Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Щракни или посочи картинката за увеличение

Окултни упражнения

(0 ревюта)
14.00 BGN
Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов, включващи упражнения за духовно и физическо здраве, за хармония и равновесие, за интуиция и концентрация, както и музикални и физически упражнения.СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ
1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ
Упражнения с молитви
Упражнения с формули
2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ
Упражнения с Библията
Упражнения с беседите
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ
Звездите
Слънцето
Планетите
II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ
Размишление
Съзерцание
Концентрация
Медитация
Пътешествия до Слънцето
Упражнения за прозиране в миналото
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА
Страх
Гняв
Тревоги, скърби
Обида
Недоволство, неблагодарност
5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА
6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
Благодарност
Търпение
Точност
Милосърдие
Справедливост
Мекота
Жертвоготовност
7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ
Въображение
Творчески способности и дарби
8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА
9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА
ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША И ТЯЛО
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО
Упражнения с пръстите
Упражнения с носа
Упражнения с ухото
Упражнения с устата
Пулс
Упражнения с френологичните центрове
Други
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ
Движения
Ролята на погледа
Ядене
Плюене
Ресане
Миене
Упражнения с огледало
Сън
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ
4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Упражнения с думи
Упражнения с букви
5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО
Числа
Фигури
ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ
Упражнения с небето
Упражнения с растения
Упражнения с животни
Упражнения по време на дъжд и буря
Упражнения с извори
Упражнения с камъни
Упражнения със скъпоценни камъни
Упражнения със злато
3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ
Упражнения с вода
Упражнения с въздух
Упражнения със светлина
Упражнения със Земята
Упражнения с огън
V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ
VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА
VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ
Музикални упражнения
Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.
Разяснения и правила.
Упражнения с основаната гама (до мажор)
За лекуване
За тониране и хармонизиране
За трансформиране на нервната енергия
За самовъзпитание
За възпитанието
За справяне със скръбта
За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението
За разрешение на мъчнотиите
Упражнение за подмладяване
Упражнения за помощ при разни случаи
Упражнения с движения
Упражнения с думи
Упражнения – песни
Упражнения – задачи за творчество
УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ
Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол
Упражнения с движения
Упражнения за здраве
Упражнения с формули и молитви
Упражнения за регулиране енергиите на нервната система
Упражнения за кръвообращението
Упражнение с цветове
Упражнение за справяне с мъчнотиите
Други
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Комплекс „21 упражнения“
Комплекс упражнения за волята
Гимнастически упражнения за малките юнаци

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ


Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.
ISBN-978-954-744-105-7
стр. 414
твърди корици

За Окултни упражнения

Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов, включващи упражнения за духовно и физическо здраве, за хармония и равновесие, за интуиция и концентрация, както и музикални и физически упражнения.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ

1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ

Упражнения с молитви

Упражнения с формули

2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ

Упражнения с Библията

Упражнения с беседите

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ

Звездите

Слънцето

Планетите

II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ

Размишление

Съзерцание

Концентрация

Медитация

Пътешествия до Слънцето

Упражнения за прозиране в миналото

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА

Страх

Гняв

Тревоги, скърби

Обида

Недоволство, неблагодарност

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА

6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Благодарност

Търпение

Точност

Милосърдие

Справедливост

Мекота

Жертвоготовност

7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ

Въображение

Творчески способности и дарби

8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА

9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА

ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША И ТЯЛО

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО

Упражнения с пръстите

Упражнения с носа

Упражнения с ухото

Упражнения с устата

Пулс

Упражнения с френологичните центрове

Други

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ

Движения

Ролята на погледа

Ядене

Плюене

Ресане

Миене

Упражнения с огледало

Сън

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Упражнения с думи

Упражнения с букви

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО

Числа

Фигури

ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Упражнения с небето

Упражнения с растения

Упражнения с животни

Упражнения по време на дъжд и буря

Упражнения с извори

Упражнения с камъни

Упражнения със скъпоценни камъни

Упражнения със злато

3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Упражнения с вода

Упражнения с въздух

Упражнения със светлина

Упражнения със Земята

Упражнения с огън

V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ

VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА

VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ

Музикални упражнения

Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.

Разяснения и правила.

Упражнения с основаната гама (до мажор)

За лекуване

За тониране и хармонизиране

За трансформиране на нервната енергия

За самовъзпитание

За възпитанието

За справяне със скръбта

За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението

За разрешение на мъчнотиите

Упражнение за подмладяване

Упражнения за помощ при разни случаи

Упражнения с движения

Упражнения с думи

Упражнения – песни

Упражнения – задачи за творчество

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ

Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол

Упражнения с движения

Упражнения за здраве

Упражнения с формули и молитви

Упражнения за регулиране енергиите на нервната система

Упражнения за кръвообращението

Упражнение с цветове

Упражнение за справяне с мъчнотиите

Други

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Комплекс „21 упражнения“

Комплекс упражнения за волята

Гимнастически упражнения за малките юнаци

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

Автор: Учителя Петър Дънов

Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

ISBN-978-954-744-105-7

стр. 414

твърди корици

Опции за Доставка

Опциите за доставка и цените могат да варират според общата стойността на цялата ви поръчка. Крайната ви цена за доставка ще бъде определена по време на покупката.

  • Заплаща се отделно и не се изчислява автоматично от системата. Виж Цени ТУК - Куриер до врата (2-3 дена)

Големина на Продукта

  • Размери
    0 cm × 0 cm × 0 cm
  • Тегло
    0 kg

There are no reviews to display.

×