Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Велина Василева

Участници
 • Общо Съдържание

  801
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 • Days Won

  15

Репутация Активност

 1. Like
  Велина Василева got a reaction from Дъгата in Мисли от Учителя за Любовта   
  Считайте, че работата е сериозна сега.

  Годините, които настъпват, са години да служим на Бога без закон, по любов.

  А пък сега всички служат под закон.

  Ти казваш: „Аз трябва да вярвам.“ Щом трябва да вярваш, то е под закон.

  В дома бащата и майката служат много добре. И слугата служи добре. По закон всички служат много добре. Много добри са хората. Но оставете хората свободни, накарайте ги по любов да работят, и ще видите каква обхода ще имат. Всеки ще казва: „Аз съм на особено мнение.“

  А пък какво е особеното мнение? Всички други да работят, а пък аз да почивам. А пък точно обратното трябва да се каже: всички да почиват, а пък аз да работя. Аз така го тургам.

  Що е любов? Всички да почиват, а пък аз да работя. Това е любов.

  А пък сега е: всички да работят, а пък аз да почивам.

  Що е законът на любовта? Всички други да бъдат лоши, аз да бъда добър и да слугувам.

  Любов без закон
 2. Like
 3. Like
 4. Like
  Велина Василева got a reaction from Канел in Безусловната любов   
  Безусловната Любов не задоволява его-интереси и его-желания на този, който я излъчва...

  Затова (в този смисъл) - тя не е от този свят, който живее в безлюбие, в сравнение с нейните високи критерии...  1 Коринтяни 13 глава
 5. Like
 6. Like
 7. Like
  Велина Василева got a reaction from цветна дъга in Мисли от Учителя за Свободата   
  Кой човек е истински свободен? Свободен човек е онзи, който, като го калят, не се каля. Колкото и да го калят отвън, той не губи равновесие. Щом не губи равновесие, калта сама по себе си се чисти. Свободен човек е онзи, който от никакъв огън не изгаря. Не е ли свободен, най-слабият огън го изгаря. Съвременните хора се намират под влиянието на своите страсти, пороци, заблуждения, криви мисли и считат, че са свободни. Не, огън е това. Докато не мине през този огън и не се пречисти, човек не може да бъде свободен.

  За човека е казано, че е възлюбил човешката слава повече от Божията. Човешката слава заробва човека, а Божествената – го освобождава.

  Мнозина казват, че са свободни, че могат да правят, каквото искат. Те не говорят истината.
  – Защо? – Защото свободата е достояние за всички живи същества. Щом е така, с какво право отнемате свободата на тревите, цветята, растенията и на животните? Ще кажете, че човек, като възвишено същество, има право да използва растенията и животните. Ако камъкът е отговорен за това, че е паднал отгоре и е ударил някого, колко по-голяма е отговорността на човека за нещастията, които причинява на по-долностоящите от него. Не е достатъчно камъкът да се извини само за направената пакост, но той трябва да бъде буден, да се задържи известно време на мястото, докато мине човек по пътя.

  Любовта разрешава всички противоречия. Следователно, искате ли да бъдете свободни, прилагайте Любовта. Когато се подчинява от Любов, човек всякога е свободен. Правите ли нещо, правете го от Любов. Само по този начин ще бъдете свободни.


  Свободата на човека зависи от правата мисъл, а правата мисъл – от Любовта. Който люби, той мисли право.

  Как се изпитва любящият човек? Чрез изпитания и страдания. Любовта се изпитва в живота. В това отношение животът е велико училище.
  Закон за частите и цялото
 8. Like
  Велина Василева got a reaction from Слънчева in Интуиция   
  Учителя:

  Интуиция

  "Вие трябва да разбирате вътрешния език на Природата.

  Великата Сила, която прави хората разумни, иде отвътре.

  Великата Сила, която лекува хората, иде отвътре.

  Любовта, която повдига човека, и тя иде отвътре.

  Отвън съществуват само условия, поводи.

  Вътрешният свят е реалният, истинският, действителният свят...

  Пробуждането на душата е зазоряване. Един вътрешен прилив на Светлина, Знание, Сила и Живот. Виделината се проявява. Разумни, Напреднали същества участват в това явление. Те го създават със своята мисъл.

  Душата се пробужда за един нов живот. Божественото Слънце изгрява...

  Настава ден, настава време за учение и работа."
 9. Like
 10. Like
  Велина Василева got a reaction from цветна дъга in Мисли от Учителя за човешките взаимоотношения, обходата   
  Нещата остават неизяснени.

  Ние ги схващаме частично и затова казваме, че някои неща са неразумни.

