Розалина

Модератори
 • Общо Съдържание

  3514
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  390

Всичко добавено от Розалина

 1. За начало: Добрата молитва В начало бе Словото Ще прочета 12 глава от I-то Послание към Коринтяните. Апостол Павел ще ви покаже още по-превъзходен път. Духът Божий Беседа:Работа за цялото За край: Отче наш. 2. Неделно утринно слово 6.Х.1940 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 2. Мисъл за деня 24-06-2017 Та външната страна на тялото не е съществената. Това, че някой остарял, това още не е същественото. Хората днес остаряват от тревоги. Но в света стават ред промени, вследствие на което всички неща вървят към развитие. Казвате: "Ние трябва да остареем." Ако човек върви по Бог, той никога не трябва да остарява. Човек трябва да стане възрастен в любовта. Наместо да стане възрастен обаче, той остарява. Ако говоря
 3. Мисъл за деня - 19.06.2017 Намериш пари на пътя. Нямаш нужда. Къде ще ги поставиш? Върви по пътя, дръж ги, не ги туряй в джоба си. И като видиш някой беден човек, дай му ги. Нали като намерите някой предмет, слагате го на определено място – нали има място за изгубени предмети? Като намериш пари, къде трябва да ги туриш? Това са правила в живота. Срещата на Любовта
 4. Привет Александър. Интересни мисли ни споделяш от беседата ,а и като лични разсъждения.Благодаря. Моят интерес към астрологията е свързан с беседите.В тях Учителя понякога прави препратки ,като горната.Заинтересувах се преди време и разбрах,че българска астрологична школа има по времето на Учителя .Иначе науката астрология препоръчвам от личен опит за изучаване с цел самопознание .В това отношение тя може много да ни даде.Поздравления за комбинацията лъв -скорпион,дори и само по слънчев знак ,тя е впечатляваща за семейство.Все пак и двата знака са от неподвижните ,което прави срещата доста трудна особено в разменена позиция .Но това всеки може сам да наблюдава или опитва.Впрочем точно тези два слънчеви знака бяха в моята асоциативна препратка. Поздрави !
 5. За начало: В начало бе Словото Добрата молитва 12-та глава от Данаила. Беседа:В последното време - 6 март 1932 г. София – Изгрев За край: Господнята. Молитва
 6. Мисъл а деня - 20.06.2017 Ти не трябва да уповаваш на условията. Трябва да знаеш как да ги използваш. И при липсата на тия условия – пак не трябва да се обезсърчаваш. При малките възможности – пак не трябва да се обезсърчаваш. На Земята всякога съществува една малка възможност, ако съзнанието ти не е будно, да си създадеш едно голямо нещастие. Петте врати
 7. Срещата на Любовта
 8. Срещата на Любовта
 9. Срещата на Любовта
 10. Здравейте приятели.Днес сутринта публикувах от телефона и бях с ограничени възможности да споделя мисли. Беседата е многопластова .На мен лично един прочит не ми е достатъчен,за да вникна в темите ,които засяга. Първата мисъл,която днес ме впечатли беше следната: Асоциацията ,която направих ,докато четях тази мисъл беше астрологична .В такова (като описаното)отношение са водните и огнените хора (според преобладаващия елемент в рожденните си карти ) .Водата и огънят като стихии и елементи, носят характеристики и тяхната среща ги изправя пред посочените в мисълта дилеми.
 11. Мисъл за денв 18.06.2017 Казвам сега: Съвършено безкористие! Не самоотричане. Самоотричането е път към безкористието. Ето какво е безкористието: всичко онова, което Бог ти е дал, да го раздадеш на хората, да не употребиш, нито една стотинка, за себе си. Това е безкористие. Щом задържиш една стотинка, ти си опорочил вече тази работа. Щом казваш: "Защо Господ не е помислил за мене?", с това ти вече опорочаваш мисълта си. Бог не прилича на тебе. Той те има предвид. Бог, като те е създал, толкова големи благословения ти е дал, а ти цял ден седиш и си недоволен, че не ти е дал. Трите връзки
 12. За начало: Отче наш В начало бе Словото Ще прочета 25 глава от евангелието на Матея до 31 стих. Духът Божий Беседа: 326. Съгласуване на мислите - 29 септември 1940 г. За край: Добрата молитва.
 13. Мисъл за деня - 17.6.2017 Ако вие не говорите добре, ако не мислите добре, чувствате и постъпвате добре, вие ще деформирате себе си. За да се формира добре човек, трябва да мисли, чувства, говори и постъпва добре. Това са четири начина, по които човек може да пресъздаде своето тяло. Това е наука. Най-съвършеният идеал
 14. За начало: Бог е любов (песен) Малката молитва Беседа:325. Съвършенство във възприемането и даването - 14 юли 1940 г. За край : Господнята молитва
 15. Мисъл за деня - 10.6.2017 Казвате: "Да дойде Христовата любов." И чакате тая любов. По кой начин ще дойде Христовата любов? Христос чакаше ли Баща Му да дойде отнякъде? Той казва: "Аз живея в Отца и Отец живее в Мене, и изпълнявам Неговата воля." Че ако вие чакате Христа отвън, вие нямате понятие за Христа. Вие ще кажете: "Аз съм в Христа и Христос е в мене, нищо повече." Стар и нов порядък
