Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Обзорни книги

11 продукта

  (0 ревюта)

  "Акордиране на човешката душа" том 1, ново издание. Включва том1 и част от том2 на предишното издание.

  Книгата включва записани разговори с Учителя. Засегнати са теми от най-разнообразен житейски и окултен характер. Изключително добро начало да се запознае всеки желаещ с принципите на Учението на Учителя Петър Дънов, както и с по-дълбоки окултни знания: за Любовта, за Разумното начало, за молитвата, за волята Божия, за духовете, за връзката между Учител и ученик.

  В някой от разговорите Учителя отговаря на зададени въпроси като: „Има ли връзка между човека и земетресенията”, „Какво представлява нестинарството”, „Какво е четвъртото измерение”, „Какво значение има положителната мисъл”, „Как да подобрим паметта си”, „Как да превърнем неразположението в разположение” и много още други.

  Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризма.

  Роден е в Бургас. Баща му е бил стопанин - редактор на вестник "Голгота", преименуван по - късно в "Нова епоха". Боян Боев завършва образованието си в СУ "Климент Охридски", специалност Естествени науки. Владее френски, немски и руски език.

  Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов. През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на Бяло Братство с обществеността.

  На вашето внимание предлагаме натрупания архив, подготвен от Боян Боев през всичките му години на ученичество. Той се публикува в два тома и съдържа познания за човешката душа, като визира бъдещето на Шестата раса, която ще се прояви през Новата Епоха.

  Издателство Бяло Братство, София, 2013

  ISBN: 978-954-744-224-5

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Всичко, каквото ставаше около Учителя, добиваше дълбок смисъл и значение, защото животът се изразява в своята пълнота, цялостно.

  Много от разговорите представляват словесен израз на тази текуща мисъл, която сега за пръв път се разкрива на човешкото съзнание. Това е "небесният хляб", за който душите гладуват. Затова, всички които познаваха Учителя се стремяха да бъдат близо до него.

  Разговорите при Седемте рилски езера са малка част от богатството, което Учителя ни разкриваше през време на живота ни с него край тях.

  Боян Боев

  В новото издание на книгата има над 80 фотографии, част от тях непубликувани до сега.

  Съставители:

  Методи Константинов

  Боян Боев

  Мария Тодорова

  Борис Николов

  София, 2011 г.

  Издателство Бяло Братство

  ISBN 978-954-744-156-9

  твърди корици, 415 страници

  формат 16/70/100

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Последни слова на Учителя, Мърчаево 1944 г.

  Автор: Петър Дънов

  Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.

  ISBN-978-954-744-155-2

  Твърда корица, 390 страници;

  10.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

   

  Първата по рода си панорамна книга на Учението на Бялото Братство, систематизирана от Георги Радев по тематични извадки от беседите на Учителя, публикувана за пръв път през 1939 г. В Швейцария пресата отпечатва отзив за първото издание на книгата: „Никога досега не сме срещали толкова истини, изнесени в такава сбита форма, така живо и красиво.”

   

  Книгата включва 21 теми за Живота, Душата, Истина, Любов, Мъдрост, Правда, Бог, Човек, Дух, Добро, Свобода, Светлина, Ядка на Божественото учение, Живата Природа, Великото Всемирно Братство, Четирите неща, Учител, Ученик, Свещения огън, Тяло на Любовта, Христос.

   

  Тематичните извадки са подготвени от Георги Радев /1900-1940/ последовател на Учителя, философ и преводач.

   

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Съставител: Георги Радев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2010 г., седмо издание

  ISBN: 954-744-066-7

  формат: 20/14, мека корица, 140 страници;

  4.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Това е първият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ВЕЛИКОТО РАЗУМНО НАЧАЛО

