто, а по-скоро че не си ти, който гледаш това. Само то съществува и нищо друго- нито гласовете около теб, нито косът, който пее сутрин своята мелодия, нито гласовете на минувачите, нито шумната кола, която скрибуца до теб на пътя. То съществува и нищо друго. И в това съществуване имаше красота и любов.

  Тръгваш обратно през гората. Капват няколко капки дъжд и гората изглежда напусната. Пролетта токущо беше дошла, но тук на север дърветата още нямаха листа. Те изглеждаха тъжни след зимата, след очакването на слънцето и топлото време. Мина един ездач, конят му се беше изпотил. Конят с неговата грация, със своите движения, беше нещо повече от човека; човекът със своите бричове, високи лъснати ботуши и жокейска шапка изглеждаше незначителен. Конят дишаше, беше вдигнал високо главата си. Човекът, макар и да яздеше коня, беше чужденец в света на природата, докато конят изглеждаше част от природата, която човекът бавно унищожаваше.

  Дърветата бяха големи- дъбове, брястове и букове. Те стояха съвсем тихи. Почвата беше мека от зимните листа и тук земята изглеждаше много древна. Нямаше много птици. Косът подвикваше и небето се проясняваше.

  Връщайки се вечерта, небето беше много ясно и светлината върху тези огромни дървета беше странна и изпълнена с тихо движение.

  Светлината е нещо невероятно; колкото повече я наблюдаваш, толкова по-дълбока и необятна става тя; и дърветата бяха уловени в нейното движение. Тя беше потресаваща; никое платно не би могло да улови красотата на тази светлина. Тя беше нещо повече от светлината на залязващото слънце; тя беше повече, отколкото очите ти виждаха. Сякаш любовта беше покрила земята. Отново това жълто петно на форзициите изпълни погледа ти и земята се радваше."

  / Кришнамурти, "Медитация и осъзнаване" /

  ... :)


 5. SLOW DANCE

  Наблюдавал ли си понякога децата в луна парка?

  Или пък чул ли си как пада дъждът по земята?

  Наблюдавал ли си лудия полет на пеперудата?

  Загледа ли се понякога в залеза на слънцето?

  Здравейте :):)

  За мен щастие е да намериш и да вървиш по път, който е в хармония с душата ти.

  С всяка измината крачка да се доближаваш до истинската си същност, до чистотата на душата..


 6. Изпълнен с живот е духовния човек . Събуден и жив за света около себе си . Способен да види красотата около себе си . Да бъде част от нея .

  ..  

  Но най - важното е будността на съзнанието и желанието за живот , за отвореност към красотата на света и живота .

  Такъв е съвременният духовен човек .

  Свободен , незатворен в ничии рамки , дишащ с цялото си същество .

  Дам, напълно съгласен :thumbsup::thumbsup:

  Будност, и дори повече от будност е необходима, съвършено разбиране и проницателност бих добавил още, не само за да виждаме и живеем красотата на живота и света, но и за да се предпазваме от грешки. :hmmmmm:

  Поздрави!

  :thumbsup1::)


 7. Мисля си, че може да ви харесат и донесат отговор на някой въпрос думите на Хазрат Инаят Хан (Hazrat Inayat Khan)- голям суфи мъдрец, за красотата и духовността..

  "С най-съкровената си същност човек търси щастие, красота, хармония, затова когато не откликва на красотата и хармонията, която е пред него, той пропилява живота си, пропилява възможността да изпитва радост. Какво безумие и самоотричане е да отричаш божествената красота, която е пред нас? Ако не виждаме божествената красотта, която ни заобикаля, тогава красотата, която е вътре в нас няма да може да се разгърне, защото душата се ражда с очи отворени навън. Тя не вижда живота вътре. Единственият начин да се събуди за вътрешната красота, за вътрешния живот, е първо да отговори на красотата отвън. Този свят с цялата му неограничена красота, природата с нейното величие, личностите с божествено излъчване- ако игнорираме всичко това, тогава защо сме дошли и какво ще свършим тук? Човек, който го игнорира, който обръща гръб на нещо, което непрекъснато търси, е най-голям враг на самия себе си. Докато отрича, той не може да бъде духовен, не може да бъде религиозен. Отказвайки се от всичко красиво наоколо, той не може да се въодушеви. Защото, ако целта на човека е да отхвърля всяка външна красота, Бог не би го създал такъв, какъвто е и не би го изпратил на земята.

