Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Аврора

Участници
 • Общо Съдържание

  24
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 1. Благодаря за хубавия отговор Слънчева.
 2. А може би това е идеята на времето, в което живеем - все повече хора да повярват в силата Божия и да оценят истинските неща от фалшивите.
 3. Може и да не мога, а може и да не смятам, че не е необходимо. Не е необходимо да ти сдъвча информацията и да ти разсъждавам за неща които вече са обсъждани, написани и казвани на много места в интернет. Аз ще разкажа нещата от моята гледна точка, което си е един вид натрапване на моето мнение. Нека всеки сам се поинтересува и да си прецени за себе си.
 4. Съгласна съм с теб Sybila. За съжаление това което казваш е така. Трябва да се промени ценостната система на хората. Да не е движещата сила алчноста. Затова колкото повече хора повярват в това и видят, че имат и духовна страна нещата може да започнат и да се променят.
 5. Ето ви една статия, в която е описана идеята на Никола Тесла. Всеки сам може да прочете и да си направи изводите. Смятам че не необходимо да доказвам каквото и да било. Всеки си има ум и може сам да прецени дали да вярва или не. А и немисля че има нещо лошо в това човек да изрази мнението си по въпроси, който засягат общото благо. Идеята на Никола Тесла се базира върху известния факт, че Земята притежава естествен електромагнитен резонанс. Ако от точка А бъде изпратен радиосигнал, той ще стигне до обратната страна на планетата до точка В и след това ще се върне отново до точка А. Ако в момента, в който първият сигнал се върне в изходната точка, веднага бъде излъчен втори сигнал, двата сигнала ще се насложат един върху друг. Тесла изчислил лесно тази резонансна честота, като взел предвид скоростта на радиовълните (скоростта на светлината) и я разделил на изминатото разстояние (обиколката на Земята) - т. е. 360 000 км/сек делено на 50 000 км и се получава 7.75 или 8 Hz. Тази стойност е наречена първа Резонанта на Шуман на Земята. Статичното електричество от мощните светкавици следва този модел и звукът от тях може да се улови от радиоприемник, настроен на честота 8 Hz. Ако приемникът се настрои на по-ниска честота - 0.9 или 1 Hz, ще се долови друг резонансен източник. Това явление се нарича Резонанс на Алфвен и причината за него е пълна загадка. Предполага се, че радиовълните следват някакъв друг маршрут, който е 8 пъти по-голям от размера на Земята. Или че съществува някаква друга среда, през която радиовълните могат да пътуват със скорост 8 пъти по-малка от скоростта на светлината. А е възможно да съществува комбинация и от двете. Никой не знае обаче каква е истината. Когато радиовълните преминават през вода или стъкло, тяхната скорост се забавя с около 3/4 от скоростта на светлината, същото явление се наблюдава и при преминаването им през йонизиран газ или скални повърхности. Науката предлага три възможни обяснения за съществуването на Резонанса на Алфвен: причината е в 1) магнетосферни, 2) йоносферни или 3) литосферни взаимодействия с радиовълните. Представителите на различните школи работят в различни направления и съответно постигат различни резултати. В началото американците се ориентират към третия вариант и задълбават в литосферните взаимодействия. Руснаците и европейците се ориентират към йоносферата. Магнетосфериците са най-малобройни и от тях няма нито една публикувана теория. Практиката най-добре показала кой е прав и кой крив. През 1969 г. ВВС на САЩ за първи път осъществяват връзка с подводница дълбоко в океана чрез Пределно ниски честоти и с помощта на изградената в Клам Лейк, щата Уискънсин, 32 км антена. През 1987 г. те построяват още една 102 км антена в Мичигън. Междувременно СССР построява две подобни антени в Рига и Гомел, англичаните - в гората Глен Кали в Шотландия, французите - в Роше. Американските антени използвали Изключително ниски честоти (ЕLF) в диапазона около 76 Hz. В онези