Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Донка

Глобални Модератори
 • Общо Съдържание

  8684
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  457

Мнения добавени от Донка


 1. „Отче наш“

  „Ще се развеселя“

  Ще прочета само няколко стиха от 17-а глава от Евангелието на Лука, от 20-и стих до края.

  „Духът Божи“

  643. Лотовата жена - 21 март 1937 г.

  „Благословен Господ Бог наш“

  Тайна молитва

  Цитат

   

  Казвам: Сега е епохата на Сина Человеческаго. Тя е епоха, през която човешкият ум не е такъв, какъвто е бил в миналото. Човешкият ум ще се употреби за благото на съвременното човечество. Той работи вече навсякъде в света. Ние виждаме как всички общества и народи работят за създаване на една братска връзка между всички хора, между мъже и жени, между младото поколение – навсякъде в цялата християнска култура. Не само между християнските народи, но и между всички раси се работи за създаване на една вътрешна връзка между хората. Значи, разумният свят вече работи и вие трябва да имате вяра, да станете членове на тези общества, без да чакате те да дойдат при вас, но вие да отидете при тях. В Писанието е казано: „Които Ме търсят, те ще Ме намерят“. Какво значи това? – Онези, които търсят истината, те ще я намерят. Онези, които търсят знанието, които търсят любовта, те ще ги намерят. „А онези, които не Ме търсят, няма да Ме намерят.“

  Та, сега съвременният християнски свят поддържа в себе си идеята Христос да дойде при тях и Го очакват. Не, ние трябва да отидем при Христа, а не да чакаме Той да дойде при нас. Не любовта да дойде при нас, а ние трябва да отидем при нея. Било е време, когато любовта е слизала при нас. А сега ние трябва да отидем при нея. Това е смяна.

   Лотовата жена

   


 2. Добрата молитва

  21 глава Откровение на Йоана

  86. Четирите съвета - 21 август 1921 г.

  Господнята молитва

  Цитат

  После, ще ви дам някои внушения за работа през цялата година на тези, които присъстват тук. Ще се изберете ония, които повече си хармонирате, понеже така, не само че се намирате на едно и също поле на развитие, но и връзките ви от миналото са по-силни. Почнете да си кореспондирате помежду си. Ще развивате три вида работа: първо – работа на физическото поле, второ – работа в умствения свят и трето – работа в духовния свят. Нека от вас, самите, да излезе един практически метод за работа, който да даде резултат, а не само теоретически. Да се сьберат двама, трима или петима души, да се сьгласят да разменят чрез писма мисли как да работят във физическо отношение: да насадят градини с плодове –ябълки, круши, със зеленчуци и др. Или пък да се основат малки колонии, забавачници за деца, или малки училища и да разменяте мисли за разните методи по преподаването; или пък да се отворят гостилници – изобщо навсякъде да се проявява вашата инициатива. Добре е да се занимавате с малките деца, да взимате участие в техните игри с куклички и др. Защо не? Ако с малките деца не можете да се справите, как ще се справите с възрастните? У всекиго от вас има нещо ценно, в опитността му. Може да създадете един общ план за другата година и всички да се ползвате. Тази година, както ви казах, работата ви темел не може да хване, не може да кажем, че ще направим това или онова. Тази година ще се заемете да уредите сметките си, ще отворите тефтерите си, и ще кажете: „братко, у мене има остатък от баба ти, от дйдо ти, ела да си го вземеш". Другият ще пише: „братко, аз имам остатък от дядо си, ще дойда да си го взема". Така ще си пишете и ще започне помежду ви обмена и размяна. Тогава ще почне да се разведри вашето съзнание и умът ви ще заработи. Та онези от вас, които имат най-много инициатива, да основат нещо, и по-младите и по-старите, да почнат всички да работят, тъй както в живота започват. Най-напред започват младите, после възрастните и най-после – старите. Когато един стар човек е здрав и умен, той дори и на стари години ще почне да пише нещо хубаво, от което младите, като четат, ще се въодушевляват. Ако не е здрав и умен, а боледува, той ще разправя само за своите болести, че няма кой да го гледа, че краката не го държат, че главата го боли и т. н.

  Четирите съвета


 3. „Отче наш“

  „Бог е Любов“

  Ще прочета само няколко стиха от 1-ва глава на Битието.

  „Духът Божи“

  642. Да направим човека по образу и подобию Нашему - 14 март 1937 г.

  „Благословен Господ Бог наш“

  Тайна молитва

  Цитат

   

  Някой иска да развива ума си, да усилва своята памет, но не знае как да постигне това. Той седне да учи и започне да свива устата си, да свива ръцете си на юмруци, иска всичко да запомни. Той не знае, че по този начин още повече ще забравя. Той трябва да застане свободен, да не се напъва. Щом искаш да възприемаш това, което учиш, не напъвай мускулите си, но напъвай нервите си. Мускулната енергия е като барута. Като кажеш „ху!“, и тя се свършва. Ти трябва да впрегнеш разумната енергия в себе си на работа. Тя е като Слънцето, постоянно се увеличава. Нервната енергия е разумна енергия. Тя постоянно се увеличава, както се увеличава светлината на Слънцето. Тя върви от малкото към голямото, постепенно се усилва.

