Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Психотроник

Изключени
 • Общо Съдържание

  126
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Психотроник

 1. Темата е и за екстрасензорен тренинг. Няма нищо страшно от извличането на пси-информация за всичко и всички. Няма и нищо срамно, ако някой не интерпретира правилно информацията и бъде подведен от съзнанието, логиката или някой от психичните защитни механизми. В края на краищата тук не става въпрос за заплащане, а без пари - колкото - толкова.
 2. За сега се оформи следната пророческо-прорицателска групичка: latina, LUCIUS, Fut, Чебурашка, Hierokles и аз. Някого да съм пропуснал? А други участници в пси-групата няма ли да се включат? Поне да станем 10.
 3. Добре - съгласен съм. Давай да извличаме пси-информация от пространствено-времевия континуум или Многомерните Светове на състезателни начала.
 4. Психотроник

  Пари - Психотерапия

  Писал съм в началото на темата, ама кой да чете? Четете внимателно, а не избирателно!
 5. Психотроник

  Трудностите на духовния Път

  Както казва една моя позната: "...да си скъсаш дипломата от...смях!"
 6. Обещавам да давам квалифицирани експертни и педагогически пси-консултации и мнения по форума.
 7. "Сега някои цитират Евангелието, цитират следните Христови думи: „Които се сподобяват с онзи свят, нито се женят, нето за мъж отиват.“ Жената не трябва да стане паразит на гърба на мъжа. Тя не трябва да стане от тези, мъхообразните, да се залепи за някой предмет и да смуче. Мъж ти трябва да бъде свободен и Божествената Любов трябва да излиза от него свободно. Мъжът трябва да бъде свободен, както извира изворът. Също така и жената трябва да бъде един извор за мъжа, и мъжът за жената. Това е Новото Схващане, за да се образува ново общество, новият живот в света! Същият закон е и за младите. Горното е за мъжа и жената, а пък за младото поколение, за братята и сестрите, светият закон е: Ако брата не обича сестра си, той не може да живее. Сестрата е проводник на Божията Любов спрямо брата си. И братът е проводник на Божията Любов спрямо сестра си." "Новите форми на Любовта". Трийсет и трета неделна беседа, държана от Учителя на 18 юни 1939 год. 10 ч.пр. обяд. Ясен слънчев ден. София – Изгрев
 8. Hierokles е ентусиаст, обаче без познания по научна парапсихология, психология, богословие, философия и история неприятелите на екстрасензориката или езотеризма ще го изтощят в безкрайни спорове. Ето на, аз ще попитам, каква е етимологията на думата "пророк" и при извличането на пси-информация за настоящето или бъдещето прави ли разлика между телеестезия ("ясновидство") и телепатия, съответно телепатична телеестезия, телеестезична телепатия и мислообразни формообразувания ("мисъл-форми")? Пък за магията и маговете ще си пишем в друга тема.
 9. Психотроник

  Учителят Беинса Дуно

  За мене, като ученик на Великата, Окултна, Божествена Школа на Всемирното Бяло Братство, чието Учение ни е дадено чрез Словото на Духа на Господ-Всемирния Учител, проявил се чрез душата на Петър Дънов, Учителят Беинса Дуно е... никой!!! Това е безсмислено словосъчетание, измислено след 1944 г. Ясно и недвусмислено разясняване е необходимо, за да се осъзнае, че: 1. Учителят - това е Господ, а не псевдоним или прозвище на човека Петър Дънов. 2. Беинса Дуно е окултно име, отразяващо духовното и творческо взаимодействие между Господ, Учителя-Петър Дънов и учениците Му при съвместна работа върху Словото, музиката и Паневритмията (Георги Радев - Беинса Дуно, "Учителят говори", Беинса Дуно, "Живот за цялото"; Севастия Керемидчиева - Беинса Дуно, "Свещени думи на Учителя"; Методи Константинов, Весела Несторова, Кирил Икономов - Беинса Дуно, Паневритмия) и др. Беинса Дуно не е духовен псевдоним на Петър Дънов. Ясно се вижда, например, че в Свещения подпис той се е подписвал със стилизирана лигатура от буквите П Д, голям юс и котва. Съчетания от имена като "Учителя Беинса Дуно" или "Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) са абсурдни и неисторически. Посочете ми, къде в Словото Си Господ - Учителя е казал: "Аз Съм Беинса Дуно"?! "... Господи, Ти мой Учител, в стъпките Си ме води, и кат' мощен покровител, всякога към мен бъди. ..."
 10. Психотроник

  Магиите...

