Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Утринни слова

10 продукта

  (0 ревюта)

  Утринно слово, година 1938 - 1939 година.

  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците: Добрият език (София, 1938) и Изпитът на Любовта (София, 1948).

  Дръжте се за Божественото, не мислете за вашите погрешки, имайте ги като едно добро възпоменание. Радвайте се, че сте ги направили, защото чрез тях сте научили много полезни неща. Радвайте се за вашите добри работи, защото човек и в погрешките, и в добрите неща научава много. Радвайте се за всичко онова, което сте придобили. Да се радваме на резултатите, които имаме - това е животът. Всяко същество слиза на Земята, да посади тук семето на доброто, за да има плод в Божествения свят. Не съжалявайте, че сте направили едно добро. Никога не съжалявайте, че сте извършили Волята Божия.

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2015

  ISBN 978-954-744-262-7

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно слово, година 1937 - 1938 година.

  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  Ликвидация на века (София, 1948) и Красотата на Душата (София, 1948).

  „Ако изгубите сегашните условия, трябва да чакате хиляди години. Понасяйте всичко с търпение, за да придобиете нещо по-добро, което ще ви радва. Предупреждавам ви да не изгубите условията. Колкото и да е малко едно добро, направете го, не отлагайте; колкото и да е малко желанието ви, реализирайте го.

  Като направите една грешка, не съжалявайте, но я изправете: отправете една добра мисъл и едно добро желание на онзи, към когото сте сгрешили.

  Бъдете носители на най-хубавите неща – само това ще ви спаси. Отворете сърцето и ума си, душата и духа си за великото в света. Който се научи да служи на своето сърце и ум, на своята душа и дух, той се е научил да служи на Бога.”

  Учителя

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство, София, 2014

  ISBN: 978-954-744-223-8

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно слово (1936-1937)

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  ТОЙ СЪЗДАВА,

  утринни слова, София, 1947

  СТАРОТО ОТМИНА

  утринни слова, София, 1947

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2013

  ISBN 978-954-744-218-4

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно слово (1935-1936)

  "Дръжте се за онази ваша мисъл, която хвърля светлина на пътя ви; дръжте се за онова ваше чувство, което ви дава топлина и импулс в живота; дръжте се за онази ваша постъпка, която внася сила в организма ви и усилва волята ви. Тази мисъл, това чувство и тази постъпка са най-важни за вас, те са стъблото на вашето дърво, около което всички останали мисли, чувства и постъпки се обединяват, то ги организира. Любовта към Бога разрешава всички въпроси."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  ТРИТЕ РОДОСЛОВИЯ,

  утринни слова, София, 1943

  УСТОЙЧИВИ ВЕЛИЧИНИ

  утринни слова, София, 1943

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2013

  ISBN 978-954-744-210-8

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно слово (1934-1935)

  "Най-хубавото нещо е човек да бъде ученик! Най-голямото благо, което човек има от Бога е животът. А най-голямата благодарност на човека заради живота е работата."

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:

  УЧЕНИЕ И РАБОТА,

  утринни слова, София, 1939

  ЦЕННАТА ДУМА

  утринни слова, София, 1941

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2013

  ISBN 978-954-744-201-6

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно Слово (1933-1934)

  Това е учил едно време Христос: покаяние трябва, наближило е Царството Божие! Значи наближило е времето за онзи, разумния живот, когато всички хора могат да ббъдат здрави, могат да бъдат разумни, могат да бъдат добри. Това значи Цаството Божие.

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2012

  ISBN 978-954-744-191-0

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно Слово (1932-1933)

  Ето, излезе сеятелят да сее. Когато сееше, едно падна край пътя и дойдоха птиците и го озобаха; друго падна на камъните, където нямаше много пръст, и наскоро изникна, защото нямаше дълбочина от земя; а като изгря Слънцето, припламна и понеже нямаше корени, изсъхна. Друго пък падна в тръните, и пораснаха тръните, и заглушиха го. Трето падна на добрата земя и даваше плод: едно - сто, друго - шестдесет, и трето - тридесет.

  М 13:3-8

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София 2012

  ISBN

  15.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Утринно Слово (1930-1932)

  Знание е нужно на човека. Ако знанието не повдига човешкия живот, то не е истинско - то е товар, с който сам човек не може да се справи. Ако знанието не се превърне в Светлина, на която чпвек може да чете, то не е истинско знание. Колкото повече се пробужда съзнанието на човека, толкова повече се увеличава и светлината му. Като знаете това, работете върху пробуждането на съзнанието си, а не го приспивайте.

  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя,в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова.

  Съдържание:

  1. Абсолютната Истина, 21.09.1930

  2. Вътрешната свобода, 28.09.1930

  3. Божествени състояния, 9.11.1930

  4. Важността на размишлението, 7.12.1930

  5. Здрава основа, 4.01.1931

  6. Отношение към Бога, 1.02.1931

  7. Първичната храна, 1.03.1931

  8. Истински поклонници, 29.03.1931

  9. Път на вътрешно разбиране, 26.04.1931

  10. Здрави слуги и здрави господари, 24.05.1931

  11. Мистично разбиране, 21.06.1931

  12. Обич и знание, 8.05.1932

  13. Двете страни на света, 22.05.1932

  14. Постоянна благодарност, 29.05.1932

  15. Малкото добро и малкоото зло, 19.06.1932

  16. Добрата Воля Божия, 26. 06.1932

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София, 2012

  ISBN 978-954-744-167-5

  10.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  "Наистина, няма по-красиво нещо от това - да срещнеш човек, в когото няма никаква лъжа. Няма по-красиво лице от това, което никога не лъже. То е ангелско лице..." (Учителя)

  Утринно слово, държано на 21 септември 1930 г., софия, Изгрев

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  ISBN-978-954-744-096-8

  Мека корица, формат: 16/11,5 см, 20 страници

  1.50 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Утринно Слово от Учителя държано на 18 ноември 1934 г., гр. София, Изгрев

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство

  София, 2012

  ISBN 978-954-744-171-2

  1.50 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
×