Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Донка

Глобални Модератори
 • Общо Съдържание

  8437
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  353

Всичко добавено от Донка

 1. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  Благодаря за точните отговори! Мисля, че стигнахме до почти еднакви становища. Остана терминологично доизясняване. Да видим дали съм разбрала правилно: 1. Свободна воля има само Центърът, с който сме свързани. 2. Центърът предоставя на свързаните с него човеци свободен избор как да насочат свободната му воля. 3. Съществува посредник между центъра и човека - общественото (груповото) съзнание. 4. Посредникът изземва от човека свободния избор, даден от центъра и го манипулира според своя избор (той също няма свободна воля). 5. Връзката на човека с посредника и Центъра зависят от нивото на самоосъзнаването му. На прав път ли съм?
 2. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  Благодаря! Може би вече сме на правия път. Въпрос 3: Ако е възможно и закономерно съществуването на такива човешки индивиди, като описаните в по-горните две мнения, то за тях ще важи ли постулата "човекът има свободна воля"? Въпрос 4: Понятието "човек" явно може да се приложи едновременно към човешки индивид от 1 тип - т.е. продукт и функция на обществото + не-свързан със споменатия център; и към човешки индивид тип 2 - т.е. самоосъзнат и свободен от обществената "воля" + свързан с центъра. Има ли ясна граница между двата типа и критерии за определяне на типа?
 3. „Тогаз се обърнах аз и видях всичките насилия, които стават под слънцето.“ Отче наш. „В Начало бе Словото“. Ще прочета четвъртата глава от Еклисиаст. „Духът Божи“. Неделна беседа: Тогаз се обърнах аз и видях - 24 февруари 1935 г „Благословен Господ Бог наш“. Тайна молитва. (Хубав слънчев ден, меко време, снегът се топи.)
 4. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  Съгласна. Въпроси: Възможно ли е да съществува човек, който е надраснал ролята "продукт на обществото" посредством самоосъзнаване? Възможно ли е човек да бъде свързан със споменатия център, боравещ с пълната информация за съществуващото?
 5. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  Ахаа, от известно време предполагах това развитие, но чаках да се появи само. Мисля, че има принципно смесване на понятията "причинно-следствена реалност" и "свободна воля". Всъщност, според мен, ние само условно наричаме причинно-следствената реалност, в която сме потопени, с термина "Божия воля". Божия - Бог е реалността, в която сме потопени в цялата вселена; воля - това са причинно-следствените връзки в нашия ограничен свят от вселената. Бог не може да се сравни с човек или дори със същество, така че няма как да има воля. Аз по-скоро разбирам понятието Божия воля като специфично стечение на закономерностите и условностите за определено парченце от вселената. То не зависи от ничия воля - можем да го сравним със смяната на деня и нощта на нашата планета, например. Това е Божия воля, защото планетата се намира в такива условия. Няма как да не се сменят по съответния специфичен начин. Не че някой специално го е пожелал и е го е построил така... (има и такива предположения). Дотук беше нашето антропоценрично разбиране за вселената. Сега за човешката воля - тя наистина е воля, защото ние сме индивидуализирани същества, с определени представи, желания и поведение, целящо реализиране на тези желания в причинно-следствената среда, в която сме се пръкнали. Има същества, които нямат свободна воля - т.е. те не могат с поведението си да вървят пряко причинно-следствените условия на средата. Щом са гладни, търсят храна, доколкото и както обстоятелствата в момента го позволяват. Човекът може съзнателно да стои гладен по различни причини. Причинно-следствените условия (Божията воля) в случая е нуждата на организма от храна и съответно задвижване на поведение, целящо да задоволи нуждата по подходящ за средата и индивида начин. Свободната воля е да може индивидът да избере едно от двете - дали за него е по-важно да свали килограми или да задоволи нуждата си от храна. Изборът е съзнателен. В същото време и майката на пиленцата не гълта червейчето, но го носи на малките си -сякаш имаме свободна воля. Но не - тук се намесва друга "Божия воля", т.е. причинно-следствена връзка - инстинктът за съхранение на поколенията. Сега ще кажете - ако човешката воля беше свободна, щяхме да можем да спираме смяната на деня и нощта, когато това не ни изнася... Не че не се опитваме де... Но сами съзнаваме доколко човешко и изкуствено е то и накрая пак си плащаме за хитростта...
 6. „Бъдете прочее разумни като змиите и незлобливи като гълъбите!“ Отче наш. „Ще се развеселя“. Ще прочета няколко стиха от десета глава, от евангелието на Матея, 16-ти стих. Духът Божи. „Бъдете прочее разумни като змиите и незлобливи като гълъбите!“ Неделна Беседа: Бъдете прочее разумни! - 17 февруари 1935 г. Бъдете прочее разумни, за да влезете в школата на Любовта! „Благословен Господ Бог наш“. Тайна молитва. (Хубав слънчев снежен ден, не е много студено.) Бъдете прочее разумни!
 7. Донка

