Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Велина Василева

Участници
 • Общо Съдържание

  801
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  15

Профил Коментари добавени от Велина Василева

 1. Не се питайте дали сте православни или евангелисти, но си задайте въпроса: „Служа ли на Господа, в името на Великата Любов и Мъдрост? Едновременно, на Земята, трябва да живеете и физически живот, и духовен, и Божествен. С ГЛАВАТА СИ, ЩЕ ЖИВЕЕТЕ БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, СЪС СЪРЦЕТО СИ – ДУХОВЕН, А ПЪК С ТЯЛОТО СИ – ФИЗИЧЕСКИ ЖИВОТ. Тялото – това е човекът на земята. Сърцето – то е духовният човек, а пък главата е Божественият човек. Едновременно и в тези трите свята ще живеете. С главата ще видите едно, със сърцето – друго, а пък с тялото – друго. Човек трябва да работи върху себе си [като организира мозъка си; само така ще успее] да се приготви за идването на ЛЮБОВТА. Умът, сърцето и волята на човека трябва да се приготвят за онази МОЩНА СИЛА на ЛЮБОВТА [иначе казано: да бъде готов, във всеки даден момент, да приема и да живее във ВЕЛИКАТА ЛЮБОВ, която подразбира ЕДИНСТВО, в Целокупния Живот], която ще преустрои неговия организъм. Добър характер има онзи човек, в когото умът, сърцето и волята са добре развити и са в хармония. "Там имаше някой си человек, болен от тридесет и осем години." Какво очаквал той пред къпалнята? Да слезе Ангелът, да раздвижи водата, за да влезе той пръв и да се окъпе. Движението на водата представлява идването на Новия Живот, който има за цел да раздвижи човешкия ум, човешкото сърце и човешката воля. Умът, сърцето и волята на мнозина са парализирани, т.е. не могат свободно да се проявяват. Кои хора не са свободни днес? Които последваха Адама. Те, именно, обикалят вече къпалнята, искат да се освободят от животинското си естество, което ги ограничава, и да влязат във Водата [символ на ВЕЛИКАТА ЛЮБОВ; което ще рече, че те са вътрешно готови – да се самоотрекат от смъртното, в себе си (за да могат да влязат в ЛЮБОВТА, която подразбира ЕДИНСТВО, в Целокупния Живот) и така], да се излекуват. САМООТРИЧАНЕТО е велик вътрешен ПРОЦЕС [на освобождаване от това време и пространство, в което живеят човешките личности]. Пространството произвежда страх, а времето произвежда съмнение. Някои мислят, че като се самоотрекат, те ще изгубят всичко. Да се самоотречеш [от смъртното; т.е. от грубо-материалното, в което си се вкопчил (а това е старият живот)], значи да придобиеш това [НОВО Христово СЪЗНАНИЕ – безсмъртието], което никой, в света, не може да ти даде. То е въпрос само на вашето съзнание. Вашето съзнание може да се движи с [бързината на] един трен [т.е. един влак], може да се движи с бързината на Светлината, може да се движи и по-бързо. Следователно, времето и пространството се обуславят от съзнанието; туй [новото ЗНАНИЕ; НОВОТО СЪЗНАНИЕ – ВЕЛИКАТА ЛЮБОВ] – е извън времето и пространството; извън въпроса на противоречието; извън съмнението и страха. Щом има добри плодове в нашия живот, ние не сме изложени на погибел. Живата душа не е отделена от човека, но тя е един фактор, който обема ума и сърцето. Умът и сърцето са служители на душата, слуги на душата. Умът е слугата, сърцето - слугинята, те са господинът и жената на душата, а самата тя, душата,е господарката. Когато душата не се грижи за своите слуги, те се бунтуват. Душата е един велик свят и когато [вашето съзнание повиши вибрациите си и] излезе от този свят [на време и пространство, в което живеят човешките личности], ще влезе в другия, на по-големите души, във великия свят, в който ще сте обградени с Великата Любов.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Петър Дънов – Учителя: „Еликсирът на живота – това е Любовта. Всеки [който е решил да се е освободи от капана на земното време и пространство; т.е. всеки който постоянства, в процеса на самоотричане, от старото положение (да се самоопределя, като земна личност), което води до смърт – може да се самоопредели, по новому – като разумна душа (защото така се влиза в процеса на самоотричане от смъртното; такъв човек е РАЗБРАЛ, че само така)] може да придобие Любовта, а оттам и безсмъртието на Живота. Човек трябва да работи върху себе си, да се приготви за идването на Любовта. Умът, сърцето и волята на човека трябва да се приготвят за онази мощна сила на Любовта, която ще преустрои неговия организъм. Казано е в Писанието: „Ние няма да умрем, но ще се изменим“. Това прави Любовта; човек минава естествено, от едно състояние в друго [т.е. човек минава от състояние на смърт (каквото е състоянието на всяка земна личност), в състояние на безсмъртие (като разумна душа, която, в главата си, е неделимо свързана с Христос и с Бога Отца), извън времето и пространството (независимо, че физическото ѝ тяло, продължава да пребивава в земното време и пространство)]. Вън от Любовта, никакъв еликсир не съществува.“
  Из: „Обич и знаниеhttps://beinsa.bg/beseda.php?id=1843