  Следователно, за да помни човек, той трябва да обича това, което учи. Като възлюбиш един предмет, ти ще помниш всичко, което изучаваш. Които хора обичаме, ние ги помним. Които не обичаме, не ги помним. Но в тази любов трябва да има разумна мисъл. В любовта трябва да има мисъл. В любовта трябва да има взаимна обмяна на нещата. В какво седи обмяната? Между болния и здравия човек всякога може да става обмяна. Болният взима от състоянието и разположението на здравия, а здравият отнима нещо от болния. Болестта не е нищо друго, освен тор. Болният страда от излишен тор, а здравият, като взима част от този тор, той го употребява на ония места в своя организъм, които се нуждаят от наторяване. Който разбира законите, той все ще изкара нещо добро от този тор. Така се създава връзка между болния и здравия. Онзи, когото си излекувал, ще ти бъде благодарен за това, което си направил за него, но и ти, който си го излекувал, ще бъдеш благодарен на болния, понеже си взел нещо от него.

  Знайте, че благодарността е нещо реално. Благодарността е нещо материално.

  Да направим човека по образу и подобию Нашему

   


 4. Добрата молитва

  Бог е Любов

  85. Общи упражнения - 1921 - 21 август 1921 г.

  Господнята молитва

   

  Цитат

   

  Сега определям за всички по един ден в месеца за почивка, през който ден няма да ядете – ще почивате на физическото поле, а ще работите в духовния свят. Този ден ще бъде третият петък от месеца, значи ще си почивате 12 петъци. Постът ще започва в четвъртък на обяд в 12 часа и ще свършва в петък на обяд в 12 часа. Това е почивка, закон, а не е пост. Той ще продължава от обяд до обяд. Защо? През следващата година ще ви обясня защо именно от обяд до обяд ще си почивате. Тогава Слънцето е в зенита, горе. Това, което ви давам като пост, е много малко, но ако вие спазвате закона, ще имате отлични последствия. Това е един велик закон. Ще кажете: „Е, аз колко съм постил!“ Да, но тъй не си постил. Тази почивка е както когато пътуваме лятно време през планинска местност – вървиш, вървиш, по едни време седнеш да си починеш, пийнеш малко топла вода, нахраниш се хубаво, надишаш се на чист въздух, преоблечеш се и после пак продължиш. Това е разходка, която обновява. А като пиеш студена вода, когато си изморен, връщаш се у дома си болен.

  И тъй, това, което ви давам, не е пост, а почивка – това е за обновление на нервната система. И не мислете, че постите – не си туряйте наум мисълта, че постите, а че си почивате, и тогава ще видите как ще си хапнете хубаво на следващия обяд. Някои имат тази слабост: когато ще постят, наяждат се преди това много, за да издържат поста. После ги запалва за вода, та едва дочакват да се свърши поста. Не, ще ядете малко – както в четвъртък, така и в петък. Малкото е законът на благословението. Постът ще започва от третия четвъртък на месеца.

  Общи упражнения - 1921

   


 5. „Отче наш“

  „В начало бе Словото“

  Ще прочета сaмо един стих от Битието: „В начало Бог създаде небето и земята, и земята бе неустроена и пуста.“

  „Духът Божи“

  641. В начало Бог създаде небето и земята - 7 март 1937 г.

  „Благословен Господ Бог наш“

  Тайна молитва

  Цитат

   

  Сега, за пример, всички вие искате да следвате Бога, да вървите в Неговия път. Бог изисква от вас всички да бъдете магнетични и така да се обичате, [да съзнавате] достойнството си. Слугата трябва да съзнава достойнството на господаря си; господарят трябва да съзнава достойнството на слугата си. Мъжът трябва да съзнава достойнството на жена си, а жената трябва да съзнава достойнството на мъжа си. Братът трябва да съзнава достойнството на сестра си, а сестрата – на брата си. Такива трябва да бъдат отношенията на всички хора помежду им. Това е едно магнетично състояние.

  Ние трябва да съзнаваме онези заложби, които са внесени у нас. Щом не ги съзнаваме, ние [сме] хора демагнетизирани, ние сме вредни едни за други. Всички хора не искат да бъдат сиромаси, не искат да бъдат болни. Какъв е лекът против беднотията? Какъв е лекът против болестите? За всичко това има лек, но човек трябва да го знае и да го приложи. Когато видиш един здрав човек, не съжалявай за това, но радвай се, че той е здрав. Ти трябва да изпитваш приятност при неговия вид и да благодариш на Бога, че имаш възможност да го срещнеш. Като видиш един човек с широка душа, любящ, радвай се, че си видял такъв човек, който ти е дал възможност да видиш как се люби. А ние, като видим такъв човек, веднага душата ни се свива. Ако господарят почувствува, че слугата му обича друг някой господар повече, сърцето му веднага се свива и той го намразява. Ако църквата, към която се числиш, разбере, че ти предпочиташ друга някоя църква, веднага ще ти даде пътя. Този е начинът, по който днешните хора живеят. Това е кривият път.

  Бог еднакво обича всички хора на Земята. 

  В начало Бог създаде небето и земята

   


 6. Молитва за плодовете на Духа

  84. Правилни методи за разбиране - 21 август 1921 г.

  Молитва на свещената чистота

  Цитат

  За вас е важно първо да познавате вашите слабости, да не се мислите за съвършени и да не се критикувате един друг. Всички вие, които сте тук пред мене, сте на еднакъв уровен на развитие: някой има едни Добродетели, друг – други; един има едни погрешки, друг – други погрешки. И слабостите, и Добродетелите ви не са еднакви, затова ще трябва да съедините всичките си Добродетели, понеже ни трябват много Добродетели, трябва ни много Любов и като се съединим, слабостите, грешките ще изчезнат. Тези грешки произтичат напълно естествено. 

   Правилни методи за разбиране


 7. Неделни Беседи - м. февруари 2021 г. 