  Неразумни са тия неща, защото не сме във връзка с тях.

  Защото всяко нещо, което е свързано с нас, ние считаме за разумно.
  Всяко нещо, с което не сме свързани, е неразумно за нас, защото няма с какво да го ценим.

  Тия неща за нас са необясними.

  За пример всеки човек, който ви обича, вие сте свързани с него, неговата обхода е една.

  А онзи, който не ви обича, който няма никаква връзка с вас,
  той ще бъде неразумен за вас, неговата обхода ще бъде неразумна

  и той няма да иска да знае за вашите възгледи, за вашите чувствувания.
  Плевели
 11. Like
 12. Like
 13. Like
  Велина Василева got a reaction from Дъгата in Мисли на Учителя за Чистотата   
  Каква е ползата от знанието? Ползата от знанието седи в това, че знанието е процес на пречистване на съзнанието. Понеже човек, ако не се учи, се набират много нечистотии в човешкото съзнание, заблуждения. Тия заблуждения правят човешкия живот нещастен. Съзнанието на човека поддържа неговото умствено тяло. Знанието е процес за очистване на съзнанието. Съзнанието е процес, който гради неговото умствено тяло. Знанието е процес, който чисти съзнанието, което поддържа умственото тяло.

  Чрез съзнанието иде храната на умственото тяло. Когато кажем, [че] човек трябва да бъде съзнателен, искаме да кажем , че човек трябва да се храни добре. Най-напред, защо трябва да се учим? Учението е процес. Ако ти не можеш да се учиш, в тебе умственото тяло отпада. Няма да става правилно храненето на умственото тяло.

  Човек се храни чрез съзнанието. Съзнанието е процес на храненето на човека. Същинският човек се храни чрез своето съзнание. Тъй щото, защо трябва да се учи човек? Трябва да се учиш, защото, ако не се учиш, твоето съзнание няма да бъде чисто.

  Знанието е материал, с който се пречиства съзнанието. Човек, дали е в училището или вън от училището, той не може да [не] се учи. Казва: „Мене не ми трябва много знание“. Ако механически разбирате, вас не ви трябва много знание. Ако знанието е товар, вас не ви трябва. Колко трябва да тежи най-много раницата? Колко килограма човек носи свободно на гърба си? – 12 килограма. Войниците носят по колко килограма? – /„Най-много 40 килограма“./

  Ако на вас се увеличава чувствителността, каква е функцията на чувствителността? Човек става нервен, когато не знае как да управлява своята чувствителност. Чувствителността поддържа здравето на човека. Като се увеличава нормалната чувствителност, здравето се подобрява. Казват, че някой станал много чувствителен. То е хубаво. Ако човек става безчувствен, намалява се животът му. Когато се увеличава чувствителността, става изменение на кожата, тя става по-гладка, по-мека, по-възприемчива, повече впечатления приема. Казвате: „Много чувствителен съм станал“.

  Човешкото съзнание е пълно с много нечистотии, следствие на това произтичат в сегашната наша култура тези войни. Кризата, която съществува сега, показва, че човешката мисъл не е чиста.

  Тогава тълкуването от окултно гледище: тия мъчнотии, които се раждат, [то] е процесът на чистенето на съзнанието. А то се чисти с големи страдания, които ще дойдат.

  Страданията са процес, това е филтриране на човешките чувства. Трябва да се филтрира човешкото съзнание, чувствата; [страданията] пречистват човешкото сърце. Понеже човек, като стане чувствителен, повече страда. Страданията са процес на [филтриране на] човешките чувства. Ако не се филтрират чувствата, се зараждат тия болезнени състояния. Тогава човек не може да бъде здрав.

  Аз сега ви навождам това, понеже като говорим за чистата мисъл, за чистите чувства, ние подразбираме едно хигиенично състояние у човека. Чистото чувство е здравето на човека. От чистите мисли животът може да се подобри и човек може да има по-щастлив живот.

  Сега ние искаме да бъдем щастливи, без да е пречистено съзнанието. Искаме да бъдем здрави, без да се е увеличила нашата чувствителност. Увеличаването на нашата чувствителност създава условие за здраве. Казва някой: „Много чувствителен съм станал“. Възможностите за здравето се увеличават. В природата, колкото повече чувствувате, толкова вие ще бъдете по-здрави.

  Та сега [това] са още теории. Сега, какви са методите човек да бъде здрав? Ако ви дам за тема да развиете „Какви са здравословните методи“, какво ще пишете? Вие ще кажете: „За да бъде човек здрав, трябва да вярва в Бога, трябва да обича Бога, трябва да обича хората, трябва да има любов“. Те са празни думи, нищо повече.

