Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Велина Василева

Участници
 • Общо Съдържание

  799
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  15

Велина Василева last won the day on Май 5 2018

Велина Василева had the most liked content!

За Велина Василева

 • Ранк
  Приятел на Портала
 • Рожден Ден Февруари 11

Метод за Връзка

 • Website URL
  https://www.facebook.com/velina.vasileva1

Профил Информация

 • Пол
  Не казвам

Последни Посещения

29086 посещения на профила

Статус Обновяване

Виж всички обновявания по Велина Василева

 1. Петър Дънов – Учителя: „Езикът, на който са писали древните, библейски хора, или, както някои ги наричат, мъдреците, не се дължи на тяхното външно знание.“ „Освен външно знание, човек придобива и вътрешно знание. Той придобива външното знание, по външен път, а вътрешното – по вътрешен път. Вътрешното знание внася в човека сила, радост, мир, но външно не може да се предава.“ „Когато човек дойде до вътрешното знание, той ще има ясна представа върху нещата.“ „Вътрешното знание се придобива отвътре и не се губи никога.“ „Вие, ако имате външно знание, непременно ще оглупеете.“ „След нашата смърт, това външно знание [добито в личния живот], се разкапва [като незаконно придобито (т.е. добито с користна цел, за лично облагодетелстване)] – това е причината, задето някой виден философ, който е писал много книги, след смъртта си отново да се прероди като един прост човек.“ „Ако не изучавате Музиката [т.е. ако Вътрешната Музика на Единното Божествено Съзнание, не "диша" във вашия ум], нищо не можете да постигнете! Всичките ви постижения, без Музика [на Съзнанието – понеже Музиката на Съзнанието е средство за организиране на вътрешното знание (т.е. – за въплъщаване на Словото)], ще бъдат като сняг [„Снегът - това са вашите стари идеи.“П.Д.], който един ден ще се стопи и нищо няма да остане. Без Музика, Жи­вотът е цвят, който ще цъфне [цъфтенето подразбира знание; значи – привидно, вие ще имате знание, но то (понеже, поради отсъствието на Музиката / Божията Любов / Единството – не е станало органически въплътено СЛОВО)] – няма да завърже и ще окапе. Без Музика, животът е едно зърно - ще го посееш, ще изникне, после ще изсъхне и няма плод [т.е. няма разбиране], да даде.“ „Сегашният ни живот трябва да се преобрази. Как? – Като променим възгледите си за Живота, а това ще стане, като вложим в него принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. Щом дойдете в свръзка с Бога, Той ще ви даде сили да сторите това. Сега, аз желая да се запознаете с Христа. Вие познавате Христа, но само външно; вътрешно още не сте Го познали [като СЛОВОТО, защото Христос е СЛОВОТО]. Да викате някого у дома си на гости, това не значи, че го познавате; да живеете 10–15–20 години заедно с него, и това още не значи, че го познавате, но когато два живота се слеят в един, да стане сливане, то значи познаване. Това нещо в будическото поле се казва сливане. Тогава всички противоречия в света изчезват. Човек вече не вижда злото и започва да работи тъй, както Бог работи. Трябва сливане в Бога на два живота, на четири живота, на осем живота, на шестнадесет живота и т.н., до като животът на цялото човечество се слее в Едно. Тогава ще се образува тази Хармония, която сегашните народи очакват. И тъй, за всички е нужно сливане и познаване на Христа вътрешно като Любов, познаване на Христа вътрешно като Мъдрост и познаване на Христа вътрешно като Истина. Това е дълбокият смисъл, който трябва да залегне във всеки ум, във всяко сърце, във всяка душа и във всеки дух.“ „Музиката е средство, което трябва да обхване мислите и чувствата на човека. Следователно, първо човек трябва да мисли за музиката, после да я чувства и след това ще се изяви на физическия свят. Същото се отнася и до словото. Първо човек мисли, какво ще говори, после чувства това, което ще каже и най-после трябва да се изяви. Това значи: всяко слово трябва да има мекота, съдържание и красота.“ „Онзи, който е чел Словото, и онзи, който е «изял» Словото, се различават. Който е «изял» Словото, той има Силата, която То съдържа.“ „Учи се външно, чрез памет и ум. Това е знание перспективно, условно, относително.“ „Учи се и вътрешно, гдето СЛОВОТО Е САМО СРЕДСТВО ЗА ВЪТРЕШНО СЛИВАНЕ, а новото знание всъщност е Животът на Тоя, с Когото си се слял - «Аз съм Пътят, Истината и Животът.»ХРАНАТА - ТОВА Е СЛОВОТО. И АКО ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ СЪС СЛОВОТО, ТОЙ ТОГАВА ОСТАВА НЕНАХРАНЕН. Словото обновява силите и насърчава.“ „ПЪРВОТО НЕЩО, НЕОБХОДИМО ЗА ЧОВЕКА, Е ХЛЯБЪТ. Гладният пръв трябва да намери хляба, за да придобие сила – той ще знае как да се ползва от него. Ще ядеш, без да се пресищаш – всяко пресищане изтощава човека. Освен с храната, пресищане става още и със знанието. Силата на човека е дадена за придобиване на блага, а не за разрушаване на неговия живот. Следователно ще ядеш, за да придобиеш сила за разумна работа, и няма да преяждаш. Ще живееш разумно, без да се изтощаваш. ЩЕ ПРИДОБИВАШ ЗНАНИЕ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА БОЖИЯ. КАТО ИЗПЪЛНЯВАШ ВОЛЯТА НА БОГА, ЩЕ ПРИДОБИЕШ ВЪТРЕШЕН МИР. Това значи да бъдеш щастлив. “ „Всичките неща на Земята ние можем да ги разбираме само символично, па и сам Христос, никога не е говорил направо, а казва, например, че Хлябът бил Неговото тяло, а виното – неговата Кръв и прочее. И действително, ХЛЯБЪТ, КОЙТО ИМАМЕ, ТОВА Е ЕМБЛЕМАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ. То, както хлябът, дава на гладния сила, живот, избавя го от страданията. Чрез тези емблеми, които имаме във физическия свят, ние можем да си съставим понятие за нещата в Духовния Свят.“
   
×