   
 2. Всички страдания, през които минавате сега, са само за да познаете Бога; Първичната Причина и когато Го познаете, ще се яви Радостта. Когато един Божествен пратеник дойде от Небето при нас, той иска да ни каже, че без Чистота никога няма да видим Бога, без Святост няма да Го разберем, без Доброта и Любов, без Милосърдие и без Правда няма да Го почувстваме. Трябва да разберем какво нещо е Любовта. Някои казват: “Ние разбираме Любовта”. Някои от вас, вярвам, я разбират, но трябва да я разберете повече. Любовта винаги носи след себе си омраза: ако обичаш Доброто, ще мразиш злото; ако обичаш злото, ще мразиш Доброто. Следователно, Любовта сама по себе си не може да разреши въпроса и да донесе спасение на хората, ако не е придружена с постоянно отбягване на нейната противоположност. Тогава кой ще спаси света? – Ангелът на Любовта, придружен от Ангела на Милосърдието. Само в Милосърдието няма сянка, само в Божественото МИЛОСЪРДИЕ няма раздвояване. Трябва да се учим на Закона на Милосърдието. ТРЯБВА ДА НАПУСНЕТЕ ВАШИТЕ ЧЕРУПКИ. Човек е добър и любещ не по време и пространство, но извън времето и пространството. Аз не говоря на охлюви или на миди, аз говоря на хора, които се питат: “Какъв е смисълът на моя живот, какво е моето предназначение, какво трябва да направя? ” Отговарям: ТРЯБВА ДА НАУЧИТЕ БОЖЕСТВЕНОТО МИЛОСЪРДИЕ. Колкото пъти съм говорил за МИЛОСЪРДИЕТО, всякога ми се гневят и ми казват: “Ти ни мислиш злото, не ни разбираш”. Аз ви разбирам. Разбирам, че обичате Истината, Правдата, но още не съм срещнал между хората милосърден човек. А в МИЛОСЪРДИЕТО е спасението – това е Христовото Учение; това е бъдещата култура. След тази война МИЛОСЪРДИЕТО ще дойде. Инвалидите, които ще бъдат милиони, с мисълта си ще създадат едно ново течение. Те ще питат: “За какво беше всичко това, защо се бихме, ако не за да изправим старите грешки? ” Днешните народи, които воюват, са културни, не са варвари и те ще размишляват върху този въпрос. За онези, които търсят Истината, не се подразбира, че те трябва да напуснат сегашния си живот.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Петър Дънов – Учителя: „
  Истината не иде при вас, за да ви се хареса. Тя иде, за да ви даде нещо, и ще си замине. Слънцето изгрява на единия край на Земята и залязва на другия. Вие не може да се влюбвате в него и да му казвате: „Аз ще вървя с тебе, при условие, ако и ти вървиш с мене.“ Слънцето казва: „Ако можеш да вървиш с мен, добре, ще се разговаряме и аз ще те слушам. Но ако не вървиш с мен, аз те оставям и продължавам пътя си.“ Този е Великият Божествен Закон, който говори на избраните, на учениците, които искат да намерят Великата Истина, при обстановката, в която сега се намират. Защото за онези, които търсят Истината, не се подразбира, че те трябва да напуснат сегашния си живот. Орехът не трябва да напуща дървото, на което седи, докато не узрее. КАТО УЗРЕЕ, ТОГАВА ВСИЧКИ НЕЩА ЩЕ ДОЙДАТ САМИ ПО СЕБЕ СИ. Някои от вас много бързат, искат скоро да слязат от този орех и казват: „Дотегна ми вече, аз искам да сляза вече от това дърво.“ Какво ще слезеш? Има още 5-6 месеца да седиш на дървото, докато узрееш. Значи потребен е вътрешен израз на човешкия ум, на човешкото сърце, на човешката душа. ИЗРАЗ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ! ИМАТЕ ЛИ ИЗРАЗ, ВИЕ ЩЕ ДОЙДЕТЕ В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ. Не обръщайте внимание на външния израз на хората, но ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВАШИЯ ИЗРАЗ. ТА ПЪРВОТО ПРАВИЛО Е СЛЕДНОТО: ИЗРАЗ В СЕБЕ СИ! СЛЕД КАТО НАУЧИТЕ ВАШИЯ ИЗРАЗ, ЩЕ ИМАТЕ МЯРКА И ЗА ДРУГИТЕ ХОРА. Ако аз не зная правилния израз на Любовта, как ще мога да залюбя някого? Ако аз нямам понятие, за израза на Мъдростта, как ще го позная у другите хора? Казват за някого: „Този човек е много умен, умни работи говори!“ По какво съдят? – Той е прочел някъде някое стихотворение, запомнил го е и вследствие на това казват: „Много умна глава има този човек!“ Каква ти умна глава! Тази глава е взета, назаем. Тя е чужд кон, взет от някой негов приятел. Този кон [т.е. този ум], е много хубав, но не е негов.“
   