  7.02.2021 - 641. В начало Бог създаде небето и земята - 7 март 1937 г.

  14.02.2021 - 642. Да направим човека по образу и подобию Нашему - 14 март 1937 г.

  21.02.2021 - 643. Лотовата жена - 21 март 1937 г.

  28.02.2021 - 644.  Икономия в природата - 28 март 1937 г.


 8. Съборни беседи - февруари 2021 г.

  6.02.2021 - 84. Правилни методи за разбиране - 21 август 1921 г.

  13.02.2021 - 85. Общи упражнения - 1921 - 21 август 1921 г.

  20.02.2021 - 86. Четирите съвета - 21 август 1921 г.

  27.02.2021 - 87. Определяне работата на четирите съвета - 21 август 1921 г.


 9. Благодаря на Александър! Доста хора имат въпроси за житния режим тази година. Поради особената дата на пълнолунията през февруари и януари, се срешат различни мнения за датата на започване. Моето лично мнение (от опит и от прочетеното в беседите) е, че всеки сам трябва да реши като се запознае с информацията за него. Д-р Светла Балтова достатъчно добре обяснява същността и много други подробности. Иска ми се само да добавя един интересен документ, правдивостта на който съм имала възможност да проверя лично: 

  Цитат

  Ако някой пропусне да направи Житния режим през февруари, може да го направи през март при разсип на Луната, когато Слънцето е в знака Риби. Така той ще се свърже с Христовия дух, ще разбере смисъла на милосърдието и жертвата, мистичното, скрито в мълчанието, и ще омекоти своята карма. Христос навремето пое половината от Кармата на човечеството, а другата половина я остави ние да си я носим.

  Житният режим може да се прави и за постигане на някои добродетели: смирение, кротост, въздържание, милосърдие, благост, търпение и др. Може да се прави за влизане в някое учебно заведение, за успешно завършване на образование, за създаване на дом и за излизане от някои трудни положения в живота. Тогава режимът се започва при нова Луна и трае пак 10 дена. Добре е да се започне пак в сряда и да се завърши в петък. Ако човек започне режима сутрин, е отлично, ако го започне на обед е много добре, а вечер - добре. Сутрин след изгрева на Слънцето има най-много слънчеви енергии и ако човек започне режима тогава, ще се свърже с Животворящите слънчеви лъчи. На обед Слънцето до 12.00 часа е положително и дава енергии на Земята. Следобед то става отрицателно, а Земята - положителна. Тогава преобладават земните енергии, които материализират човека и го свързват с центъра на Земята.

  Ако човек започне режима в неделя, той се свързва със Слънцето, Духът и Светлината в живота и тогава е много подходящо да чете и проучва Библията. После ще завърши във вторник, ден на борба, в която активно ще участва умът на човека.

  Ако Житният режим започне в понеделник, човек ще се свърже с развитието на своята душа, ще възприеме любовта в сърцето си и ще пречисти всичко около себе си. Ще завърши в сряда - денят на Природата, с която човек трябва да се свърже.

  Ако Житният режим започне във вторник, човек ще работи активно за развитието на своя ум и придобиване на положително знание за живота. Целта му ще се постигне само с воюване и чистене от човешките наслоявания - от отрицателните човешки мисли, които пречат много за придобиване на знанието. Режимът ще завърши в четвъртък - ден на благородството и развитието на човешката личност чрез волята.

  Ако Житният режим започне в сряда е най-добре, защото влизаме в лечебницата на природата за 10 дни и завършваме в петък - деня, в който е създаден човекът. Тогава, ако искаме да постигнем нещо в живота си, трябва усилено да работим за развитието на сърцето си и животът ни да стане напълно съзнателен. Целта ни ще бъде постигната с усилена умствена работа и системни сериозни занимания.

  Ако Житният режим започне в четвъртък, ние ще проявим своята воля, ще придобием сила, с която ще превъзмогнем мъчнотиите, изпречили се в пътя на живота ни. Сами ще решаваме въпросите и ще работим за собственото си развитие. Режимът ще завърши в събота - деня на Бога, към когото трябва да насочим целият наш личен и съзнателен живот.

  Ако Житният режим започне в петък, ние ще се свържем с Живото Слово Божие - изявената Божия Любов на Земята, което ще ни озари със своята светлина и ще стане господар на нашата съдба, на нашия Живот. Това може да се постигне само при пълно проявление на Божията Любов. Режимът ще завърши в неделя - ден на Духа, науката, изобретенията и прогреса в Живота, ден на постоянно Веселие и непреривна вътрешна радост.

  Ако Житният режим започне в събота, ние се свързваме с Бога, вечното начало на живота, на всичко, което съществува във Вселената, ден на Природата, която ни заобикаля и която постоянно ни учи. От нея ще разберем как да почиваме, като служим на всички наши приятели. Така ще стигнем в съзнанието си до идеята, че сме родени на Земята, за да бъдем разумни същества. Режимът ще завърши в понеделник, когато ще направим вътрешна връзка с душата си - с Бога, нашия Велик Баща, чрез Любовта, която Той е вложил в нас, като очистим ума, сърцето и волята си от посторонните човешки неща и поставим чистотата за основа на нашия живот - първото правило за влизането ни в Божествения свят. По отношение положението на Слънцето В зодиакалните знаци ние засегнахме въпроса за Житния режим по време на минаване на Слънцето през знака Водолей -господар на сегашната епоха на пречистване и Риби - на Христовата епоха на мистичност и мълчание.