години само руснаците създават апаратура, която работи около Ресонанса на Алфвен - 8 Hz. Постепенно обаче американците, живеещи в периметъра на двете антени, започнали да се оплакват, че чуват странни звуци и че постоянно им бучат ушите. Шотландците пък надали вой, че в района на базата овцете престанали да дават мляко. В Мичигън фермерът Ангъс Макданъф дори си позволява да даде военните на съд, обвинявайки ги, че кравите му престанали да дават мляко заради антените. Наложило се военните да търсят други начини за комуникация с подводниците. Точно в този момент на сцената се появява Ийстлунд и намира изход от ситуацията. През 1996 г. Сенатът предвижда в бюджета допълнителна сума от $15 млн. за разработката на “Томографска технология за проникване дълбоко в земните недра“. Целта е тези сигнали да се използват за проникване дълбоко в земята за откриване и локализиране на скрити муниции, минерали или тунели. Единственият проблем пред реализирането на този проект било съображението, че необходимата за тази цел честота на сигнала е близка до тази, която предизвиква разстройства на човешката психика и нарушава жизнените функции на рибите и други диви животни. В едно радиоинтервю Ийстлунд се изпуска и казва, че ако неговият проект бъде осъществен, “той ще позволи на човека да контролира и моделира по свое желание климата на Земята“. А когато проектът бъде завършен докрай, военните ще разполагат с оръжие за предизвикване на климатични изменения по цялата планета. Това може да стане, като се изпращат относително слаби “сигнали“ към т. нар. “Пояси на Ван Алън“ (радиационните пояси около Земята). По този начин електромагнитният резонанс на Тесла ще може да контролира огромни енергии с помощта на съвсем малки сигнали. САЩ отдавна използват подобни технологии. Така например във Виетнам бе използван метод за предизвикване на проливни дъждове в тропическите гори. След края на виетнамската война започва осъществяването на два проекта за манипулиране на урагани и на мълнии, станали известни с кодовите имена Project Skyfire и Project Stormfury. По онова време започват и експериментите с лазерни лъчи и химикали, с помощта на които да се разруши озоновият слой в атмосферата. Паралелно с това започва осъществяване на проект с кодовото название Prime Argus, чиято цел е да се изучават и евентуално предизвикват опустошителни земетресения. Проектът се финансира от Агенцията за модерни изследователски и отбранителни проекти (DARPA), която сега действа под съкращението ARPA. През 1994 г. US Air Force обявиха дългосрочна стратегия, наречена Spacecast 2020, в която открито се говори за “контрол върху климата“ с използването на “електромагнитни, плазмени, звукови, ултразвукови и лазерни оръжейни системи“. Там пише черно на бяло: “Комбинацията от превъзходство в Космоса, съчетана с превъзходство на сушата, въздуха и моретата, ще води до пълно господство в целия спектър.“ В своята книга “Бъдещето на войната, силата и технологиите и американското господство през ХХI век“ американските учени Джордж и Мередит Фридмън цитират извадка от доклад на лабораторията, където е записано: “Американската сила в бъдеще ще се базира върху господството в Космоса.“ Двамата са запознати с тази материя, тъй като са участвали в разработката на стратегията за развитие на US Air Force през 1996 г. Оръжието на новия световен ред Официално Проектът HAARP не е секретна програма и в американските медии от време на време се появяват репортажи, в които се разказва за “научните постижения“ на екипа от Гокома. В същото време в специализирани издания като Military Space се прокрадват намеци за “използване на йоносферата за целите на Министерството на отбраната“. Във вече споменатия доклад AF 2025 Final Report на Военновъздушната академия на САЩ се съдържа и друг любопитен пасаж: “Възможно е използване на предизвикани йоносферни изменения като средство за създаване на климатични аномалии и за разстройване работата на противниковите комуникации и радарни съоръжения.