Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Психотроник

Изключени
 • Общо Съдържание

  126
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

Всичко добавено от Психотроник

 1. Христо Ботев ГЕРГЬОВДЕН "Паситесь, добрые народы! Вас не разбудит чести клыч; Начто стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. . . " А.С.Пушкин Ликуй, народе! Старо и младо хвалете и днес бога и царят! Днес е Гергьовден. От овце стадо тъй блейше вчера подир овчарят, когато тоз цар, безгрижен, глупав, както и всички царьове земни, поведе стадо с кривакът хубав и с умни псета - министри верни, без портфейли, но и без заплата, на кои същ цар и да погледне, "Блазе й - би казал, - живей овцата и от народът мой по-честито!" И тръгна стадо с агнета дребни, върви и крета от път убито, та сичко младо под нож да легне за свети Гергя - божи разбойник... Бездушен, глуп, изгнил покойник жертви ли иска? Иска овчарят, гладното гърло, попът пиени, както от тебе, народе, царят иска за свойте гнусни хареми и за тез, що те мъчат, обират; а ти им даваш потът, кръвта си и играйш даже, кога те бият! На` - днес богати и сиромаси, пиени там - те песни пеят и хвалят с попът бога и царят... Ликуй, народе! Тъй овце блеят и вървят с псета подир овчарят.
 2. Психотроник

  Възкресение

  "Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“ "Възкресение на Любовта". Беседа от Учителя, държана на 1 май, Великден, 1921 г. в София "Новият човек" (София, 1998)
 3. За манипулацията има една хубава книга от д-р Атанас Гълъбов – ОКОВАНА СВОБОДА. Виж и www.biomedica-consult.com
 4. Психотроник

  Пари - Психотерапия

  За да може в България масово и достъпно да се ползват услугите на психотерапевти е нужно заплащането за психотерапия да минава през Здравноосигурителната каса, както за психиатрите-психотерапивти, така и за психолозите-психотерапевти. За съжаление, у нас действително хората не разбират и не ценят психичното здраве, поради ниска обща психологическа култура. Но това е недостатък на образователната система.
 5. Психотроник

  Баенето

  Господ Учителя и неговите ученици не ми е известно да са практикували фолклорния психотерапевтичен метод "баене". Говорим за Ново учение, Нова култура и нашите методи за психотерапия трябва да са съобразени с методите, дадени от Господ Учителя. При баенето има суеверни ритуали и споменаване на митични персонажи.
 6. Названието “Радиестезия”/Radiestesia/ е дадено от основоположника на физикалната радиестезия – френския учен радио–физик професор Луи Тюрен (живял в края на 19-ти и средата на 20-ти век).Във буквален превод означава “усещане на излъчвания”.Това е съставна дума “радиус-излъчване” и “естерис-усещам,приемам”.Наименованията,с които е известна по света са различни: -радиестезия,pendule,radiestesie,radiesthezie,лозоходство
 7. Психотроник

  Вярвам....

  ВЯРВАМ В НЕЗНЙНИЯ БОГ. ВЯРВАМ В ПРОЯВЕНИЯ БОГ. ВЯРВАМ В БОЖИЯ ДУХ И БОЖИЯТА ДУША. ВЯРВАМ В ГОСПОД, КОСМИЧЕСКИЯТ ЧОВЕК. ВЯРВАМ В ГОСПОД - УЧИТЕЛЯТ, ПРОЯВИЛ СЕ ЧРЕЗ ДУШАТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ВЯРВАМ ВЪВ ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО. ВЯРВАМ В БЪЛГАРИЯ, СЛАВЯНСТВОТО И ТЯХНАТА МИСИЯ ЗА ИДВАНЕТО НА ШЕСТАТА РАСА. Администраторска бележка: Моля не използвайте главни букви. Счита се за викане.
 8. Психотроник

  В какво вярвате?