  Великата среда

  Разумното начало в света

  Езикът на Разумното начало

  Единството в света

  Посещение на Бога

  Тихият глас

  Общение с Разумното начало

  Акордиране на човешката душа

  Страж на човека

  Реална връзка

  Музикално състояние на човешката душа – благодарност и доволство

  Активен в живота

  Верният син, служене на Бога

  Седмият ден, седмият час, седмата минута

  В полка на Христа

  Божията воля

  Свещената връзка

  Който чуе гласа му, ще оживее

  НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ

  Любов към Бога

  Как ще обичаш Бога

  Три закона на Любовта

  Незнайна Любов

  Даровете на Любовта

  Сила за постижение

  Работите на сърцето остават свободни

  Път към Любовта

  Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите

  Степени на Любовта

  Качества на Божествената Любов

  Аз и Отец ми ще направим жилище във вас

  Четири портокала

  Любов към всички

  „Обичай всички!“ e динамика

  Любов към врага – това е една школа

  Някои черти на Любовта

  Посещение на Любовта

  Изпити на Любовта

  Сродни души

  Любовта ще съгради новата култура

  Някои правила на Любовта

  Любовта е служене

  Обикновена, талантлива и гениална любов

  Размишлявай върху Любовта

  Мома, огън и вода

  Орбита и въздействие на Любовта

  Свързан с господа на Любовта

  Вечното благо

  Ще ти израснат крила

  Изкуството да правим добро

  Ела с мен при извора

  Вземане и даване

  МЪДРОСТ

  Разумност в природата

  Закони и методи на мъдростта

  Организиране на духовното тяло

  Ще ви дам съкровища скрити

  Закони на мисълта

  Правата мисъл

  Единство на живота

  Възвишеното в човека

  Един закон за развитие

  Законът за причини и последствия

  През тъмната зона

  Имаме дом неръкотворен

  Няколко думи за човешкото естество

  Силни трептения

  Развитие на новите сетива

  Съзнателно излъчване

  Нашите по-малки братя, растенията

  Нашите по-малки братя, животните

  Инволюция и еволюция

  Фази при възлизането на човешката душа

  Промисъл

  Всичко се превръща в добро

  Новото земеделие

  Краските

  Жизнен магнетизъм

  Нещо за звездното небе

  Физиономика и френология

  Поставете телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу

  Човек е микрокосмос

  „Ом“ съдържа всичко

  ИСТИНАТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

  Истината

  Свободата

  Справедливостта

  Живот за цялото

  Ново направление на труда

  Бъдещият строй – строй на Любовта

  Частната собственост

  Без насилие

  Международен живот

  УЧИТЕЛ И УЧЕНИК

  Завеждам ви при извора

  Златният век на българите

  Разкрити и неразкрити планове

  Плач Иеремиев

  Бъдете с будно съзнание

  Опитът ще бъде през тази нощ

  Отношение между Учител и ученик

  По няколко причини съм ви събрал

  Път на Учителя

  Път на ученика

  Стихотворение от Стела Белмен, Франция

  Пред портрета на нашия Учител

  Издигай се към по-висшите светове

  Будност на съзнанието на ученика

  Като седнеш да разсъждаваш

  Оперирай със себе си

  Сигурността на ученика

  Свободен в света

  Кога ставаме благоуханни

  Беззаветно служене

  Светлина и погрешки

  Имай мир, за да имаш полезна работа

  Паралелни светове

  Абсолютно възможно за силния

  Младите са носители на Божественото

  Християнството носи принципите на бъдещата култура

  Дарбите идат след плача

  Пробуждането на една душа

  Божественият живот е реалност

  СВЕЩЕНИЯТ ЧАС

  Свещеният час

  Изуй си обущата

  Петимата братя

  Право на Божествения Дух

  Седем групи по трима

  Вода, която постоянно тече

  Това е Живот вечен

  Царството Божие насила се взема

  Концентрация върху дъгата

  Ореол около главата

  Девет блаженства – девет метода за работа

  Растителни инсталации

  Да възлюбим друг друга

  ДОБРОДЕТЕЛИ

  Вяра

  Вярвай в невъзможното

  Разлика между вяра, надежда и Любов

  Смирение

  Чистота

  Развитие на добродетелите

  Страданието е пробуждане на съзнанието

  Страданията водят към добро

  Страданията пречистват и развиват добродетелите

  Чрез страданията се проявяват скритите богатства в нас

  Страданията развиват дарбите

  Чрез страданията човек се усъвършенства

  Страданието носи благородство и красота

  При страданието остава божественото

  Страданието е път към Любовта

  Мъчение и страдание

  След страданието иде радостта

  Причини на страданията

  Страданието е закон за концентриране

  Отношение към страданието

  Автор: Боян Боев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  ISBN-978-954-744-087-6

  Твърда корица, формат: 21/15 см, 556 страници

  13.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Това е вторият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

  Съдържание

  За музиката и другите изкуства

  Усилени обертонове

  Музиката лекува с мажорни гами

  Музика, свръхсъзнание и яснослушане

  Песента „Красив е животът”

  От четири октави нагоре

  Видни музиканти

  Инволюционна и еволюционна музика

  Български народни песни и „Слънчеви лъчи”

