Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Донка

Глобални Модератори
 • Общо Съдържание

  8741
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  488

Всичко добавено от Донка

 1. Донка

  Асоциалност

  Здравейте Благодаря за доверието към общия форум! От личния си опит (аз бях твърде социална в обществения си и професионален живот и пълната противоположност в личния) стигнах до извода, че пътят минава през ясното и честно осъзнаване на дълбоките причини за тази асоциалност. При мен лично се оказаха скрити дори от самата мен претенции за контролиране на впечатлението, мнението и отношението на хората, с които исках да общувам. Какво лошо? Ами поставих се на тяхното място и се опитах да усетя своите претенции, насочени към мен, моите мисли, емоции, мнение, отношение. Бях потресена.... Изчистих ги постепенно. Сега някои ми казват, че "не ми пука" какво мислят те за мен и също не "чувам" мнението им, безразлична съм била дали те ще ми се обидят и дали ще ми останат приятели . А аз... аз се усещам свободна и общувам свободно.
 2. 96.Размишления 4 - 25 август 1921 г. Утринна молитва Размишления 1. „Отче наш“. 2. Коленичили на лявото коляно: Духът Христов да пребъдва през цялата година в нашите души! 3. Размишление: Да укрепнат душите ни в Истината, за да пребъдваме постоянно в нейната светлина. Силата на живота е вложена в Истината; тя е израз всякога на Великия Божи Дух. 4. Благославяй, душе моя, Господа! 5. Да се прочетат следните стихове по три пъти: „За истината, която пребъдва в нас и ще бъде във веки с нас.“ (Второ послание на Йоана 1:2) „А ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа братя, че Бог отначало е избрал вас в спасение чрез освещението от Духа и вярването в Истината.“ (Второ послание към солуняните 2:13) „Стойте, прочее, препасани с Истина през чрезлата си и облечени с бронята на Правдата.“ (Послание към ефесяните 6:14) 6. Добрата молитва. Психически упражнения №3 и №4 При първото упражнение (№3) ще съсредоточите мисълта си върху следното изречение: Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни. А при второто упражнение (№4): Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух. Сега концентрирайте ума си в Живия Господ на Любовта – в Христа. Психическо упражнение № 3 е същото, както психическо упражнение № 1 (с. 426), само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог...“ Психическо упражнение № 4: Ръцете се поставят пред лицето една срещу друга с допрени пръсти и длани, обърнати навън. Тъй те бавно се разтварят настрани, до хоризонтално положение, издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга. В това положение ръцете се спускат надолу пред лицето до под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, до пред лицето. След туй ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пъти, а при снемането на ръцете за трети път туй положение се задържа: дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат надолу, отдето всяка ръка се прибира на мястото си. (Психически упражнения 1 и 2)
 3. Аз си го представям така: 1. Вдигаме бавно ръцете нагоре до главата, концентрираме мисълта си с молба да започне върху нас да действа Духът на Истината. 2. Обръщаме длани навън и бавно сваляме надолу ръцете - изправени от двете страни на тялото, като с дланите "сваляме надолу нисшето в света, което развращава хората". По време на двжението надолу произнасяме формулата "Да подчини Бог всяко нисше действие в нас на Духа на Истината."
 4. „Отче наш“ „В начало бе Словото“ Ще прочета няколко стиха от първата глава от Исаия, от 16-и стих нататък. Неща, които са казвани повече от преди 2500 години. „Аум“ 652. Елате да разсъждаваме - 30 май 1937 г. „Благословен Господ Бог наш“ Тайна молитва Елате да разсъждаваме
 5. Неделни беседи за м. май 2021 г. 2 май 2021 г. - 653. Бяга в Тарсис - 6 юни 1937 г. 9 май 2021 г. - 654. Запалят свещ 1937 - 13 юни 1937 г. 16 май 2021 г. - 655.Великoтo малко и великото голямо - 20 юни 1937 г. 23 май 2021 г. - 656.Възлюбете Господа! - 27 юни 1937 г. - Слънчева 30 май 2021 г. - 657. Мислете за светлината! - 4 юли 1937 г.