  Когато правим Житен режим за пречистване на разсип на Луната и Слънцето се намира в знака Овен - от 22 март до 22 април, тогава ние се очистваме от нашите низши чувства, желания и страсти, от животинското в себе си, през което сме преминали в миналата епоха. Така ще придобием една мекота, разположение и ще престанем да се караме с хората и няма да проявяваме повече насилие над околните. Това е особено полезно за младите приятели, които имат много силни неизживени чувства и малко опитност в живота. Те ще престанат да бъдат толкова резки, прями в посочване на отрицателните качества на околните, ще намалят своята импулсивност, която често им пречи в живота. Ще дойдат до съзнание, че не само те могат да бъдат водачи на хората, но и други могат да изпълняват тази длъжност.
  Ако Житният режим се прави при нова Луна, тогава човек ще усили волята си, но едновременно с това желанията и чувствата си, но те ще бъдат стерилизирани и омекотени, доведени до една разумност, необходима при сегашното ни развитие. Изобщо житото, през което текат ангелските сокове, в нашето развитие въздейства пряко на сърцето, като го облагородява и дава финес на чувствата.

  От 22 април до 22 май, когато Слънцето преминава през знака Телец и правим Житен режим при разсип на Луната, той ще помогне на човека да се освободи от ненужните наслоявания и тлъстини, да усили дълбокото си дишане, да развие гласа си - да пее и музицира. Ще развие упоритост и настойчивост - изчерпателност във всяка работа, която ще върши с голяма любов.
  При нова Луна се разбива търпение и мълчаливо съпротивление срещу всяко насилие, придружено с постоянна и неизменна любов. Новите идеи, които мъчно възприема и някои са непонятни, ще започне да ги помни и разбира и постоянно да ги прилага в живота. Постепенно ще стане горещ приемник и проповедник на новите идеи.

  От 22 май до 22 юни Слънцето преминава през знака Близнаци и ако правим Житен режим при разсип на Луната, ще се активизираме да учим и търсим новото навсякъде в проявите на живота, да намираме причините и разбираме каузалността, с която природата постоянно работи. Така човек ще намали значително своята променливостта и ще престане да се разочарова от неуспехите в живота си.
  При нова Луна човек ще придобие много добри вътрешни условия за учене и разбиране на знанията, които получава и методите за тяхното правилно използване. Той може да стане преподавател, да намери всички източници на знание, които дълго време е търсил, или да си обясни някои интересуващи го факти. В неговата душа ще се събуди силно желания да ходи, обикаля и проучва природата и живота на хората в страната и чужбина. Ще развие своя обективен ум, с който ще започне правилно да се справя с всичките материални противоречия, които се явяват в пътя му. Ще започне успешно да се справя с всички ненужни желания и наивността, която често проявява, и ще престане да греши от прибързани действия.

  От 22 юни до 22 юли Слънцето преминава през знака Рак— вратата на живота. Когато Житният режим се прави при разсип на Луната, човек ще се задълбочи в тайните на съзиданието на живота и обществото, като започне от първата негова клетка - семейството. Ще разбие силни духовни и психически качества, които ще го доведат до пряка връзка с невидимия свят. Така човек ще стане носител на един красив, скрит дълбоко в него вътрешен живот, крайно чувствителен към външните и особено към вътрешните постоянни промени. Ще има голяма привързаност към своя дом, в който ще си създаде една силна аура, под влиянието на която стаята му ще бъде най-хубавото му място за работа, отмора, за трансформиране на всички отрицателни състояния, придобити от външния достъп с хората.
  При нова Луна чрез Житния режим човек с пълно упование може да трасира един духовен път, насочен към Бога. Той лесно ще се приспособява към всички лоши външни условия, ще придобие сдържаност, мекота и постоянна благодарност.

  От 22 юли до 22 август Слънцето преминава през зодиакалния знак Лъв. Житният режим, направен при разсип на Луната ще помогне на човека да облагороди и омекоти сърцето си и ако е болно, да го излекува. Той ще придобие ангелски характер и ще започне щедро да дава от времето, парите, знанието си, без да мисли за себе си. Може да стане много добър оратор и разпространител на новите идеи, като прояви едно духовно обаяние, чрез което силно ще въздейства на хората.
  При нова Луна Житния режим дава на човека смелост и сили за постигане на целите му. Той ще намали гордостта и омекоти достойнството си, които му пречат и го спъват в живота. непрекъснато ще търси истината и светлината на Живота, в които постоянно ще се движи.

  От 22 август до 22 септември Слънцето преминава през зодиакалния знак Дева. Житният режим, направен при разсип на Луната, помага на човек да се приспособи много добре към знанието - да учи с голяма лекота, да го придобива с леснота. Ще може лесно да усвоява чужди езици, ще започне да се изразява красиво и правилно и може да развие поетична и писателска дарба. Ще стане носител на голяма външна и дълбока вътрешна чистота, такава каквато притежават ангелите и тогава ще се свърже с тях. Тази чистота ще го освободи от болезнените му състояния, през които минава - от отровите и напояванията в червата му.
  При нова Луна Житния режим дава на човек възможност да намери най-правилния път за учене и придобиване на външно и вътрешно знание. Да защити някоя теза, да се издигне в науката на по-висока степен. Да постигне главно научни резултати от задачите, които си е поставил.

