Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Симеон

Участници
 • Общо Съдържание

  73
 • Дата на Регистрация

 • Последно Посещение

 1. Влакът лети към Балкана. Отминаваме тракийското поле със своите градини, лозя и ниви и навлизаме в Средна гора, красива с меките си нежни, закръглени линии. Но ето, хълмовете й стават все по-ниски и се сливат вече с полето. Ние сме вече в Розовата долина. Пред нас се издига Балканът. Дълго съзерцавам Юмрук-чал, Мазалат, Узана. Какво чувство изпитваш когато ги видиш? Като че ли навлизаш в друг свят, безкраен и вечен, свят на чистота и мощ – сроден с това, което живее в глъбините на твоята душа! Една светла точка привлича вниманието ми. На сутринните слънчеви лъчи как ослепително е осветена тя! Като че ли самата тя е център, който пръска светлината си из обширната Розова долина. Коя е тая светла точка, която така властно приковава погледа на всекиго, който пътува през тия места? Това е светлият дом – бисерът на Розовата долина, светилникът, говорещ за будния Дух, който цари тук. От далеч се вижда той. Край него е китният Мъглиж. Били ли сте в Мъглиж? Разположен е той в самите недра на Балкана, в една теснина, вдадена в планината, по двата бряга на едноименната река. Над селото величествено се издига върхът Попък, а по на изток е другият връх - Кръстилча. Между тях над селото е “Градището” – останки от крепост. Те говорят за древната история на тия места. Значи още от ранни времена това място е привличало вниманието! Още като влизам в дома на брат Р., от там излиза кола. Той обяснява: Един от селото гради къща и му пращам колата си за помощ. - Това разкрива цял един свят, в който живеят тия хора. С каква простота и естественост той изговаря тия думи, съдържащи една велика идея! Това показва как народната душа има едно вътрешно разбиране на социални въпроси, своя дълбока социална философия. Навсякъде в глъбините на човешката душа е запазено нещо непокварено и чисто: в това е надеждата за красивия бъден ден! Някой ще строи къща: другите отиват да му помагат: едни му носят камъни, тухли, пясък, вар; други копаят основите на къщата; трети хранят работниците. Това е така наречената “межия”, която дава богат материал за размишление. Тя показва, че в народната душа се крият красиви заложби, мощни духовни сили. Те говорят, че новото съзнание, което иде, не е чуждо на славянския бит. А коя е най-ярката отлика на това ново съзнание: живот за другите! Значи квасът на новата култура винаги е живял в глъбините на народната душа. С него тя е била кърмена с векове и хилядолетия. Върху тая сигурна основа може да се гради. Буден кът е Розовата долина. Мъглиж е буден център. Голяма е интелигенцията му. Повече от стотина тукашни учители пръскат светлина в близки и далечни краища на страната. Лятно време те се прибират и дават особена окраска на селото. Но и всички останали са будни. Още от старо време те са се пръскали като бъчвари в далечни земи, така са се запознавали с живота и това е развивало тяхната интелигентност. Когато говориш с някого от тях, чувстваш, че пред тебе е един човек умен, но не само умен, но и напредничав, който следи живота и се интересува от всички въпроси, които вълнуват днес едно будно съзнание. Щом посетите Мъглиж, веднага нещо ще ви обърне внимание: тук ще срещнете в млади и стари почти всички видове напредничави идейни движения и течения. Още от турско време е нямало нова идея, напредничаво течение, което да не намери отзвук в душите на мъглижани. По разните въпроси на днешната култура мъглижанинът има мнение и то съзнателно, изходящо от светоглед. Той говори безизкуствено, трезво, реалистично и същевременно идейно върху тях. Учениците на Всемирното Братство тук отдавна мислят за салон. Трудно е вече да се събират частни домове. Събират се те и обмислят всестранно въпроса. И намират изходен път: някои братя си дават нивите на разположение. Ще ги работи братството. Ето източникът на средства за постройка на бъдния салон. Брат Иван Чернев дава 12 декара ниви за работа; друга година дава 18 декара. И други братя турят свои ниви на разположение на братството. Златни класове вече са готови за жетва. Ето, идат 30 души братя и сестри от тук и 20 души от Казанлък. И тия, които не познават сърпа, научават се да жънат. Тия минути на обща идейна работа остават като траен светъл образ в душите им. Така се минават няколко години. Защо да не почнат вече строежа на салона? Защо да отлагат повече? Но къде да се строи? Има предложение за горния и за долния край на селото. Надделява второто мнение. Ето, брат Иван Чернев поднася като скромен дар своето място. То е удобно, красиво, на едно възвишение и от там се откриват широки хоризонти: вижда се цялата източна част на Розовата долина. То е при самата борова гора. И ето едно лято (1924 год.) се пристъпва към дело и то с приготовление на материалите за градеж. Преди всичко трябва да се приготвят тухли и камъни. Тухлите правят в съседните ниви. За изпичане на тухлите със свои коли докарват на мястото дърва и каменни въглища. Камъни къртят в един дол на един километър разстояние от мястото на салона. Къртят ги с бомби и със свои коли ги пренасят до мястото на салона. На следната пролет пристъпват към изкопаване основите на самото място. То представлява каменист стръмен бряг. Предстои грамадна, трудна работа: изкопаване и изравняване на мястото. Кой ще стори това, ако не пак братята и сестрите? Всички те са тук. Един съедийник музикант посещава селово. Ударите