  Ако имаме очи да видим красотата на земята, можем да събудим нашето вътрешно зрение за красотата на духа. Някои казват, че външната красота е твърде чувствена и не води до духовно просветление. Това е вярно, само ако човек остане погълнат от външното и забрави, че има нещо извън това. Красотата, която е отвън, без съмнение има преходен характер. Тя отминава. Затова, ако някой зависи изцяло от тази красота, погълнат е от нея и е обърнал гръб на вечната, непреходна красота, със сигурност ще изпадне в заблуда. Но нито една душа не е стигнала до съзерцанието на духовната красота, която се намира вътре, без да е била събудена за величието на външната красота.

  ...

  В моите обяснения духовно означава живо. Духовен човек, който се събужда за красотата на поезията, който се възхищава от нежността на строфите, който оценява красотата на мелодията и хармонията, който може да се радва на изкуството и да се въодушевява от красотата на природата, който живее като живо същество, а не като мъртвец, само този човек може да бъде наречен духовен. И вие винаги ще откриете склонността на духовните личности да се интересуват от всеки човек в живота си и от всичко красиво и ценно. Това е признакът, че са живи. Човек, който се е затворил в себе си, се ограничава. Изградил е 4 стени около себе си, а те могат да се окажат гроба, в който сам се е погребал. Човекът, който е истински жив, вижда всичко. А когато вижда всичко, симпатизира на всичко, откликва на всичко, оценява всичко и всеки и по този начин събужда в себе си възвишеното видение на необятното Божествено присъствие."

  (източник: "Пътят на озарението", Хазрат Инаят Хан, © Шамбала, София, 2005; стр.133-136)

  :hmmmmm: .. :) .. :hypocrite:


 8. Всичко зависи от ЛЮБОВТА! Тя е определяща.

  Любовта прави от вълка - куче, а нейната липса прави кучето - помияр, диво куче и накрая отново го превръща във вълк.

  Същото се случва и с хората, както и с всичко живо.

  ..

  Кое дава промените? Любовта и липсата на такава!

  Това е. Сега знам, че и за вас, които четете това, аз не закъснявам и това ме прави щастлив.

  ..

  Блажени са онези, които повярваха без да видят!

  Вашата вяра е силна. Намерихте направление. Остава ТЪРПЕНИЕТО и засилване на вярата, после следват благата от това. Бог знае.

  Бог първо изпитва после придава.

  На някои първо дава, за да им даде и направление за живота, после им отнема, за да ги провери и ако те удържат проверката им дава СЕБЕ СИ.

  Напълно подкрепям.., благодаря ти за откровението, Синева! :):thumbsup:

  Напомняш ми, че човек не бива да спира вътрешния си импулс, породен от Любовта и красотата..

  то по самата тая причина положете всяко старание и внесете на ВЯРАТА си ДОБРОДЕТЕЛ, на ДОБРОДЕТЕЛТА си БЛАГОРАЗУМИЕ,на БЛАГОРАЗУМИЕТО си СЕБЕОБУЗДАНИЕ, на СЕБЕОБУЗДАНИЕТО си ТВЪРДОСТ, на ТВЪРДОСТТА си БЛАГОЧЕСТИЕ,на БЛАГОЧЕСТИЕТО си БРАТОЛЮБИЕ,  и на БРАТОЛЮБИЕТО си ЛЮБОВ.
  Благодаря ти, Благост, този цитат някакси оформя посоката, съдържанието, пътя.. :thumbsup:

  И не ще закъсняваш....Защото си спрял своя бяг....

  :thumbsup::thumbsup:

  Благодаря..


 9. Три предложения:

  Боянска Витоша

  Княжевска Витоша

  Къщата на Бялото Братство - Домът на Учителя

  :smarty:

  Също хубаво място е Южният парк.

  Идеите са много добри! :thumbsup:

  Витоша сега е много специална.. есенна магия.. :feel happy::yinyang::yinyang:

  Направо съжалявам, че се налага да пропусна, в близките 1-2 седмици не мога. Надявам се да има следваща.

  Желая успех и добро време! :thumbsup1::thumbsup1:


 10. Добре дошъл, Зенон.

  Това хубаво слънце на снимката вдъхва голям оптимизъм.

  Изгрява слънцето на Мъдростта. :D

  Благодаря! :):thumbsup:

  Дам, и мен ме кефи това слънце. :D

  Да казвам ли, че не случайно е избрано?! :D:D


 11. Според вас какви са качествата на духовния човек?