  От 22 септември до 22 октомври Слънцето преминава през зодиакалния знак Везни. Когато Житният режим се прави при разсип на Луната човек подобрява музикалните, артистичните или художествени дарби и способности, които притежава, като намира вътрешната връзка на нещата и стига до Любовта — най-важния фактор за създаване на красиви форми и отношения в изкуствата и живота. Ще подобри хармонията и разбирателството в семейството и чрез ред и порядък да създаде уют в дома. При нова Луна Житният режим дава на човек възможност за големи постижения в музиката, изкуството, художеството, за придобиване на външна и вътрешна красота, чрез светли мисли, топли чувства и благородни постъпки.

  От 22 октомври до 22 ноември Слънцето преминава през зодиакалния знак Скорпион. Житният режим направен при разсип на Луната помага на човек да се лекува от някои свои недъзи, главно в половата област, да въздейства с ума си на низшето и животинско атавистично състояние и го замести със силна привързаност към окултните тайни науки.Така той може да има добри постижения като астролог, хиромант, графолог и др. Това са богати възможности за стимулиране и правилно насочване на ума по пътя на еволюцията и правилното човешко развитие.
  При нова Луна Житният режим помага на човек да се бори с противоречията и мъчнотиите в живота си и винаги да излиза победител. Но тъй като животът не е борба, а разумно използване на благоприятните условия, при които се намира даден човек, то той трябва да се бори със собствените си недъзи и низши прояви, да се справи с ада в себе си. Никога да не проявява насилието като метод за постижение, защото целият ад е изграден само от насилие и когато човек, съзнателно или несъзнателно прояви насилието, то той поканва целия ад на гости у дома си.

  От 22 ноември до 22 декември Слънцето преминава през зодиакалния знак Стрелец. Житният режим направен при разсип на Луната помага на човек да придобие една ясна представа за идеите, които го вълнуват, и ще намери най-правилния начин за тяхното приложение в живота. Ще развие благородството, мекотата и послушанието, чрез които качества ще влезе във връзка с ангелската мъдрост, която коренно ще промени живота му и ще улесни пребиваването му на Земята. Така човек попада под покрива на Всевишнаго и винаги е запазен от силите на небето - от Бялото Братство.
  При нова Луна Житният режим помага на човек да реализира някои духовни идеи, да се издигне в религията и братството чрез вътрешно самоусъвършенстване. Да прояви благородството и справедливостта във всички области на живота.

  От 22 декември до 22 януари Слънцето преминава през зодиакалния знак Козирог. Житният режим, направен при разсип на Луната, помага на човек да очисти съзнанието си от много ненужни отрицателни мисли: съмнения, подозрения, ревност, скъперничество.
  Да изработи един светъл ум, носител на новите идеи, като изостави бъркотиите на човешкия порядък, които дотогава са заемали първо място в неговия обективен ум. Да подчини човешката правда на Божествения промисъл, който ще му покаже какво представлява Божията Правда, която, като дойде на Земята, ще създаде в миниатюр царството Божие.
  При пълнене на Луната Житният режим помага на човек да постигне високите си желания и намерения, отправени към ръководството в човешкия порядък. Човек може да стане директор, министър, управник на държавата. Но в духовно отношение той трябва да стане цар на себе си - на своите мисли и чувства и постъпки и така да бъде неуязвим за човешкия порядък и неговите закони.

  Във всички тези знаци, през които Слънцето минава в продължение на една година, ние сме развили съответни качества в миналите епохи и сега полагаме изпит при ликвидацията на века, за да види Небето и ние докъде сме стигнали в своето развитие. Понеже сега сме в епохата на Водолея, епохата на планетата Уран и Божествената мъдрост, най-правилно е да правим Житния режим при разсипа на Луната през месец февруари, да се очистим от всичките неправди, които носим в света, да възстановим хармонията на пълното единство на силите в организма ни и да влезем в новите условия на разумния живот - на Любовта, Мира, Братството и Хармонията между народите. Голямото пресяване, през което човечеството минава, ще създаде благоприятни условия за идването на Шеста светеща раса на Любовта, при която хората ще излязат от сегашния порочен живот, ще възкръснат в доброто и любовта и ще посеят новите семена на хармонията, музиката и красотата по лицето на цялата Земя.

  Житният режим е един добър педагогически метод за превъзпитание и пречистване на хората и подготвянето им за новия Живот, който идва на Земята - за постигане на великите идеали на човечеството.  Ползвани са извадки от книгата:
  “Хранене, пост и житен режим”, София 2000г.
  автор: Светозар Няголов
  ИК Виделина

  ISBN 954-8925-06-X

   

   


 10. „Отче наш“

  „В начало бе Словото“

  Ще прочета няколко стиха от 16-а глава от Евангелието на Иоана от 5-и до 18-и стих.

  „Духът Божи“

  640. Ти си Христос, син на Бога живаго - 28.02.1937 г. 

  „Благословен Господ Бог наш“

  „Добрата молитва“

  Цитат

  Казвам: Сега се отваря една нова страница в живота. Като четете Откровението, ще видите, че Иоан се е намерил в трудно положение. Той извадил една книга от небето, която била запечатана с печати. Тогава не се е намерил нито един учен човек, който да може да я разпечата, да види какво има в нея. Тази книга трябва да се отвори. Този, който плака, е бил Иоан. „Не плачи“ – казва се. Най-после се намери един смел човек, който отвори тези 7 печата. Той е бил Иоан. Той показа какво е било написано в тази книга.

  Ще питате коя е тази книга. Тази книга е вашата душа. Вашата душа е книга, запечатана със 7 печата. Вие сте човекът, който сте повикан да отпечатате тази книга и да видите какво има в нея. Вие можете да търсите вашето щастие отвън, но се изискват ред условия, докато го намерите. Ако семето търси своето щастие отвън, право е то – ние не отричаме това. Но ако това семе не се посее в някоя нива и ако то няма онези вътрешни сили, за да използува почвата, в която е поставено, това семе никога няма да разбере какво нещо е външният свят.