на лопатите и мотиките се придружават от звуците на цигулката му. С това като ли иска да покаже, че дейността, стремежите, копнежите им имат нещо общо с възвишения свят на хармонията. Но сумите събрани от нивите, далеч не стигат. Тогаз всеки широко отваря сърцето си и дава пред олтаря на общото. Всеки има съзнание: това, което притежава не е негово, а на Цялото. Всеки дава с радост. Духът на новото е даването. Новият тип човек дава както дава изворът от животворните си струи, както дава плодното дърво, както дават слънчевите лъчи! Това, което дават тия хора е техният любовен дар. Ето защо построеният светъл дом е въплътена Любов, кристализирана музика. Кой ще пази сумите? Един от младите братя. Всички имат пълно доверие в него. Той води книжата, но никой не ги поглежда, никой не ги проверява. И той оправдава напълно общото доверие. Те вярват един в друг, както всеки вярва в себе си. Никой не знае кой колко е дал. Защото всеки знае, че всички са дали от глъбините на своята душа и сърце: всички са дали различно, но всеки е дал много, понеже дарът, придружен от топлината на Любовта има вътрешна цена; той е изобилен дар. Днес, когато дебели прегради делят душите една от друга, красива картина е взаимното доверие между тия идеалисти. И тоя брат, който пази сумите, харчи, харчи разумно за строежа, но никой не го пита за нищо. Никой не му иска сметка за нищо. Това са новите отношения, които идат. Те ще внесат поезия в живота. Кое може да внесе тая поезия в човешките отношения? Само възвишена идея, която черпи сокове от една висша реалност, има в себе си силата да събуди благородните подтици на човешката душа. Кипи живот около салона. След изкопаването на основите работят и няколко души външни работници, но работата на съидейниците не престава. Салонът ще бъде двуетажен. Братята с кола докарват 11 тона вар. Всички носят вода, едни с бурета, натоварени на коне, други с кофи или котли. За варта донасят 50 тона вода, освен вода за други нужди. Камъните, тухлите, пясъкът, пръстта са пренесени. Варта трябва да се угаси по-скоро. Ето защо те жертват и от съня си; и една нощ до късно гасят вар. Работят при светлината на лампи. Тая нощ ще остане паметна в тяхното съзнание! Братята и сестрите на смени носят всеки ден храна на работниците. За всинца има работа около салона. Сестрите и те могат да работят: едни от тях носят камъни или вода, други гасят варта, а трети изравняват мястото. Кое кара тия души да жънат братската жътва, да трошат камъни, да копаят и да работят около зданието? Дали високите надници или други изгоди? Не! Една велика идея сгрява душите им. Тия искрени души, откърмени всред народа работят вдъхновени от висок идеал. Вдъхновението им иде от съзнанието, че работят за нещо, което надраства личния им живот. Никога една идея от кръга на личния живот не може да буди оная чиста радост. Техният възторг е облъхване от Духа на новата раса, която днес се ражда на земята. Никой не ги насилва. Законът за Любовта се проявява при свободата. Не може да има Любов там, дето няма свобода. Време е за усилена полска работа. Другите орат, сеят, копаят, жънат или косят, а тия хора турят идейната работа над всичко: носят камъни, тухли, копаят основите, жънат и пр. Те така умело разпределят времето, че успяват да свършат навреме и своята работа. Кое им говори да слагат общата работа на преден план? Дълбокото съзнание, че интересите на Цялото са техни интереси. По този начин строежът на този салон е един вид възпитателна, практична, опитна школа за едно ново съзнание. Всичко това учудва другите селяни. Някои от тях са в недоумение. Те не могат да разберат. Питат: - Що правите? Един им казва: - Строим свободен университет. Той ще бъде свободен за всички, които желаят да се учат. Някой изявил желание да вземат салона за болница. Един от съидейниците казал: - Днес хората са болни. Нека дойдат тук, за да станат здрави. Към юни салонът е вече готов. Същата есен го измазват. Някои от селяните казват: - 12 семейства и направиха здание, което струва 200 000 лева! Разбира се, похарчени са по-малко средства, понеже много от материалите и голяма част от труда е безплатен. Мнозина, които са идвали в селото, са казвали: - Как е възможно постройка на такъв салон при такива условия? Един чиновник в Мъглиж, шеф на учреждение казал: - Шепа хора построиха този салон. Те като се върнат дома вечерта от работа, отпрягат добитъка си и отиват в тоя салон, за да се просвещават. Два пъти седмично те отиват там, за да се учат. Нека бъдат образец на всички. Светлият дом в Розовата долина е символ на утрешния ден. Идете в Мъглиж при тия възторжени души, за да видите плода на делото им! Идете в Мъглиж, за да имате вяра в човека, вяра във вечно младите творчески сили на човешкия Дух!
 2. И на мен ми допада новата визия. Нещо май не работи входа във форума в началната страница на портала.
 3. Здравей Mary, за молитвата има друга тема във форума - Силата на молитвата. Ето едно мнение на Иво от тази тема, относно това, което питаш. Бог не се нуждае от нашите молитви, а ние имаме нужда от тях. И нима наистина ние можем да му дадем нещо от нас? Молитвата е Общение с Бога, тя е най-хубавото състояние и чрез нея ние облагородяваме сърцето си, черпим светлина за ума си и укрепваме волята си. Без да отидеш при Благият Творец и да попросиш това, което ти е отредено, никой няма да ти го даде наготово. Чрез молитвата ние поддържаме връзката си с Бога, и се зареждаме от Неговата Сила.
 4. Симеон

