Розалина

Модератори
 • Общо Съдържание

  3537
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  395

Всичко добавено от Розалина

 1. За начало В начало бе Словото Добрата молитва Беседа 459. Когато беше по-млад, 1 май 1932 г. 31 неделна беседа, държана от Учителя на 1 май 1932 година, София – Изгрев. Ще прочета 21 глава от Евангелието на Йоана. Ще взема само думите: „Когато беше по-млад.“ За край Господнята молитва
 2. Мисъл за деня 13/,08,2017 През 12 часове на деня, откато изгрее Слънцето, всеки един час, в първата минута на часа да се концентрираш и да се помолиш на Бога. За един ден 12 часа, по една минута – 12 минути ще се молиш на Бога. Щом дойде часът, изведнъж, каквото правиш, ще престанеш и ще се помолиш. Ще се пренесеш 12 пъти на ден. За десет деня по 1 път всеки час ще се пренасяш. Този опит не е за всички, а за способните ученици. Опити
 3. Благодаря .Много полезна и поучителна беседа.И в известен смисъл доста загадъчна за разбиране на някои места. Как акордираме ума,сърцето и тялото. Тялото с храната ,която поемаме . Ума с мислите,които допускаме в играта му.!Ама да допуснем или да не допуснем зависи от работата с ума.Словото е храна за ума. Сърцето .....Като го отваряме за любовта навярно. Много интересна тема за размисъл.
 4. За начало: Добрата молитва В начало бе Словото (Исай 54) Беседа :Денят на Божията работа За край : Господнята молитва
 5. Мисъл за деня 5.8.2017 Трябва един ден, когато и да е, да се съблечем от сегашния живот. Това е една работа, много важна! Ако можем да се освободим от сегашния живот, както Бог изисква, то е най-голямото благо. Но не да се освободим по начин, както ние искаме. Аз мога да освободя един човек, но не е там въпросът. Аз се спирам и виждам недоволството на този човек – мога да му покажа пътя, по който той, сам, може да се освободи от своето недоволство. Трите връзки
 6. Рилски беседи - 1931 г. 1.08.2017-12 юли 1931 г. Любов към Бога 1931 2.08.2017 - 12 юли 1931 г.-Идеалът на човека 3.08.2017 -12 юли 1931 г.-Симон Петър 4.08.2017 13 юли 1931 г.-Старите накити 5.08.2017 -14 юли 1931 г.-Денят на доброто 1931 6.08.2017 -16 юли 1931 г.-Денят на Божията работа 7.08.2017 -19 юли 1931 г.-Човекът на новото 8.08.2017 -20 юли 1931 г.-Теория и приложение 9.08.2017 - 21 юли 1931 г.-Отпечатъци 10.08.2017 - 22 юли 1931 г.-Недоказани истини 11.08.2017 - 30 юли 1931 г. -Нашето място 1931 12.08.2017 - 31 юли 1931 г.-Чистене на съзнанието 13.08.2017-1 август 1931 г. - Обич, разумност и истинолюбие 14.08.2017 - 2 август 1931 г. - Ценното в малкото 15.08.2017 - 2 август 1931 г. -Хигиена на живота 1931 16.08.2017 -3 август 1931 г.-Съчетание, приложение и изпълнение 17.08.2017 - 5 август 1931 г. Мястото на Бога 18.08.2017 - 6 август 1931 г.-Тези три неща 19.08.2017 - 7 август 1931 г. - Ден на Божието изявление 20.08.2017 - 8 август 1931 г. -Запечатал е 21.08.2017 - 9 август 1931 г.-Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината 22.08.2017 - 10 август 1931 г.-Които чакат Господа
 7. Много хубава неделна беседа.Благодаря на Учителя за нея. Красив разказ за любовта ,която ражда живота.За майката природа и нашето глупаво отношение към нея.Мисълта ,че можем да я подчиним и действията,с които ежедневно я крадем.За вярата в Бог.Пророчество за идните времена *т.е нашите сега.След 100 години се казва в беседата ,която е изнесена през 1932 година. Покрива_и_изправя
 8. За начало: Добрата молитва 91 Псалом Молитвата на Царството В начало бе Словото Ще прочета 6 глава от Евангелието на Йоана. Духът Божий Беседа:332. Две врати - 15 декември 1940 г. За край: Отче наш. 7. Утринно слово 15.ХII.1940 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 9. Мисъл за деня 29.07.2017 Когато Провидението иска да ви даде голямо благо, то ви праща предварителни страдания. Дъждът е благото, което Провидението ще ви даде - страданието. И след това ще дойде радостта. Всякога, когато ще ви дойде голямо нещастие, голяма скръб, то това голямо изпитание ще се предшества от голяма радост. Затова всякога наблюдавайте: дойде ли ви голяма радост, то непременно ще ви дойде голяма скръб. Наблюдавайте. Ако ви дойде голяма скръб, то след нея непременно трябва да очаквате, че ще дойде голямо Божие благословение. Веселие и радост