  Господи, отвори ми ти устата, да говоря за живота

  Музиката е свещенодействие

  Музиката и възпитанието на детето

  Всеки тон в музикалния свят е жив

  Хор за подмладяване

  На фокуса на музиката

  Четвъртинките тонове

  Паневритмия

  Движения на Доброто

  Дванадесетте врати на живота са отворени

  Писмо от чужбина върху Паневритмията

  Поезия, театър, художество

  Да я събуди навреме

  Разговори на планината Ида

  Трансформиране на живота

  Обнова, обновление, обновители, обновителни

  Ом-ом-аумен

  Всичко е за Бога

  Начало има, но край няма

  Планина на знанието и самоусъвършенстването

  Възкресение, ангел и синовете Божии

  Като меден сок за нашите умове

  Но ви избрах от света

  Тя скоро се компенсира

  Поразрови малко около него

  Щастието, многократно и непреривно

  Приготви си път за работа

  Седни при силния огън

  Земята е Господня

  Ние градим

  Всички образи един след друг

  Да станат огън

  Въздухът е пълен с музика

  Безпокойство

  Зрението на човека

  Смаляване

  Орбитите им се преплитат

  В посока към екватора

  Ще вземеш толкова, колкото торбата ти събира, а ще дадеш всичко, което имаш

  Какво значи да любиш

  В Твоята Любов намирам аз покой

  Невидими пътища

  Към Мусалла – връх на Бога или на самоотричането

  Окото, Мусалла, Олтарят

  Островът на блажените

  Разговори в духовната група

  Ръководен от Любовта и Мъдростта

  Единство в чувствата

  Спирайте се върху общите принципи

  Природосъобразен живот

  Вегетарианството

  Психично влияние на храната

  Духовна и материална храна

  Житна диета и пост

  Дишане

  Криволинейни и праволинейни сънища

  Планината

  Намерете символи на планината

  Използване на слънчевата енергия

  Подмладяване

  Жилище, облекло, красота

  Начин за спасение

  Психични причини за болестите

  Духовно лекуване на болестите

  Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

  Течение на живот Отгоре

  Лечебни методи

  Болести на нервната система и главата

  Болести на гърдите

  Болести на кръвоносната система

  Болести на храносмилателната и отделителната системи

  Някои заразни болести

  Други болести

  Възпитанието на детето

  Възпитание на детето

  Общи и местни условия за възпитание

  Един педагогически разговор

  Приложения

  Речник на остарели и чужди

  Обяснителни бележки

  Автор: Боян Боев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  ISBN-978-954-744-098-2

  Твърда корица, формат: 21/15 см, 326 страници;

  Цена: 12,00 лв.

  12.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Това е последният от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

