Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Тематични книги

22 продукта

  (0 ревюта)

  Настоящата книга представя мистичните учения през призмата на Новото учение в Школата на Учителя.

  Съставител: Росица Иванова

  "Аз съм в духовна връзка с всички мистични движения в света" (Учителя)

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г., първо издание

  ISBN: 978-954-744-094-4

  мека корица, формат: 16,5/24 см, 456 страници;

  16.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Книгата съдържа тематични извадки от 85 тома с беседи и лекции на Учителя за интуицията, шестото чувство и ясновидството. Включени са и практически упражнения.

  "Една от проявите на душата е интуицията. Чрез нея човек решава лесно задачите си."

  "Хората трябва да развиват интуицията си, за да могат в трудни моменти на живота да си помагат. Искаш да започнеш търговия, не знаеш какво да правиш. Повикай интуицията си на помощ, тя ще ти подскаже какво да правиш."

  "Ще се допитваш до интуицията. Ако хората се вслушваха в Божествения глас в себе си, животът им щеше да бъде десет пъти по-добър от сегашния." (Учителя)

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2007 г., първо издание

  ISBN: 978-954-744-081-4

  Твърда корица, формат: 20/14 см., 176 страници;

  6.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Извадки от беседите на Учителя Петър Дънов, в които се говори за Библията. Книгата е в два тома. В първият е събрано всичко, което се отнася до Стария Завет, а във вторият, това което се отнася за Новия Завет.

  Съдържание:

  От съставителя

  Йехова

  Сътворението на света

  Шест божествени, а не човешки дни!

  Божествената наука. Забавлението

  Не 8 хиляди, а 18 милиона години

  Числата

  “Защо светът е създаден така?”

  Целта

  Създаването

  “А земята беше неустроена и пуста...”

  Адам и Ева

  “И направи Бог човека по образ и подобие свое…”

  Човек от пръст и кал? Небесният и земният човек

  “Тази е плът от плътта ми и кост от костта ми!” Грешката на Адам

  Мъжете и жените

  Женитбата

  Културите в миналото. Новата Ева

  Забраненото дърво и дървото на живота

  Змията. Грешката на Ева

  Вината

  Голотата

  Изгонването от рая

  Адам и Ева и ние

  Адам

  Адам и духовният Адам. Новият Адам

  Адам – човекът на самосъзнанието

  Адам и грехът

  Адам и религията

  Адам и ние

  Други

  Адам и Христос

  Ап. Павел нарича Христос “вторият Адам”

  Адам и дървото на живота – Христос

  Христос, Адам и разпятието

  Адам Кадмон – космичният човек

  Ева

  Грехът се дължи на вътрешната жена, която е във всеки човек

  Ева и злото

  Ева и ние

  Каин и Авел

  Енох

  Матусал

  Ной

  Йов

  Страданията на Йов

  Гордостта на Йов

  Йов издържа изпитанията и стана ученик

  Бог , Христос и праведният Йов

  Йов и благодарността. Външната и вътрешна любов към Бога

  Йов и ние

  Авраам

  Жертвата на Авраам

  Авраам, Сара и Агар

  Содом и Гомор

  Авраам, богатият и бедният Лазар

  Христос и Авраам

  Лот

  Яков

  Яков и любовта

  Яков и Исав

  Бог и Яков

  Яков и ние

  Йосиф

  Сънищата на Йосиф

  Йосиф и ние

  Мойсей

  Бог и Мойсей

  “Събуй обущата си!…”

  Мойсей и убийството

  Мойсей и жертвата

  Законът и Мойсей

  Мойсей и любовта

  Мойсей и слънцето

  Създаването на света и Мойсей

  Мойсей и евреите

  Тоягата на Мойсей

  Гъгнивостта на Мойсей

  Мойсей и ние

  Мойсей и смъртта

  Други

  Христос и Мойсей

  Различното в ученията на Мойсей и на Христос

  Общото между Мойсей и Христос

  Мойсей, Христос и евреите

  Мойсей, Христос и ние

  Валаам

  Иисус Навин

  Самсон

  Саул

  Давид

  Оръжието на Давид

  Грехът на Давид

  Бог и Давид

  Соломон

  Соломон и мъдростта

  Соломон и жените

  Соломон и любовта

  “Суета на суетите, всичко е суета!”