  Та, сега всички говорят за добрите условия на нивата. Добрите условия съществуват. Никой не може да отнеме добрите условия. Единствената спънка на човека в сегашния живот, това са вътрешните условия. Човек сам е една голяма спънка за своето развитие. Той сам е една голяма спънка за своето щастие. Той сам е една голяма спънка за своето умствено развитие. Той сам е една голяма спънка за обходата на хората спрямо него. Мъчно нещо е да се справи човек с лошите условия.

   Ти си Христос, син на Бога живаго


 11. Утринна молитва

  83. Утринна беседа (без заглавие)2 /- 21 август 1921 г.

  Сега ще се помолим:

  1. Вдигнете всички ръцете си нагоре и в това положение изговорете три пъти лозинката: „Няма любов като Божията Любов – само Божията Любов е Любов“.

  2. „Отче наш“.

  3. Ще коленичим на лявото коляно и ще се помолим тайно да се въдвори в нас законът на Божествената хармония.

  4. Благославяй, душе моя, Господа.

  5. Добрата молитва.

  6. Всеки за себе си ще прочете по три пъти наум: „И над всичко това облечете се с Любовта, която е връзка на съвършенство.“ (Послание към колосяните 3:14)

  „И това се моля – да преизобилства още повече любовта ви в познание и във всяко разумение.“ (Послание към филипяните 1:9)

  „А Исус му рече: Да възлюбиш Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум.“ (Евангелие от Матея 22:37-39)

  Тази е първата голяма заповед, а втората и подобна на нея е: „Да възлюбиш ближния си като себе си.“


 12. „Отче наш“

  „Ще се развеселя“

  Ще прочета няколко стиха от 20-а глава от Евангелие на Иоана, от 12-и стих надолу.

  „Духът Божи“
   

  639. Защо плачеш и кого търсиш - 21.02.1937 г.

  „Благословен Господ Бог наш“

  Тайна молитва

  Цитат

  Животът произтича от безграничността, която няма начало, няма и край. Сам по себе си животът произтича от една същина, но не от малкото, а от голямото. За нас се показва, като че животът е произлязъл от една малка клетка, а всъщност тази клетка е само проводник на живота, както е проводник на водата чучурът на чешмата. Самият чучур, обаче, не дава водата. Водата изтича от съвсем друг източник, а чучурът служи като проводник на тази вода. Тъй щото, когато казваме, че животът е произлязъл от една малка клетка, ние се заблуждаваме в това. Клетката е само проводник на живота.

  Клетката сама по себе си не е толкова проста, както мнозина си я представят. Те имат много сложен живот. Те имат особени специалности, каквито ние не можем да си представим. Тези малки клетчици съставят целия човешки организъм. Едни от тях устройват мозъка, други – стомаха, трети – белите дробове, четвърти – нервната система и т.н. Клетките са разпределили помежду си работата. Те са отлични химици, знаят как да работят, как да съединяват елементите. Ако разгледате работата на клетките, които са в човешкия мозък, ще се учудите на това, което те вършат и ще видите, че по отношение на знанията си те са по-учени и от самия човек, в когото се намират.

  Защо плачеш и кого търсиш

   


 13. Добрата молитва

   82. Закон на съвършенството - 20 август 1921 г.

  Господнята молитва

   

  Цитат

   

  Следователно, когато двама души духовни се срещнат и се запитат какво нещо е Доброто, този въпрос е от лукаваго. Човек, който те пита какво нещо е Доброто, той те изкушава. Нима аз трябва да ви питам какво представлява зрението? Аз зная какво нещо е зрението и този, когото питам, също знае това. Ако сме слепи и двамата, като тръгнем, ще започнем да се спъваме тук-там и след това ще вземем да философстваме кои са причините за нашето спъване. Аз казвам: основната причина за нашето сегашно състояние е слепотата ни. И тъй, когато сме в основните причини на Божествения Живот, няма защо да питаме какво е Доброто. Това ние го знаем. Ние знаем какво е Добро. Доброто е плод на Любовта, а Любовта е плод на Духа. Следователно, който има Дух, ще има плода на Духа – Любовта; а който има Любов, ще има и добро. Където има Любов, има Добро; където няма Любов, няма Добро в света. Следователно ние не можем да вършим Добро, без да има Любов, не можем да се заемем с Доброто, без да имаме Дух. Тъй разбирам нещата. Всеки от вас може да провери този закон вътре в себе си.

  И тъй, ние ще приемем тези три положения: Духът – това е първото проявление на Бога в света, т.е. изявлението на Бога – това е Духът. Втората изява на Бога е Любовта. Третата изява на Бога е Доброто – плодът на Духа.

  Закон на съвършенството

   


 14. Близнец, не беше с тях, когато дойде Исус.

  Отче наш.

  „В Начало бе Словото“.

  Ще прочета 20 глава от Евангелието на Йоана.

  Човек може да живее и след като умре. Този е жизненият въпрос, който занимава хората. По този въпрос хората са разделени на два лагера.

  Бог е Любов.

  586Един от дванадесетте - 28 април 1935 г.