  Съдържание

  Изпитвайте Писанията

  Пентаграмът

  Завета на цветните лъчи на светлината

  Методът на цветните лъчи на светлината

  Паневритмия

  Интуиция

  Щастието

  Пред Новата култура

  Шестата раса носи метода на свръхсъзнанието

  Българският народ и твърдостта

  План за повдигане на човечеството

  Всемирното Бяло Братство

  На границата между две култури

  Излизане от тринадесетата сфера

  Бурята иде, но Бог не е в бурята

  Послушай моята воля и ще бъдеш щастлив

  Епоха на обнова

  Силата се дава на добрите

  Плодове на шестата раса – свобода и разбирателство

  В съня на Навуходоносор

  Господ ще бъде познат

  Втората октава на цветовете

  Какво учение имате

  С височината на Монт Еверест

  Победата е на наша страна

  Който е дал повече, се счита за победител

  Ще се вдигнем малко по-високо

  Посади Божествената семка

  Да съградим мост на Любовта

  Великото търпение на Христа

  Общение с Христа

  Работа в света

  С конкретни примери и символичен език

  Нужда от работници

  Хигиена в три направления

  Писма

  Писмо № 1

  Писмо № 2

  Писмо № 3

  Писмо № 4

  Писмо № 5

  Писмо № 6

  Писмо № 7

  Писмо № 8

  Писмо № 9

  Писмо № 10

  Писмо № 11

  Писмо № 12

  Писмо № 13

  Писмо № 14

  Писмо № 15

  Писмо № 16

  Разговори с журналисти и общественици

  Проблемът на човечеството е нравствен проблем

  Вярата е едно истинско положение

  Трябва друг мироглед

  Словото ще даде живот

  Думата „човещина“

  Новото ще дойде по един естествен начин

  Новораждане

  Познавам го много добре

  Догмите ще изчезнат

  Разговор с пловдивските семинаристи

  Какво е право

  Промяна в съзнанието

  Голямото Eвангелие

  Век на връзване на злото и освобождение на доброто

  Движение в хипербола

  Когато пътищата на човека са благоугодни на Бога

  Мощно течение

  С жива вяра

  Четири ценности

  Всеки ден и непреривно

  Братски срещи

  Пробен камък

  Една реалност

  Същинският човек

  Да се изучат свещените книги

  Божествената наука обема всичко в себе си

  Щом помислиш, и си в реалността

  Ангел хранител

  Който разбира времето, той е маг

  От тях ще излезе лъвът

  От проза в поезия

  Обикновеното е условие за необикновеното

  Сега сме в слънчевата епоха

  Десет милиона слънца

  Неговата благост

  Достатъчна е една запалена свещ

  Свържи се с Божествената природа на своя ближен

  Когато всеки дойде на мястото си

  Разговор с руския поет Игор Северянин

  И най-малката грубост я препятства

  Разговор за десятъка

  Живот на жертвата

  Слушат моя глас

  Събор в Швейцария

  Слънцето ме огрява

  Препоръки към редакционната група на списание „Житно зърно“

  Бог не го е оставил

  Време за Божественото

  Да давате разумно

  Силни в Божествената истина

  Когато едно същество се разговаря с вас, то е реално

  Любовта на Слънцето

  Смени съдбата си

  Организирано духовно тяло

  Като свършите тази работа, ще ви кажа

  Неговата благост

  Избрани статии, публикувани в сп. „Житно зърно“

  На разсъмване

  Мъдреците от изток

  Митологията от окултно гледище

  Новото съзнание. Закон на цялото и закон на частите

  Ново направление на труда

  На границата

  В хармония със законите на Живата природа

  Нови веяния в биологията

  Подем в биологията

  Понятието „организатор“ в новата биология във връзка с окултизма

  Професор Ханс Дриш и науката парапсихология

  Разумност в Природата и в човека

  Космичната пролет

  Дишане и здраве

  Дишането и познанията, които Учителя дава за него

  Съобразяването с природните закони и здравето

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Речник на остарели и чужди думи

  Обяснителни бележки

  Автор: Боян Боев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г.

  ISBN-978-954-744-115-6

  Твърда корица, формат: 21/15 см, 528 страници

  6.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Бялото Братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството. Учението на Бялото Братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно): общ преглед.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ВЪВЕДЕНИЕ

  І. БЯЛОТО БРАТСТВО – СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА, ИЗЯВИ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

  1. Същност на Бялото братство (ББ), съдържание на понятието; структура на ББ

  2. Изяви на Бялото Братство в историята на съвременното човечество

  а) І клон на Бялото Братство – Египетски

  б) ІІ клон на Бялото Братство – Палестински

  3. Заключение

  ІІ. БЪЛГАРСКИЯТ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ ПЕТЪР ДЪНОВ – ЖИЗНЕН ПЪТ

  1. Детство и юношество

  2. Студентски години в САЩ

  3. Отново на родна земя. Търсене и откриване на Пътя

  4. Съборите на Бялото братство

  5. Дейност на Петър Дънов до 1922 г.

  6. Окултната школа на Бялото братство в България

  7. Братското селище “Изгрева” – център на дейността на Бялото братство

  8. Бялото братство и неговият Учител в периода между Първата и Втората световни войни

  9. Последни години от живота на Петър Дънов

  ІІІ. УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ: ОБЩ ПРЕГЛЕД

  1. Основни идеи в учението на Петър Дънов. “Новото учение”

  2. Идейни паралели с други учения и духовни школи. Връзки и взаимоотношения с християнството

  а) идейни паралели с други теоретични концепции

  б) връзки и взаимоотношения с християнството

  3. Тематичен обхват на учението на Петър Дънов – концепции за Бога, света, живота и човека

  4. Практическа стойност на учението на Петър Дънов. Правилото за приложение на придобитото знание. “Философия на живота”

  ІV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  Божественият принцип на Любовта

  1. Любовта – принцип на Битието, извор на всемирния Живот

  2. Любовта – основа на взаимоотношенията между хората

  3. Любовта – фундамент на отношението на човека към Бога

  4. Прояви на Любовта у човека

  5. Божествената Любов – висшето проявление на Любовта в света

  6. Любовта дарява безсмъртие

  7. Любовта стои над всяка религия

  8. Постижения на Любовта

  а) връзка на човека с Цялото

  б) пълно самоосъществяване на човешката личност

  в) разрешаване на всички проблеми

  9. Любовта – източник на живот

  10. Любовта носи светлина и свобода

  11. Културата на VІ раса – Култура на Любовта

  12. Брак и партньорство според Словото на Учителя П. Дънов

  Божественият принцип на Мъдростта

  1. Същност на Мъдростта

  а) Мъдростта като творчески принцип в Космоса

  б) Мъдростта като вездесъща (всеприсъстваща = присъстваща навсякъде и във всичко) разумност в природата