  Бог и Соломон

  Соломон и планетните влияния

  Соломон и ние

  Илия

  Илия и пророците

  Илия в пустинята

  Илия и смъртта

  Илия и Йоан Кръстител

  Христос и Илия

  Илия и ние

  Елисей

  Исайя

  Бог и Исайя

  Човешката душа

  Злото

  Животните

  Други

  Йеремия

  Поет и пророк

  Патриот

  Йеремия и ние

  Йезекиил

  Даниил

  Даниил и лъвовете

  Даниил и ангелът

  Даниил и бъдещето

  Навуходоносор

  Седрах, Мисах и Авденаго

  Валтасар

  Йона

  Йона и смъртта

  Предсказването

  Йона и ние

  За пророците

  Христос и пророците

  Пророците и ние

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Съставител: Росица Иванова

  Издателство Бяло Братство, София, 2014 г.

  второ издание, мека корица, 471страници;

  ISBN: 978-954-744-230-6

  12.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Съдържа послания, беседи, писма и извадки от Словото на Учителя, свързани с великото събитие на настъпващата Нова ера.

  Тематични извадки от Словото на Учителя

  Извадки от книгата:

  "Аз ви приветствам като добре дошли от името на всички наши приятели. Приветствам ви от Името на Господа Нашего Исуса Христа. Това е първо събрание по рода си в Новата епоха. Вие сте в Новия Завет, в Новата епоха."

  "В беседата за Празника на пролетта от 9 (22)* март същата година Учителя възвестява началото на Новата епоха: Мнозинството не схващат важността на днешния ден, но за някои ще остане паметен, защото днес приключва една епоха и започва друга – нова."

  "Трябва да знаете, че вие имате първата стъпка, защото тази година е първата година от настъпващата Нова епоха в развитието на човечеството. И ако към знанието, което Небето ви дава, вие съумеете да се приспособите, то ще се ползвате. Вътрешно е нужно да се обедините с Христа, а начинът е ваша работа да го намерите."

  Съдържание:

  Бележки от тефтерче на Димитър Голов

  Поздрав за Новата 1914-та година

  Писмо до Елена Иларионова

  Празникът на пролетта

  Спомени на Елена Иларинова за събора в Търнов, 1914 г.

  От протоколите на годишната среща на Веригата

  Пробуждане

  За българите

  На работа!

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство, София 2013

  ISBN 978-954-744-225-2

  3.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Книгата е съставена основно от мисли, взети от Словото на Петър Дънов, характерни със строгата си принципност и достоверност - плод на дългогодишни проучвания и наблюдения. Включва различни чертежи на частите на лицето и описания какъв тип човек характеризират те.<span style="font-family: Helvetica Neue" ,="" arial,="" sans-serif'="">

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Съставител: д-р Васил Велев

  Издателство: "Бяло Братство", София, 2012 г.

  ISBN 978-954-744-190-3

  стр. 111, меки корици

  5.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  В ЦАРСТВОТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА

  Петър Дънов Учителя

  Десет статии, публикувани в списание „Всемирна летопис“

  (1919–1925)

  Всички форми в Природата са символи на един вечен идеален свят. Те са книгата, от която човек чете какво е писал Бог. Човек започва своето учение от Природата: от изворите, тревите, цветята, планините; там търси правилните методи за живот и чистота.

  Учителя

  Съдържание

  1. Влиянието на слънчевата енергия

  2. Сегашното положение на човечеството

  3. Сравнителният биологически процес

  4. Старото и новото човечество

  5. Пред Новата епоха

  6. Умът, сърцето и волята

  7. Повече съзнание и светлина

  8. Разумните сили в Живата природа

  9. Към великата цел

  10. Разумният живот

  Издателство Бяло Братство

  ISBN 978-954-744-183-5

  София, 2012

  5.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Учителя за образованието - ролята на образованието в живота

  Автор Боян Боев

  Авторът на тази книга е извършил една ценна работа със събирането на всички живи зрънца по отношение на образованието, които се съхраняват в хилядите беседи на Учителя Петър Дънов. Действително тия живи зрънца, посети в полето на образованието, не за дълго време биха дали своя богат и сочен плод. Педагогическите идеи на Учителя не са мисли само на един теоретик, а на един мъдрец, който обладава опита на вековете и дълбоко познава глъбините на човешката душа. Тези идеи събрани и систематизирани, ще хвърлят светлина в умовете на всички скромни ратници, които работят в полето на образованието.