  Из: „Израз“ https://beinsa.bg/beseda.php?id=866
   
 3. Петър Дънов – Учителя: „Животът се проявява между полюси, т.е. между контрасти. Човек трябва да има широки схващания за живота; ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ДА СЪЗНАВА, ЧЕ НЕ ЖИВЕЕ И НЕ УМИРА ЗА СЕБЕ СИ, А Е ГРАЖДАНИН НА ВЕЛИКАТА ПРИРОДА И КАТО ТАКЪВ – УЧАСТВА В РАБОТАТА НА ЦЯЛОТО БИТИЕ." „Като ученици на Великата школа на живота, пазете следното правило: Още със ставането си от сън ПОСТАВЕТЕ В УМА СИ МИСЪЛТА ДА НЕ РАЗВАЛЯТЕ ДОБРОТО, КОЕТО ДЕНЯТ НОСИ В СЕБЕ СИ. НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ДНЕШНИЯ ДЕН, С ВЧЕРАШНИЯ. НЕ МИСЛЕТЕ, ЧЕ ВРЕМЕНАТА СА ЛОШИ. ЛОШОТО Е ВЪН ОТ ВАС. Ако времето е студено или топло, това се дължи на външната температура. Наистина, температурата оказва влияние върху човешкия живот, но трябва да се знае, че И ТОПЛОТО, И СТУДЕНО ВРЕМЕ, КАКТО И ДОБРИТЕ, И ЛОШИТЕ УСЛОВИЯ В ЖИВОТА, КРИЯТ НЯКАКВО ДОБРО В СЕБЕ СИ. ОТ ТОПЛИТЕ И СТУДЕНИ ТЕЧЕНИЯ В ПРИРОДАТА СЕ ОБРАЗУВА ДЪЖДА, КОЙТО НОСИ БЛАГАТА НА ЖИВОТА. Същото нещо става и в човека. Ако пипнете ръката на здравия човек, ще забележите, че едната страна е топла, другата – студена; едната ръка е топла, другата – студена; едната половина на главата е топла, другата – студена. В болния човек не е така. ТЕЧЕНИЯТА В НЕГО СЕ ИЗМЕНЯТ: ИЛИ СА ТОПЛИ, ИЛИ СТУДЕНИ. ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА НАРУШАВАНЕ РАВНОВЕСИЕТО НА СИЛИТЕ В НЕГОВИЯ ОРГАНИЗЪМ. ТЪЙ ЩОТО, ЗА ДА СЕ ЛЕКУВА, ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ВЪЗСТАНОВИ ВЪТРЕШНОТО РАВНОВЕСИЕ НА СИЛИТЕ СИ. АКО ТОВА СЕ ПОСТИГНЕ, ТОЙ ОЗДРАВЯВА.“ „РОСАТА, КОЯТО СЛИЗА НОЩЕМ, ДЪЖДЪТ, КОЙТО СЛИЗА ДЕНЕМ, носят БОЖИИТЕ БЛАГА – БЛАГАТА НА ЖИВОТА. ВСЯКА ДОБРА МИСЪЛ И ВСЯКО ДОБРО ЧУВСТВО И ЖЕЛАНИЕ СА РОСА, КОЯТО СЛИЗА НОЩЕМ. ВСЯКА ДОБРА ПОСТЪПКА Е ДЪЖД, КОЙТО СЛИЗА ДЕНЕМ. Ако приемеш росата и дъжда, ти ще бъдеш радостен и весел, като малките тревици сутрин и вечер. АКО ПРИЕМЕШ РОСАТА И ДЪЖДА, ТИ ЩЕ ПРИЛИЧАШ НА ОТВОРЕН ЦВЯТ, КОЙТО ЗАВЪРЗВА ПЛОД И УЗРЯВА.“ „ЛЮБОВТА ПОДРАЗБИРА ЕДИНСТВО, В ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ.“ „ЛЮБОВТА Е ВЕЛИКИЯТ ЖИВОТ.