  в) Мъдростта като компонент (елемент) на Божието естество

  2. Прояви на Мъдростта

  а) Мъдростта като права (правилна) мисъл и разумност

  б) Мъдростта като източник на светлина и знание

  3. Методи за постигане, овладяване и прилагане на Мъдростта

  а) стремеж и любов към знанието

  б) чистота – нравствена, духовна и физическа

  в) страданието – път към Мъдростта

  г) молитва, размишление, концентрация, съзерцание, медитация

  д) личният опит на човека по отношение на природата и обществото

  4. Мястото на Мъдростта в Новата Култура на VІ раса

  а) установяване на хармонични взаимоотношения с природата

  б) нов начин на живот, нова култура на общуването между хората

  в) взаимодействието между Любовта и Мъдростта в Новата Култура на VІ раса

  Божественият принцип на Истината

  1. Определения за Истината в учението на Петър Дънов

  а) Истината като висша реалност

  б) Истината като ядро на същността на всичко съществуващо

  в) Истината като част от Божието естество

  2. Истината – цел на космическата еволюция

  3. Съдържание на Истината

  4. Условия за постигане на Истината

  а) Любов към Бога

  б) Любов към ближния

  в) Любов към всички творения

  г) Мъдрост в мисъл, слово и дело

  д) служение на Бога

  е) стремеж към красотата

  5. Истината – елемент от изначалната човешка същност

  6. Постигането на Истината – резултат от духовната еволюция на съществата

  7. Лъжата – пълно отрицание на Истината

  8. Истината носи свобода

  Божественият принцип на Правдата

  1. Любовта – определяща предпоставка за утвърждаването на правдата и справедливостта

  2. Законът на правдата и справедливостта – вътрешен закон на човешкото съзнание

  3. Съдържание на понятията “правда” и “справедливост”

  а) правдата – качество на човешката душа

  б) мъдростта – основа за действия на правда и справедливост

  4. Принципи на правдата и справедливостта

  а) І принцип: равноправие и равнопоставеност (спрямо прилагането на правдата и справедливостта) на всички живи същества

  б) ІІ принцип: правдата и справедливостта са основа на отношенията между хората, от една страна, и между хората и останалите живи същества, от друга страна

  в) ІІІ принцип: всеки човек и всяко живо същество въобще притежава свещеното право да се развива и да израства по еволюционната стълбица; Божествената правда и справедливост са тези, които му осигуряват всички необходими условия за това

  г) ІV принцип: универсален характер на правдата и справедливостта – справедливо разпределение на благата между всички живи същества

  5. Принципите и законите на правдата и справедливостта – следствие от Единството на Всемирния Живот

  а) правдата и справедливостта – фактор за духовното израстване на всяка индивидуалност

  б) правдата и справедливостта като условие за проявата на Любовта, Мъдростта и свободата

  в) Новата Култура на VІ раса ще изведе за първи път на преден план Божествената правда и справедливост на Земята

  6. Правдата и справедливостта съдействат за преодоляването на низшето естество у човека и за неговото духовно-нравствено усъвършенстване

  а) Любовта не може да бъде приложена без наличието на правда и справедливост

  б) правдата и справедливостта – израз на Божията Любов в света

  в) Истината като източник на правдата и справедливостта

  Божественият принцип на Добродетелта

  1. Доброто – елемент от духовната природа на човека

  2. Произход на Доброто от Любовта

  3. Качества на Доброто

  4. Закони на Доброто

  а) “Не смятай другите по-долу от себе си, защото в тях живее същият Бог, Който живее и у тебе!”

  б) Доброто е първата връзка в живота

  в) “Това, което Бог прави на вас, правете го на другите!”

  г) Доброто е законът на Единството

  д) “Благото, което получаваш, споделяй с другите!”

  е) Когато даваш някому нещо, в тебе то се увеличава

  ж) Чрез Доброто се подмладяваме, усилваме способностите си, укрепваме здравето си, повишаваме ефективността на самовъзпитанието си

  5. Доброто като изпълнение на Божията воля

  6. Доброто – път към свободата на духа

  7. Универсален характер на Доброто

  8. Доброто – основа за духовно-нравственото усъвършенстване на човека

  9. Доброто – ядро на живота

  10. Доброто и злото – полюси в света на относителността

  а) относителност на Доброто и злото от гледна точка на Божествения свят

  б) злото – плод на ограничаване; Доброто – освобождаване от ограниченията

  в) злото – неизползвано Добро

  г) “Не се бори със злото!”