  Издателство Бяло Братство

  Детска школа "Бялото кокиче"

  ISBN 978-954-744-162-0

  София

  2011

  6.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Свещени думи на Учителя

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство

  6.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Подбрани пасажи от беседи и лекции на Учителя по библейски теми от „Новия завет”.

  ""Христос" подразбира човек, който е победил всички противоречия на Земята. Това не е един индивид, на Когото хората трябва да слугуват, но един индивид, който представлява идеала - как трябва да се живее. Както Той е победил, така и хората трябва да победят." (Учителя)

  Съдържание:

  ИСУС ХРИСТОС

  “ВИЕ МЕ НАРИЧАТЕ УЧИТЕЛ И ГОСПОД И ДОБРЕ КАЗВАТЕ, ЗАЩОТО СЪМ!”

  “АЗ ЗА ТОВА ДОЙДОХ…” ЗАДАЧАТА НА ХРИСТА

  “ОТЕЦ МИ Е ПО-ГОЛЯМ ОТ МЕНЕ…” БОГ И ХРИСТОС

  УЧЕНИЕ НА ПРИНЦИПИ, А НЕ НА ФОРМИ. ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИТЕ

  “БОГ НЕ Е БОГ НА МЪРТВИТЕ, НО НА ЖИВИТЕ.” ХРИСТОС, РЕЛИГИЯТА И ЦЪРКВАТА

  ЗВЕЗДАТА И КРЪСТЪТ

  ХРИСТОС И ЕВРЕИТЕ

  ХРИСТОС И КАМШИКЪТ

  ХРИСТОС И ГРЕХОВЕТЕ НА ХОРАТА

  “НОВА ЗАПОВЕД ВИ ДАВАМ… ВЪЗЛЮБЕТЕ ВРАГОВЕТЕ СИ!”

  ХРИСТОС, САМООТРИЧАНЕТО И ЛЮБОВТА

  “СТАНИ, ВЗЕМИ ОДЪРА СИ И ХОДИ!” ХРИСТОС И ЛЕКУВАНЕТО

  ЗА ЧУДЕСАТА НА ХРИСТОС

  “АЗ СЪМ ЖИВИЯТ ХЛЯБ, СЛЯЗЪЛ ОТ НЕБЕТО. КОЙТО МЕ ЯДЕ, ТОй ИМА ЖИВОТ В СЕБЕ СИ.”

  ХРИСТОС И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

  ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ХРИСТОС

  ХРИСТОС И НИЕ

  ДРУГИ

  ДЕВА МАРИЯ

  ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

  ХРИСТОС И ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

  ЙОАН КРЪСТИТЕЛ И НИЕ

  ЗАХАРИЯ

  ЗА АПОСТОЛИТЕ

  ПЕТЪР

  ХРИСТОС И ПЕТЪР

  КЛЮЧОВЕТЕ НА РАЯ

  АНГЕЛЪТ И ПЕТЪР

  РИБИТЕ И МРЕЖАТА

  ПЕТЪР И ЦЪРКВАТА

  ДЕНЯТ ГОСПОДЕН

  АПОСТОЛ ПЕТЪР И НИЕ

  ЙОАН БОГОСЛОВ

  ЙОАН И ПЕТЪР

  ЙОАН И ЛЮБОВТА

  “ОТКРОВЕНИЕ”-ТО НА ЙОАН

  МАТЕЙ

  ТОМА

  ОПИТЪТ НА ТОМА

  ТОМА И НИЕ

  ЮДА

  ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НА ЮДА

  ЮДА И НИЕ

  НИКОДИМ

  МАРТА И МАРИЯ

  МАРИЯ МАГДАЛИНА

  ЛАЗАР (Братът на Марта и Мария)

  ЧОВЕКЪТ НА ЧЕТВЪРТОТО ПОСВЕЩЕНИЕ

  СИЛАТА НА СЛОВОТО

  ЛАЗАР И НИЕ

  ЗАКХЕЙ

  ПИЛАТ

  СТЕФАН

  ПАВЕЛ

  ХРИСТОС И АПОСТОЛ ПАВЕЛ

  “ЩЕ СЕ ПОХВАЛЯ…”