“ „ВСИЧКИ ХОРА НЕ МИСЛЯТ ЕДНАКВО ЗА ЖИВОТА. ЕДНИ ОТРИЧАТ СМИСЪЛА НА ЖИВОТА, ДРУГИ ГО ПРИЕМАТ. ДА ПОДДЪРЖА ЧОВЕК МИСЪЛТА, ЧЕ ЖИВОТЪТ Е БЕЗСМИСЛЕН, ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ НЯКОГА ЖИВОТЪТ Е ИМАЛ СМИСЪЛ ЗА НЕГО. ЗНАЧИ ЖИВОТЪТ, В СВОЯТА СЪЩИНА, ИМА СМИСЪЛ, НО МАЛЦИНА ГО ВИЖДАТ. Като са обезсмислили своя личен живот, те са обезсмислили и ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ. В това седи погрешката. Щом осмислят своя живот, ще осмислят и ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ. КАТО ПРИДОБИЕ ПРАВИЛЕН ВЪЗГЛЕД ЗА НЕЩАТА, ЧОВЕК ВИЖДА, ЧЕ ВЪНШНО НЯКОИ НЕЩА СА БЕЗСМИСЛЕНИ, А ВЪТРЕШНО – СМИСЛЕНИ; ДРУГИ, ТОЧНО ОБРАТНО – ВЪНШНО СА СМИСЛЕНИ, А ВЪТРЕШНО – БЕЗСМИСЛЕНИ. Задачата на човека се заключава именно в това, ДА РАЗЛИЧАВА НЕЩАТА И ДА СЕ ПОЛЗВА РАЗУМНО ОТ ТЯХ. ОТ РАЗБИРАНЕТО НА ЧОВЕК, ЗАВИСИ КОИ НЕЩА СА СМИСЛЕНИ И КОИ – БЕЗСМИСЛЕНИ.“ „Като ученици, вие трябва да изучавате ДИНАМИЧЕСКАТА СИЛА НА ДУМИТЕ, НА МИСЛИТЕ И НА ЧУВСТВАТА. Като ЗНАЕТЕ ДИНАМИЧЕСКАТА СИЛА на думите, вие можете да се справите с тях разумно. Същото се отнася и до мислите и чувствата. ИМА ДУМИ, МИСЛИ И ЧУВСТВА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ДВА РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТА. Това особено се забелязва в мисли, които не са проверени. Такива мисли произвеждат повече отрицателни резултати, отколкото положителни. Не давайте ход на такива мисли.“ „Човек трябва да бъде ТОЧЕН, пред себе си, ДА ИМА ВЪТРЕШЕН, УСТОЙЧИВ МОРАЛ, А НЕ ВЪНШЕН. Ако не е точен пред себе си; пред своето Висше Съзнание, ЧОВЕК ЩЕ ИЗГУБИ ВЪТРЕШНАТА СИ СИЛА И РАВНОВЕСИЕ. ЧОВЕК ГУБИ СВОЯ ВЪТРЕШЕН МИР, СВОЯТА ВЪТРЕШНА СИЛА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА СИ С ВИСШЕТО, БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ. ЩОМ ИЗГУБИ ТАЗИ ВРЪЗКА, ТОЙ ГУБИ И СВОЯ КРЕДИТ. Днес ВСИЧКИ ХОРА СА ВЗЕЛИ ПО 10 ЛЕВА НА ЗАЕМ, КОИТО ОЩЕ НЕ СА ВЪРНАЛИ. Не можете да бъдете нови хора, т.е. хора на Новата култура, ако не изпълните обещанията, които сте дали пред своето Висше Съзнание. Като дойде до обещание, човек трябва да мисли какво обещава. Но обещае ли веднъж нещо, той трябва да го изпълни навреме.“ „Силата на знанието се заключава в приложението. Казват за някого: Този човек се държи като слепец за тояга в своите вярвания, в своите възгледи. Питам: кой математик не се държи като слепец за тояга в числата от 1–10? Той носи тия числа с себе си, те представят за него мерки, без които не може. Ако някой го накара да се откаже от тия числа и букви, той ще му отговори, че тези числа представят за него пътища, чрез които възприема и предава математическите истини.“ „Под думата тояга се разбира някаква външна сила в човека. Който уповава на тоягата, той е слаб човек. Тоягата е преходна сила, с която днес ти можеш да налагаш другите хора, но утре тебе ще налагат.“
   