  д) единство и борба между Доброто и злото; центрове на концентрирано присъствие (ад и рай)

  е) различаване и разграничаване на Доброто и злото

  Учението на Учителя Петър Дънов за свободата

  1. Същност на свободата

  а) външна (физическа, телесна) и вътрешна (умствена, сърдечна, психическа, духовна) свобода

  б) отношение на свободата към човека

  2. Връзки и взаимоотношения на свободата

  а) с Любовта

  б) с Мъдростта

  в) с изпълнението на Божията воля

  г) със самоотричането и саможертвата

  д) със смирението

  е) с висшата природа у човека

  3. Закон за свободата, формулиран от Учителя П. Дънов

  4. Разумното същество човек притежава свободна воля и право на свободен избор

  5. Свободата – цел на мировата еволюция

  6. Свободата като предпоставка за духовно-нравственото развитие и усъвършенстване на човека

  8. Свободата – характеристика на Новата Култура на VІ раса

  V. КОСМОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ И УЧЕНИЕТО МУ ЗА БОГА

  1. Космология

  2. Учение за Бога

  VІ. ЕКОЛОГИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЖИВАТА РАЗУМНА ПРИРОДА

  1. Природата и всемирният Живот

  а) животът – същност и проявления

  б) Живата Разумна Природа

  в) закони и методи на Живата Разумна Природа

  1) Ново отношение към природата

  2) Божият глас у човека

  3) Раждането в човешката душа на идеите, спускащи се от Божествения свят

  4) Молитвата

  5) Събуждане и обновяване

  6) Възлизане

  7) Духовният бумеранг

  8) Взаимопомощта

  9) Трансформиране на енергиите

  2. Отношението на ученика по духовния Път към Природата и нейните царства

  VІІ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ И ЕТИЧЕСКИ ИДЕИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ЕКОЛОГИЯ НА ДУХА

  1. Произход и същност на човека

  2. Етика. Културата на Любовта

  3. Здравословен начин на живот

  4. Екология на духа

  5. Човекът по духовния Път. Окултно ученичество

  VIII. ГНОСЕОЛОГИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  1. Теория на познанието

  2. Познанието – път на Мъдростта

  Автор: Константин Златев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г., първо издание

  ISBN: 954-744-050-2

  формат: 20/14,5 см, мека корица, 353 страници

  3.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Учението на Петър Дънов (Беинса Дуно) за: Христос, Любовта, Безсмъртието на душата, Ролята на Славянството в съвремeнната епоха. Елементи от източните религии в Учението на Петър Дънов. Учението на Петър Дънов за Християнската църква. Музикалното творчество на Петър Дънов. Паневритмията на Петър Дънов.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  I. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ХРИСТОС

  ІІ. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ЛЮБОВТА

  1. Общ преглед

  2. Степени в проявлението на Любовта

  а) Любовта като стремеж

  б) Любовта като чувство

  в) Любовта като сила

  г) Любовта като принцип

  ІІІ. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО НА ДУШАТА. ЕВОЛЮЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО

  1. Учение за безсмъртието на душата

  2. Еволюция на съзнанието

  а) степени на съзнанието

  б) посвещения

  1) Обръщане към Бога

  2) Покаяние

  3) Спасение

  4) Възраждане

  5) Новораждане

  6) Посвещение

  7) Възкресение

  3. Новата Култура на VІ раса

  IV. РОЛЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО В СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА СПОРЕД СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

  V. ЕЛЕМЕНТИ ОТ ИЗТОЧНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ КОНЦЕПЦИИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  1. Карма

  2. Прераждане

  VІ. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА, ЗА ХРИСТИЯНСКИТЕ ТАЙНСТВА И ОБРЕДИ. АНГЕЛОЛОГИЯ И ДЕМОНОЛОГИЯ

  1.Учение за Църквата

  2. Отношение към християнските тайнства и обреди

  3. Ангелология и демонология

  а) учение за ангелите

  б) учение за дяволите

  VІІ. МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  VІІІ. ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

  1.Философско-езотерични основи на Паневритмията

  а) наименование

  б) структура

  в) принципи

  А. Херметически (фундаментални) принципи

  I. Принцип на ума (разумността)

  II. Принцип на съответствието (аналогията)

  III. Принцип на трептенията (вибрациите)

  ІV. Принцип на полярността (двойнствеността)

  V. Принцип на ритъма

  VІ. Принцип на причината и последствието

  VІІ. Принцип на единството и сродството

  Б. Собствени принципи

  І. Физическа (пространствена) и духовна обусловеност на паневритмичните движения

  ІІ. Геометрични и числови съответствия

  ІІІ. Астрологически (космически) въздействия и съотношения

  ІV. Универсален характер на въздействието, оказвано от паневритмичните движения

  V. Позиции на участниците и партньорите при изпълнението на Паневритмията и взаимодействия със зоните и йерархиите на невидимия свят

  VІ. Пълна концентрация при изпълнението на отделните паневритмични упражнения

  г) философско-езотерично съдържание

  2. Смисъл на Паневритмията; енергийни взаимодействия

  б) енергийни взаимодействия

  3. Заключение

  ІХ. ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И БЪЛГАРСКАТА НАУЧНО-БОГОСЛОВСКА И ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ КЪМ ПЕТЪР ДЪНОВ И НЕГОВОТО ДУХОВНО-КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

