Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Психотроник

Изключени
 • Общо Съдържание

  126
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Психотроник

 1. Ами тема няма нужда да се открива. Фройд е описал т.нар. религиозна невроза- тя напълно изчерпва явлението религиЬОзност... Сетих се за книгата на д-р Добран Гарвалов, психиатър, "Социална психопатология", ама мистиците не щат да я четат и бягат от нея като езотерик от наука. http://www.helikon.bg/books/155/22011_sotc...%29%3B-t.1.html
 2. Трябва да открием тема "Психология и психопатология на религията и мистицизма".
 3. Психотроник

  Френология

  Прекрасно зная с какво се занимава остаралата псевдопсихологическа наука френология. Засегнал съм само един основен аспект за нея. Интересувах се от 1979 г. до 2003 г. от псевдонауките астрология, нумерология, хиромантия, френология и гадателство. Тогава вече се занимавах с психология и разбрах, че всичко това са недостоверни теории и практики. ФренологияМатериал из Википедии — свободной энциклопедииФреноло́гия (от греч. [font="-->
 4. Колежке, преди 4-5 години обсъждахме наблюдения върху познати и клиенти за резултатите при хистериците и епилептиците и тяхната добра екстрасензорна познаваемост в състояние на афект и криза. А точно обратното - параноиците си блокираха екстрасензориката заради спецификата на своето личностно разстройство.
 5. Едно малко пояснение. Гадателите не са астролози, а истинските астролози не са гадатели! За науката астрологията е гадателска псевдопсихологическа мнима наука. Не знам на коя наука се позоваваш, но според бащата на дълбинната психоанализа К. Г. Юнг, астрологията въплъщава цялото психологическо познание на древността. К. Г. Юнг ме разочарова преди години със заниманията си с гадателската практика И Цзин. Аз съм фен на Станислав Гроф и неговите екстрасензорни експерименти с хора в наркотранс. Нищо не пречи на една художествена, метафорична и символична психологична интерпретация на някои по-атрактивни астрологичеки факти.
 6. Едно малко пояснение. Гадателите не са астролози, а истинските астролози не са гадатели! За науката астрологията е гадателска псевдопсихологическа мнима наука.
 7. Психотроник

  Библията

  Евангелистите не са могли еднакво да цитират надписа на кръста на Исус, само наколко думи, а християните внушават на неосведомените хора, че "цялото Писание е боговдъхновено"! МАТЕЙ 27:37 И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар. МАРК 15:26 А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар. ЛУКА 23:38 А над Него имаше и надпис: Тоя е Юдейският Цар. ЙОАН 19:19 А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар.
 8. "Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? Той ще се всели във вас и вие ще носите неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте получили. Ето защо, лекувате ли някого, без пари ще го лекувате. Казвам ви: ръката на окултния ученик трябва да бъде чиста, безкористна." "Който вярва, че сам лекува хората, той има право да взима пари. Обаче, който знае, че Бог лекува чрез него, той няма право да взима пари." Петър Дънов, "Книга за здравето", Астрала, София, 1997, стр.124
 9. "Много астролози има днес - и в Германия, и в Англия, и в Америка, но те правят една грешка - прехранват се с астрологията. В това отношение те приличат на врачки, които се прехранват с гадания. Заради прехраната си, врачката си служи с верни и неверни гадания. Това не е наука." "Двама или трима", 16. беседа от Учителя, държана на 14.09.1941 г., 10 ч. пр. об., София - Изгрев "Пророчество без любов нищо не струва. Гадатели без любов не са истински астролози. В Англия има много астролози. Срещу няколко лири астрологът ще каже на търговеца да влезе ли в известно предприятие, или не. Срещу известна сума ще предскаже на младия момък и на младата мома, дали си подхождат или не. Някога предсказанията се сбъдват, а някога - не." "Единственото нещо", 15. беседа от Учителя, държана на 14.09.1941 г., 5 ч. сутринта, София - Изгрев "Възможности за щастие", Съборни беседи, София 1941 г.
 10. Приветствам учениците на Всемирното Бяло Братство по случай Деня на Учителя! Пожелавам Духът на Истината да пребъдва в нашите души! Светослав
 11. Психотроник