  Евангелие от Юда

  Всеки е свободен сам да прецени за себе си. Аз не искам да налагам тезата си на никого. Аз казах - щом някой друг прецени чрез инуицията си противното, просто може да си го чете - това става. Когато чета някое от Евангелията усещам силен трепет, смирение и топлина, разширение в себе си... Четяйки това, не ме обзе нищо такова. Напротив. Така смятам не само заради вътрешното ми чувство, а на базата и на размишленията ми по въпроса, стремейки се да не заемам предварително някоя страна. Думите в това евангелие нямат такава сила. Самият стил ако искаш, и думите които се използват нямат нищо общо с другите Евангелия. Интересни са явленията - многократното "изсмяване" на Исус, сътворяването на ангел-прислужник и др. За основните неща, които си противоречат с Писанието - вече съм писал в предните ми постинги по тази тема. Относно "реални" неща, не съм имал предвид само исторически състояли се Знае се, че не всички неща в Писанието трябва да се приемат в буквален смисъл. Реално е това, което е неизменно и ни разкрива вечните истини на живота.
 5. Симеон

  Евангелие от Юда

  Здравей Иво Никъде не съм оспорвал автентичността на документа. Но не мога да се съглася, че написаните в него неща са реални и писани чрез Светия Дух.
 6. Симеон

  Евангелие от Юда

  Изчетох "евангелието" и дълбоко се възмутих от неговото съдържание. Не го приемам за истинно. Всеки, който го приема за такова, може просто да си го чете и въпроса е решен(който не го е чел - да го прочете и сам да си извади заключение). Относно "National Geographic"(както и повечето медии) - търси се сензация със цел голям брой продажби.
 7. Симеон

  Интересни сайтове

  Един прекрасен сайт - www.panevritmia.org
 8. Бог е Същество, чийто център е навсякъде, а периферията никъде.(цитирам по спомен Учителя Беинса Дуно). Бог се проявява навсякъде, Бог се проявява и в нас. Той се е ограничил, за да се прояви в нас и това е най-голямото Му величие. Аз лично се моля на Бога, който се проявява в мен, на този Бог, който държи и управялва цялия Всемир с Любовта, Мъдростта и Истината Си.
 9. Симеон