  1. Кратка история на отношенията между Българската православна църква (БПЦ) и духовно общество “Бяло братство” в България

  2. Защо духовно общество “Бяло братство” не е и не може да бъде секта

  3. Църковно-богословски и философски отзиви и анализи на учението на Петър Дънов

  Х. МЯСТОТО НА ДУХОВНО-КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЕТЪР ДЪНОВ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА СРЕДА

  1. Факти и взаимодействия

  2. Общественият отзвук

  ХI. ЯВЛЕНИЕТО ПЕТЪР ДЪНОВ В ПАНОРАМАТА НА ЕПОХАТА НА ПРЕХОД ЗА ЗЕМНОТО ЧОВЕЧЕСТВО

  1. Бележити личности за Учителя Петър Дънов

  2. Духовният образ на Учителя Петър Дънов

  ХІІ. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

  1. Бялото братство у нас след кончината на Учителя Петър Дънов до 10.11.1989 година

  2. Съвременно състояние на Бялото Братство в България

  3. Разпространение на Бялото Братство в планетарен мащаб

  ХІІI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  1. Смисълът на живота

  2. Мисията на великите духовни Учители на човечеството

  3. Кой е Учителят Петър Дънов?

  4. Оценката на Времето

  Библиография

  Автор: Константин Златев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г., първо издание

  ISBN: 954-744-062-4

  формат: 20/14,5 см, мека корица, 316 страници

  3.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В новоизлезлия трети том авторът предлага трактовка на двадесет теми с фундаментално значение, започвайки с лекция върху “Призванието” и завършва с вдъхновено поднесена интерпретация на високия идеал, чието постигане е една от най-важните задачи в пътя на ученика.

  К. Златев съчетава научно-популярния подход при изследването на безценното духовно-културно наследство на Учителя със стремежа към достъпен стил на изразяване. Както и в предишните му съчинения, аудиторията, към която е насочил усилията си, е максимално широка – от масовия читател с интереси в областта на духовното до академичните изследователи на философията на Петър Дънов. Доколко е успял да изпълни формулираните задачи – нека читателят да прецени сам.

  Съдържание

  І. Незаглъхващ зов за планетарно обновление

  II. Образованието в новата епоха

  III. Учителят Петър Дънов за Библията

  1. Увод

  2. Библията – Слово Божие

  3. Посланието на Бога

  4. Библейски бисери

  5. Библията в нашия живот

  6. Библията – вечна и винаги нова

  7. Заключение

  IV. Божественото учение

  V. Духовният Учител

  1. Духовният Учител – Пратеник на Бога

  2. Качества и характеристики на духовния Учител

  3. Лъжеучителите

  4. Учител и ученик

  5. Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно) за себе си

  VI. Икономика и духовност

  VII. Учението на Бялото братство за душата

  1. Увод

  2. Произход на душата на Бялото братство

  3. Същност и качества на душата

  4. Еволюция на душата; законите за кармата и прераждането

  VIII. Търпението

  IX. Учителят Петър Дънов за светлината

  1. Същност на светлината; светлината – вестител на Божественото

  2. Виделината – духовната светлина

  3. Вътрешната светлина и Христовата светлина

  4. Божествената Мъдрост – източник на знание и светлина

  5. Енергията – кондензирана светлина

  6. Светлината и ученикът по духовния Път

  7. Чистотата, Правдата и светлината

  8. Слънчевата светлина

  X. Вярата в Словото на Учителя Петър Дънов

  XI. Учението на Учителя Петър Дънов за чистотата

  1. Чистотата от гледна точка на Божественото учение

  2. Окултният ученик и чистотата

  XII. Вътрешният мир

  XIII. Женитбата

  XIV. Смирението

  XV. Мълчанието

  XVI. Молитвата

  VII. Жертвата на Учителя и на ученика

  1. Жертвата като същност и съдържание

  2. Жертвата на великите духовни Учители

  3. Жертвата на окултния ученик

  XVIII. Служението

  XIX. Щастието

  XX. Високият идеал

  БИБЛИОГРАФИЯ

  Автор: Константин Златев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г., първо издание

  ISBN: 978-954-744-088-3

  формат: 20/14,5 см, мека корица, 312 страници;

  3.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Изключителна епоха е, когато Учител идва между човеците, живее между тях и заедно с тях. Той става център, около който новите сили, новите идеи почват да действат; един нов Живот почва да се изгражда. Този Живот намира отзвук в човешките души и тогава се почва едно чудно явление - създаването на един нов свят.