  Какво е да си духовен в най-дълбокия и красив смисъл на думата?

  Истински духовният човек посвещава живота си в търсене на Истината и не се задоволява с нищо по-малко.

  През малкото отредено му време, с всички сили се стреми към съвършенството и Бога, към самоосъществяване.

  Той вижда красивата хармония в природата и животът му е част от нея, но радостта и вдъхновението от това не могат да утолят онзи копнеж..

  Ще цитирам Учителя:

  "Всички разумни хора в света, които искат да разберат истината, трябва да я търсят, да я изучават, понеже свободата в света не може да дойде без истината. Тя е велик закон. Когато хората разберат истината, само тогава ще имат едно вътрешно гражданство. Но преди да дойде истината, преди да дойде свободата, на тях предстои усилена работа. Човек не е пратен на Земята за радости, човек не е пратен на Земята за щастие, човек не е пратен на Земята за блаженство, човек не е пратен на Земята за богатство, човек не е пратен на Земята за слава, човек не е пратен на Земята за сила- той е пратен да научи пътя Господен, той е пратен на Земята да научи закона на служенето, закона на смирението; той е пратен на Земята да научи онова истинско знание на вечността, което ще му служи за съграждането на неговия бъдещ безсмъртен живот. Туй е великият закон, туй е великият идеал!"

  Източник: "Книга на законите", Петър Дънов, Издателство "Астрала", 2004г., стр.668.

  Исус ни е дал съвършен пример за този идеал. В него в най-чист вид са всички качества на истински търсещия, както и неговия живот, неговия път, борбата му, Любовта му, постижението му..

  :hmmmmm::):)


 12. И тогава старецът отваря гърдите си, изважда сърцето си с красивия пламък и слага този пламък в сърцето ви. И сега тази любов расте във вас. Сега сте едно с вятъра, с водата, със звездите, с цялата природа, с всички животни и с всички хора. Усещате топлината и светлината, излъчващи се от пламъка в сърцето ви. От главата ви струи красива многобагрена светлина, вие излъчвате огъня на любовта и се молите:

  Благодаря ти, Създателю, за живота, който ми дари. Благодаря ти, че ми даде всичко, което ми е било истински необходимо. Благодаря ти за възможността да имам това красиво тяло и този прекрасен ум. Благодаря ти, че живееш в мен с цялата си любов, с чистия си и безкраен дух, с топлата си и лъчиста светлина.

  Благодаря ти, че използваш думите ми, очите ми и сърцето ми, за да споделяш любовта си, където и да отида. Обичам те такъв, какъвто си и тъй като съм твое творение, обичам и себе си такъв, какъвто съм. Помогни ми да запазя любовта и покоя в сърцето си и да превърна тази любов в нов начин на живот и да живея в любов до края на дните си. Амин.

  Това е велико! Благодаря! :thumbsup::):)

  Всъщност, май пропуснах..

  Здрасти на всички! :)


 13. Дали някога ще успеем да се отблагодарим на Бог затова, че ни е създал съвършени Божии Синове и е предвидил Пътя на всеки, за да прояви Съвършенството и да се завърне триумфиращо при Него!? За Надеждата някога да видим Божиите светове и Истинската същност на Бога!

  Затова в молитвата си трябва винаги да благодарим на Бог за това, което е направил и прави за нас, както и на светлите небесни същества, които ни помагат и напътстват.

  И за това, че непрестанно и безусловно Бог излива всичките си блага върху нас- Живот, Светлина и Красота, Сила и Любов... Също да благодарим и за изпитанията и трудните моменти, защото така ставаме по-силни и напредваме по пътя си.

  Да се молим и за прошка на греховете си, които сме направили и още правим с мислите, думите и действията си. Много са известните ни грешки, а колко ли сме пропуснали да видим поради незнание и невнимание!? (поне при мен, де :) )

  Да се молим и за съвършено разбиране, яснота и сила на ума ни, за да можем винаги да различаваме Божията воля.

  Както и за сила и смирение, твърдост, търпение и Божия подкрепа, за да вършим само Неговата воля.

  Да се молим, да се стремим и да се борим да станем достойни, за да прояви Бог чрез нас

  Своята Съвършена Чистота,

  Своята Съвършена Любов и Святост,

  Своята Съвършена Мъдрост и Сила,

  Своя Съвършен Мир.

  :) :)

×