“ Д-р Розали Бертел посочва, че учените от Гокома разполагат с 50-годишен опит от изследване и разработка на програми за контрол върху най-горните слоеве на атмосферата. Част от тази програма е и проектът за космическа лаборатория, който в съчетание с HAARP ще позволява върху всяка точка от земната повърхност да се въздейства с огромни количества енергия, съпоставима с мощта на атомна бомба, но постигана в конкретния случай чрез лазер и насочени снопове от елементарни частици. “Този проект се намира в заключителна фаза на разработка и ще бъде представен на обществеността като “космически щит за ракетна защита“, или дори още по-цинично - като средство за възстановяване на повредения озонов слой в атмосферата“ - твърди д-р Бертел. F-111 Starfighter първи става жертва на електромагнитно оръжие Проектът HAARP е част от американския арсенал за постигане на Новия световен ред, който включва и създаването на космическия щит за противоракетна отбрана. Чрез него ще бъде възможно да се манипулират икономиките на цели държави чрез предизвикване на изкуствени климатични аномалии. Списание Military Space в специален материал преди две години писа, че в момента НАСА и Националната картографска агенция към Министерството на отбраната работят съвместно върху “изследване на последствията от наводнения, ерозии, свличания на земни маси, земетресения, климатични прогнози и климатични промени в различните екологични зони“ на основата на изпращани редовно от разузнавателните спътници снимки. Физикът Даниел Уинтър от Уейнсвил, щата Северна Каролина, твърди, че високочестотните емисии на проекта HAARP могат да се комбинират с дълговълновите импулси, които земната мрежа използва за разпространяване на информация под формата на вибрации, които синхронизират “танца на живота“ в планетарната биосфера. Уинтър нарича това геомагнетично явление “кръвоносната система на земната информация“ и твърди, че ако се съчетаят високите честоти (HF) от HAARP с естествената Изключително ниска честота (ELF) на Земята, могат да се получат непредсказуеми последици. Руски учени, участвали в разработката на подобни програми в епохата на СССР, твърдят образно, че създаването на “нови интегрални геофизически оръжия за въздействие върху йоносферата около Земята е качествен скок в човешката цивилизация и може да се сравни с прехода от хладното оръжие към огнестрелното или от конвенционалните към ядрените оръжия. През 1976 г. САЩ и СССР сключиха споразумение, което забраняваше използването на геофизични научни постижения за военни цели. Едновременно с този документ и двете страни обявиха всички изследвания в тази област за “строго секретни“. И работата и в двете велики сили продължи, като пред обществеността се твърдеше, че се правят експерименти с нови технологии с двойна употреба. В същото време в годините на студената война има цяла поредица от необясними събития, които и до днес нямат подробно обяснение. Хронология на мистериите През 1969 г. екип от съветски експерти изпробва във Виетнам нова технология, базирана върху мобилни скаларинтерферометри и т. нар. радарни инсталации SA-2 Fansong. Само в продължение на 46 дни американските ВВС губят 8 самолета F-111 Starfighter и нито един от тях не е свален с директен обстрел от виетнамските ракетни части. Те просто катастрофират след загуба на връзка. На 8 април 1984 г. по северното японско крайбрежие е регистрирана мощна експлозия, в резултат на която огромни водни маси са буквално изстреляни в атмосферата. Японски научни екипи отначало предполагат, че се касае за ядрена експлозия, но техните уреди не регистрират нито повишена радиация, нито ядрени отпадъци наоколо. Те стигат до заключението, че това е т. нар. “студена експлозия“, която очевидно е предизвикана от изпитания на съветски скаларни оръжия. Американски сателитни снимки откриват на съветските острови Бенет и Нова земя в Северния ледовит океан странни сгради с