   
  Някои БЕСЕДИ: "Великият Живот"

   

  "Аз ще го възкреся!"
  http://powerandlife.com/txt_bg/1921.11.27.nb.bg.zn_az_shte_go_vazkresya.shtml ... Следователно последен ден е онзи ден, в който почва
  великият живот...

   

   

  "Едно ви трябва"

   

  Ами ако всяка целувка представлява един слънчев лъч? Ако при всяко допиране се предава онзи, великият живот? ...

   

  "Импулсът"
  "В импулса седи
  великият живот, който слиза в света...

   

  "И Петър Го взе настрана"
  "А Божественият свят е отличен свят, той е свят на Любовта! Де е сега този свят? И всички вие имате едно предчувствие, и млади, и стари, въздъхнете си и казвате: „Онзи, онзи,
  великият живот на Любовта“...

   

  "Закони на доброто"

   

  "Слушай, сине Мой!"
  "Щом Любовта изчезне, щом изчезне онзи
  Великият Живот, тогава ще се явят всичките болезнени състояния, тогава ще дойдат лошите последствия, тогава ще дойдат астрологическите лоши аспекти...

   

  "Качества на ученика"
  "Великият живот е съществувал и всякога ще съществува, но методите се изменят...

   

  "Богове сте"
  "Мислите, които носи
  великият живот в себе си, са съвсем други от обикновените мисли на живота...

   

  "И Петър го взе настрана"
  А Божественият свят е отличен свят, той е свят на Любовта! Къде е сега този свят? И всички вие имате едно предчувствие, и млади, и стари, въздъхнете си и казвате: „Онзи, онзи,
  великият живот на Любовта“...

   

  "Ще живее"
  "Както железарят туря желязото на огъня, за да го пречисти, така и
  великият живот ще ни прекара през огън, за да ни очисти и кали...

   

  "Аз ще го възкреся"
  "Следователно последен ден е онзи ден, в който почва
  великият живот...

   

  "Що искате"
  "Земният живот представлява велика лаборатория, в която трябва да се изучава
  великият живот в своята целокупност...

   

  "Последен в света"

   

  "Да се възприеме Словото"

  (трябва да се изучава Великият Живот, в Целокупността си, вместо гледната точка на нечий (привидно личен) живот)  http://powerandlife.com/search.php?q="великият+живот"&l=bg
 4. Петър Дънов – Учителя: ИСКАШ ДА БЪДЕШ ДУХОВЕН, ЗА СЕБЕ СИ, А ТИ ТРЯБВА ДА БЪДЕШ ДУХОВЕН – ЗА ДРУГИТЕ."

   

   

 5.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Какво представлява размишлението? Връзка с Божествения свят. Като размишлява, човек преживява нещо Божествено, минава в по-висок свят. Обаче трябва да различавате Божествените състояния от човешките. При Божествените състояния човек изпитва известно доволство, а при човешките състояния – недоволство. Следователно, ако си радостен и доволен, ти преживяваш Божествено състояние; ако не си доволен, състоянието ти е човешко. Злото се проявява в материалния живот. И тъй, всеки от вас може да измени своето състояние. Ако е лош, нека си тури един минус, или да прояви качествата на противоположния принцип. Единия принцип наричам „принцип на Живота“, а другия – „принцип на Ума“. Това са двата принципа, които работят в живота. Умът и Животът, съединени заедно, раждат противоречия. Ако не приложите тази философия в живота си, тя остава само за Природата. Ако пък искате да се ползвате от нея като същества, които сте дошли на Земята да се учите, вие [вместо да си губите времето с временните неща; с дребнавостите, които са прах, в живота ви (който ви изглежда ваш личен живот, обаче това е илюзия на вашия необучен ум) – вие] трябва да разбирате законите на Живата Природа. „Повярвай в Исуса Христа“, това се разбира в този смисъл: Повярвай ти, бъди умен, интелигентен, изучавай законите на Живата Природа, живей съобразно с тия закони, с онова, което Бог е положил, повярвай и ще бъдеш спасен, ти и домът ти [домът е характерът ти] – това е всичко. Характерът е сглобен от мисли и чувства, от положителни сили. В света има една Божествена философия, която примирява всички противоречия. Тя е философията на страданията. Щом дойдат страданията в света, въпросът е разрешен. Всяко страдание в нас трябва да внесе в душата ни една Велика Божествена Мисъл. Животът на човека не е нищо друго, освен изпитни – те са пробният камък, с който се изпитва характерът на човека. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият характер, който трябва да мине през огъня – изпитните. И само когато мине през тоя огън и устои на всички изпитни, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен – има вечен дом, в който може да живее: характерът, това е човешкият дом.
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Под „УМ“ ние подразбираме всички СПОСОБНОСТИ, ЧУВСТВА, ИНТЕЛЕКТ и СИЛИ, които се съдържат в него.
    