  “Експерт” е участникът в екип, който има най-много (от всички останали участници) опит, експертни познания, изпитани практически умения в определена професионална област и с това допринася най-много за постигането на екипната цел. (Христова, Т., Тодор Христов, Симеон Христов, “10-те златни правила за работа в екип”, “Сиела”, 2006). Специфичното в поведението на “Експерта” е, че той винаги е уверен в това, което говори и това, което прави. Много добре осведомен е за новости и факти в областта, в която работи. Говори убедително и внушава истинско доверие в колегите си. Рядко са случаите, в които някой би се усъмнил в съвета или информацията, която “Експертът” дава. Приносът на “Експерта” за изпълнението на екипната цел е, че той осигурява екипа с редки специализирани знания и умения за продукта, който екипът иска да създаде. Слабости на “Експерта” са неговата праволинейност и неотстъпчивост от изказаните от него позиции. Това често пъти притеснява колегите от екипа, които желаят да изкажат мнение, независимо, че не са експерти. Татяна Христова, Сита Мениджмънт Консулт ООД
 11. Психотроник

  Магиите...

  Ето едина съвременна класическа публикация за Магията, която може да коментираме. Като експерт по фолклорна, Нисша и Висша Магия не съм съвсем съгласен с някои от изложените възгледи, но аз не съм с езотеричен сектантски поглед. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
 12. Психотроник

  Карма, прераждане,...Изход ?!?

  Изходът е, да си купите литература по психология, генетика и психогенетика, както аз направих преди години. Тогава ще разберете и осмислите преднаучните и философски понятия "карма" и "прераждане".
 13. "Имаш черна магия от майка и дъщеря правена - да нямаш късмет в любовта, близки хора да те напускат, да не ти върви в работата, да ти е тежко на душата, лоши мисли да ти идват..." (Из репертоара на ясновидките-развалячки на магии) Вие вярватели в тези думи, които освен внушение не представляват нищо друго? Е, разбира се - загуба на пари и време.
 14. Деца-индиго - за тях си има обяснения в съвременната детска психология. Нищо мистично, нищо езотерично. Каролина Хеенкамп е трябвало да чете повечко психологическа литература. А относно аурата на децата-индиго - може всеки от вас за около минута да се научи да вижда част от биополето-биоплазмата. Ще видите, че няма никакво индиго. За зрителните халюцинации и псевдохалюцинации ще стане въпрос по нататък в темата.
 15. Най-добрият философско-богословски отговор по темата до момента даде Мона! Мона, би ли отговорила и на Florestan за евангелското "доказателство" за прераждането на пророк Илия в Йоан Кръстител? Надявам се познаваш Стария Завет и писаното там за Мойсей и Илия и тяхното възнесение живи на небесата?
 16. Задавам абсолютно сериозни исторически и богословски въпроси. Специално за Станимир ще задам още няколко: 1. Християнството става държавна религия през 313 г., а Първият Вселенски събор е през 325 г. Как до тогава, ок. 300 години, при положение, че е била постоянно преследвана Църквата е заличила от езическата историография всякакви спомени за вярата на християните в прераждането? 2. Как Църквата и история пазят писмени сведения за кардинални ереси, обсъждани по Вселенски и поместни събори, като арианството, несторианството, монофизитството, гностицизма, манихейството, богомилството и др., а никъде не пише, че първите християни вярвали в прераждането? 3. Как Църквата е "заличила" текстовете от Библията за прераждането, като Старият Завет е написан от израилтяните (евреите) десетки векове преди преди Рождество Христово? Използвайте библейски аргументи, исторически факти и логика, а не езотерична художествена литературна фантастика.
 17. Кога и къде Църквата е отхвърлила вярата в прераждането? Цитирайте исторически източници. Къде в Библията се употребява думата "прераждане" и къде е писано за идеята за прераждането? Цитирайте глави и стихове.
 18. Психотроник

  Пророчества. Епохата на Водолея.