дължина 200 км (!), които били свързани със скаларни гаубици, разположени на секретната база Саришаган в Узбекистан. Според учените тези електромагнитни оръжия били в състояние в радиус от 1000 км да предизвикват “студена експлозия“. Системите SA-2 Fansong През 1984 г. ЦРУ разкри, че КГБ е използвало електромагнитни средства за психично въздействие в американското посолство в Москва и се наложи сградата да бъде разрушена и посолството да бъде построено наново. Тогава обществеността бе уведомена, че там са били разкрити “подслушвателни устройства“, и много хора се питаха защо те просто не бъдат обезвредени, без да се налагат подобни крайни мерки. През 1986 г. почти по едно и също време в СССР и САЩ стават инциденти с ядрени централи. Най-напред руското разузнаване докладва, че САЩ са извършили неуспешен водороден опит на полигона Майти Оукс в Невада. Експериментът имал за цел да се взриви водородна бомба в специално укрепено помещение, снабдено с оловна врата с дебелина 2 м. Целта е вратата да се затвори за една хилядна от секундата след експлозията, което ще даде възможност първият радиоактивен лъч да бъде насочен към “контролната зала“, оборудвана с уникална апаратура. Целта била радиацията да бъде уловена и да бъде използвана като оръжие с насочен лъч. Вратата обаче не се затворила както било планирано и в контролното помещение проникнали радиация и отломки от експлозията, които разрушили цялата апаратура за над $90 млн. Радиацията се разнесла над полигона и станала причина за рязко увеличаване на радиационния фон, макар че за това по-късно била обвинена Чернобилската централа. Според американски учени подобен експеримент е бил проведен и в Чернобил, което е довело до аварията. По време на първата война в Залива на 13 април 1992 г. камерите на Си Ен Ен предават на живо от бойното поле. В един момент се стига до гаф, който остава скрит за масовия зрител, но изправя на нокти експертите. Фиксирана тв камера улавя репортера Питър Арнет пред иракски специален ядрен бункер. В един момент на заден план камерата уловила американски хеликоптер със странни странични приспособления. Хеликоптерът започнал да кръжи над бункера в продължение на около 30 секунди, като звукът от микрофона изчезва и се чува само шумът от двигателите. В следващия момент внезапно вратите на бункера се отварят широко и отвътре започват да излизат един по един иракските войници, с вдигнати ръце и... широко усмихнати. Две години по-късно този инцидент е цитиран в секретен доклад на Пентагона, в който се казва, че по време на войната е било използвано ново електромагнитно оръжие PBFA (Particle Beam Fusion Accelerator), базирано върху електронния лъчев генератор Hermes II, разработен от Националната лаборатория Сандия. Повече подробности обаче няма и досега докладите по този случай са засекретени. Точно в 16:11:09 ч на 14 август, четвъртък, спря електроснабдяването в Ню Йорк и значителни територии от източната част на САЩ и Канада. В един момент 7 петролни компании, 9 ядрени електроцентрали и 13 други електростанции са принудени да спрат работа. Причините за аварията все още не са изяснени, а първоначалната версия на американското правителство за “последица от светкавичен удар“ бе опровергана от канадското правителство, което обяви, че в радиус от 200 км около електроцентралата край Ниагарския водопад няма нито едно облаче. Един друг любопитен факт и досега остава извън вниманието на обществеността: защо нито една медия в района на Ню Йорк и Ню Джързи не използва поне един от над 100-те репортерски хеликоптера, които са регистрирани за действия в този район? Краткото обяснение е, че новото Министерство за вътрешна сигурност им е препоръчало да останат на земята. В същото време в небето между Ню Йорк и Вашингтон почти през цялата нощ патрулират два прехващача F-15C Eagle. Едва ли ще стане ясно какво точно са регистрирали двата самолета и защо е било необходимо да им бъде гарантирана абсолютна свобода