  Новораждане

  Нещата, за които говори Влад Пашов са по Учителя. "Седем стъпки има, по които трябва да вървите, преди да можете да властвате над лошите духове. Нечестивите духове ги е страх от светлината. Първото нещо, което трябва да направите, е – да се обърнете към Бога. Що е обръщане? Вие сега сте обърнати към Бога с гърба; във вашия свят има тъмнота; направете „кръгом“, и се обърнете с лицето си към Господа. Без обръщане към Него не може. Когато искате да изтърсите дреха от праха, как я обръщате? Следователно ще вземете вашето сърце и вашия ум да ги обърнете и ще изтърсите праха им извътре. Обръщането има двояк смисъл – обръщане към слънцето и обръщане дрехата откъм вътрешността, за да се изтърси прахът. Второто необходимо нещо е покаянието – преглеждане, ликвидиране на сметката. Туриш обявление над фирмата: „Аз спирам всички платежи, нито давам, нито вземам – годишна равносметка правя“. Правиш баланс, смяташ: толкова имаш да вземаш, толкова имаш да даваш, най-после остават 10,000 дълг; не остава, освен да отидеш при своите кредитори и да им се молиш – то е покаяние. Изваждаш тефтерите: „Приятели, аз съм честен човек, не зная как, ама изгубих 10,000 лева, ще простите, ще извините, ще ме кредитирате малко още“. Ако не се молиш, ще те затворят. Щом ти прегледат сметката и се убедят, че си честен, ще кажат: „Ние сме имали вземане-даване с тебе, ще ти простим, ще те кредитираме наново“. Прощение и спасение са две неща свързани. Туй, което наричаме спасение в Християнството, настъпва, след като сме минали двата периода на обръщане и покаяние към Христа. Той казва: „Давам ти нов кредит и те пращам пак в света да работиш“. Пак отвориш фирмата: Еди-кой пак започва да функционира, дава и „взема“. Четвъртата стъпка е възраждане. Възраждането ще обясня с друг процес от земеделието. Един земеделец има една градина, разваля я и наново я посажда; когато започнат да изникват новите ябълки, то е възраждане; в него има надежда, че новата градина пак ще му даде плод. И в Християнството, след като мине този процес, става у нас възраждане – новото е почнало да никне нагоре. Възраждането е процес на цъфтене и връзване. Има покаяние, прощение, спасение, възраждане и ново раждане – петото. В новото раждане човекът се освобождава от кармичния закон на причините и последствията: вие сте тогава свободни граждани, господари, никой не може да властва над вас. Само в тази пета стъпка може да господарувате над лошите духове; само когато сте на мястото на Христа можете да заповядвате на тия духове. Тогава ще бъдете ученик Христов. А то е високо нещо." Беинса Дуно "Страхът", неделна беседа, държана на 19.10.1914, от книгата "Ето човекът", Сила и Живот I серия
 10. Здравей sad_girl, Бог е Всеблаг и Дълготърпелив към нас. Той ни люби и при най-големите ни погрешки, и е съвършен в Любовта Си. Хубаво е, че се разкайваш и че си осъзнала погрешката си. Имаш възможността вече да не я повтаряш и повече да не се чувстваш така. Ако изпитваш такава потребност, можеш да се помолиш още веднъж от все сърце, както ти се диктува отвътре. Човек трябва да мисли преди да обещае нещо, трябва да се убеди, че е готов на всяка цена да изпълни обещанието си. Неспазването на дадена дума винаги води до лоши последствия.
 11. Симеон

  Тъмнината и Светлината

  Когато изпаднем в мрачни настроения, обземат ни лоши, отрицателни мисли, изпитваме негативни емоции и постъпваме неразумно, тогава ние се поддаваме на влиянието на "тъмните сили". За човека е важно да пази светлината на ума си и топлината на сърцето си и да не приема внушението на външни, неразумни сили. Учителят казва:"Докато има слабости, човек всякога ще се подава на влиянието на нисши същества; докато има слабости, в него всякога ще има условия за паразити. Затова трябва да се пази от тяхното опасно влияние. Това не става като бягаш от тях, а с различаване на техните намерения, мисли и чувства. Различаването подразбира вътрешно виждане. Като не владеят този закон, хората се натъкват на недоразумения, спорове и разногласия."(Трите живота,ООК,1922). Светлината и тъмнината са две сили, които са необходими в света. "Щом има светлина, има и тъмнина; щом има тъмнина, има и светлина. Те се менят периодически. "(Придобиване на щастие,ООК,1928)" Нашата работа е не да се противим на злото, а да го оставим настрана и да проявим доброто, което носим в себе си. Положителният път на развитие върви по пътя на изгряващото Слънце, по пътя на Светлината, по пътя на Любовта.
 12. Симеон