   ИНТЕЛЕКТЪТ подразбира НИЗШИЯ УМ на човека, низшия манас, а РАЗУМЪТ – ВИСШИЯ УМ, висшия манас. Може [някой] да е учен, да има силен интелект, но умът му е слаб.
    
   Следователно, има хора със силно развит разум и слаб интелект, а някои – със силен интелект и слаб РАЗУМ. Обаче и двамата правят погрешки.“
    
   Из: „Страхът и съмнението. Обичта / Противоречията в живота“
 6.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   ~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов, Учителя: "Някой ми казва: Кажи ми Истината. –

   ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ТЯ СЕ ЖИВЕЕ...

   – Кажи ми тогава някой факт. МОГА ДА ТИ КАЖА НЯКОЙ ФАКТ, НО ТОВА НЕ Е ИСТИНАТА.


   ИСТИНАТА ПРЕДСТАВЯ ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ. ТЯ ВКЛЮЧВА ТОВА, В КОЕТО БОГ СЕ ПРОЯВЯВА.

   Тя включва това, в което всички съвършени същества се проявяват. Истината е най-хубавото, най-красивото нещо в света, което и на ума на човека не е дохождало. Тя не може да се изрази. Тя включва цялата вечност, която е съставена от хиляди и милиони вечности."

   Из: "Който сее и който жъне"

 7. Петър Дънов – Учителя: „Не се привързвайте, не се свързвайте с никого; ЕДИНСТВЕНИЯТ, С КОГОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАН ЧОВЕК, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ БОГ.“ „Не се страхувайте от плътта и от личността си, но работете усилено, с мисълта си, да се справяте с всички отрицателни, низши и кошмарни състояния. ДА УСИЛВА МИСЪЛТА СИ И ДА РАБОТИ С НЕЯ, ТОВА Е ПЪРВАТА ЗАДАЧА НА УЧЕНИКА. Помнете: КАКВАТО МИСЪЛ НОСИ ЧОВЕК В ПОДСЪЗНАНИЕТО СИ, ТОВА СТАВА. Ако в подсъзнанието си държи песимистични мисли, песимист става. Песимизмът не е само философска система, за която някои философи говорят, но състояние, в което изпадат и хората, и животните.“

   