на маневрите и действията в небето над Ню Йорк и Вашингтон? Инерцията на ООН Нима светът е безсилен пред перспективата Земята да се окаже в плен на собственото си технологично развитие? Според клаузите на рамковата конвенция за климатичните изменения, подписана по време на Конференцията за Земята в Рио де Жанейро от 1992 г., “държавите се задължават да действат отговорно, за да не допуснат - в рамките на своята юрисдикция и възможности за контрол - развитие на процеси, които биха нанесли щети на околната среда на други държави или в региони извън границите на националната юрисдикция.“ През 1997 г. САЩ и Русия подписаха международна конвенция, с която се “забранява използването на техники за екологични модификации за военни или други враждебни цели, от които могат да възникнат трайни или непоправими последици за живота на Земята“. През февруари 1998 г. шведският депутат от Европейския парламент Май Брит Теорин внесе за обсъждане в Комитета за външна политика доклад за опасностите, свързани с разработката на Проекта HAARP. В края на дебатите участниците подготвят проекторезолюция, в която се изразяват “загриженост от нееднократните откази на САЩ да предоставят достатъчно доказателства, че Проектът HAARP не представлява риск за околната среда и населението на Земята“. Под натиска на депутатите от Европейската народна партия обаче в Европейския доклад за 1999 г. е включен специален текст, който констатира, че “Европейската комисия не разполага с необходимата юрисдикция, за да се рови в проблемите на взаимовръзките между защитата на околната среда и стратегията за отбраната на САЩ“. В пълна бойна готовност Макар учените и военните експерти да са единодушни, че не съществуват доказателства за използване дори и на отделни елементи от потенциалните възможности на системата HAARP, те също толкова единодушно признават, че към настоящия момент този проект се намира във финалния етап на разработка и САЩ са в пълна оперативна готовност. Това означава - според проф. Майкъл Чусудовски, - че САЩ разполагат с възможност “селективно да оказват въздействие и да променят климата над определени райони от планетата и да наказват “неприятелски нации“ или “непокорни държави“ с цел дестабилизиране на националната икономика. Според проф. Чусудовски, преди да се правят каквито и да било радикални изводи, световните лидери да бъдат принудени да признаят публично, че съществува пряка връзка и взаимна зависимост между икономическите, стратегическите и военните процеси в политиката на Новия световен ред. В този контекст климатичните изменения и аномалии, на които сме свидетели през последните две години, демонстрират нагледно опасностите от осъществяване на целите, които се преследват с използването на техники като тези, разработени от проекта HAARP. Природните стихии, независимо дали са случайни или умишлено предизвикани, в крайна сметка отслабват националната икономика, разрушават инфраструктурата “ и заплашват от банкрут дребните фермери и малките и средните предприемачи и фермери. Така например наводненията в Германия доведоха до фалит 268 000 малки фирми и фермери и задълбочиха рецесията в германската икономика. Проф. Чусудовски твърди, че след ноември 2000 г. работата по проекта HAARP се ускорява и за това свидетелстват многобройни радиолюбители в целия свят, които твърдят, че през последните две години се наблюдават доста мощни сигнали в късовълновия обхват в диапазона с честота около 3.990 kHz, които не са свързани с йоносферните емисии, тъй като денонощно са с една и съща интензивност. Според германски учени едно от възможните обяснения са експерименти за модифициране на климата. Русия още преди 10 години обяви, че разполага с подобни мощности, а частната фирма ELATE Intelligent Technology не крие, че разполага със система за “контрол върху времето в радиус от 300-360 км“. През 1998 г. научният консултант на CBS Ричард Хоуглънд разкрива, че внезапно разразилата се снежна буря и