  Красивото в живота

  Проява на кармическия закон 9 лекция на I Мл. ок. клас 26.IV.1922 г. В следващата беседа Учителя коментира: Красивото в живота Често говорим за красота и определяме нещо или някого като красиви. Ако днес ни бяха дали тази тема.....? Как бихме написали своето разбиране "да няма нищо излишно, никакви прибавки, никакви преувеличения"?
 8. Отче наш. „Духът Божий“. Ще прочета няколко стиха от първата глава от евангелието на Йоана, от 6-ти стих надолу. В Начало бе Словото. Ще взема само две думи от 5-тия стих: „Този е хлябът.“ Неделна Беседа: Този е живият хляб - 10 февруари 1935 г. „Благословен Господ Бог наш“. Тайна молитва. Този е живият хляб
 9. Господнята молитва Благост 18. Приятел и раб - Извънредна беседа, 25 април 1920 г. Блага дума на устата Добрата молитва Приятел и раб
 10. Съборни и извънредни беседи - м. ноември 2019 г. 2 ноември 2019 г. - 18. Приятел и раб - Извънредна беседа, 25 април 1920 г., неделя 9 ноември 2019 г. - 19. Десен и ляв път - Извънредна беседа, 13 юни (31 май) 1920 г., 10 ч. и 30 мин. – 12 ч., неделя 16 ноември 2019 г. - 20. Каляване на волята - Разговор - Извънредна Беседа, 15 юни 1920 г., 19 ч. Сливен 23 ноември 2019 г. - 21. Три процеса - Извънредна Беседа, 23 юни 1920 г., 21 ч. и 45 мин, Бургас 30 ноември 2019 г. - 22. На вечеря с Учителя - Извънредна Беседа, 25 юни 1920 г., 22 ч. и 45 мин. Бургас, вечеря в дома на Я. Сотиров
 11. Скъпи приятели, след завършването на цикъла Утринни слова, предлагаме да продължим отварянето на беседи в събота с хронологично подредени Съборни беседи. Съборни беседи - м. юли 2019 г. 6 юли 2019 г. - 1. Обяснения върху обстановката на залата за събрания - Дадени при първото въвеждане в нея на 6/19 август 1919 - Преображение 13 юли 2019 г. - 2. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората - Беседа, държана на 19 август 1919 г. 20 юли 2019 г. - 3. Разбиране и прилагане - Беседа, държана на 20 август 1919 г. 27 юли 2019 г. - 4. Правият път - 1919 - Беседа, държана на 20 август 1919 год.
 12. Неделни беседи за месец ноември 3 ноември 2019 г. - 575. Този е живият хляб - 10 февруари 1935 г. 10 ноември 2019 г. - 576. Бъдете прочее разумни! - 17 февруари 1935 г. 17 ноември 2019 г. - 577. Тогаз се обърнах аз и видях - 24 февруари 1935 г. 24 ноември 2019 г. - 578. Всеки, който слуша тези мои думи - 3 март 1935 г.
 13. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  И пак ще започна с "де да беше така". В момента на моя много близка млада жена и се иска да... нямаме свободна воля. Странно, но факт - защото е изправена пред житейски избор, много сериозен и с последствия. Има свободната воля да вземе решение, но осъзнава и, че ще трябва да приеме последствията, и на никого не може да прехвърли отговорността за тях. Свободната воля е като да ти се изпречва кръстопът на всеки километър или да се налага да се престрояваш в трафика, като имаш твърде бледа или никаква представа за кръстовището отпред. Ще си включа навигацията - сигурно проблесна в ума ви, нали :). Сега се замислих - а коя е "навигацията" в живота? Божията воля? Ако е тя, как се включва?
 14. Донка