 8. Петър Дънов – Учителя: „Ако ти дадат всички блага на този свят и ти пожертваш интересите на душата си, за тях, ти си един пигмей“, казва Христос.“ „Низшето [т.е. личният живот] всякога трябва да се жертва за Висшето [т.е. за Божествения Живот].“ „Ако ние [човешките личности], сме господари на света, тогава да заповядваме на болестите. На болестите [докато се изживяваме като личности, ние] не можем да заповядваме, на беднотията, на сиромашията, на земетресенията – също.“ „Кой от нас е изпълнил онова, което се иска от него? Казано е да пожертваш живота си [на човешка личност, като се отречеш от всичките си лични амбиции и възприемеш Гледната Точка на Бога; т.е. на Единното Съзнание]. Кой от нас е пожертвал живота си? Ние още не сме служили на ЛЮБОВТА. Днес само се говори за любов, но не е това Пътят. ЛЮБОВТА [като Път], ПОДРАЗБИРА ЕДИНСТВО, В ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ. "Защо ние не можахме да го изпъдим [този зъл дух]?" Христос отговаря: "Този род [нечисти духове; т.е. болестите] не може да излезе, освен с пост и молитва." — Какъв пост? — На себеотричане [на себеотричане, от отделения (от ЕДИНСТВОТО) личен живот и влизане в Общото Космическо СЪЗНАНИЕ и Целокупния ЖИВОТ, което ще рече – да престанем да работим за своето благо и да започнем да работим САМО за Бога. За Бога – означава "за всички". В Новия Живот – ние възприемаме НОВО ОТНОШЕНИЕ, към работата си. Да работим за Бога – това значи, да работим, с НОВА НАГЛАСА – не за своето благо (защото ние "забравяме" за личността си), а работим за благото на всички същества, едновременно (защото такава е Волята Божия, във всеки даден момент). Цялата Вселена става наше семейство, с което се обменяме, в ЛЮБОВ. Това е САМООТРИЧАНЕТО; това е Истината, която трябва да обикнем, за да оздравеем от безлюбието, с което сме заразени и което ни причинява смърт. Да се самоотречеш от низшето съзнание; от низшия живот и да възприемеш, за Вътрешен Ръководител – Висшето; Божественото Начало; Христос (Чийто Зародиш пребъдва във всяка душа) – това значи да преминеш от СМЪРТ в ЖИВОТ].“ „И тъй, първият основен закон за вас е: Човек най-първо трябва да пожертва [своите амбиции; респ.] своя [личен] живот за Бога. Под думата „жертва“, „да се пожертваш“, вие мислите, че вашият живот ще се изгуби. Не! Да пожертваш живота си за Бога, то значи да мислиш тъй, както Бог мисли.“ „Всяко учение, което взема, а не дава, не може да прави хората щастливи. В ОСНОВАТА на християнското учение е самопожертването. Има два вида жертви: или сам ще се пожертваш, или ще те пожертват [т.е. ако (вътре в себе си; във всичките си отношения) ти не пожертваш амбициите на личността си, в полза на интересите на ЕДИНСТВОТО; на Великото Цяло – ти ще умреш така, както умира всяка личност – без да разбере, че е дала дан, на безлюбието си (относно Бога). ЛЮБОВТА [е Колективна Проява; Тя (по смисъл) не е лична, понеже САМО БОГ е ЛЮБОВ и затова] – ПОДРАЗБИРА ЕДИНСТВО, В ЦЕЛОКУПНИЯ ЖИВОТ.].“
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Петър Дънов – Учителя: „И тъй, първият основен закон за вас е: Човек най-първо трябва да пожертва своя живот, за Бога. Под думата „жертва“, „да се пожертваш“, вие мислите, че вашият живот ще се изгуби. Не! Да пожертваш живота си за Бога, то значи да мислиш тъй, както Бог мисли.“ – https://beinsa.bg/beseda.php?id=647
   
 9. Петър Дънов – Учителя: „Сега, не е въпрос да се обезсърчавате, но трябва да имате ясна представа за нещата. Защо ще се лъжете, че камъкът на пръстена ви е скъпоценен? Защо ще се лъжете, че Любовта ви е Истинска, чиста и света? Като слушат да им се говори за Великата Любов, мнозина казват, че тази Любов не ги интересува, че не искат да стават калугери. Тук не става въпрос за калугерство. Ние не се интересуваме от калугерството, защото в него няма никаква наука, никакъв прогрес. Като контраст на тия хора се явяват други, които казват, че са готови да се предадат в Божиите ръце. И това не е право. Това е изопачен език. Защо ще се предават в Божиите ръце? Те не са разбойници. От човека се иска СЛУЖЕНЕ – да служи на Бога с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си сила. Духовната смърт подразбира изгубване на Любовта [към Бога]. Като изгуби Любовта си [към Бога; т.е. Първата си Любов], човекът започва отново да я търси. Слушате някой да казва, че е изгубил Първата си Любов, но намерил втора. Втората любов, е начало на раздори и недоразумения. Първата Любов е чиста, безкористна. Тя отваря пред човека свят на блаженство. Изгуби ли тази Любов [към Бога], човек изпада в заблуждения. Той мисли, че ще я намери, но остава излъган. Той се намира в положението на кораб, люшкан от вълните на морето. Много време трябва да мине, докато той НАЗРЕЕ [като ПЛОД] и отново придобие Любовта [към Бога]. Придобие ли я, той не може вече да я изгуби.

  Желая ви да срещнете Христа и Той да отвори очите ви. Като прогледате, Той ще ви пита: „Познаваш ли Ме Кой Съм?“ Ако Го познаваш, ти си готов вече за работа и за приложение. Значи, В ПРОБУЖДАНЕТО НА СЪЗНАНИЕТО ИМА ДВА ВАЖНИ МОМЕНТА: ОТВАРЯНЕ НА ОЧИТЕ – ПРОГЛЕЖДАНЕ, И ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ВЕЛИКИТЕ ЗАКОНИ НА ЖИВОТА. НЯКОИ СА ДОШЛИ ДО ПЪРВАТА ФАЗА – ОТВАРЯНЕ ОЧИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО, А ДРУГИ – ДО ЗАКОНА НА СЛУЖЕНЕТО. СЛУЖЕНЕТО ПОДРАЗБИРА АКТ, КОЙТО ПРОИЗЛИЗА ОТ ЛЮБОВ. Който прилага закона на Любовта, той е силен човек. За такива хора е казано в Писанието, че праведните ще управляват света. Религиозните казват, че Бог ще оправи света. Бог създаде света и ако има някаква дисхармония, тя се дължи на изопачения човешки живот. Човек развали света, човек ще го оправи.