 6. Съборни беседи - м. май 2021 г. 1 май 2021 г. - 96.Размишления 4 - 25 август 1921 г. 8 май 2021 г. - 97. Разумно служене - 25 август 1921 г. 15 май 2021 г. - 98. Жертва, упование и радост - 2 октомври 1921 г. 22 май 2021 г. - 99. Живо течение - 19 декември 1921 г. 29 май 2021 г. - 100. Разговори с Учителя - 8 януари 1922 г.
 7. Доколкото ми е известно, само по желание. Иначе в НСА има специалист, защитил докторска дисертация по тази тема - Людмила Червенкова, специалис по кинезитерапия.
 8. Уважаеми приятели на Паневритмията, Преди години Националната спортна академия „Васил Левски“ организираше курсове по Паневритмия, в които желаещите да участват имаха възможността впоследствие да станат преподаватели по Паневритмия. За съжаление тази дейност срещна немалко препятствия от различен характер, и особено от недоброжелатели или от лица, които не познават достатъчно същността на Паневритмията - те са изпратили официални писма до НСА „В. Левски“, в които са настоявали да бъде прекратено това обучение. Това създава невярното впечатление за изцяло негативно обществено отношение и липса на обществена подкрепа за паневритмията, а оттук създава пречки пред подкрепата на Паневритмията от страна на НСА „В. Левски“ като институция. В тази връзка ние, подкрепящите тази дейност на НСА „В.Левски“, възнамеряваме да изпратим Отворено писмо до тази институция, както и до Министерство на образованието и Министерство на младежта и спорта, посредством което бихме искали да изразим своята подкрепа за развитието на Паневритмията в България като уникално културно наследство с мащабно значение. Молим Ви да подпишете подписката, която изразява Вашата принципна подкрепа за паневритмията и нейното развитие в България: Подписка - Отворено писмо за преподаването на Паневритмия в Национална Спортна Академия Молим приятелите от различните градове на България да разпечатат отвореното писмо и да съберат подписите и споделеното от хората, които подкрепят каузата, но не ползват електронните средства за комуникация. След събирането на достатъчно подписи, ще обединим всички разпечатки и ръкописни страници и ще ги връчим официално лично на Ректора на Национална Спортна Академия. След връчването на тази подписка планираме да съберем списък от желаещи да изучават в краткосрочни курсове Паневритмия (за инструкторски сертификати) в НСА.
 9. Добрата молитва 95. Законът на самопожертването - 24 август 1921 г. Господнята молитва
 10. Благодаря! Много ценни упражнения!
 11. Добрата молитва 93. Отговор на зададени въпроси - 1921 - 23 август 1921 г. Господнята молитва "само възмъжалите души се подлагат на изпитание. Всяка душа, която е възмъжала, се подлага на изпитание, а невъзмъжалата не се подлага. Така че имайте предвид, че щом дойдат изпитания, това е един признак, че вие сте възмъжали и трябва да минете по този ред на нещата. И като ученици на Бялото Братство трябва да проучите закона и сами да се осветлите. Тъй както ви виждам сега тук в събранието, мнозина от вас са подложени на такива вътрешни изпитания, други са въодушевени, а трети ги мъчи нещо, души ги и те не знаят причините за това. Значи възмъжали са и минават през първата фаза на изпитанията. Всяко изпитание е резултат от смяна на душевни състояния. Всякога, когато човек минава от едно състояние в друго, сменя и мястото си. Той минава и се връща, в него настава една вътрешна тъга. Тъй че тъгата е нещо естествено. Има тъги, на които не знаете причините, т.е. стават смени на вашето състояние и вие трябва да се учите от тези смени. Не ги считайте за лош признак, те са едно благословение за вас, за вашия растеж, а отсъствието им е лош признак за вас. Ако на Земята нямате изпити за вашата душа, това е един лош признак. Дойдат ли изпитания, кажете си: „Моята душа е възмъжала, значи мога да нося изпитания.“ Има и друг род изпитания, причина за които са някои ваши грехове, те са кармични последствия на ваши грехове. Затова трябва да отворите очите си и да кажете: „Направихме грехове, ще си носим последствията.“ И тогава пак бъдете мъжествени." Отговор на зададени въпроси - 1921
 12. Днес наблюдавам колко старателно гласуват тук много възрастните хора - отиваха още за отварянето на урните. За голяма част от тях са важни и определящи 50 лв над пенсията; за други - старото членство, което те свързват с далечните години на своята младост. Младите се колебаят, доста изобщо няма да отидат... Та в чии ръце е бъдещето на тези млади хора и на техните деца....?
