Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Щракни или посочи картинката за увеличение

Окултни упражнения

(0 ревюта)
14.00 BGN
Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов, включващи упражнения за духовно и физическо здраве, за хармония и равновесие, за интуиция и концентрация, както и музикални и физически упражнения.СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ
1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ
Упражнения с молитви
Упражнения с формули
2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ
Упражнения с Библията
Упражнения с беседите
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ
Звездите
Слънцето
Планетите
II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ
Размишление
Съзерцание
Концентрация
Медитация
Пътешествия до Слънцето
Упражнения за прозиране в миналото
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА
Страх
Гняв
Тревоги, скърби
Обида
Недоволство, неблагодарност
5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА
6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
Благодарност
Търпение
Точност
Милосърдие
Справедливост
Мекота
Жертвоготовност
7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ
Въображение
Творчески способности и дарби
8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА
9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА
ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША И ТЯЛО
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО
Упражнения с пръстите
Упражнения с носа
Упражнения с ухото
Упражнения с устата
Пулс
Упражнения с френологичните центрове
Други
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ
Движения
Ролята на погледа
Ядене
Плюене
Ресане
Миене
Упражнения с огледало
Сън
3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ
4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Упражнения с думи
Упражнения с букви
5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО
Числа
Фигури
ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ
1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ
Упражнения с небето
Упражнения с растения
Упражнения с животни
Упражнения по време на дъжд и буря
Упражнения с извори
Упражнения с камъни
Упражнения със скъпоценни камъни
Упражнения със злато
3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ
4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ
Упражнения с вода
Упражнения с въздух
Упражнения със светлина
Упражнения със Земята
Упражнения с огън
V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ
VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА
VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ
Музикални упражнения
Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.
Разяснения и правила.
Упражнения с основаната гама (до мажор)
За лекуване
За тониране и хармонизиране
За трансформиране на нервната енергия
За самовъзпитание
За възпитанието
За справяне със скръбта
За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението
За разрешение на мъчнотиите
Упражнение за подмладяване
Упражнения за помощ при разни случаи
Упражнения с движения
Упражнения с думи
Упражнения – песни
Упражнения – задачи за творчество
УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ
Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол
Упражнения с движения
Упражнения за здраве
Упражнения с формули и молитви
Упражнения за регулиране енергиите на нервната система
Упражнения за кръвообращението
Упражнение с цветове
Упражнение за справяне с мъчнотиите
Други
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Комплекс „21 упражнения“
Комплекс упражнения за волята
Гимнастически упражнения за малките юнаци

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ


Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.
ISBN-978-954-744-105-7
стр. 414
твърди корици

За Окултни упражнения

Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов, включващи упражнения за духовно и физическо здраве, за хармония и равновесие, за интуиция и концентрация, както и музикални и физически упражнения.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

I. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БОГА, ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА И СВЕТОВЕ

1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ

Упражнения с молитви

Упражнения с формули

2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ

Упражнения с Библията

Упражнения с беседите

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ

Звездите

Слънцето

Планетите

II. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ

Размишление

Съзерцание

Концентрация

Медитация

Пътешествия до Слънцето

Упражнения за прозиране в миналото

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА

Страх

Гняв

Тревоги, скърби

Обида

Недоволство, неблагодарност

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА

6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Благодарност

Търпение

Точност

Милосърдие

Справедливост

Мекота

Жертвоготовност

7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ

Въображение

Творчески способности и дарби

8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА

9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА

ІІІ. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДУША И ТЯЛО

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ТЯЛОТО

Упражнения с пръстите

Упражнения с носа

Упражнения с ухото

Упражнения с устата

Пулс

Упражнения с френологичните центрове

Други

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА, ПОГЛЕДА, ЯДЕНЕТО, СЪНЯ

Движения

Ролята на погледа

Ядене

Плюене

Ресане

Миене

Упражнения с огледало

Сън

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

4. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДУМИТЕ И БУКВИТЕ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ КАТО СРЕДСТВА ЗА ПСИХИЧНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Упражнения с думи

Упражнения с букви

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЧИСЛАТА И ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ФИГУРИ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ДУШАТА И ТЯЛОТО

Числа

Фигури

ІV. ОСЪЗНАВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ ЖИВОТ И НАЧИНИ ЗА РАЗУМНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА И ПРИРОДНИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Упражнения с небето

Упражнения с растения

Упражнения с животни

Упражнения по време на дъжд и буря

Упражнения с извори

Упражнения с камъни

Упражнения със скъпоценни камъни

Упражнения със злато

3. ОПИТИ С ЦВЕТОВЕТЕ – ДУХОВНОТО ИМ ВЛИЯНИЕ

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Упражнения с вода

Упражнения с въздух

Упражнения със светлина

Упражнения със Земята

Упражнения с огън

V. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛЮБОВ

VІ.УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА

VІІ. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ

Музикални упражнения

Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.

Разяснения и правила.

Упражнения с основаната гама (до мажор)

За лекуване

За тониране и хармонизиране

За трансформиране на нервната енергия

За самовъзпитание

За възпитанието

За справяне със скръбта

За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението

За разрешение на мъчнотиите

Упражнение за подмладяване

Упражнения за помощ при разни случаи

Упражнения с движения

Упражнения с думи

Упражнения – песни

Упражнения – задачи за творчество

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ

Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол

Упражнения с движения

Упражнения за здраве

Упражнения с формули и молитви

Упражнения за регулиране енергиите на нервната система

Упражнения за кръвообращението

Упражнение с цветове

Упражнение за справяне с мъчнотиите

Други

ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Комплекс „21 упражнения“

Комплекс упражнения за волята

Гимнастически упражнения за малките юнаци

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

Автор: Учителя Петър Дънов

Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

ISBN-978-954-744-105-7

стр. 414

твърди корици

Опции за Доставка

Опциите за доставка и цените могат да варират според общата стойността на цялата ви поръчка. Крайната ви цена за доставка ще бъде определена по време на покупката.

Options shown are based on your estimated location.

  • Заплаща се отделно и не се изчислява автоматично от системата. Виж Цени ТУК - Куриер до врата (2-3 дена)

Големина на Продукта

  • Размери
    0 cm × 0 cm × 0 cm
  • Тегло
    0 kg

There are no reviews to display.

×