  "Бъдещето е на славяните, бъдещето е на българите. Те ще оправят всички народи. България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят." Петър Дънов, "Българската душа", София, 2000, стр.148.
 19. Какво да кажа аз, като чувството за собствена значимост е отразено в името ми - свещена, света слава? Пък и съм наименуван в чест на цар Светослав Тертер!
 20. Психопатологията е дициплина, имаща за предмет описанието и изучаването на психичните разстройствата и отклонения на мисленето, интелекта, волята, поведението, подсъзнанието, съзнанието, общуването и пр. Разположена е на границата между психологията и психиатрията. Психологията на религията изследва закономерностите на възникването развитието и функционирането на религиозните прояви в обществената, груповата и индивидуалната психология (потребности, чувства, настроения, култ, традиции и т.н.), съдържанието, структурата, направлението на тези явления, тяхното място и роля в религиозната система, като и влиянието им върху нерелигиозните сфери от дейност на обществото, групи и личности. Изследването на всяка религиозна система винаги тръгва от философски мирогледна позиция за човека, света, за обществото, тази позиция се оформя от всичко наследено от философията, от историята на естествените и обществените науки и особено от постиженията на съвременната научно-техническа революция. Успехите на човешкото познание в медицината, психологията, педагогиката, историята, биологията, физиката, химията, астрономията, екологията и други науки са основа за решение за съответните мирогледни проблеми. “Няма нещо, което човек да е измислил и да е непотребно. Това са милиони методи и начини. Милионите хора, които са заети със съвременната наука, това са хора, които са минали към Божественото. Някой може да каже, че не се нуждае от астрономия или от други някакви науки. Не, трябва ти и астрономия, и биология, и физика, и химия – всички науки ти трябват. – „Не ми трябва химия.“ – Не, и химия ти трябва, понеже в стомаха се извършват всички химически процеси. – „Тогава психология не ми трябва.“ – Не, и психология ти трябва.” “Ти си Христос, Син на Бога живаго”, 13-а неделна беседа, държана от Учителя на 28.II.1937 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев. И така, да преминем към едно от най-разпространените и трудно различавани психопатологични разстройства из религиозните и езотеричните среди – шизотипията. Към групата на Странно – ексцентрични личностни разстройства принадлежат шизотипното, шизоидното и параноидното личностни разстройства. Към тази група спадат хора, които изпитват дискомфорт при общуването си с другите или са крайно подозрителни към тях. В резултат на което се затрудняват при установяването на двуличностни отношения. Шизотипно – странност, превзетост, прояви, преживявания; крайно отделяне от другите. Високо ниво на невротизъм и ниски нива на екстровертност и любезност. Шизоидно - изолираност от другите и загуба на способността за изразяване на емоциите. Ниски степени на екстравертност и любезност. Параноидно – подозрителност, хроническа враждебност, завистливост, стегнатост и саможивост. Високо ниво на невротизъм и ниска степен на любезност. Шизотипно личностно разстройство Понятието шизотипно се въвежда за първи път през 1953 година от Sandor Rado, като комбинация от шизофрения и генотип. Според него шизотипните личности имат 2 абсолютно еднакви дефицита с тези при шизофренно болните. Затруднение при организирането, неприятни преживявания и нарушение в разбирането и осъзнаването на дадена информация. Шизотипното личностно разстройство е състояние при което индивидът се чувства некомфортно при осъществяването на близки взаимоотношения. Налице са нарушения на мисленето и чувствата, както и странно поведение. По долу са описани симптомите (по DSM-IV - Диагностичен и статистически наръчник за психичните болести), които трябва да са налице (най-малко 5), за да бъде определено дадено разстройство като шизотипно: Странни вярвания или магическо мислене, които влияят на поведението и не съответстват на нормите за дадена култура (суеверие, приписване на способности за ясновидство, телепатия или “шесто чувство”; при деца и подрастващи – странни фантазии или занимания. Необикновени перцептивни усещания, включително илюзии, свързани със собственото тяло. Странно мислене и реч (неопределеност, обстоятелственост, метафоричност или стереотипност). Подозрителност или параноидни мисли. Неадекватност или бедност на емоциите. Странно или ексцентрично поведение, чудатост. Липса на близки приятели. Свръхтревожност при общуване с другите, която не намалява при по-близките контакти, и по-скоро е свързана с параноиден страх, отколкото с негативна самооценка. Това разстройство не възниква на фона на шизофрения, разстройство на настроението, психотични симптоми, друго психотично разстройство или дълбоко разстройство на развитието и няма пряка връзка с соматични или неврологични заболявания. Освен това то се диагностицира при условие, че възниква в ранната зрялост. Въпреки, че за шизотипното личностно разстройство са характерни симптомите на шизофренията, включващи смущения в мислите, възприятията и речта, това което го отличава от нея е, че тези симптоми не са толкова сурови. Важно е да се отбележи също така, че хората с това личностно разстройство не изгубват връзка с реалността. Комуникацията при тях е странна, но и неразбираема. Тези проблеми на речта могат да бъдат обяснени с трудната им концентрация. Тяхното говорене е неясно. Те използват фрази, които са твърде сложни, а свободните асоциации, които правят, стават причина за това, околните трудно да проследяват мисълта им. Налице са също и междуличностни проблеми. Може да се наблюдава и деперсонализация (чувство на отчуждение от целия свят или собствената среда). Тези индивиди имат неуместни емоции. Което води до затруднения при създаването на хармонични взаимоотношения с другите. Избягването на социалните ситуации също е подчертано и се дължи на изразената социална тревожност. Те често избират да работят на места, които са под техните професионални възможности и на които не е необходимо общуване с другите. Епидемиология и етиология на шизотипното личностно разстройство. Предполага се, че от шизотипно личностно разстройство боледуват около 3% от индивидите, като то по-често се среща при мъжете. Етиологията на заболяването е аналогична на тази при шизофренията. Въз основа на изследванията на осиновени деца, както и въз основа на генетични и фамилни проучвания, може да се предположи, че шизотипната личност е синоним на това, което още Bleuler нарича “латентна шизофрения”. Приема се, че симптомите наблюдавани при шизотипното, както и при шизофренното разстройство те често се дължат на вредни комуникативни отношения в семейството. Както и на психичните разстройства на родителите Изследвания сочат, че при тези хора са налице и аномалии свързани със смущения в зародишното невроразвитие. Откриват се второстепенни физически аномалии, като тези свързани с периферията на главата, косата, абнормалност на небцето и други. Налице са също така и патофизиологични особености. Твърде възможно е да се наблюдава понижаване нивото на моноаминоксидазата, нарушаване на плавните проследяващи на очите, както и намаляване обема на главния мозък. Приема се, че шизотипното разстройство има и биологична основа. Така например, се счита, че при тези хора е налице висока активност на невротрансмитера допамин. Както увеличаване на мозъчния ветрикул. Същите аномалии се наблюдават и при шизофренията. Разграничаването на шизотипното разстройство от шизофренията в много случаи представлява проблем, поради сходството при проявата им и то особено на първоначалните симптоми. (Из Албена Крумова, “Личността извън норма”, София, 2004)
 21. Това определение да ти е познато отнякъде Май то е писано точно за темата, която предлагаш. Шизотипно личностно разстройство ... Познато ми е от DSM - Диагностичен и статистически наръчник за психичните болести. Нали знаеш, че шизотипията, шизофренията и параноята са често срещано явление сред религиозните и "езотеричните" кръгове? В последно време ме вълнува въпросът за "братската" прикритост, двуличие и "духовно" лицемерие. Ти имаш добри наблюдения из тези среди. Защо не спретнеш някоя нова темичка?
 22. Психотроник