  ВЯРВАМ В НЕЗНЙНИЯ БОГ. ВЯРВАМ В ПРОЯВЕНИЯ БОГ. ВЯРВАМ В БОЖИЯ ДУХ И БОЖИЯТА ДУША. ВЯРВАМ В ГОСПОД, КОСМИЧЕСКИЯТ ЧОВЕК. ВЯРВАМ В ГОСПОД - УЧИТЕЛЯТ, ПРОЯВИЛ СЕ ЧРЕЗ ДУШАТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ВЯРВАМ ВЪВ ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО. ВЯРВАМ В БЪЛГАРИЯ, СЛАВЯНСТВОТО И ТЯХНАТА МИСИЯ ЗА ИДВАНЕТО НА ШЕСТАТА РАСА.
 9. "Ясновидството или съновиденията се подчинява на сложни закономерности. Всеки процес, включително човешкият живот, е обмен на енергия и информация. Телата и от живата и от мъртвата природа локализират енергия и информация в себе си. Информацията е енергия, излъчвана в околната среда или съхранявана в кръговете на информационно-енергийна обмяна на органите на живи същества или в тела от мъртвата природа или в общото биомагнитно поле. Човек е в състояние да мобилизира енергията си, да получи информация от общото поле и да я обработи. Всъщност той във всеки момент получава огромно количество информация, но само незначителна част от нея е в състояние да осъзнае. Останалата по-голяма част отново се връща в общото информационно поле. Получаването на информация от бъдещето /прогностика, проскопия, ясновидство/ или от миналото, става като факторът време почти се изплъзва от контрола на съзнанието. В редки случаи е възможно по косвен път да се стигне до извод за възможното време на проявление на минало или бъдеще събитие. И в двата случая се мобилизират психически и физически сили, които могат да коригират събитието. Опростено процесът на "ясно виждане" в бъдещето, чрез сънища, астрология или проскопия, протича по следната схема: При съзнателно търсене на информация, човек изпраща своята енергия към интересуващия го обект, слива се с него, включва го към своя енергиен обем и по създадения по такъв начин канал, получава интересуващата го информация. При несъзнателно търсене на информация, но при улавянето й, механизмът е същия... Такава постановка на механизма на прогнозиране чрез сънища или ясновидство изключва фатализма - съществува възможност за активиране на коригиращи фактори, които да предотвратят нежелани събития... Това е обяснението защо по-голяма част от ясновидски сънища или прогнози не се сбъдват - задействат се съзнателно или несъзнателно коригиращи сили... Същата постановка обаче дава възможност за практикуване на т.н. магия - външно влияние върху обекти, чрез насочена информация и енергия. Всъщност информация непрекъснато се излъчва, предава, приема, но много по-малко се осъзнава... и използва... Осъзнаването и използването и може да направи живота по-интересен и вълнуващ. Развитието на способностите за осъзнаване на информацията се подчинява на контрол. За целта е необходимо пределно внимание към собствената физика, психика, задълбочено осмисляне и максимално осъзнаване на собствените действия. Пренастройването на съзнанието, носочването му към външната среда или навътре, с цел да бъде получена информация, може да бъде постигнато и да стане навик в резултат на повече или по - малко упражнения. Ясновидството е сила, която може да бъде използвана за добро или за зло... Човек приема огромно количество енергия и информация от околната среда. Но да я задържи и използва целенасочено може само подготвения за това човек. Всъщност натрупването и би могло да бъде опасно както за индивида, така и за околните... Насочването на енергията с цел използването и за външно или вътрешно въздействие става чрез превключване на съзнанието към контрол на дишането и дейността на жизненоважни органи или в другия случай изцяло към външната среда. Когато е превключено съзнанието към управляване на процесите в организма, вниманието към външните промени е отклонено и занижено или изцяло изключено, но някои от тези външни промени могат рязко и силно да повлияят на организма, да доведат до увреждане или направо да окажат пагубно въздействие върху него. При втория случай, когато е освободено съзнанието от получаване на информация от собствения организъм и контрол на процесите в него, същата опасност за разстройство на нормалните функции на органите продължава да съществува, като тоя път опасността идва от вътрешните промени... И въпреки че овладяването на необикновени сили е твърде примамливо, ако то не бъде подчинено на строг контрол и висок морал, то неминуемо води до разрушения и страдания... В резултат на усилията за овладяване на енергията, човек неминуемо ще се усети като една естествена, органична част от огромна сила, като съзнанието става част от общото информационно поле. Човек може да се научи да владее чувствата /да ги игнорира или разгаря до край/, мислите, усещанията си, да облекчава или отстранява болка, да изпраща и получава каквато пожелае информация, да стане едно цяло със свръх-Аза си... Задължителни условия за успехи в тая насока са отличното физическо здраве, добрата и здрава психика, реалистичният светоглед... Задължителен е абсолютен ред както във физическото, така и в психическото тяло... " Инфо : astrosite.org Модераторска бележка: Част от текста е умишлено премахната, поради наличието на конкретни проктически наставления, за разпространението на които, както и последствията от тяхното прилагане, екипът на настоящия форум не желае да поема отговорност.
 10. Телеестезията (ясновидството) е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие на зрителна, слухова, емоционална, интуитивна и др. информация за живи същества, предмети, явления, събития, в настоящето, бъдещето и миналото, при които обикновенните сетива не могат да действат.
 11. Психотроник