 13. 92. Размишления 2 - 23 август 1921 г. 1. „Отче наш“. 2. Размишление (коленичили на лявото коляно): Всеки разумен живот започва с Мъдрост, която изтича от Бога. Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. В тази Мъдрост са вложени всички условия за Разумен живот. 3. Благославяй, душе моя, Господа! 4.„И тъй, всеки, който слуша тези Мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък.“ (Евангелие от Матея 7:24) „Кой е от вас мъдър и учен, да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост и премъдрост.“ (Послание на апостол Яков 3:13) „И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, а както премъдри.“ (Послание към ефесяните 5:15) 5. Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост. 6. Добрата молитва. След молитвата се направиха гимнастически упражнения. Всички мъже и жени се разпределиха на групи от по 61 души и така се изредиха в Горницата, където престояваха в молитва по 15 минути. В Горницата 1. Размишление върху Мъдростта. 2. Разглеждане и наблюдение на картините по стените. Да се спрем или на всички, или на ония от тях, които ни обърнат особено внимание. Да се стремим да схванем по интуиция това, което остане в душата ни. 3. Прочитане три стиха от Светото Писание по жребий. 4. Изказване на едно общо желание на цялата група. Стиховете от прочетената глава и общото желание на всичките групи се написват на един общ лист.
 14. Неделни беседи за м. април 2021 г. 4 април 2021 г. - 649. Стана невидим - 2 май 1937 г. 11 април 2021 г. - 650. Ново сърце - 9 май 1937 г. 18 април 2021 г. - 651. Рабство и приятелство - 16 май 1937 г. 25 април 2021г. - 652. Елате да разсъждаваме - 30 май 1937 г.
 15. Съборни беседи м. април 2021 г. 3 април 2021 г. - 92. Размишления 2 - 23 август 1921 г. 10 април 2021 г. - 93. Отговор на зададени въпроси - 1921 - 23 август 1921 г. - 17 април 2021 г. - 94. Размишления 3 - 24 август 1921 г. 24 април 2021 г. - 95. Законът на самопожертването - 24 август 1921 г.
 16. „Отче наш“ „Ще се развеселя“ Ще прочета няколко стиха от 2-ра глава от Евангелието на Лука. Ще говоря върху 15-и стих от прочетената глава: „Да идем, прочее, във Витлеем.“ „Духът Божи“ 648. Да идем във Витлеем - 25 април 1937 г. „Благословен Господ Бог наш“ Тайна молитва Да идем във Витлеем
 17. Добрата молитва 91. Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили - 22 август 1921 г. Господнята молитва
 18. Слугиня_на_Божествената_Любов Ако се прелисти списъка на темите във форума, човек по-скоро ще остане с обратното впечатление - хората са недоволни от това, че страдат и затова споделят, търсят помощ отнякъде, от някого. Да се приеме и разбере една такава мисъл, обратна на общоприетите представи не е лесно за повечето хора. Защо? Предполагам защото така няма как да отклоним причината за страданията си някъде вън от себе си и сигурно защото преодоляването им звучи твърде лесно. Лесно ли е да се справим с недоволството вътре в себе си? Как сте постигнали това? Кое вътре в нас поражда недоволството и има ли "справедливо недоволство и гняв"?
