Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Анелия

Участници
  • Общо Съдържание

    3
  • Дата на Регистрация

  • Последно Посещение

  1. "та моля ми кажете кой последно хороскоп да си чета че вече сам над 30:)))))))))))" Ако искаш възможно най точен хороскоп чети си хороскопа в astro.com Въведи си данните и там хороскоп само за теб за днес и утре, съобразен със всички твои планети
  2. Здравейте, Аз не мога да гледам на ръка, но имам една книга в къщи казва се "Вечен календар" с подзаглавие "Семейно съкровище" Издадена е през 1992г. от издателство "Орбел". Та в нея има малко информация за гледането на ръка. На страница 78 има информация за формите на ръцете. "фОРМИТЕ НА РЪЦЕТЕ" В най-ранна децка възраст всички ръце са еднакви. Едва като стане на 7 години, когато човек започне да проявява открито умствени споспобности, се създава типът на ръката, който си остава почти непроменен през целия живот. Така ние намираме у един човек конични ръце и пръсти, а у друг съвършенно противоположен тип.Тук вече започват да се отбелязват типичните предразположения и класификацията по типове, от които се определят 6 главни. ПЪРВИЧНА РЪКА Формата на ръката е квадратна, пръстите сакъси, дебели и груби и палецът прав, дебел и неподвижен.Такива ръце са потребни, за работи ,за които днес няма машини. Притежателите на такива ръце нмат духовни интереси, но и никакви духовни способности, те са по характер прости, невзискателни, своеобразни,инати, суеверни и интересите им едва надхвърлят семейството, работата, яденето и жилището. ЛОПАТОВИДНА РЪКА Тя има по-скоро правоъгълна форма, което показва, че духът е вече значително по-развит, от колкото при първичната ръка, която прилича по-скоро на птичи нокти. Името на този вид иде от там, че краищата на пръстите са разширени така, че приличат на лопата. Носители на такива ръце са винаги практични хора, всестранно заинтересовани и деятелни. Те са с широк размах и щедри. Лесно си създават общ поглед върху нещата и положенията и знаяат да се справят с всички трудности. Такива са ръцете на практичните търговци, ръководители на големи предприятия,пионери на културата, водачи на народите, на безстрашнитеи на онезидобри художници, които боравят с пластичното изкуство. Стремежът към големи работи не позволява на такива личности да се отдадат продължително време а дребни неща, за да се задържат дълго време на едно място, защото стремежът към деятелност и подвижност е дълбоко вкоренен у тях. Стремят се главно заради възнаграждението. Те гонят успех и искат да се наложат. За това изискват от себе си много, но също и от другите. Благодарение на сигурния си инстинкт, те схващат много по-бързо сгодните и неизгодни положения и действат също така бързо, без особенни разсъждения. Към тях спадат и онези, които обичат да се занимават с технически игри и изобретяване. Срещат се често у финни механици. Те са енергични, издръжливи, неуморни, подвижни, прилежни, изобретателни, работят от все сърце и разчитат на себе си; реалисти те отдават малко значение на условностите, не са романтични. Те се стремят да извличат от всичко материални облаги,като използват всичко практически; когато е възможно, предприемат с удоволствие големи работи,колосални градежи, едро земеделие, пътувания по море, търговия, лов. В инструменталната музика, въз основа на склонностите им към техника, са сървокласни пианисти, въодушевяват се от масовото, голямото, колосалното, силното; по-малко от нежното и финното. ЪГЛЕСТИ РЪЦЕ Притежателите им са повече или по-малко чувствителни, издръжливи, своенравни и дребни в мисъл и дела, те са тихи, предприемчви, съвестни, верни на дълга. Последните качества са много ярко изразени с повече яснота, от колкото у други хора. Други качества на притежателите с ъглести ръце са: любов към реда до дребнавост, до методичност, система, симетрия, често тия хора са хора на ума, с известно самообладание и дипломатичност. Една особенна характеристика на този тип ръце представлява и сколнноста към запазване на стари нрави и възгледи. Зачитане на традиции и авторитети. Те самите обичат да заповядват, но се чувстват добре и като подчинени, стига да им се дава съзможност да се стремят към нещо и да очакват признателност. Привързани са повече към действителното, отколкото възможното, и ценят повече практическите таланти и способности, отколкото тези които са свързани със силно съображение. За тях доброто е по-ценно от хубавото а полезното - най0ценно. Те са винги точни и изискват същото и от другите. Малко дребнави са относно развоя на вътрешните качества. Много са чувствителни по отношение на реномето си и стават добри, но за съжаление педанточни чиновниции бюрократи; страдат много от вътрешни спънки, нерешителност. Добри приятели са, но не и добри любовници. Те са пестеливи и сметкаджии. ВЪЗЛЕСТИ РЪЦЕ Характеристичния изглед на тези ръце изключва всякакво заблуждение; те са средни или малки, по краищата на пръстите овални, а в продължението възлести. Средните възли на пръстите са ярко очертани. Хора с такава форма на ръцете обичат независимост в работата и мислите, те са аналитици, търсят основата на всичко, опитват се винаги да намерят причината и следствието на нещата, обичат справедливостта и идеалното. Предпочитт истината пред красотата, те са моралсти, философи и реигиозни. Религиозността произтича от сърцето и е истинската. Вероизповеданията не ги интересува. Преценяват всичко самостоятелно и се