Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Книги романи

14 продукта

  (0 ревюта)

  Романът на Невена Неделчева "Правилното решение" поставя човека пред избор между очакването да намери щастие в земната човешка любов и откриването на едно друго, по-висше измерение на Божествената Любов, която учи човека, че щастието е в това да може да обича всички. Героинята се издига над личното страдание и успява да изгради в себе си една нова основа за житейска деятелност, която се стреми към служене на другите. Тя трансформира болката в себе си и само го пресътворява, за да го превърне в онова разумно сърце, за което говори Учителя, което може да вземе най-правилното решение - да служи на Бога, да изпълнява Неговите закони, да обича с онази Любов, която освобождава човека, да я приеме безкористно и да я приложи по отношение н всички същества. И жената тръгва да служи на хората в името на тази Любов.

  Издателство "Бяло Братство"

  София, 2014

  ISBN: 978-954-744-258-0

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Разказите и спомените в тази книга са събрани от няколко сборника на Невена Неделчева, издадени между 1938 и 1947 г. В тях писателката е уловила в сложната колизия на съзнанието миговете на пробуждането, на преображението в човешката душа - на раждането на доброто, на победата на добродетелта над злото; успяла е да забележи онези стъпки на героите, които ги извеждат из мрака на старото и ги завеждат до светлината на Новото Учение. Голяма част от творбите съдържат в центъра си мотив, разказан от Учителя в беседите или лекциите му под формата на притчи или на пример от действителния живот.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство Бяло Братство

  София, 2014

  ISBN:

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Окултен роман

  Новият роман на Н. Неделчева "Светлина в живота" разглежда приложението на Учението на петър Дънов в живота, свързването му с битието на конкретните човешки същества, които са приеи в себе си неговата светлина и са я превърнали в свои добродетели, оставили са новите методи и с тях въздействат върху хората и пресътворяват действителността и живота. Ани, героинята на романа, не носи в себе си съзнанието за необикновеност и изключителност. Скромна, естествена, външно ненатрапчива, без каквато и да е показност, тя на всяка крачка, във всеки свой жест показва силата на Доброто, доказва, че любовта ражда любов. Тя преминава през света с неопетнената от страсти чистота на жената дева, носейки вътре в себе си библейското излъчване на Мадоната, която показва с примера на своя живот, че плодовете на Духа: "любов, радост, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание" не са добродетели, осъществими само на Небето, а могат да станат същност на човека, да се превърнат в негова опорна точка в живота на дело и да го водят в неговия Път през света.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г.

  ISBN 978-954-744-220-7

  285 страници, меки корици

  6.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Окултен роман

  Романът на Невена Неделчева внушава на читателя, че

  човешкото пространство може да бъде също така необоз-

  римо и безкрайно, както е това на Вселената. Пътят за

  откриване на тези непознати за обикновения човек области

  от света е духовното израстване, което ще оттласне съзна-

  нието на хората, за да скъса то ограничаващите го връзки

  с бита и с материята и да полети във висините на открива-

  нето на светлите духовни същества, на Учителя и на Бога.

  Така човекът започва своя нов път в безкрайността на по-

  знанието и на световете.

  Спаска Миховска

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г.

  ISBN 978-954-744-205-4

  471 страници, меки корици

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Героинята на романа носи в себе си нещо от същността на нашата далечна прамайка Ева, която е увлякла човека в грехопадението и е сложила началото на негивия земен път. Но преминала през страданието, у нея се събужда стремежът към духовен живот. Така в лабиринта на търсенията на жената по пътеките и кръстопътищата постепенно се ражда прекрасният образ на Новата Ева, която там някъде, в бъдещето, ще се превърне в идеал за жената и ще стане спасителка на човечеството.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София, 2013 г.

  ISBN 978-954-744-196-5

  307 страници, меки корици

  6.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В този роман героите на Невена Неделчева постъпват в житейското училище като младежи, търсещи знания, мъдрост и истина в бурите на една динамична епоха, в която се кръстосват и сменят идеологии и обществени системи и се водят битки. Те обаче намират истинския път и се издигат в съзнанието си като ученици на едно велико учение. Така Земята се превръща за тях в школа за безкрайния път на човека към Бога.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.

  ISBN 978-954-744-189-7

  стр. 544, меки корици

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Романът "Преплетени съдби" помага на читателя да открие едно ново измерение на любовта. Пред героите стои задачата да се научат да обичат с любовта на душите, с Божествената Любов - онази любов, която помага за израстването на ученика. Това се превръща в най-голямо изпитание в духовния път и се оказва мярка за качествата и способностите на стремящия се по Пътя на ученичеството. Всички герои в романа са ученици на любовта.