  Любовта има работа с човешката чувствителност, мъдростта има отношение към човешкото съзнание. Ако ти не учиш, ако ти нямаш знание, ти не можеш да пречистиш своето съзнание.

  Ако не можеш да пречистиш своето съзнание, твоят ум не може да работи. Твоят ум е главен фактор, който играе завидна роля в света.

  Как мислите, че действува любовта, навън или навътре? Любовта действува навътре. Мислите, че любовта е качество на ума. Тя не е умствено качество. Процесът на любовта не е умствен процес. Вие считате, че знанието е процес на ума. Знанието процес ли е на ума?

  Сега да оставим.

  Знанието предшествува съзнанието. Знанието е необходимо като един материал. Съзнанието е процес.

  Колкото съзнанието е по-чисто, толкова умът работи по-правилно. Колкото умът живее по-правилно, толкова за човека е по-добре. Някой казва, че от много мислене той се поболял. Човек от много мислене не се поболява. От много нечисти мисли – може, от много нечисти желания, но че много мисли, много учи, [и се] поболял – не може. Като учи непотребното, тогава може.

  Казвам: Правилната мисъл седи в това, всички да [раз]тегнете спирачките, които ред поколения са завъртали, завъртали. Речеш да направиш нещо, стегне те. Трябва да знаеш начина, по който ще се завъртят всичките спирачки. Или всички наслоявания, набрани мисли да се изхвърлят. Всяка неправилна мисъл трябва да се изхвърли. Или, другояче казано: Съзнанието трябва да се очисти, нищо повече!

  Ако вие имате неправилни мисли, ако вие имате неправилни чувства, вие се намирате в едно критично положение.


  Знание и чувствителност
 14. Like
  Велина Василева got a reaction from цветна дъга in Мисли от Учителя за Свободата   
  Кой човек е истински свободен? Свободен човек е онзи, който, като го калят, не се каля. Колкото и да го калят отвън, той не губи равновесие. Щом не губи равновесие, калта сама по себе си се чисти. Свободен човек е онзи, който от никакъв огън не изгаря. Не е ли свободен, най-слабият огън го изгаря. Съвременните хора се намират под влиянието на своите страсти, пороци, заблуждения, криви мисли и считат, че са свободни. Не, огън е това. Докато не мине през този огън и не се пречисти, човек не може да бъде свободен.

  За човека е казано, че е възлюбил човешката слава повече от Божията. Човешката слава заробва човека, а Божествената – го освобождава.

  Мнозина казват, че са свободни, че могат да правят, каквото искат. Те не говорят истината.
  – Защо? – Защото свободата е достояние за всички живи същества. Щом е така, с какво право отнемате свободата на тревите, цветята, растенията и на животните? Ще кажете, че човек, като възвишено същество, има право да използва растенията и животните. Ако камъкът е отговорен за това, че е паднал отгоре и е ударил някого, колко по-голяма е отговорността на човека за нещастията, които причинява на по-долностоящите от него. Не е достатъчно камъкът да се извини само за направената пакост, но той трябва да бъде буден, да се задържи известно време на мястото, докато мине човек по пътя.

  Любовта разрешава всички противоречия. Следователно, искате ли да бъдете свободни, прилагайте Любовта. Когато се подчинява от Любов, човек всякога е свободен. Правите ли нещо, правете го от Любов. Само по този начин ще бъдете свободни.


  Свободата на човека зависи от правата мисъл, а правата мисъл – от Любовта. Който люби, той мисли право.

  Как се изпитва любящият човек? Чрез изпитания и страдания. Любовта се изпитва в живота. В това отношение животът е велико училище.
  Закон за частите и цялото
 15. Like
 16. Like
  Велина Василева got a reaction from Канел in Що е дух/ове?   
  Обичай Божественото
 17. Like
  Велина Василева got a reaction from Vespertine in За четенето на книги   

  И аз мислех така в началото, докато нямах вкъщи PC, но повярвай ми - наистина е само въпрос на практика и постоянство в четенето - от екран...

  С времето и когато стремежът е налице - човек се научава да получава същото качество на възприятието...
  Зависи само от това - доколко съдържанието на даден файл те интересува - така забравяш за останалите неудобства и се концентрираш върху предимствата, които има електронният вариант... А те са безспорни...

  Не бих искала сега да сравнявам двата начина на четене, защото човек вече бездруго не може да си позволи да има всичко, което го интересува - на хартиен носител...Пътят назад, към това старо удобство е отрязан... Добре е да се мисли само в посока - качествен монитор...