  Свободният избор и свободната воля

  Де да беше така За съжаление огромна част от това, което се случва и вече се е случило, е резултат от нашата свободна воля и съответно последствията от нейното "упорито" реализиране. Както е казвал Учителя - на човека е дадена свободната воля, но той не е освободен от последствията на своите мисли, чувства и постъпки.... В този смисъл можем да кажем, че всичко е Божията воля, като в това "всичко" включваме комплекта от божията воля + човешката воля + последствията от двете". За това, че нашите желания не са съвсем наши, но от колективното несъзнавано и културните наслоявания, то е ясно. Това, обаче, не ни освобождава от личната отговорност за последствията.
 15. "Всички хора страдат от това, че едни други се управляват. " Дотук със спекулациите за нуждата от йерархия, па било тя и " духовна".
 16. В беседата Пълнене и празнене Учителя е дал 3 много интересни упражнения. Опитвам ги от седмица, но преди всеки опит прочитам нещо от беседата. Искрено препоръчвам... Лично на мен много ми помагат за осъзнаване на пълненето и празненето през ежедневните задачи и преживявания. Според моето разбиране, докато вдишваме, ние "пълним", а докато издишваме - празним. Първото и второто упражнение логично обединяват разтварянето на ръцете с пълненето и затварянето - с празненето. Интересна е ролята на приклякането в първото, и на трептенето във второто. Третото упражнение сменя логиката на първите две. При него разтварянето на ръцете е съпроводено от "безшумно духане", т.е. издишване, и обратно - затварянето - от вдишване. Ще съм благодарна за вашите лични разсъждения и опитности.
 17. Господнята молитва Труд и мъчение - Извънредна беседа - 04.03.1920 Добрата молитва
 18. Електричеството_и_магнетизмът Благодаря. Какво означава за клетките "войната" да се превърне в миролюбие? Според мен конкуренцията като отличителен белег и основа на взаимоотношенията в едно съобщество, да се трансформира в отношения на взаимодействие и взаимопомощ. Всъщност точно така са построени естествените екосистеми. Човешкият мозък, обаче вижда в тях проекцията на своето войнолюбие. Може би, когато мозъкът и симпатичната ни нервна система започнат да осъзнават миролюбието и взаимодействието като основен принцип на нашия свят, ще намерят пътя към тази трансформация....
 19. Благодаря! Плод_стократен Така ни учат да разбираме творчеството... да си създаваме сами условията, различни от тези, които съществуват. А всъщност човешкото творчество е първо и най-важно в осъзнаването на съществуващите вече условия - вътре в нас и вън от нас. И после вече в тяхното хармонично и разумно ползване. То е като вълната и сърфиста...
 20. Донка

  Целта на духовния Път

  Замислих се каква е разликата между смисъл на Пътя и цел на Пътя. Като че ли съм поставяла знак за равенство досега... И "случайността" ми отговори при това двукратно в рамките на 5 мин. - плодовете.... Тук вече има спорен момент - плодът по принцип е резултат от вървенето по Пътя. А може ли да се смята и за цел? В какъвто и да е смисъл. И в какъв смисъл?
 21. Здравейте, приятели на Портала. Благодаря на всички, които изпратиха дарения за поддръжката на сайта по различни начини. Беше много ценна в един критичен момент! В момента разходите са покрити от средствата, които сайтът получи от рекламите. Оказа се, че за няколко години е събрана сума, която покри разхода за почти 1 година. Всичко това само с кликване на рекламите, които представляват интерес за вас. Имайте предвид, че всяко ваше кликване насочва софтуера към какъв вид информация имате интерес. Така че после се появяват нови реклами за подобни продукти. В моите страници, например, излизат само реклами за книги и здравословни продукти. Благодаря ви за грижата и уважението!
 22. Здравейте, приятели на Портала През всички тези години Иво сам осигуряваше не само техническата поддръжка, но и плащането на таксите за сървъра, софтуера и ъпгрейдите. Подкрепяха го модераторите от екипа на Психотерапия онлайн. По тяхно настояване , аз предоставих сметка на свое име, в която всеки от вас може да преведе сума по свое желание. Сметката се ползва само за събиране на дарения за Портала. Поемам ангажимента всеки месец да предоставям отчети за приходите и разходите, като спазвам желанието за анонимност на даренията. Номерът на сметката е: BG60 CECB 9790 1078 0669 00 в ЦКБ - Донка Иванова Маринова - за Портала Благодаря ви!
 23. Благодаря! Много важна беседа! Кротостта и смирението
×