  ДУХОВНОТО ТЯЛО И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

  ВЯРАТА

  ЛЮБОВТА

  МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

  АПОСТОЛ ПАВЕЛ И СТРАДАНИЯТА

  ТРЪНЪТ НА АП. ПАВЕЛ

  АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НЕБЕСАТА

  АПОСТОЛ ПАВЕЛ И НИЕ

  А Н А Н И Й

  ХАНАНЕЙКАТА

  БЕДНИЯТ ЛАЗАР

  ЛАЗАР И БОГАТИЯТ

  РАЯТ И АДЪТ

  ЛАЗАР И СМЪРТТА

  ЛАЗАР И НИЕ

  АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

  ДЯВОЛ

  ХРИСТОС И ДЯВОЛЪТ

  БОГ И ДЯВОЛ

  АНГЕЛ И ДЯВОЛ

  ЧОВЕКЪТ И ДЯВОЛЪТ

  ДОБРОТО И ЗЛОТО

  ДЯВОЛЪТ И НИЕ

  24 СТАРЦИ

  144 000 ДУШИ

  ЗА БИБЛИЯТА

  НАЙ-ЦЕННОТО В БИБЛИЯТА

  ЖИВО СЛОВО

  РАЗБИРАНЕ И ТЪЛКУВАНЕ

  ДУХЪТ И ПЛЪТТА

  МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

  НОВА БИБЛИЯ

  ПРИЛАГАНЕТО

  УПРАЖНЕНИЯ С БИБЛИЯТА

  БИБЛИОГРАФИЯ

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Съставител: Росица Иванова

  Издателство: Бяло Братство, София, 2003 г., първо издание

  ISBN: 954-744-037-3

  формат: 23,8/14,3 см, мека корица, 342 страници;

  9.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душите си, там ще се роди Той. Ще дойде като една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. Само така светът ще се оправи.

  Учителя Петър Дънов

  В беседите си Учителя Петър Дънов многократно призовава за общение с Христовия дух, за едно живо християнство, надраснало църковните догми, приложено във всички аспекти на живота ни. Словата му, произнесени в началото на XX век, са особено актуални днес – във времената на духовна криза и нарастваща паника, подклаждана от предсказанията за свършека на света.

  И сякаш забравихме да се запитаме къде е Христос в това смутно време. Нима Той, вечният двигател на човешката история, надеждата за спасение на човека, не даде дума: ще бъда с вас до скончанието на века!

  Според Учителя, Христос никога не е напускал земята и сега работи повече от всякога за духовното пробуждане на народите. Всеки човек може да го открие в живота си. Всеки има достъп до Христовия дух, ако издигне съзнанието си над привидния хаос на ежедневието, ако се посвети на Доброто и съумее да превърне омразата в любов.

  Автор Петър Дънов

  Съставител Д-р Светла Балтова

  Издателство "Хермес", 2011

  Мека корица

  Страници 208

  Размери 11.90 / 16.50 / 1.50 cm

  Тегло 0.177 kg

  ISBN 9789542609926

  5.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Каквито са мислите на майката и бащата, такива ще се дадат и на децата. Каквото мислим, това ще се реализира.

  Учителя Петър Дънов

  Тези думи са произнесени от Учителя Петър Дънов през 1915 г. Днес, близо век по-късно, те звучат все тъй мъдро и навременно.

  В тази малка книжка са събрани най-важните съвети и напътствия на Учителя за отглеждане и възпитание на детето, за ролята на родителите и училището при оформянето на характера и личността му. Още преди век Петър Дънов говори за вътреутробното възпитание, за музиката и общуването с природата като основни фактори за формиране на мислите и здравето на новото човешко същество. Във време на разклатени ценностни устои тези съвети са като маяк в тъмнината, сочещ пътя към едно по-дълбоко и правилно разбиране на най-важния Закон – този за любовта във всички нейни проявления.

  Автор ПЕТЪР ДЪНОВ

  Съставител Д-р Светла Балтова

  Издателство "Хермес"

  Българска, първо издание

  Мека корица

  Страници 176

  Размери 12.00 / 16.50 / 1.50 cm

  Тегло 0.149 kg

  ISBN 9542605250

  5.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Душата излиза от своя Първоизточник като Божествен лъч и влиза в необятната вселена, за да извърши работата, която й предстои.