 10. Мисъл за деня 28.07.2017 Ние седим и казваме: „Мене няма кой да ме обича.” Идеята не е права. Ти не разсъждаваш правилно. Има Един, Който ви обича. Всеки ден за тебе изгрява слънцето. Слънцето, като изгрее, те търси. Има едно същество, което, като излезе, те търси. Слънцето те обича. Под слънцето аз разбирам Бога, Който те е създал. Както ние се интересуваме за една своя картина, така и Бог се интересува за когото и да е. Той се интересува как ти растеш, дали онова, което е вложил в тебе, расте, или не. Ако ти не си Го видял, то е друг въпрос. Може твоето внимание да е било отвлечено някъде. Проводници
 11. Мисъл за деня 21.07.2017 Ако ти кажа, че не трябва да обичаш някого, ето какво разбирам. Можеш да обичаш някой човек, който върви пред тебе в същата посока. А човек, който е зад тебе, не можеш да го обичаш, защото ще останеш назад. Защо на Лот, когато излезе от Содом и Гомор, ангелът му каза: "Никой от вас да не се обръща да гледа назад"? Лот послуша, но жената на Лота се обърна – и стана на сол. Трите връзки
 12. Мисъл за деня 16,07,2017 Аз разглеждам нещата от друго гледище. Разглеждам живота по отношение на Божествения живот, за да видя има ли известно несъответствие между моя живот и Божествения живот. Божественият живот е една идея, която трябва да се постигне, и трябва да се работи дълго време за това. Здравословното положение на човешката душа
 13. За начало: Добрата молитва 91 Псалом Молитва на Царството Ще прочета 6 глава от Евангелието на Матея. Духът Божий Размишление В начало бе Словото Беседа: Процепът на Любовта - 10 ноември 1940 г. За край: Отче наш. 5. Утринно слово 10.ХI.1940 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 14. Процепът на Любовта - 10 ноември 1940 г.
 15. Мисъл за деня 15.07.2017 Ние като умираме, ние умираме, понеже не знаем как да живеем. Аз съм забелязал, вече тридесет години, след всяка моя най-хубава проповед все ще има няколко души да се скарат, и то от най-добрите ми ученици. Изпитите на ученика
 16. Мисъл за деня - 29.06.2017 Знание е нужно, защото, докато човек е на Земята, не може да се освободи напълно от злото. Така е и с най-светите хора. И човек като апостол Павел, който се обърна към Христа и го срещна Христос, и той казваше: "Виждам в себе си един закон, че когато искам да направя доброто, не правя доброто, а злото". Всичката философия на живота е в това: Каквото и да ви говорят, докато не разберете основно пътя, по който човек трябва да се освободи, не можете да се справите. Но не механически да се освободи. Ние не сме свободни, защото се влияем от нашите желания. Самопознание и самовъзпитание
 17. За начало: Добрата молитва В начало бе Словото Ще прочета 12 глава от I-то Послание към Коринтяните. Апостол Павел ще ви покаже още по-превъзходен път. Духът Божий Беседа:Работа за цялото За край: Отче наш. 2. Неделно утринно слово 6.Х.1940 г. Неделя 5 ч. с. София – Изгрев
 18. Мисъл за деня 25.06.2017 Ние не вършим волята Божия, не разбираме волята Божия, като казваме: "Остарял съм." Роптаеш, че си остарял. Можеш като човек да роптаеш, то е друг въпрос, но не е в Божествения план ние да роптаем. Можем да роптаем – свободни сме, но животът не седи в роптанието. Това са блага! Щом дойдеш до любовта – само любовта е това в света, което примирява всички противоречия на живота; и ангелски, и дяволски, и хорски, и животински – всички противоречия примирява. Това е любовта! Онова, което не може да примирява, то не е любов. Това е моето разбиране. Безкрайните неща
 19. Мисъл за деня - 19.06.2017 Намериш пари на пътя. Нямаш нужда. Къде ще ги поставиш? Върви по пътя, дръж ги, не ги туряй в джоба си. И като видиш някой беден човек, дай му ги. Нали като намерите някой предмет, слагате го на определено място – нали има място за изгубени предмети? Като намериш пари, къде трябва да ги туриш? Това са правила в живота. Срещата на Любовта