гъста мъгла над магистрален път № 17 няма логично обяснение на базата на посоката на вятъра и въздушния фронт, отразени на метеорологичната карта. В същото време сравняването на диаграмите с активността на съоръженията на HAARP в Аляска и метеорологичната активност в Аризона демонстрират твърде натрапчиви съвпадения. Засега това е може би единственият случай на регистрирана намеса във формирането на климата. Най-големите природни катаклизми 1983-2003 г. Събитие/място/година Загуби в USD Ураганът “Алиша“ (САЩ, 1983) 1.65 млрд. Зимната буря “Херта“ (Европа, 1990) 1.90 млрд. Горският пожар (САЩ, 1991) 2 млрд. Зимната буря “Уийбке“ (Европа, 1990) 2.25 млрд. Ураганът “Иники“ (Хавай, 1992) 3 млрд. Зимната буря “Вивиан“ (Европа, 1990) 3.25 млрд. Зимната вихрушка (Западна Европа, 1987) 3.7 млрд. Снежната фъртуна (САЩ, 1993) 5 млрд. Тайфунът “Мирел“ (Япония, 1991) 6 млрд. Зимната буря “Дария“ (Европа, 1990) 6.8 млрд. Ураганът “Хуго“ (Карибите, САЩ, 1989) 9 млрд. Наводненията (САЩ, 1994) 12 млрд. Земетресението (САЩ, 1994) 30 млрд. Ураганът “Андрю“ (САЩ, 1991) 30 млрд. Наводнения в Европа (2002) 47 млрд. Пожари и суша (Канада-Европа) 43 млрд. Епилог От изложеното дотук би трябвало да стане ясно, че би било прибързано проектът HAARP да се обявява за изолиран експеримент или за единствен съучастник в мистериозните климатични аномалии. Очевидно HAARP е част от една дълга история от научни експерименти, чиято крайна цел е създаването на свръхмощно оръжие. Ако трябва да се обобщи, може да се каже че: HAARP всъщност е гигантски смъртоносен лъч, който се основава на разработките на Никола Тесла. HAARP е машина за контрол върху климата и тя работи върху принципа за взаимната зависимост между процесите на Земята, който казва, че при определени условия пеперуда, размахваща криле в Тибет, би могла да предизвика ураган в Бразилия. След като това е общовалиден принцип, какво би могло да се получи, ако човек излъчи един гигават електромагнитна радиация в горните слоеве на атмосферата? HAARP също така е машина за предизвикване на земетресения, отново базираща се върху открития на Тесла. HAARP е машина за предизвикване на смъртоносни дупки в земната атмосфера, чрез които може да се контролират екологичните процеси на Земята. HAARP в крайна сметка е геофизично оръжие, което вещае глобална катастрофа.
 6. А ти по какво разбра че не са действителни? Смятам че всеки може сам да прочете и да си направи изводите и да избере в какво да вярва. Смятам че е излишно да се да се убеждаваме кой е прав и кой не е всеки може сам да си прецени.
 7. Трудно е хората да повярват в HAARP тъй като звучи наистина страшно, но все пак това е факт, че има такова оръжие и че е възможно да се предизвикват земетресенията. Това са деиствителни неща които имат свойте логически обяснения. Нека повече хора преди да казват, че това са глупости да се информират и всеки сам да прецени за себе си. Прочетете за Никола Тесла и за неговите открития и всеки, който има елементарни познания по физика може да разбере как е създадена HAARP.
 8. Да, предизвикват земетресенията умишлено и дано все повече хора да се информират и да повярват в това. http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=406&aid=9728 http://wwww.vbox7.com/play:7cd96a3a
 9. Това е линк към филма "Аерозолни престъпления". Тук филма е с превод на български: http://www.pokayanie.info/otrova.html
 10. За да има идеи за това как да се справяме с това трябва повече хора да видят и да повярват, че това не са просто следи от самолети, а че си ни обгазяват сериозно. Тогава ще доидат и идеите за това как да се предпазваме и как да се преборим с проблема. Виждам че тук в този форум хората се интересуват как да живеят чист във физическо и духовно отношение живот. За съжаление след като ни напръскат отгоре и ни отровят въздуха, водата, храната ефекта от опитите ни да сме физически и психически здрави намалява. Отделно тези пръскания влияят и на мисленето ни.