  Френология

  Късметче, това, за което питаш е свързано с физиогномиката, а не с френологията. Физиогномиката е действителна психологическа наука, която се занимава с морфологията на лицето и нейното отражение върху личността и психоемоционалното състояние на човека, а френологията е псевдопсихологическа мнима наука и се занимава с погрешно локализирани мозъчни центрове проектирани върху черепа.
 12. Една мисъл във връзка с миналите в неделя избори: "Хората отиват да гласуват за една или друга партия, но това оправя ли света? Вие само гласувате, но не знаете как ще дойде Царството Божие на Земята. Онзи за когото си гласувал, ще му кажеш: "Аз дадох гласа си за тебе. Ти ще бъдеш депутат и няма да лъжеш. Ще работиш за доброто и за свободата. За тебе има още пет хиляди гласа." Тези пет хиляди душе трябва да се изредят и да му кажат, че са гласували за него; че искат да върви той в правия път. Ако се отклони от пътя, от дадените бюлетини за него ще направят въже, на което ще го обесят." "Под тебе и над тебе", 27. утринно Слово от Учителя, държано на 03.04.1938 г., София - Изгрев "Красотата на душата", Утринни Слова, второ издание, 1948 г., София
 13. Психотроник

  Църквата

  „Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство...“. “Вяра и съмнение”, 30-та школна лекция на Общия окултен клас (II г.), 17.06.1923 г., София
 14. Психотроник

  Църквата

  За Христос и християните Благодаря, Донче! Признавам си, много се ядосах, като прочетох някои от по-горните мнения! Затова и попитах: Учителя бил ли е Християнин? Ами по какво в отношението си вие се различавате вие от такива "църкви", които отхвърлят инакомислещитехристияни, вървящи по своя си път?! Няма да ви цитирам! Как наричате братята си по вяра, другите Християни? Ако ви бият, вие няма да биете! Ако злословят, вие няма да злословите! Ако ви отхвърлят, вие няма да отхвърляте! Питам: Бялото Братство какво е? Не влизат ли в него и тия църкви, и тия християни, и много други, тръгнали по Пътя на Светлината, на Любовта, на Мира, на Доброто? Не сме ли Едно! Трябва да търсим Единството помежду си. Там, на Небето, ние сме Едно! Пояснения за latina: Бяло Братство - Космическа, Всемирна Общност, Йерархия от високо напреднали Разумни Същества, които са завършили своята еволюция и управляват Вселената според принципите на Любовта и Доброто; Общество "Бяло братство" - изповедание в България; Петър Дънов - медиатор; Учителят - Господ, Космическият Христос, Адам Кадмон; И(и)сус Назарянина (Йешуа ха-Нацори) - медиатор, историческият И(и)сус; Учителят-Петър Дънов - съкращение от: ГОСПОД УЧИТЕЛЯТ, проявил се чрез душата на ПЕТЪР ДЪНОВ; "Тук няма никакъв Дънов, а Аз, Господ, който се проявявам чрез неговата душа!" 14.08.1906 г., Варна, Годишна среща на Веригата “Една воля съществува – Божията Воля. Един Господ – Бог на Любовта. Никакъв Дънов!” “Новият човек”, неделни беседи, 1921 г., София, стр.21 “...учение на г-н Дънов няма.” “Петимата братя”, неделни беседи, 1923-38 г., стр.75 “Аз съм вселен. Вселяването е станало на 7 март 1897 г (стар стил). Това вселяване е станало на няколко етапа.” Петър Дънов, “Българската душа”, Издателство “Астрала”, София, 2000 г., стр.315 . “Бялото Братство е идея, а не организация. Следователно ние говорим от името на една свещена идея. Нея защищаваме, за нея живеем и за нея се борим. И нея искаме да претворим в живота си.” ... “Бялото Братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо извън тези покварени условия, в които живеят хората.” Петър Дънов, “Българската душа”, Издателство “Астрала”, София, 2000 г., стр.195 “Бялото Братство съществува от незапомнени времена. То съществува, откак Вселената съществува. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия космос. Всеки член от това Братство е проява на Бога.” "Съпротивление, напор и стремеж”, Лекция от Учителя, държана на 30 март 1927 г. София. „Ние сме ученици на Всемирното Бяло Братство, на което Христос е глава“. “Вяра и съмнение”, 30-та школна лекция на Общия окултен клас (II г.), 17.06.1923 г., София “Школата, в която сте поставени, е християнска, мистическа, философско-научна школа. Християнска – това означава да можем да приложим Закона за другите; окултна – да можем да го приложим за наша полза, а научна – това е опитната страна, експерименталният метод.” Петър Дънов, “Българската душа”, Издателство “Астрала”, София, 2000 г., стр.290
 15. Психотроник

  Църквата

  Няма ли богослови от братските среди, които да се включат в обсъждането на темата?
 16. Психотроник

  Магиите...