  Учителя Петър Дънов

  От Вечния извор на живота излизат душите като светещи точки. Душата желае да се прояви, да натрупа опит и знания във физическата вселена, които да бъдат използвани от духа.

  Учителят Петър Дънов представя човека като триединство от Дух, душа и тяло, които съответстват на Божествения, духовния и физическия свят. Качествата, които могат да се добият на физическия план, не могат да се постигнат в другите светове. На това място се изработват моралните устои у човека. Разумната природа или деветте Ангелски йерархии, сътворили видимата реалност, помагат на човека да изгради своя характер и да изпълни предназначението си във вселената.

  Време е да осъзнаем, че сме искрици разум, слезли на тази земя, за да допринесат за хода на еволюцията – човешка и планетарна. Да се учим, да придобиваме знание – това е пътят на душата и смисълът на човешкия живот.

  Автор ПЕТЪР ДЪНОВ

  Съставител Д-р Светла Балтова

  Издателство "Хермес"

  Корица Мека

  Страници 192

  Размери 11.80 / 16.50 / 1.60 cm

  Тегло 0.265 kg

  ISBN 9789542608363

  5.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Като изучава природата, човек познава себе си. Той е свързан с нея, а тя се отразява в него като в огледало.

  Учителя Петър Дънов

  Целта на тази книга е да представи една духовна перспектива, разкриваща истинските взаимоотношения между човека и неговата Велика Майка – Природата. Стигнали сме до времето, когато предупрежденията, отправени от Петър Дънов преди век, се превръщат в реалност: “Хората със своите неправилни мисли, чувства и постъпки създават анормални течения в природата. Щом хората стават по-лоши, то и времето заприличва на тях. Природата е жива и разумна. Тя плаща скъпо на онези, които се отнасят към нея с незачитане”.

  Съвременното човечество руши природата и с това си подготвя бъдеще на мъки и страдания. Никой не може да победи природата, но тя е в състояние да остави непокорното си дете да се самоизличи от лицето на тази планета.

  Дали не е време да се вслушаме в мъдрите думи на Учителя и да преоткрием изгубената хармония с природата?

  Автор ПЕТЪР ДЪНОВ

  Съставител Д-р Светла Балтова

  Издателство "Хермес"

  Корица Мека

  Размери 12.00 / 16.50 / 1.50 cm

  Тегло 0.160 kg

  EAN 9789542605621

  ISBN 9542605625

  5.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Извадки от беседи на Учителя, съставител д-р В. Велев

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2010 г.

  ISBN 987-954-744-136-1

  Формат: 16,5/11,7 см., стр.30;

  1.20 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Книгата "Слънчева педагогика" съдържа мисли от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов за образованието и възпитанието на децата. Публикувани са и разговора от Учителя по темата.

  Има два пътя, по които туй Учение може да се реализира. Единият е пътят чрез възпитанието в училището, а другият път - чрез майките.

  Учителя Петър Дънов

  Автор: Учителя Петър Дънов

  Издателство Бяло Братство и Детска школа "Бялото кокиче"

  София, 2011

  4.00 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Подбрани на различни теми мисли от лекциите и беседите на Учителя.

  Автор: Петър Дънов

  Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г.

  ISBN-978-954-744-103-3

  Мека корица, формат: 16,5/11,5 см, 120 страници

  2.30 BGN В наличност
    ДОБАВИ КЪМ КОЛИЧКАТА
  (0 ревюта)

  Тематични извадки от лекциите на Учителя, държани на Седемте рилски езера, влючващи правила и методи за работа в Духовната школа на Рила.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Издателство: Бяло Братство, София, 2002 г., първо издание

  ISBN: 954-744-027-6

  мека корица, формат: 20/14,5 см, 110 страници

  4.50 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Книгата е съставена от подбрани и групирани по теми мисли от 152 тома беседи и лекции от Учителя, засягащи различни аспекти на човешкото здраве. Съставител: д-р Васил Велев

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)

  Съставител: д-р Васил Велев

  Издателство: Бяло Братство, София, 2001 г., второ издание

  ISBN: 954-744-017-9

  луксозна корица, формат: 21/14,5 см, 142 страници

  12.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов, 1864-1944).