  Не обръщайте внимание само на външното, но ГЛЕДАЙТЕ ДАЛИ ЕДНА РАБОТА СЕ ВЪРШИ ЗА БОГА. ВСЯКА РАБОТА, КОЯТО ЧОВЕК ВЪРШИ ЗА БОГА, Е ЧИСТА И СВЕТА.“
   

   

 10.  

  1. Велина Василева

   Велина Василева

   Реални неща не са видимите, а невидимите, които възприемаме вътрешно. Някои хора, светски и религиозни, имат криво схващане, като мислят, че виждат нещата само външно. Външното виждане наричаме гледане. Отправи погледа си към вътрешната страна на Живота, дето се крие истинското съдържание и смисъл на нещата.
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Петър Дънов – Учителя: „Умът е външната страна на нещата, а СЪЗНАНИЕТО [съзнанието – тук, в смисъл: разумната душа, която ЗНАЕ, ЧЕ ЖИВЕЕ ЗА БОГА И ВЪТРЕ В БОГА], се занимава с вътрешната страна на живота. Нашите души са се сформирали, под влиянието на Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина. Това са три велики духове, които работят за създаването на човека. Те наричат човека възлюбления син на Бога. В тия велики духове има необикновена хубост, красота! Вие ще кажете: ами ангелите какви са? Когато човек придобие тази хубава, красива форма, дyмите на хората и ангелите ще се съединят и ще образуват Едно Цяло. Когато се съединят дyмите им, Бог ще влезе да живее в тях, и те ще се радват на безсмъртие. За това нещо ние се приготовляваме. Новото учение носи една велика задача, а не тази дребнава работа, с която се занимавате. Пред нас седи една велика задача на безсмъртието, да наследим небето, да се срещнем с Онези велики души, за които се приготовляваме, но затова всеки един човек трябва да даде нещо от себе си и да приеме. [Да даде личния си живот и да приеме Живота за Цялото.] Някой път казвате: човек трябва да работи за себе си. Да [може и така да се каже], но като работи за себе си, като се съсредоточава в себе си, човек трябва да се разширява [вътрешно, докато обхване Цялата Вселена; душата му да стане обширна като Цялата Вселена], да включва в себе си туй широко Себе, и понеже ние живеем в Бога, и в нас да живеят всички. Като включим Бога, да включим и всички други същества, в нас [вътре; защото там са техните оригинали, а външно, с физическия си ум, виждаме само техните сенки]. Това значи да обичаме някого, да му желаем доброто. Това значи да желаем доброто на всички, да обичаме Бога [който тайно, или явно, присъства във всички същества]. И ако изпълните всичко това, всичките мъчнотии, всички недъзи, които имате, за които става въпрос, че някому обущата са скъсани, някому шапката, че някой ял само хлебец, всичко туй, в една седмица, отгоре ще се разреши. Когато изгрее Божествената Любов и дойде тази топлина, ние сме готови да разделим своя залък с онзи, когото обичаме. Щом нямаме Любов, скриваме залъка в джоба си. Дойде ли Любовта, усмихваме се и казваме: братко, хайде и двамата да се забавляваме. На изкуството да се обичаме сам Бог ни учи, и в този смисъл, само децата могат да направят това. В туй отношение искам да бъдете като децата, защото само децата се забавляват. Когато казваме, че войната не е нужна за нас, разбираме, че тя не е потребна за вътрешния живот. Този живот абсолютно изключва войната. Така живеят всички Разумни Същества. При тях няма причина за война, за никакъв спор. Следователно, докато живееш вътре в себе си, никога няма да воюваш. Ако живееш външно, ще воюваш. Докато хората не се подчиняват на Божествения Закон, войната ще съществува. Ако изпълняват Божия закон, те никога няма да воюват. Новото учение трябва да изпъди навън всички духове на размирието и да внесе правда и мир. „Кое е това ново учение?"–-То иде сега в света, да донесе Новата Култура, да покаже вътрешната страна на живота."
×