  Науката за магията днес: http://www.kapija.narod.ru/Library/dim_pejceva.htm
 17. Повечето екстрасенси (хиперсенси, ултрасензорни медиатори, сензитиви, медиуми, контактьори, ясновидци, гледачи), целители (биолечители, биоенерготерапевти, восъколеячи) врачове, магове и ходжи, обикновено не се интересуват от сериозна наука, а четат апокрифна парапсихологическа и езотерическа литература за остарели преднаучни знания и понятия, като “трето око”, “чакри”, “низш и висш астрал”, “финни тела” и т.н., ползват примитивни религиозни, окултни и народни методи и суеверия. Естествено и те понякога помагат, но чрез спонтанна телепатия и емоционално-мистичната внушаемост на посетителите (клиентите). По-голямата част от рекламиращите се за “феномени” са ловки манипулатори, безскрупулни печалбари без етика и паранормални качества, често с психични отклонения. Истинските окултно-народни екстрасенси и целители са рядкост. За да не съм голословен, нека изложа малко статистически данни. Според някои радиестезисти в България само 3% от тези, които твърдят, че имат паранормални способности, в действителност ги притежават. Една част от хората, които се представят с “дарба от Господа”, са психично болни, имат налудности за величие; зрителни, слухови, вербално-моторни халюцинации; параноидни налудности за преследване, отношение, въздействие и т.н. Друга част искрено вярват и се заблуждават в способностите си, че “лекуват” и помагат на хората, защото използват ефекта на внушението и самовнушението. Останалите знаят, че народът е недостатъчно информиран за същността на феномените и екстрасензориката, затова с комерсиални цели злоупотребяват с него. В средата на 60-те години на ХХ век, в тогавашния СССР, военното министерство под ръководството на Йосиф Ейдейман провежда 5 годишни изследвания и установява, че едва 0.5% от претендиращите за свръхспособности имат в действителнност паранормални качества?! Всички други са от по-горе описаните категории. Въпреки това, преди 10 години в Москва и Санкт Петербург е имало над 6 000 “ясновидци” и “лечители” само на територията на съответните градове! През 80-те години на миналия век в Полша е имало над 200 “феномена”, като само 2.7% от тях притежавали парапсихични, екстрасензорни възможности, т.е. само 6-ма от тях! В началото на 90-те години американският телевизионен водещ и популяризатор на науката Джеймс Ренди обявил премия, награда от 10 000 долара за всеки претендиращ, че е феномен, който недвусмислено и еднозначно демонстрира парапсихични или екстрасензорни явления. Главно условие при демонстрацията, проведена в контралните условия на научен експеримент, било тя да бъде нагледна и неоспорима. До към 1997 година, над 260 други лица и организации, ангажирани в проблема, се присъединили към създадения от Ренди фондация със свои вноски и размерът на сумата нарастнал до 1 112 000 долара. Интересното е, че претендеденти за получаването на премията имало, но никой от тях не могъл безспорно да демонстрира своите свръхестествени способности! Подобни премии са обявили и някои други организации. Например, Обществото на скептиците в Австралия предложило 100 000 австралийски долара за демонстрация на паранормални способности, като телепатия, екстрасензорно възприятие, телекинеза, откриване на вода и метални руди под земята, ясновидство и предсказване на бъдещето. Тогава защо хората ходят при т.нар. феномени и им се доверяват? Повечето отиват на такива места, поради любовни, семейни, роднински, бизнес и здравни проблеми, психози, неврози, стрес, натрапливости, потиснатост, тревожност, стеснителност, психоемоционален дисбаланс или просто от любопитство. Правени са статистически изследвания и за контингента от клиенти, прибягващ до пси-услугите. Приблизително 70% от тях са лесно внушаеми, 15% - склонни към психози, а останалите са със сериозни психични разстройства и неспособни на нормален разговор. Понеже нямат достатъчно информация за парапсихологията и паранормалните явления, те се хвърлят в лапите на рекламираните в медиите “лечители” и “ясновидци”. Така нареченото “лечение” при биоенерготерапевтите, маговете, ходжите и прочее, не е нищо повече от способността да се използва вербалното, невербалното, директното и индиректното внушение, самовнушение и по-активно топлинно, инфрачервено излъчване на ръцете-“биоенергия”. А знаете ли, че тази изразена топлинна бионергия е налична също и при повечето невротици, хипертоници, алкохолици, хора с наднормено тегло? “Дарба от Господа”, а? Ха-ха-ха! Аз не съм срешу начините на терапия чрез внушение, когато се помага на хората. Дразня се от самоувереността, нахалството и невежеството на неуките “феномени”. Например, ако при “маг” или “ходжа” отиде родител, чието дете внезапно е започнало да заеква, обяснението на “експертите” по паранормалното с “дарба от Господа” ще бъде “магия”, “уроки” или “урама”. Съответно ще бъде разиграно психошоу, със свещи, леене на куршум, восък или други примитивни фолклорно-окултни методи. В почти всички случаи резултатът от този вид “лечение” ще бъде незадоволителен. Ако дойдете при мене ще ви обясня, че това е логоневроза, следствие, примерно на психоемоционален стрес или психотравма. Веднага искам да се застраховам от неправилното отъждествяване от народа на думите “стрес” и “страх”, поради фонетичната им прилика. Ами колко хора знаят, че нощното напикаване е вид невроза, ако е изолирана проява?
 18. Още преди ок.100 г. епископ Чарлз Ледбитър, теософ и изследовател на парапсихичните феномени, в началото на книгата си "Ясновидството", София,1913, пише: "Думата "ясновидство" (Clairvoyance) значи буквално "ясно-виждане" и е една дума, която за нещастие е била твърде много понижавана от злоупотребленията с нея: с нея се титулуват всевъзможни хитреци с цел да експлоатират простовярващите."
 19. Библията за гадателите, магьосниците и врачките: Пета книга Моисеева - Второзаконие [18:9] Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи; [18:10] не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, [18:11] омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви; [18:12] защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти. [18:13] Бъди непорочен пред Господа, твоя Бог; [18:14] защото тия народи, които ти изгонваш, слушат гадателите и предсказвачите, а това Господ, Бог твой, не ти е дал. Трета книга Моисеева - Левит [19:31] Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят. [20:6] И ако някоя душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници, за да ги последва в блудството им, Аз ще обърна лицето Си против оная душа и ще я изтребя измежду народа й. [20:27] Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени - с камъни да бъдат убити, кръвта им е върху тях.
 20. Психотроник