освобождават от наложените обстоятелства и чужди мнения. Взимат под внимаие всички възможности, последствия и целта. Изучават правилата така основно, , както и изключенията; интересът към единичното е еднакъв, както към общото, националното, расовото. Не се оставят да бъдат завладени само от вяратаот неуместната любов, или страдание, а се стремят повече към задълбочено знание, и разбиране, към божествената мъдрост, от там и склонността към нравственото и хубавото. Стремят се винаги да узнаят вътрешната стойност на нещата. За съжаление този тип се среща по-рядко от другите. ,затова пък виждаме, че притежателите на такива ръце са порядъчни хора. Начинът на мисленето им е повече космически, съзерцателен КОНИЧНА РЪКА Тази форма на ръката определя чувствения човек. Тя е противопооложна на практичната идеятелна ръка. Затова тези хора търсят практиците и се нуждаят от някого, който да им облекчи работата. Те обичат реда, но предпочитат друг да го постигне за тях. Те са склонни към застоял живот и към редовна работа или дребнава точност, която изисква вътрешно спокойствие. Нуждаят се от промяна, от нещо ново и са силно чувствителни. Затова вътрешния живот е по-силен и ги ръководи. Те са сантиментални, инстинктивни, импулсивни, възприемчиви, нервни, романтични, поетични, мечтателни, понякога и капризниВъодушевлението и жизнеността у тези хора са големи, но те са много чувствителни към подигравките и шегите. Поради тези причини те зависят повече от настроенията си, те са ту крайно весели, ту крайно тъжни, меланхолични и раздразнени, затова лесно ще се разбере, че на тези хора ограничения и редовен живот не приляга; те са почти винаги повърхностни и с леки наклоности. Така се обястява, че притежателите на такива ръце са често хора , на които не можем да се доверяваме. ИДЕАЛНА РЪКА Веднага бие на очи, тази ръка е тясна и дълга, също и пръститие. Този тип ръзце се вижда често по икони. Той представляваоблагордена и финна форма на коничната ръка. Така, както духовните взрения на тези хоране са от земния свят, така и ръцете им не са пригодени за физически труд, и са съвсем непохватни за каквито и да е материални неща. Тези хора са ръководени от сърцето и душата си. Имат изтънчени нрави; те са добри медиуми, склонни към великото, високото, хубавото, чистото, идеалното; имат богато въображение, често са мечтателни, повечето от тях са спиритуалисти и мистици. Този тип ръце е най-хубавият тип на човешка ръка, погледнато въз основа на закона за хармонията. Но тъй като носителите им са непрактичнии нематериалисти и не могат да устоят на трудностите в живота, те се нуждаят от опрата на един практичен човек, и такъв трябва да си изберат за брачен партньор. Притежателите на такива ръце се отвръщават от всичко недостойно, ниско, некрасиво, несправедливо, себелюбиво, материално и въпеки това често притежават здрава и издръжлива воля, която им дава сили да се застъпят за идеални цели и дори да жертват живота си. Най-силното у тях е стремежът към истина и мъдрост. Тъй като не са създадени за материалното и за ежедневието, те често биват използвани и измамвани. При всички тези типове трябва много да се обръща вниманив и на това дли ръката е мека, средна или твърда. При меките ръце тези качества отслабват, по силата на качесвата които характеризират меката ръка, а именнонедостатъчно телесно рзвитие, а от това и мързел и прекалена склонност към удобства, угодничесво, мекушавост. На такива хора не може да се разчита. По- горе изброените качества важат за средната ръка, за това за меката ръка трябва да се отслабят, а за твърдатада се усилят. Трява да е напълно ясно за читателя, че въз основата на формата на ръката и пръстите, която вече не се изменя през живота, може точно да се познае какви технически възможности и дарби са вложени във всеки отделен човек и така да се разбере за каква професия той е най-годен. Малките ръце говорят винаги за усет и заинтересованост към големи неща и планове, а дебели и големи ръце показват, че носителите има са по-пригодни към работи, които изискват точност, като финна механика, бижутерсво и т.н. След предшестващитеописанияна различни типове ръцетрябва вече да е ясно, че един човек с конични или остри пръсти е човек на настроенията. Всички ръце с четвъртити краища на пръстите или лопатовидни пръсти, показват че носителите им са склонни към технически занимания. Чувството за боравене с инструменти им е вродено у тях. Не е от значение дали се касае за малки, дребни ръчни работии моделирания или пък за големи неща - строителство, дърводелство, ковачесвто или други видове занаяти. Забележете че се говори за дарби или наклоност, а не за интереси и предпочитания. Интереси към нещо не могат никога да се прочетат по ръцете, затова предварително да попитаме притежателя какви желания има, за да можем веднага с ясен отговор "да" или "не" да определим дали съществува съответния талант или предразположение. " Надявам се че тази информация за вас ще е интересна. Преписах я от книгата дословно за това е сложена в кавички. Аз по принцип не разбирам от хиромантия, но ми е много интересно и ще следя вашия форум за повече информация.
  3. Здравейте. Най-накрая се регистрирах. Родена съм на 5 01 1981 в 5 часа. Бих искала да наблегнете на възмойностите за професионална реализация в сверата на изкусвото, а също така и люб овта и общуването с други хора Щото това са нещата дето най много ми куцат Схте сам ви много благодарна
×