  Добрата молитва

  Всичките нещастия на хората се дължат все в задната част на мозъка. И руснаците имат една поговорка, че човек бил силен в задния си ум, в задния си мозък. Всичко каквото човек чувствува и мисли в даден случай се отпечатва на лицето му. Ако неговите чувства и мисли са възвишени, всяка такава мисъл или всяко чувство се украсяват с една Божествена мисъл, с това, което Бог е създал. В тези форми именно днес влагаме своите мисли и чувства. На всяка Божествена мисъл трябва да отговаря едно Божествено чувство. Значи, във вашата мисъл отговаря друг един процес. Всичко онова, което ние създаваме с нашата мисъл, за в бъдеще на това ще отговаря едно Божествено чувство. Следователно, с нашите мисли ние сега ковем нашата съдба. Каквато форма си създадеш сега, такова съдържание ще си влееш в бъдеще. Затова се казва, че каквото си постелеш, това ще изпиташ.

   


 15. „Отче наш“

  „Ще се развеселя“

  Ще прочета само няколко стиха от 7-а глава от Евангелието [на Матея] от 24-ти стих надолу.

  „Духът Божи“

  637. Разумният човек - 7.02.1937 г.

  „Благословен Господ Бог наш“

  Тайна молитва

  Цитат

  Разумният човек може да се уподоби на човек, който е съградил къщата си на здрава основа, на камък. И затова всичко, каквото дойде в природата, бури, ветрове, стихии, няма да съборят къщата му. Неговото знание, неговата вяра, неговата къща ще устоят на външните влияния. А глупавият, който е построил къщата си на пясък, още при първите стихии, бури и ветрове ще изчезне, ще се събори неговата къща. Стихиите ще завлекат къщата му.

  Това не показва, че природата е жестока, но тя ни дава един урок. Утре може да дойде такова наводнение и у вас вътре. Природата не се шегува. Като дойде, тя на общо основание действува. Пред нищо не се спира, но ние трябва да бъдем разумни, да мислим какво правим.

  Разумният човек

   


 16. Утринна молитва

  80. Утринна беседа (без заглавие)1 - 20 август 1921 г.

   „Отче наш“.

   

  Цитат

   

  7. Господи на Любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас, Ти си радост на всички от сега за през всичките векове.

  Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутрин през цялата година, и то преди молитвата. Този закон е много естествен. 

  Утринна беседа (без заглавие)1

   


 17. „Отче наш“

  „Бог е Любов“

  Ще прочета само няколко стиха от 6-а глава от Евангелието на Матея, от 1-ви до 4-ти стих.

  „Духът Божи“

   636. Да сторя - 31.01. 1937 г.

  „Благословен Господ Бог наш“

  Тайна молитва

  Цитат

  Сега от всички се иска смирение. Някой заболее или се намери в някакво трудно положение и се смущава. Не се смущавайте, но си спомнете, че всички ония същества, които създадоха света, не са болни, но са здрави. Онези, които създадоха света, не са сиромаси. При това, те са толкова чувствителни, че предвиждат всички ваши нужди. Това, което вас ви смущава, на тях е известно. Те искат да знаят до каква степен на развитие сте дошли и какво разбиране имате за реда и порядъка, който съществува в природата. Вие сте една книга и не сте прочели тази книга, не сте прочели себе си. Цялата история на вашия живот, историята на вашите деди и прадеди, историята на целия български народ, на цялото човечество е написана върху вас. Вие можете да си създадете една голяма история от „Хиляда и една нощ“. Вие не сте чели още това, което е написано върху вас. Какви ли не разкази, какви ли не поетически книги има написани върху вас, но вие още не сте влезли във вашата библиотека да четете.

  Христос казва: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Това значи: „Аз съм вратата за живота. Аз съм пътят, истината за знанието на онази велика библиотека, в която можете да влезете и да учите.“ Ще влезете, ще излезете и паша ще намерите. Жалко е, ако при това положение вие нямате знание и мъдрост. Вие трябва да имате знание и приложение на това знание в себе си. Знание в приложение на любовта, на онова, което си научил. Това, което човек е научил, той трябва да го приложи.

  Да сторя


 18. Публична беседа, 19 август 1921, 10 ч., читалище „Надежда“

  79. Пробуждане на колективното съзнание - 19 август 1921 г.

  Добрата молитва

  Господнята молитва

   

  Цитат

   

  Сега вие всички сте призвани на тази велика трапеза на света. Този Господ на Любовта ви е призвал, каквото и да е вашето положение, каквото и да е вашето верую. Той днес ви вика да пристъпите една крачка нагоре – не като българи, не като евангелисти, не като православни, не като католици, не като мохамедани, но като разумни същества, като братя, родени от един и същ Баща, и в жилите на които тече една и съща кръв. Една и съща кръв тече в жилите на всички хора. Схванем ли този факт, това е Новото учение, което трябва да се реформира религията. Ако бъдещата религия не схване този велик закон, тя е осъдена след сто години да Ă пишат: „Бог да я прости!“ Аз казвам една велика Истина. Духовенството трябва да знае това и да постави на църквата си надписа: „Бог е Любов и всички ние ще се жертваме за Любовта!“ Всички владици, свещеници, всички майки, учители, съдии трябва да напишат този закон. Това трябва да бъде общият принцип – Любовта, и като се срещнем всички, да се познаем, че сме братя. Тогава ще имаме други знания, друга наука, и тези прегради, които са днес между нас, ще изчезнат и ще започне един нов живот, който ще внесе мир и радост: мир в умовете, радост в сърцата и сила в човешката воля.