  Текстове на песни на Беинса Дуно

  Една от моите любими песни : Бог е Любов музика и текст: Учителя Беинса Дуно 10–17.XII.1922 година, Общ Окултен Клас Бог е Любов, Бог е Любов, Бог е Любов, Бог е Любов. Вечна, Безгранична, пълна със Живот, Живот на Благия Божи Дух, Дух на Благостта, Дух на Святостта, Дух на пълен Мир и Радост за всяка душа. Дух на пълен Мир и Радост за всяка душа, за всяка душа. Ний ще ходим във тоя път на Светлината(4) във която царува Божията Любов.}3 в mp3 формат в изпълнение на Огнян Николов ________________________________________________ “Ако някой от вас излезе да изпее упражнението „Бог е Любов“ както трябва, друг щеше да бъде той. Ще кажете: „Обикновена работа, Бог е Любов, разбрахме“. Не, тази песен, като я изпеете веднъж, каквито болки имате, ще изчезнат; и като излезем от туй здание, да бъдем всички радостни, весели, да се подмладим, като да сме на 20 години, да кажем: „Може да се живее“. Туй е пеене!” Значение на гласните при окултното пеене(11-та школна лекция на Общия окултен клас (II година), 10 декември 1922 г., София) "Аз искам и друго. Тия упражнения вън от Школата никому няма да ги давате. Защото у всинца ви има желание: „Хайде да разпространяваме нашите песни“. Те са за вас. Ние искаме да ги опитаме. Първото нещо, всяко нещо трябва да опитаме. Ама вие не сте направили опита, а ще почнат да ги употребяват хората. Ще ги опитаме и ако има добър резултат, тогава ще ги дадем на хората. Следователно, щом няма за нас резултат, защо ще ги даваме на другите хора? Ще ги опитаме, да добием тази вяра, че туй, което аз говоря, е право." Музиката – средство за концентриране(12-та школна лекция на Общия окултен клас (II година), 17 декември 1922 г., София) ______________________________________________ Източници: стр.127, “Молитви, Формули, Песни”(Издателство “Бяло Братство”, ISBN 954-8091-35-6, София 2002); Окултни музикални упражнения, Паневритмия, гимнастически музикални упражнения - Справочник; http://beinsadouno.info/: “Значение на гласните при окултното пеене”(11-та школна лекция на Общия окултен клас (II година), 10 декември 1922 г., София); "Музиката – средство за концентриране"(12-та школна лекция на Общия окултен клас (II година), 17 декември 1922 г., София);
 13. За да бъде едно семейство щастливо, трябва неговите членове по отделно да бъдат такива. Ако самият ти си нещастен е глупаво да смяташ, че можеш да направиш някого друг щастлив или обратното - че някой друг може да те направи такъв.
 14. Здравейте, след 1990 година, през лятото, почти всяка година беше излъчван по БНТ сериал за Паневритмията, създаден от "Общество Бяло Братство". Всеки откъс съдържаше по няколко от упражненията. Имате ли представа дали някъде в Интернет може да се намери? Ако знаете за други тв предавания за Паневритмията, които са налични в мрежата, ще се радвам да споделите. Благодаря!
 15. Симеон

  Евангелие от Юда

  Да, извадките не трябва да се тълкуват само в буквален смисъл. До колко човек ще ги разбере, зависи от неговото ниво на духовно развитие. "1. Пред празник Пасха Иисус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби докрай. 2. И във време на вечеря, когато дяволът вече бе вложил в сърцето на Ииуда Симонов Искариот да го предаде, 3. Иисус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, 4. стана от вечерята, съблече горната Си дреха и, като все урбус, препаса се;" Евангелие от Иоана, Глава 13; "23. А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той ще ме предаде, 24.прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил. 25. А Иуда, който Го предаде, отговори и рече: да не съм аз, Рави? Иисус му отговори: ти каза." Евангелие от Матея, Глава 26;
×