  Автор Учителя Петър Дънов

  Издателатво Едикта

  София 2011

  35.00 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Здраве, сила и живот

  Автор Петър Дънов

  Съставител д-р Светла Балтова

  Книгата съдържа и диск с музика и слова от Учителя

  Човечеството е в критично състояние. Болести като рака, автоимунните заболявания и алергиите са се превърнали в епидемии. Медикаментите са скъпи, лечението – продължително, мъчително и често безрезултатно. Напредъкът на науката и технологиите очевидно не може да реши здравните ни проблеми, защото не е в състояние да отговори на най-важния въпрос: Какво определя здравето и къде се крие коренът на болестта?

  В холистичния подход към здравето наука и духовност си подават ръка и търсят причините за болестите в психичния живот на човека и неговите мисловни модели. Не случайно именно големият духовен учител Петър Дънов полага основите на холистичната медицина в България и дава ключовите концепции за човека като триединство на дух, душа и тяло. В своите беседи Учителя говори за космическия образ на човека, „дете на Бога и Природата”, в който се отразява цялото Творение. Притежаващ теологично и медицинско образование и същевременно чудотворни лечителски способности, Учителя предлага множество методи и средства за лечение, които ще намерите в настоящото преработено и допълнено издание на „Здраве, сила и живот”. В книгата ще откриете:

  храната като източник на здраве и дълголетие

  дихателни и физически упражнения

  енергийно лечение

  терапия с вода, цветове и светлина

  целебната сила на музиката и паневритмията

  лекуване с мисъл, утвърждаващи формули и молитви и др.

  Издателска къща "Хермес"

  Пловдив, 2010

  ISBN 978-954-260-901-8

  14.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод.

  Учителя Петър Дънов

  Според Дънов развиването на добродетели е най-важната ни задача на тази земя, защото от това зависи собственото ни добруване. Истинските успехи не се измерват с материалните ни придобивки, а с реализирането на вътрешния ни потенциал. Затова Учителя твърди, че за да успявате в този живот, трябват ви силна воля, ум и сърце. Те се добиват само когато човек води един чист и свят живот.

  От петте основни качества - Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Доброта - произтичат всички останали човешки добродетели. Те не само ни определят като хора, но дори стоят в основата на физическото ни здраве и благополучие. В книгата са описани качествата на истинския човек и пътят към щастието и успеха: "Истинският човек е онзи, който притежава три качества: ум светъл, който мисли право, сърце любящо, което има правилни отношения към всички живи същества, и душа силна, широка, която да обхваща цялата вселена."

  Автор ПЕТЪР ДЪНОВ

  Съставител Д-р Светла Балтова

  Издателство "Хермес"

  Корица Мека

  Страници 184

  Размери 12.00 / 16.50 / 1.50 cm

  Тегло 0.153 kg

  ISBN 9789542607458

  5.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
  (0 ревюта)

  Каквото човек мисли, това става. Правата и положителна мисъл е път за постигане на всички блага в живота.

  Учителя Петър Дънов

  Теориите за силата на мисълта и „Законът за привличането”, които предизвикаха такъв бум на Запад, са известни в България отпреди повече от век. Учителя Петър Дънов винаги е казвал, че с мисълта си ние привличаме добра или лоша съдба. Това, което желаем, ще дойде; онова, от което се страхуваме, също ще дойде. И в двата случая интензивната ни мисъл действа като магнит и притегля подобни на нея сили. Защото такъв е основният закон: мислите, които изпращаме навън, се връщат след време към нас като бумеранг. Ето защо е необходимо да трансформираме лошите си мисли в добри, а това става, като „държим в ума си мисълта за Бога”.

  Според Учителя всеки от нас е ученик във Великото Училище на живота и основната ни задача е да извисим съзнанието си и усвоим „правата мисъл”. „Прилагайте мисълта си да постигнете своите желания”, казва Дънов, напомняйки ни, че сами творим собствената си реалност.

  Автор ПЕТЪР ДЪНОВ

  Съставител Д-р Светла Балтова

  Издателство "Хермес"

  Корица Мека

  Страници 208

  Размери 12.00 / 16.50 / 2.00 cm

  Тегло 0.180 kg

  ISBN 9542606354

  5.95 BGN Не е в наличност
  Не е в наличност
×