Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Неделни беседи

13 продукта

  (0 ревюта)

  Юбилейно издание по случай 100 години "Сила и Живот"

  Изданието съдържа три неделни беседи: "Ето човека", "Житното зърно", "В начало бе". Беседата "В начало бе" е открита преди няколко години, беседите са държани през 1914 година.

  Сто години са изминали от 1914 - годината, която ознаменува началото на едно важно събитие в историята на българския народ: неделните беседи на Учителя Петър Дънов, започнали да се публикуват една година по-късно със заглавието „Сила и Живот“. Словото, предадено в тези неделни беседи, постепенно пробужда изначално вложения във всяка душа стремеж към съвършенство. Така самият архиобраз на Словото се проявява тук като нравствена чистота и непреодолим стремеж към възвишеното....И сега, 100 години след първата беседа „Ето Човека“, продължава усвояването и оделотворяването на безценния дар на духовното познание, което говори на единен и универсален език – езика на Духа. Този именно Дух, проявяващ се в различни моменти на историческото битие под различни форми, възвестява и днес универсалните ценности на братство и свобода, на любов и солидарност, на толерантност и уважение.

  Мирослав Бачев

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Език: Български

  Издателство "Бяло Братство"

  София 2014

  ISBN 978-954-744-243-6

  5.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. Тя е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".

  В неделните беседи "Сила и живот" по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя Петър Дънов, на което се дължат някои езикови и стилови разлики.

  Този осми поред том съдържа 23 беседи.

  Издателство "Захари Стоянов" - ISBN 978-954-09-0864-9

  Издателство "Бяло Братство" - ISBN 978-954-744-235-1

  София, 2014

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Неделна беседа държана от Учителя на 2 май 1915 г. в София

  автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2013 г.

  ISBN 978-954-744-206-1

  формат: 9,5x14 см, 40 стр.

  1.50 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. Тя е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".

  В неделните беседи "Сила и живот" по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  В този седми пореден том са събрани неделните беседи, държани в периода 25 март 1923 г. – 30 декември 1923 г.

  автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  Издателство Захари Стоянов

  София 2013 г.

  І-во издание

  ISBN 954-739-740-0

  формат: 20,5/14 см, 589 стр., лукс. корица

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. Тя е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".

  В неделните беседи "Сила и живот" по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  В този шести пореден том са събрани неделните беседи, държани в периода 11 юни 1922 г. – 11 март 1923 г.

  автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  Издателство Захари Стоянов

  София 2012 г.

  І-во издание

  ISBN 954-739-739-7

  формат: 20,5/14 см, 588 стр., лукс. корица

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. Тя е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".

  В неделните беседи "Сила и живот" по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  Пети том от поредицата съдържа беседите държани в периода от 13 март 1921 г. до 4 юни 1922 г.

  Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2011 г.

  ISBN: 954-739-738-9 (т.5)

  Първо издание, твърда корица, формат: 32/84/108, 855 страници

  20.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. Тя е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство".

  В неделните беседи "Сила и живот" по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2010 г.

  ISBN: 954-739-737-0 (т.4)

  Първо издание, твърда корица, формат: 32/84/108, 824 страници;

  17.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  От езикова гледна точка неделните беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики.

  Съдържание

  Бог е Дух

  Дали може

  Доведете го

  Трите положения

  В истия час

  Радостни и търпеливи

  Събличане и обличане

  Доброто вино

  Двете жени

  Погледна Петра

  Скритият квас

  Вкъщи

  Да го посрещнат

  Не може да се укрие

  Двамата братя

  В Мое име

  Да се роди

  Двата полюса

  Дух Господен

  Двете заповеди

  Призваните

  Да наеме работници

  Като чуха

  Изобилният живот

  Разделено царство

  И рече баща му

  Неизвестното

  Приложения

  Обяснителни бележки

  Речник на остарели и чужди думи

  Азбучен показател

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2008 г.

  ISBN: 954-739-736-2(т.3)

  Първо издание, твърда корица, формат: 14/20,5 см, 536 страници;

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г.

  В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е първи том от многотомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Книгата притежава азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов.

  Съдържание

  Да възлюбиш Господа

  Да я не пия ли

  Мъдростта

  Христа да придобия

  Петте разумни девици

  Разсмотрете криновете

  Закхей

  Ще ви въздигна

  Спаси ни

  Ще бъдат научени

  Отдайте Божието Богу

  Растете в благодат

  Марта и Мария

  Двамата господари

  Все, що е писано

  Блажените

  Децата

  Всичко ми е предадено

  Спасението

  Солта

  Виделината

  Яков и Исав

  Радвайте се

  Божията воля

  Чистосърдечните

  Вземане и даване

  Бог е съчетал

  Доброто съкровище

  Пребъдете

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2006 г.

  ISBN: 954-739-735-4

  Първо издание, твърда корица, формат: 14/20,5 см, 544 страници;

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази многотомна поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г.

  В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство. Книгата е първи том от многотомната поредица „Сила и живот" и е съвместна публикация на издателствата „Захарий Стоянов" и „Бяло Братство". Книгата притежава азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов.

  В първият том на „Сила и живот” са публикувани неделните беседи от 29-ти март 1914 г. до 8-ми октомври 1916 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2006 г., първо издание

  ISBN: 954-739-734-6

  Твърда и луксозна корица, формат: 14/20,5 см, 560 страници;

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Книгата съдържа три Неделни беседи от 1931 г.

  "Какво разбирате под думите "кротост" и "смирение"? Кротък и смирен човек не се подразбира, че трябва да стане мост на всички. Не. Кроткият и смиреният не е най-слабият, той е най-силният човек, който зло не прави, и най-умният, който никога не допуска лоши мисли. Мнозина от вас съзнавате, че правите грешки, и ви става тъжно; но за да ги избегнете, две качества са необходими за сърцето ви - кротост и смирение."

  Учителя

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2004 г.

  ISBN: 954-744-047-4

  Второ издание, мека корица, малък формат: 16,5/11,5 см, 143 страници;

  2.60 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  "Какво разбирате под думите "кротост" и "смирение"? Кротък и смирен човек не се подразбира, че трябва да стане мост на всички. Не. Кроткият и смиреният не е най-слабият, той е най-силният човек, който зло не прави, и най-умният, който никога не допуска лоши мисли. Мнозина от вас съзнавате, че правите грешки, и ви става тъжно; но за да ги избегнете, две качества са необходими за сърцето ви - кротост и смирение." (Учителя)

  Книгата съдържа три беседи от Учителя /1920 г./.

  Автор: Георги Томалевски

  Издателство "Бяло Братство", София, 2007 г.

  ISBN: 978-954-744-084-5

  Първо издание, мека корица,формат - 20/14,5 см., 110 страници

  2.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  В тази поредица за първи път е представена пълна хронология на неделните беседи на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г.

  В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

  По случай 100-годишнината от първата неделна беседа "Ето Човека" (29 март 1914 г.), дала начало на поредицата "Сила и Живот", издателство "Бяло Братство" предлага през месец март седемте тома "Сила и Живот" с 50 % намаление от коричната цена.

  Цената за доставка на книгите от поредицата е за сметка на получателя и е 7.50 лв.

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство: "Бяло Братство"

  Издателство: "Захари Стоянов"

  55.50 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
×