 11. Още малко по темата: http://www.vbox7.com/play:a580a07e http://www.vbox7.com/play:7ec7b7ce http://www.vbox7.com/play:901e8d26
 12. Поздравления за хубавата тема. Би било хубаво повече хора да се интересуват и да се информират с какво ни пръскат. Тези пръскания унищожават нас и природата ни. Ето още малко информация за това какво представляват химическите пръскания: "Напоследък все по-полулярно (в лошиятсмисъл на думата) става явлението чемтрейлс (chemtrails), което буквално сепревежда като “химически следи. Повечето хора не обръщатвнимание и биха казали, че това са следите, които оставя изразходваното горивоот самолетните едвигатели. Съществуват, обаче, немалко доказателства, че товаса две различни неща. Разликите, обаче, несвършват дотук. При “нормалните” следи (Наричани още Контрейлс (contrails) ) ясно се забелязва избледняване, колкото по-далечот самолета гледате. Има, обаче, и следи (Чемтрейлс), които опасват цялото небеи трудно можете да видите края им (Ако това беше нормално, представете си привсичките полети какво би било небето – вероятно никога нямаше да виждамеслънцето в такъв случай). Още през 1990 година НАТО официално идетайлно обяснява как всеки високолетящ самолет може да промени атмосфератачрез разпръскването на полимери, които абсорбират електромагнитната радиация.Американският патент номер 6315213 описва точно как кръстосано разпръстнативоднисти полимери се разпиляват и се превръщат в бурен дъжд. Преди 40 години,още във виетнамската война, американците използват химически агент наричан“Olive Oil”, по време на операцията “Popeye”, който предизвикал силни бури идъждове. НАТО не крие плановете си за "Климатичните оръжия", катонай-безсрамно заявява, че до 2025 година (Това е по официални данни, можем даси представим колко по-рано е започнало всичко тайно, докато обществотопостепенно бъде подготвено, за което подготвяне ще прочетете пример по-надолу встатията) ще командват климата, образуването и разпространението на бури,формирането на облаци, мъгли, подбуждане на наводнения, подбуждане наземетресения и други тектонични отклонения, изкуствено създаване на каквото сипожелаят време и климат. През септември 2007 г. по телевизия RTL (По-нагоре стана дума за подготвянето на обществото) беше излъчен материалпо темата, в който германският метеоролог Кирстен Брандт обяснява, че внезапнона радара се е появил облак, но не е ясно как се е образувал. Той предполага,че климатът се манипулира, и след допълнителни проучвания по въпроса опасениятаму се потвърждават. През лятото на 2005 и през март 2006 над Германия сепоявяват внезапно облаци с дължина над 350 км. Гермаската армия потвърждава завоенни тренировки на същото място и по същото време. Разбира се, възможните приложения начемтрейловете далеч не се изчерпват с манипулация на климата. Различни вреднивещества, в това число вируси, са също много вероятни. Излишно е, обаче, да сеспекулира какви точно са те, затова всеки сам, на базата на своите наблюдения ианализи (Кога/къде точно се появяват, кога/какво необичайно се случва следтова, и т.н.), трябва да реши за себе си какви опасности се крият зад тозиплан." "Chemtrails – се появяват данни за пръскане над небето на България в края на 2005г. началото на 2006г. малко след влизането на страната ни в НАТО и биват изпълнявани регулярно с неизвестна цел. Съдържанието на химическите елементи е Етилен дибромид, Алуминий и Бариев оксид. Eдна голяма поредица от теории за вероятната цел и употреба на Chemtrails в световен мащаб: - Най фрапиращата от тях е намаляване на човешката популация, или с други думи геноцид срещу човечеството като цяло, без значение от раса, цвят на кожата, образование морално или имуществено състояние. Това звучи налудничево, но нека подчертая, че това е официална теза на Рокфелер, която той заявява в ООН (фамилия са основатели и потдръжници на тази световна структура). -Друга подобна теория е целяща стерилност при плодовитите жени/мъже за да не могат да създават деца, с което без горепосоченият геноцид ще се намали човешката популация до контролируеми размери с времето. -Климатични войни"
 13. А това безплодие за което говориш трайно ли е или след година, две отшумява? Ако предприемаме режими с гладуване или на плодове къде е необходимо да се консултираме с специалист какво е подходящо за нашия случай?
 14. А от химиотерапията и от лъчението възможно ли е да останат някакви трайни последици за организма? И има ли начин организма да се изчисти от това?
×