  Телепатия

  Ето част от една формула за внушение при обучение на телепати-телеестезисти, която ефективно използвам: Внимание! Отпуснете се и не мислете за нищо друго, освен за моите думи. Вие ясно възприемате всяка моя дума. Вашият мозък и целият Ви организъм напълно се подчиняват на моите думи. Вие усещате рязко повишаване на сетивността, усета. Вие сега можете да усещате всяка мисъл и чувство на хората близко и далече от Вас!...
 21. Честит юбилей! Доволен съм от сайта... Желая успехи в духовната, научната и просветна работа с Окултното учение на Всемирното Бяло Братство!
 22. Честит празник на българската и славянската писменост, просвета и култура! "...В това – Аз, вашият Върховен Покровител, имаше да полагам големи усилия и жертви, да поправя вашето минало, да ви възпитам и облека в хубостта на Вечното, което ви е отредено. За това благоволих да извикам отдалече, от край небесата, двамата братя, светила на славянский род и да им връча Словото на Истината и Словото на Живота, да ви го донесат и ви научат пътя Ми, по който да възлезете във Вечната Виделина, в която обитавам; Виделината на живота, която ви проводих да пребъдите в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде помазаника Ми на завета, Исуса, на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави. Но престъпниците на завета Ми приеха заплата за своите беззакония и от нине всичко се прекратява. Правдата е вечна, Отец ми е неизменяем, делата Му са неотложими, вий сте Мой народ. Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна славянското домородие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел. За това ви пратих двамата Мои служители да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на тъмните езически богове. И биде радост голяма в световете на виделината, кога Бог положи печата на великото Си име на вази и вложи Духа Си в сърцето ви в завет вечен. И явих се на тогавашния ви царствуваш Господар и му известих Волята на Небето да приеме Пратениците Ми на Новия завет и той послуша гласа и се удостои пред Мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане...." Елохил - Ангел на Завета Господен Из "Послание - Призвание към народа ми" http://triangle.bg/books/calling.1998/index-all.html
 23. Психотроник

  Парапсихология

  Добавям няколко линка за парапсихологията. Приятно четене и практикуване! http://www.galactic.org.ua/pr-nep/parapcix8.htm http://parapsihologia.my1.ru/ http://chuvstvo.org.ua/load/4-1-0-63
 24. Какво ще кажете за новото шоу "Ясновидци", което btv подготвя? Кой смятате, че ще се включи в надпреварата за "титлата" - "Най-добрия ясновидец на България"?
 25. Психотроник

  Сугестология

  Fut постъпи правилно - добре е да се прилагат автентични, авторски материали, като в случая от д-р Лозанов. Аз се занимавам отдавна с внушение, самовнушение, телепатично внушение и хипнотично внушение.
×