  Дева Мария е Светия Дух

  Каква ти е идеята - да докажеш, че Св. Богородица, Приснодева Мария се е клонирала в Господ Иисус Христос ли? Революционно мнение! Върхът е!
 23. Здравейте! Откривам тази тема, тъй като сред обществеността, психолозите, психиатрите и други специалисти има голяма нужда от истинска научна информация за парапсихологията и пси-феномените, които тя изучава. Прилагам учебници и други материали. Парапсихологията е продължител на окултизма със съвременна научна методика. Парапсихология: http://www.parapsihologiya.net/ http://www.psi-world.narod.ru/psi_glossary.htm http://ippn.narod.ru/Munhen.htm Телепатия: http://belsu.narod.ru/telepat/index.html Очаквам ползотворна дискусия!
 24. Психотроник

  Парапсихология

  Официална гледна точка на учените в САЩ от 1998 г. относно парапсихологията. http://o4em.com/2009/05/12/parapsychology/
 25. Ами тема няма нужда да се открива. Фройд е описал т.нар. религиозна невроза- тя напълно изчерпва явлението религиЬОзност... Сетих се за книгата на д-р Добран Гарвалов, психиатър, "Социална психопатология", ама мистиците не щат да я четат и бягат от нея като езотерик от наука. http://www.helikon.bg/books/155/22011_sotc...%29%3B-t.1.html Може би е суховатичка затова. Аз за пръв път я чувам, но начинът по който я представихте не може да предизвика интереса ми. Между другото подходът ви е "завиден" сигурно е точно като на добър специалист в своята област. Добран Гарвалов е ученик на Всемирното Бяло Братство. Починал е на ок.50 г. Името му можете да го срещнете в материалите за Съборните дни от времето на Учителя - П. Дънов.
×