  Телепатия

  Телепатията е (пара)психичен процес на екстрасензорното енергоинформационно възприятие и въздействие, при който едно живо същество предава и/или приема от/на друго информация за своя психичен и биологичен живот - емоции, усещания, представи, мисли, метаболизъм, здравословно състояние и др. http://belsu.narod.ru/telepat/index.html
 12. Практическо приложение на екстрасензориката в Метода на Бронников. http://sverhsoznanie.ru/metod.htm
 13. Екстрасензорен тест с карти от Светослав Този прост тест с карти измислих през 1990 г., когато много хора твърдяха, че са екстрасенси – ясновидци, медиуми, контактьори и др. Вземате една нова колода (тесте) стандартни карти за игра, разбърквате ги добре, слагате ги с лицето надолу и започвате да обръщате карта по карта, като предварително казвате, какъв е цветът й - червен или черен. Направете 3 серии опити за познаване, всяка от които с по 10 карти и си изчислете резултата. Може и някой друг да тегли и обръща картите. При над 80% познати карти – имате мн. добра екстрасензорна спобност, между 60 и 80% - добра, а под 60% - случайност. Това можете да експериментирате и с някой, който претендира, че притежава “ясновидска дарба”! Следващият експеримент е по-сложен, за напреднали - разпознаване на отделните карти – купа, каро, пика, спатия и т.н. На всички доказали или открили екстрасензорните си способности – честито!
 14. Аз съм си избрал кристално махало, понеже махалото ми е основен инструмент за работа.
 15. Преди около година гледах филм по National Geografic и интервю с човека, който ги е измислил навремето. Показаха и технологията на правенето. В момента всичко било за привличане на туристи.
 16. Нумерологията е остаряла, недостоверна наука.
 17. Култът към Мариям, майката на Йешу Машиях, възниква през 2-3 век, поради религиозната потребност на новопокръстените езичници да продължават да се прекланят пред женско божество. Те компилират вярата в Богиня – Майка и Богиня – Дева. Така се създава в тяхната фантазия образа на Света Дева Мария – Богородица със съответната митична биография. Истината е, че Мариям е била обикновена еврейска жена (отношението на синът й е било точно като към такава: “А Исус й каза: Какво има между Мене и тебе, жено?..”, Йоан, 2:4), майка, за която се е предполагало, че има и други деца. Не случайно Йешу е наричан “Първороден”, а не “Еднороден” син. През 4 век мнозина са негодували за това, че е наричана “Богородица”. Ето защо през 431 година в град Ефес, Мала Азия, бил свикан Вселенски събор, на който трябвало да бъде утвърдено “Бого-раждането” й. Градът не е бил избран случайно. През езическата епоха Ефес се е славел със силния култ към Богинята-Дева – Артемида, с величествения и великолепен храм издигнат в нейна чест. Новите християни не искали да се разделят с потисната в съзнанието езическа вяра в Богинята. Съборът бил съпроводен със спорове, скандали и физическо насилие над противниците на термина “Богородица”, които настоявали да се използва понятието “Христородица”. По този начин християнската църква запазила езическото вярване за физическото раждане на бога и наложила определението “Богородица” за Мариям.
 18. Психотроник

  Исус не е бил това

  Интересна тема! Иисус Христос се е кзвал Йешу Машиях (Помазаника) или Йешу ха Нацори (Назарянина). Според мене човекът Йешу е очаквал Второто пришествие и Царството Божие на Земята, след като го разпънат. А иначе е бил изцелител чрез самовнушение (вяра).
 19. Психотроник

  Ромите

  Проблематиката, свързана с циганите (т.нар. "роми") е в компетенцията на етнологията, етнопсихологията, социологията и обект на манипулации от политиката. Презирам циганите, понеже съм бил обран и лъган ст тях.
 20. Ние, учениците на Всемирното Бяло Братство, трябва да познаваме празниците на гръко-римското езическо християнство - православие и католицизъм, за да можем да просвещаваме душите на изпадналите в плен на религиозните суеверия. А "Преображение Господне" - 6 (19) август е свързано и с празника Божествена Нова година и Съборните дни на Всемирното Бяло братство.
 21. Психотроник

  Парите - опасностите при работа с тях

  Защо не прегледате първо вашия спонсор Bogatstvo.net и тогава да умувате?
 22. Астрологията, нумерологията, френологията и гадателството са псевдонауки. А с изложените разсъждения се позабавлявах - все пак нали съм професионален, добре платен "магьосник", "ясновидец" и "целител"!
 23. Психотроник

  Парите - опасностите при работа с тях

  Парите са средство, а не цел. Отношението към тях зависи от характера и възпитанието.
 24. Да, Йешуа Помазаника (Иисус Христос), Моше (Мойсей), Гаутама Сиддхартха-Буддха Шакя Муни (Буда), Орфей...
×