 16. Мисъл за деня - 9.6.2017 Всички вие, гледайте да бъдете полезни на себе си и на своите ближни. Не се обезсърчавайте! Понякога вие се обезсърчавате; постоянно си казвате: "На нас никой не ни обръща внимание." Животът има две страни: външна – обективна, и вътрешна. Едновременно тия две състояния не можете да ги имате: щом ви обръщат внимание отвън, отвътре ще ви липсва нещо; ако отвътре ви се обръща внимание, отвън ще ви липсва нещо. Едновременно не можете да имате внимание отвън и отвътре. Или отвън, или отвътре. Засега, за някои от вас е потребно, да имате внимание отвън, а за други – отвътре. Защото външното внимание, то е една страна на любовта, а вътрешното внимание е друга страна на любовта! Към извора
 17. Мисъл за деня 4.6.2017 Седят стари братя и сестри и очакват, казват: "Какво ли е било във времето на Христа?" Аз ги разбирам, те искат да бъдат във времето на петдесятниците, да слезе Духът върху тях. Каквото е станало тогава, няма да се повтори. Нещата не се повтарят. Онези дванадесет апостоли принесоха резултат, който няма защо да се повтаря сега. Единият лев
 18. Ние сме много смешни същества, с много големи претенции. Всеки ден животът ни виси на косъм. Вървиш някъде, може да те бутнат да си счупиш ръката, крака, може да ти се случи да оглушееш. Ние да благодарим на Бога, че ни пази от всичките злини, с които сме заобиколени. Имаме толкоз врагове, ако ги знаем, ще ни побелеят главите преждевременно. Казвам: В сегашните времена като стане сутрин да се моли, усърдно в душата си. Да имате желание да слушате, да изпълнявате волята Божия. Сега, аз не искам да говоря за вашите погрешки, понеже вашите погрешки са и мои погрешки. Понякой път аз говоря за моите добродетели, понеже моите добродетели са и ваши добродетели. Аз говоря за любовта, но знаете ли колко мъчно се предава любовта? Материалните работи са най-голямата спънка за любовта. Ти когато обичаш един човек, никога не му давай пари на заем. Ако го обичам, ще му дам ключа от касата си, ще му кажа: „Вземи колкото искаш и после ги върни.“ Ще го оставя да постъпи, както аз постъпвам. Когато някой мене ме обича, той трябва да ме остави. Щом ида в дома и започне да ме гледа, че се плаши от мене, той няма любов. В любовта трябва да имате абсолютно доверие един към друг. Дойде някой при мене, аз му вярвам. Мене са ме лъгали мнозина. Защо? Зная, че ме лъже и аз пак му вярвам. Любовта в мене не може да допусне, че той ме лъже. Мене тук колко са идвали да ме лъжат. Той като ме лъже и сам вярва в лъжата. Някой дойде, минава за доктор, той никакъв доктор не е. Друг иде, минава за студент, той никакъв студент не е. Такива лъжи са ми казвали. Идват други и го препоръчват, казват: „Учителю, той се обърнал към Господа.“ Казвам: „Той се обърнал, но кесията не се е обърнала.“ Вярвам в обръщение, където и кесията и сърцето се е обърнало. Всички се обръщат. Туй, за което ви говоря, то е нашето минало, то са големите заблуждения, които са натрупани. Първата запалка
 19. Добрата молитва. 91 псалом. Молитвата на Царството. В начало бе Словото. Ще прочета 12 глава от Евангелието на Лука. Духът Божи. Беседа: Първата запалка - 30 юни 1940 г. Отче наш Първата запалка
 20. За начало: Добрата молитва. 91 псалом. Молитвата на Царството. В начало бе Словото. Беседа: 448. Да известят на учениците Му - 14 февруари 1932 г. София – Изгрев. 20 неделна беседа, държана от Учителя на 14 февруари 1932 г. София, Изгрев. Ще взема последните думи от 8 стих на 28 гл. от Евангелието на Матея: "Да известят на учениците Му." За край :Господнята молитва
 21. Мисъл за деня 28.5.2017. Да имаш една мисъл: ако вземаш от някого, вземай, за да му дадеш възможност да ти направи услуга, за да се зарадва той, да се прояви Бог, но ако искаш да вземеш, за да забогатяваш, ти ще носиш тъмнината в себе си, това е една лъжлива идея. Оставяй на хората да ти дават, давай им условия само за да се прояви доброто в тях, не за да ти услужват – то да не бъде целта! Ако искаш като човек да вървиш напред, всякога имай в себе си мисълта да даваш. Защото Бог е, Който постоянно дава. Той е светлина. Тайната на даването
 22. Мисъл за деня - 27.5.2017 Сега да ви кажа защо е по-благословено да даваш, отколкото да вземаш. Знаете ли какъв е законът на даването и на вземането? Като даваш, винаги носиш светлина. Щом даваш, светлината идва в ума ти, щом вземаш, това винаги носи тъмнина. Всички вие искате – все сте ученици на тъмнината. Всякога вземането носи тъмнина. Само с едно изключение то носи благословение, но всяко друго вземане е от земята. Като вземаш, трябва да се молиш да го превърне Бог в светлина. Всички искат все да вземат. Имай в душата си мисълта да даваш от себе си, защото така светлината ще дойде. Като дадеш, Бог се проявява, а като вземеш, вземай с мисълта и с желанието да дадеш условия на другите да се прояви Бог чрез тях. Тайната на даването