  Автор Невена Неделчева

  Издателство Бяло Братство

  София 2012

  ISBN 978-954-744-166-8

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Романът "Невидимата" отново разкрива същността на жената, но тя вече не се блъска в противоречията в себе си на кръстопътя на материалното и духовното, защото е намерила тези пътища още в миналите си превъплъщения и сега се ражда на Земята със задачата да открие своята мисия на служител на Любовта.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София 2011 г.

  Твърда корица, формат: 20/14.5 см, 464 страници;

  ISBN 978-954-744-151-4

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Два свята - езотеричен роман

  Цялото творчество па писателката Невена Неделчева – 18 романа, детски разкази, приказки, е вдьхновено от учението на Учителя Петър Дънов. Тя не само живее на Изрева, където по онова Време се намира една уникална окултна Школа, но и дълбоко преживява случващото се там. Вниква в живота, чувствата и характерите на хората, докосва се до невидимото, което движи техните взаимоотношения и съдби. Героите от романите на Невена Неделчева, обхващащи различни социални, духовни и интелектуални прослойки, се докосват в една точка – преобразяващото присъствие на духовния учител в техния живот Книгата "Два свята" е написана като втора част на романа "Върхът", но може да се чете самостоятелно.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.

  Твърда корица, формат: 20/14.5 см, 464 страници;

  8.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Като всяка дълбока, мъдра книга, и тази проблематизира съществуването, задава въпроси, конструира алтернативни светове, защото се занимава с изначалните ценности на битието и редува земната прагматика с трансцедентната реалност.

  Връзката учител–ученик е свещена. Учителят идва, когато ученикът е готов – за да го одари с духовно зрими стъпки към отварящото смислите време, събиращо и подреждащо послания и откровения. Книгата на Невена Неделчева „Абсолютният закон” е разказ в разказа за тази среща и за един дълъг път във вътрешното пространство на душата, който се превръща в просветлено преоткриване на вечното. Тя представя, от една страна пътуването на главната героиня, Ягода, из това пространство, а от друга – четящият отвъд редовете съзира пилигримската участ на авторката, стъпила боса по същия осеян с болка и разпънат от мъчителни избори маршрут между земята и небето.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  ISBN-978-954-744-101-9

  Мека корица, формат: 20/14 см, 560 страници;

  3.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Всеки млад човек, когато осъзнае в себе си, че е дошло времето да се сбогува с детството си, с онова защитено и топло пространство, наречено роден дом, застава на едно място, от което започват много и различни пътища. И точно тогава трябва да се намери една добра, мъдра и любеща ръка, която да хване ръката на довчерашния юноша, за да му посочи онзи път, който ще го изведе при Любовта, Мъдростта и Истината. Малко са книгите в съвременната световна литература, които могат да посочат на младите хора истинския път. Повечето от тях го търсят в индивидуалния бунт, в нестандартната себеизява... за да открият в края на краищата, че водят младия човек в безпътицата на отчаянието, изолацията и отчуждението. Романът на Невена Неделчева също търси пътя на младите. Съдбите на трите главни героини – Антоанета, Силвия и Виола, предлагат на младия читател да проследи три възможни пътя, за да открие себе си според копнежите и идеалите на своята душа.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г.

  ISBN-978-954-744-138-5

  Мека корица, формат: 20/14.5 см, 392 страници

  7.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Творбата на Невена Неделчева засяга един извечен въпрос – за обичта и майчинството, осветен в светлината на Учението на Беинса Дуно. Тази вълнуваща книга трябва да достигне до всяка жена и до всяка майка в нашето време. Задачата на този роман е да ги насочи към светлината, идваща от идеите на Учителя, за да разберат жената и майката, че те трябва да се превърнат в онази Нова Ева, която се приближава до идеала, водещ ни към мистичната Божествена Майка на света.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: Бяло Братство, 2010 г.

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Събирането на невъзможното с възможното според обичайните човешки мерки, едновременното живеене в две различни категории пространства – делничното и извънредното, странните до съвсем обикновените герои – това са смисловите ядра, около които е изграден романът на Невена Неделчева „Върхът”. Творбата среща и събира времето на „чудаците” с времето на „реалността”. Главните герои обитават тези времена и функцията им е да ги съберат, влизайки навътре, в дълбочината на техните предизвикателства, лабиринти, изпитания и преобръщания.

  Автор: Невена Неделчева

  Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

  ISBN-978-954-744-119-4

  Твърда корица, формат: 20/14.5 см, 488 страници

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Целта на книгата "Невидимата закрила" е да подаде ръка на човека в тези тежки времена и да хвърли светлина в мрака... Наречена още "Школа на живота", тя е родена в дома на духовния баща Беинса Дуно, в дома на Белите братя. Идеята и се слива със стремежа на човека да стане Човек...

  Йона Шварц

  Автор: Йона Шварц

  Издателство Бяло Братство

  ISBN 978-954-744-113-2

  София, 2009

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
×