  Авторите, като едни от най-напредналите и близки до Учителя Беинса Дуно ученици ни предлагат по един изключителен начин най-пълната до момента панорамна гледна точка върху Учението на Всемирното Бяло Братство и живота на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Тя включва животопис на Учителя, основните принципи на Учението – Любов, Мъдрост и Истина, както и основните концепции за т.нар. Пробуждане на колективното съзнание и идването на Шестата раса. В книгата има над 90 фотографии и азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Предисловие към трето издание

  Той иде

  Предисловие

  ДЯЛ ПЪРВИ

  ЖИВОТОПИС И ТВОРЧЕСТВО

  Обща характеристика на епохата при идването на Учителя

  България при идването на Учителя

  Детски години, юношество, следване

  Поставяне основите на Обществото

  Учредяване на съборите

  Първите години от живота на Обществото

  Създаване общежитието на Изгрева

  Учредяване на Школите

  Неделни беседи

  Традиции на Бялото Братство

  Животът в планините

  Делото на Учителя в чужбина

  Духовният образ на Учителя

  Учител и ученик

  Музикалното творчество на Учителя

  ДЯЛ ВТОРИ

  ИДЕИ

  Въведение

  ЧАСТ ПЪРВА

  ПРОБУЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ

  Първобитно колективно съзнание

  Развитие на индивидуалното съзнание

  Разцвет на индивидуалното съзнание

  Колективно съзнание

  Космическо съзнание

  Божествено съзнание

  Инволюция и еволюция

  ЧАСТ ВТОРА

  МИРОВАТА ЛЮБОВ – ИЗТОЧНИК НА ЖИВОТА

  Пред храма на Любовта

  Любовта като творчески принцип в Битието

  Търсене на Бога

  Трите форми на Любовта

  Любовта е същина на човешката природа

  Единство в Любовта – Любовта е неделима

  Прояви и методи на Любовта

  Стъпалата на Любовта

  Постижения на Любовта

  Любовта носи Живот

  Любовта носи Светлина

  Любовта носи Свобода

  Методи за проучване на Любовта

  Култура на Любовта

  Пред идване на Любовта

  В градината на Любовта (притчи за Любовта)

  Закони и методи на Доброто

  ЧАСТ ТРЕТА

  МЪДРОСТТА – НОСИТЕЛКА НА СВЕТЛИНА И ЗНАНИЕ

  МЪДРОСТТА КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРИНЦИП В БИТИЕТО

  Разумност в Природата

  Природата е жив организъм

  МЪДРОСТТА КАТО ПРАВА МИСЪЛ И РАЗУМНОСТ

  Условия за правата мисъл

  Качества на правата мисъл

  Постижения на правата мисъл

  Разумност

  МЪДРОСТТА НОСИ СВЕТЛИНА И ЗНАНИЕ

  Проучване на Природата по форма, съдържание и смисъл

  Нова насока в науката

  Живата наука

  Методи за проучване на Мъдростта

  Закони и методи на Разумната Природа

  КУЛТУРАТА НА МЪДРОСТТА

  Значението на Мъдростта при съграждането на Новата култура

  Любовта и Мъдростта

  Лъчи от светлината на Мъдростта (притчи за Мъдростта)

  ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

  ИСТИНАТА И СВОБОДАТА – ИДЕАЛ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

  В хармония със законите на Мировата държава

  Четирите стъпала в историята на човешката култура

  Справедливостта – вътрешният закон

  Закони и методи на Истината и Свободата

  Трите основи на Новата култура

  Високият планински връх (притчи за Истината и Свободата)

  ЧАСТ ПЕТА

  ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО

  Животът като единство

  Всичко в Природата е плод на общи усилия

  Що е Живот за Цялото?

  Животът за Цялото подобрява условията

  Животът за Цялото развива заложбите и дарбите в човека

  Животът за Цялото е пробуждане на съзнанието

  Животът за Цялото царува в Разумната Природа

  Животът за Цялото и международният живот

  Животът за Цялото е в хармония със законите на развитието

  Животът за Цялото и Новата култура

  Ново направление на труда

  ЧАСТ ШЕСТА

  ИДВАНЕТО НА ШЕСТАТА РАСА

  Закони за слизане и възлизане на културите

  Историческата мисия на Бялата раса

  Предвестници на Новата епоха

  Учителя за идването на Шестата раса

  Новата международна организация

  Синове на Светлината (притчи за новия човек)

  На работа!

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Обяснителни бележки

  Речник на остарели и чужди думи

  Азбучен показател

  Книгопис

  Автор: д-р Методи Константинов, Боян Боев, Борис Николов, Мария Тодорова (съставители)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г.

  ISBN: 954-744-050-0

  Трето издание, луксозно, голям формат, твърди корици, 440 страници;

  25.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
×