  Време е сега, когато всички ние трябва да живеем в това колективно съзнание на човечеството, да знаем, че смърт няма – човешката душа, човешкото съзнание не умира. Промяна на човешкото тяло става – формата се е променила, но това не е същественото. Човек сменя много тела, много органи, но той като душа, която се развива, като съзнание в Природата, не се губи. Това е един факт, в който няма никакво изключение. Проверете тази Истина и ще видите.

  Следователно аз ви казвам: проверете Истината, която е вложена вътре във вас, потърсете вашия идеал в себе си, в душите си. Този идеал няма да го намерите навън, той е вложен в душите ви, той е вложен в мозъците ви, той е вложен във вашите тела, тъй както енергията е вложена в семето, а семето е вложено в земята. То изсмуква от нея соковете и създава всичките органи. Така в нашето тяло са вложени всички енергии и по същия закон се използват от човешкия дух, за да създаде всички органи на човешкото тяло.

   Пробуждане на колективното съзнание

   


 19. Неделни беседи за м. януари 2021 г. 

  3 януари 2021 г. - 636. Да сторя - 31.01. 1937 г.

  10 януари 2021 г. - 637. Разумният човек - 7.02.1937 г.

  17 януари 2021 г. - 638. В начало бе Словото - 14 . 02. 1937 г.

  24 януари 2021 г. - 639. Защо плачеш и кого търсиш - 21.02.1937 г.

  31 януари 2021 г. - 640. Ти си Христос, син на Бога живаго - 28.02.1937 г. 


 20. „Отче наш“

  „Ще се развеселя“

  Ще прочета само 14-и стих от 3-та глава от Eвангелието на Иоана. „И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Син Человечески!“

  „Духът Божи“

  635. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески! - 24.01.1937 

  „Благословен Господ Бог наш“

  „Добрата молитва“

  Цитат

  Казвам: Във вашето разбиране се изисква ново знание. Вие седите в една стара система и мислите, че разбирате Бога, че разбирате Неговите закони. Вярно е, че разбирате законите, но не знаете как да ги приложите. И в приложението се раждат много изключения. Дохождали са някои да ме питат как да постъпят, ако някой извади срещу тях револвер. „Представи си – казва някой, – аз изповядвам едно учение на мир, а дохожда някой при мене и ми вади насреща револвер. Не трябва ли да се защитавам?“ Този човек ми представя един случай от старата култура.

  Сега аз ще ви представя друг един пример. Представете си, че аз имам да давам около 50 000 лева на един човек, който същевременно е изпаднал много, беден човек е сега. Понеже иска парите си от мене, той ми казва: „Ще платиш ли дълга си, или ей сега ще извадя куршум, сега ще ти тегля куршум.“ Какво трябва да направя? Преди да дойде това положение, аз взимам 50 000 лева, които дължа, и отивам при този човек да му ги върна. При това положение, ще стане ли нужда този човек да вади куршум срещу мене или да ме плаши с куршум? Следователно старото учение отива да взима дълговете си, а новото учение носи благодатта. При новото учение невъзможно е човек да ви убива. Ако мислите другояче, това показва, че нямате разбиране.

  Така трябва да бъде издигнат Син Человечески! 


 21. Добрата молитва

  78. Възпитание на човешката воля - 19 август 1921 г.

  Господнята молитва

  Цитат

  И тъй, първо ще се стараете да се самоконтролирате, думите ви да бъдат отмерени, да не говорите повече, отколкото трябва. Аз мога да кажа: „Обичам ви.“ Друг пък ще каже: „Не, аз ви обичам повече от онзи, аз много ви обичам.“ Започнете ли да туряте прилагателни много, повече, най-много, Любовта си е заминала. Любовта не търпи никакви сравнения. И тогава аз определям: най-малката Любов в света е любовта на родителите към децата. Оттам започва физическата любов. Физическата любов е най-малката. Искаш да целунеш някого, това е най-малката Любов. И с най-малкото трябва да се започне. Ще дадеш някому малко хлебец, ще кажеш някоя сладка дума – това е най-малката Любов. А когато говорите за духовната Любов, тя изисква много – тя дава всичко и взима всичко. Още не можем да правим въпрос за духовна Любов. Какво подразбирате под духовна Любов? Някой брат може да ви каже, че има към вас духовна Любов, че ви обича, но ако влезе вътре в къщата си и затвори прозорците си, веднага любовта му изчезва. Щом се усъмниш, ти нямаш никаква любов. Любовта не допуска никакво съмнение, Любовта не прави никакво зло: ако у мене живее Бог, този Бог не може да прави зло. Правиш ли зло, това значи, че в тебе не живее Господ. Ще се освободите от тия съмнения: „Мене не ме обичат хората, гледат ме с предубеждение.“

   Възпитание на човешката воля 


 22. „Отче наш“

  „В начало бе Словото“

  Ще прочета 5-а глава от Евангелието на Матея.

  „Духът Божи“
   

  634. Царството небесно - 17.01.1937 

  Тайна молитва

  „Благословен Господ Бог наш“

  Цитат

  Благото е вливане в езерото, а изтичането от езерото е страдание. Ако нищо не си дал от себе си, ако нищо не е изтекло от тебе, ти не можеш да приемеш Божественото благо. Страданията в света идат по причина на това, че Бог иска да изтече нещо от нас. Сиромашията не е изтичане. Вие имате криво разбиране за нещата. Ако от гишето на един касиер цял ден изтичат милиони левове, осиромашал ли е този човек? Не, на другия ден той пак ще има пари. Следователно, ако ти вършиш волята Божия, в твоето гише постоянно ще има пари на разположение. Ако не вършиш волята Божия, ти ще излезеш вън от гишето.

   Царството небесно 

×