 19. Филмът е бил тенденциозен и пропаганден. Както обикновено в днешно време. Това не е вярно. Човешкият организъм е подчинен на любовта - това науката го е доказала. Това е началото на доклад, свързан с психофизиологичните аспекти на принципа на Любовта в педагогиката на Учителя, който съм подготвяла за сборник, предстоящ за публикуване. Тук ценни са връзките към научните публикации. Принципът на любовта – психофизиологичен аспект Принципът е абстрактната същност на устройството и функциите на някакъв организъм / машина / свят. Ако Създателят е заложил принципа на любовта в основата на психиката на човека, то би следвало да го търсим дълбоко в биохимията на нейното функциониране – психобиологията и психофизиологията. 1/ Kok, B, Fredrickson, B, Coffey, K, et al. How Positive Emotions Build Physical Health: Perceived Positive Social Connections Account for the Upward Spiral Between Positive Emotions and Vagal Tone. Psychological Science 2013 Hacking the Nervous System” by Gaia Vince (http://mosaicscience.com/story/hacking-nervous-system) Миелиновият блуждаещ нерв (nervus vagus) или вагусният нерв, 10-ти черепен нерв е основен компонент на парасимпатиковия клон на автономната нервна система. Този клон на нервната система не е под съзнателен контрол и до голяма степен е отговорен за регулирането на няколко отделения на тялото в покой. Това е най-дългият нерв в тялото, който започва в мозъка, спуска се надолу по врата и минава покрай храносмилателната система, черния дроб, панкреаса, далака, сърцето и белите дробове. Този нерв е основният играч в парасимпатиковата нервна система, която е частта за „почивка и храносмилане“ (сравнение – симпатиковата нервна система е свързана с „бий се или бягай“) Тонусът на блуждаещия нерв – вагусният (парасимпатиковият) тонус, се измерва посредством наблюдение на сърдечния ритъм по време на вдишване и издишване. Колкото е по-голяма разликата между сърдечния ритъм в периода на вдишване и този в периода на издишване, толкова по-висок е вагусният тонус. Високият вагусен тонус показва, че тялото е способно да се отпуска след стрес. Високият вагусен тонус подобрява функциите на много системи на тялото, предизвиквайки по-добра регулация на кръвната захар, функциите на сърцето и кръвоносните съдове, стомаха и храносмилателната система – посредством по-добра продукция на храносмилателни ензими. По-високият вагусен тонус се асоциира с по-добро настроение, по-малко тревожност и по-добра устойчивост на стрес. Блуждаещият нерв разчита чревната микрофлора и инициира ответна реакция за овладяване на възпалителните процеси, в зависимост от откритите патогенни организми. По този начин чревната микрофлора повлиява настроението, нивата на стрес и общото възпаление. Резултатите от изследванията показват, че „положителните емоции, положителните социални връзки и физическото здравословно състояние се влияят взаимно в самоподдържаща се във възходяща спирала динамика.“ Сърдечният вагусен тонус, който е обективната основа за физическо здраве, е свързан с дишането и отразява функционирането на вагалния (блуждаещия) нерв. Блуждаещият нерв е ядрото на парасимпатиковата нервна система, която регулира сърдечния ритъм в отговор на сигналите за сигурност и интерес. (Porges, 2007) Последните изследвания сочат доказателства, че причинната връзка между положителните емоции и физическото здраве може да се проявява и в обратната посока – високите нива на вагусния тонус се асоциират с повишени способности за регулиране на емоциите на личността (Fabes& Eisenberg, 1997) и с положителната емоционалност. От своя страна, по-големият напредък в положителния емоционален фон, на свой ред води до по-висок вагусен тонус, а това, на свой ред – до по-добро здраве. По този начин положителните емоции и социални контакти са взаимно обусловени с по-доброто качество на здравето посредством нивата на тонуса на блуждаещия нерв (парасимпатиковата система) – т.