  И така, според моя опит - "мишката измести книжката" и в контекста на придобиването на полезни знания...
 18. Like
  Велина Василева got a reaction from Лъчезарна in Какво променя хората?   
  Какво променя хората? Мъдростта, но само тогава, когато започне да се цени като духовно богатство...


  Мъдростта
 19. Like
  Велина Василева got a reaction from val68z in Комплиментите   
  И все пак, вероятно ще е от полза за някого да научи - от къде са тези думи:

  Паневритмия
 20. Like
 21. Like
  Велина Василева got a reaction from Аделаида in Мисли от Учителя за човешките взаимоотношения, обходата   
  В съвременния живот е интересно, че глупавите хора са станали съдии.

  Тези хора, които не живеят добре,

  те съдят.

  Чудна работа.

  В музиката отличните професори ги натоварват да преподават и
  рядко е глупав цигулар да стане професор.

  А пък в живота всеки става професор и
  ще преподава урок за морал кой е добър човек и прочее.

  Че кой е добър човек?

  Добрия човек – вари го, печи го, каквото и да го правиш,
  той все си е добър.
  Сто тояги да му удариш,

  той си мълчи.
  Любов без закон
 22. Like
 23. Like
 24. Like
  Велина Василева got a reaction from veselinvalchev1981 in Съветите на Учителя   
  За да следвате Христос, вие трябва да минете през Неговите изпитания. Много изпити предстоят на съвременното човечество, но то трябва да ги издържи. Щом ги издържи, положението му ще се подобри. Днес всички хора минават през своята отрицателна карма. В бъдеще те ще минат през положителни, т.е. благоприятни условия на живота, наречени дихарма. Сегашният живот е живот на злото и на изпитанията; бъдещият е живот на доброто и на Любовта.

  Светът е пълен с блага, дадени от Бога. За да се ползва от тия блага, човек трябва да има отворени очи.

  Тази година ви се дават условия да се ползвате от великите Божии блага. За да не изгубите условията, вие трябва да избягвате услугите на чуждите коне. Всеки човек има кон, на който може да разчита. Следователно, дали слизате от планината, или се качвате, разчитайте на себе си. Конят представлява човешкия ум. Разчитайте на своя ум, а не на чуждите умове.

  Като слуша първо своя ум, а после ума на другите, човек идва до заключение, че това, което сам направи, е по-добро от онова, което другите могат да му направят.

  Да се върнем пак към въпроса за свободата. Кога човек е свободен? – Когато служи на Бога, т.е. на Цялото.

  Докато човек работи в името на Бога, всички са доволни. Щом направи нещо за някоя част, веднага се явява състезание.

  Където има състезание, там Любовта отсъства. Където Любовта отсъства, там идват ограниченията.

  – „Какво да правим, за да се освободим?“ – Дайте място на Божията Любов в себе си.

  Щом Божията Любов обхване човешката душа,
  Любовта му минава в по-висока степен:
  от човешка в Божествена.

  Божията Любов прави човека силен.
  Тя му дава възможност да се справи със старите си навици, да изправи всичките си грешки. Без тази Любов той ще бъде в положението на пушач или на пияница, който иска да се освободи от своята страст, а не може. Който може да се справи със своите слабости, той е силен човек; който не може да се справи със слабостите си, той е слаб човек.

  Както делим хората на силни и слаби, така и

  в човека различаваме две естества: Божествено – силно и човешко – слабо.

  Божественото има крила, не се нуждае от кон или автомобил. Човешкото е слабо, затова търси превозни средства, т.е. външна помощ. И тъй, разчитайте на Божественото в себе си, а не на човешкото, което търси външна помощ.
  Закон за частите и цялото
 25. Like
  Велина Василева got a reaction from Дъгата in Основни принципи на ученичеството   
  Почти цялото Слово на Учителя е в символи...

  То не е оставено, за да се чете в прав текст...

  Учителят много рядко говори в прав текст... Затова , ако написаното се възприема в прав текст - не може да се достигне до дълбокия му, истински Смисъл, който принася ползата на духовното растене ... Човек се уморява, често губи връзката точно на най-впечатляващите абзаци и затова се отказва...

  Така - Школата на Бялото Братство е затворена за обикновения ум, който няма качеството да си прави свои вътрешни "преводи", от символичния учителев език ... Човек трябва да бъде най-малкото талантлив, дори - да бъде гениален, за да схване Смисъла, есенцията на оставеното послание и по този начин да се учи от него, и да разширява съзнанието си ...


  В беседата „Отрицателни и положителни черти на ученика“, Учителят казва така :
×