е. те са физиологично заложени в устройството на човешкия организъм (божествени – бел. моя). Учените предполагат, че способността на хората да превръщат своите положителни емоции в положителни социални връзки с останалите е причината за влиянието на положителният емоционален живот върху вагалния тонус. Доказано е експериментално влиянието на положителните емоции върху по-голямата социална ангажираност (Isen, 1970), социалното включване (Dovidio, Gaertner, Isen, Lowrence, 1995), индивидуализиране на другия фокус (Johnson& Frederickson, 2005), приемане на чуждата гледна точка (Nelson 2009), само-отваряне (Cunningham, 1998), междуличностно доверие (Dunn& Schweitzer, 2005), и съчувствие (Nelson, 2009). При това, колкото повече време хората посвещават на генериране на положителни емоции в себе си, толкова по-приятни стават техните взаимодействия с останалите. (Frederickson, 2008). Скорошни анализи на социалните връзки, изследвани при над 300 000 индивида стигат до заключението, че влиянието на социалната интеграция върху рисковете за смъртност по своята величина е сравним с рискови фактори като пушене, алкохолизъм, затлъстяването и обездвижването. Според поливагусната теория на Porges (2007) миелиновият блуждаещ нерв играе централна роля в социално-ангажиращата система на бозайниците. Той е свързан с координацията на погледа, генерирането на лицевия израз, и настройката на ухото към честотите на човешкия глас – критични за социално свързаното функциониране. Високите нива на неговия тонус се асоциират с по-социално поведение и близост. Експерименталните данни показват, че активността на блуждаещия нерв е по-голяма в присъствието на подкрепящи приятелски отношения, отколкото в противоречиви и проблемни, и тази активност се увеличава посредством влиянието на окситоцина – ключовият невропептид, който регулира социалната ангажираност. Положителните емоции и положителните социални контакти влияят по един и същ реципрочен начин на височината на вагусния тонус. В статията се предлагат начини за съзнателно повишаване на вагусния тонус: 1. Бавно, ритмично диафрагмено дишане 2. Тананикане със затворена уста – вагусният нерв е свързан с гласните струни и „мрънкането“ го стимулира механично. Може да се тананика песен или звука ОМ 3. Говорене (пеене) 4. Изплакване на лицето със студена вода 5. Медитация (loving - kindness meditation) – изследване от 2010 г. сочи, че повишаването на положителните емоции е довело до повишаване на социалната близост и до подобрения на вагусния тонус. 6. Балансиране на чревната микрофлора – присъствието на здравословни бактерии в червата създава положителна обратна връзка с психиката посредством вагусния нерв, повишавайки тонуса на парасимпатиковата нервна система. Прилагам целия файл Принципът на Любовта - психофизиологичен аспект (2).docx
 20. Благодаря! Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота
 21. Е това наистина щеше да ме разсмее, ако не осъзнавах колко много хора разсъждават така, за съжаление.... И трите принципа отдавна са изтълкувани с брилянтна логика. И не само от един уважаван Учител. Това, че ние се опитваме да прилагаме някакво повърхностно буквално разбиране, още не можем да претендираме за ТЪЛКУВАНЕ. Моят съвет към самоуверения тълкувател от началния пост - да попрочете малко написаното от умни хора. Невротиците се раждат точно сред тези, които тълкуват принципите по изложения по-горе начин. И не говоря празни приказки - имам лични, конкретни примери, както и примери за излекуване, когато се следват РАЗУМНО принципите. Сега ще устоя на изкушението да дам своето тълкуване, защото първо не е мое, а съм го научила от мъдри книги. И второ, защото е по-добре човекът да си го намери сам.
 22. Моля royalrife за някакъв източник, свързан с разсъжденията "В Природата двете сили Любов(магнетизъм) и омраза(електричество) работят едновременно." Особено за идентифицирането на електричеството с омразата. Изненадана съм и ще съм благодарна за пояснения.
 23. И още интересни материали разработват в рамките на ДНК - генеалогията.
×