Начало Статии Лекции Книжарница Музика Филми Галерия Блогове Чат Форуми Темите днес Хороскопи За сайта
Порталът към съзнателен живот
« Учителите Още Текстове От НБ | Обратно към всички текстове » В начало бе

Словесното мляко (Неделни Беседи, 16.11.1914 Неделя, София)
Беинса Дуно
- * + MS Word Отпечатай

„Пожелайте като новорождени младенци чистото словесно мляко, с него да порастете; понеже вкусихте, че „Господ е благ“, при когото идвайте като при камик жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен.“
Първо Петрово 2: 2-4В една заповед на Мойсеевия закон се казва: „Не пожелай“, а в това послание на Петра се казва: „Пожелай.“ Кой от двамата е прав? И двамата са прави от свое становище. Обаче ако Мойсей бъде на мястото на Петра, ще бъде крив, и Петър, ако бъде на мястото на Мойсей, също ще бъде крив. Мойсей казва да не пожелаеш какво? – Власт, богатство, жена. А Петър казва „пожелай“ какво? – Словесно мляко. Защо? Защото то е необходимо за духовното растене. Първото нещо, което потърсва детето, когато излезе от утробата на майка си, е цицката мляко, защото, като суче, расте и се развива. И Петър казва същото – да намерим цицката, която ще ни храни духовно, защото, ако не я намерим, по същия закон, както детето, не можем да живеем. Подир три-четири години, когато детето порасне малко, изникват му зъби, което ще рече, че неговият организъм се пригажда вече за твърда храна. Същото е и в духовния живот – не бива да се възприемат още отначало твърди учения, които може да причинят смърт.

Пита се дали всички, които живеят на Земята, са смукнали това словесно мляко. Не всички и затова измират. Майката трябва не само да роди детето и да има мляко, но туй мляко трябва да бъде и непокварено. Колко майки са отровили своите деца с лошото си мляко! Ако майката се гневи по няколко пъти на ден, подир няколко дена ще отрови с млякото си детето. Също и свещениците, които по отношение на паството си са на мястото на майките, когато проповядват; и учителите, когато преподават, ако се смущават и тревожат, тровят своите пасоми и питомци. Съвременните хора страдат от едно голямо невежество: те много неща знаят – от геометрия, аритметика, граматика, ботаника, физика, за движението на небесните тела, как е създал Бог човека, как последният се е развил – но същественото знание, необходимото словесно мляко те нямат. И знаете ли на какво приличат те?

Има анекдот за един турски мъдрец, който разправял, че знаел всичко, каквото ставало на Небето – в колко часа ставал Господ, какво правел, какво правели Ангелите. Като разправял един ден това на султана, последният повикал още един като него философ и като искал да ги изобличи, че има неща, които не знаят, рекъл им:
– Желая да се поразходим с моя параход насаме и да си поприказваме приятелски.
Тръгнали. Като се разговаряли, сложили им тепсия с хляб и мляко. Султанът рекъл на съпътниците си да дробят залъци в млякото. Като надробили хляба, той разбъркал залъците и рекъл:
– Всеки да изяде своите залъци.
– Отде да знаем кои чии са – възразили философите.
– Ами като не знаете залъците, които вие сами дробите, как ще знаете какво става на Небето?

Петър в цитираните стихове по-нататък отправя слушателите си към живия камък. Ние знаем, че има само мъртви камъни, от които правят къщи, ала както виждате, има и живи камъни. Ако можете да изтълкувате думата камък на духовен език, ще намерите, че има друго значение. Под думата камък в духовен смисъл се разбира завършен характер, в който всички сили са уравновесени, процесът на развитието върви хармонично, мозъкът, белите дробове, стомахът, нервната система са в ред и функционират добре. Ето защо и Христос казва: „Бъдете камък, който може да расте и се развива“; и на друго място: „Трябва да съградиш дом Божествен“ – подразбира – от такъв камък.

Но да дойда пак на думите словесно мляко. Някои често казват: „Искаме да бъдем духовни.“ Какво подразбират те под това – дали да се затворят в себе си, да бъдат спокойни и да мислят и съзерцават? Това не ги прави духовни. Да бъдеш духовен, ще рече да бъдеш в съприкосновение с обкръжаващите условия, със средата, с почвата, върху която живееш, и едновременно да знаеш правилно да реагираш на тази почва, среда и условия – елементи, които създават Живота. Най-високото положение, което може да заеме човек, то е, когато умът, сърцето и душата – всички тия сили (защото те са сили) са на своята висота, в максималното си развитие. Камъкът в своето естествено състояние не може да възприеме течно вещество, но опече ли се във варница, той служи за белосване. И Господ, когато иска да белосва Своя дом, опича камъка, туря малко вода и като се образува реакция, замазва го с белота, наричана духовно Чистота и Доброта в Живота. Дойдат ли страдания, това ще рече, че са ви пуснали в пещта, за да се превърнете в необходимата духовна вар. Има някои твърди камъни, които и след като ги турят в пещ, не се опичат. Тях считат съвсем безполезни, вземат ги и ги изхвърлят на пътя.

Сега, когато Петър казва „пожелай“, иска да изрази този вътрешен процес на опичане – да се образуват в ума ония висши форми, които чрез процеса на разредяването ще могат да минат от един в друг свят. Имате две мисли в ума си, които ви безпокоят; вземете едната, не я жалете, ами я турете във варницата, турете отдолу дърва и я опечете. И като опечете така всяка мисъл от хилядите, които налитат върху вас, ще бъде също като да изпечете няколко хиляди килограма вар и да я продадете. С туй, освен дето ще се отървете от един голям багаж, който ви тежи, но ще имате и голяма печалба. Туй, което става във физическия свят, става по аналогия и в Духовния свят – всеки процес на физическото поле едновременно е процес и на Небето, и обратното. Ако разберете правилно това нещо, ще знаете, че когато страдате на Земята, на Небето се радват. Защото, когато ви пекат във варницата, вие, като не разбирате дълбоките причини, казвате: „Изгоря ни животът!“, а на Небето викат: „Колко се радваме, че този камък ще се превърне на вар!“ Когато си мислите: „Тези Ангели горе нямат никакво състрадание към нас“, те отговарят: „Имаме, имаме – ние виждаме, че и вие като нас ставате бели и чисти.“ Та трябва да желаем не ония неща, които сгъстяват и втвърдяват, а ония, които разширяват нашите души, ум, сили и способности.

Но ще зададете въпрос: „Как можем да приложим това на практика в живота? Аз имам немирни ученици, непослушни деца; как ще може да им въздействам?“, или: „Аз съм свещеник, имам хора невъзпитани и неверующи, които не могат да разберат философията на Живота“, или: „Търговец съм, моите съдружници и мющерии искат да ме ограбят.“ Всички се оплаквате – защо? Защото вашето въже е тънко и слабо, а искате да вдигнете товар от сто килограма – разбира се, че тогава въжето ще се скъса и товарът ще падне. Как може да се живее в Стария Завет, а да се прилага Петровото учение? Приятели сте на Мойсея, а искате едновременно да бъдете приятели и на Христа. Мойсей казва: „Не пожелай“, но по-нататък не казва какво трябва да се прави. Той казва на едно място: „Да възлюбиш Господа“, ама как ще Го възлюбя, когато не съм Го видял? На друго място казва: „Да обичаш своя народ“, а за другите народи друго говори. Говоря за Мойсеевия закон в широк смисъл. Разбира се, когато Мойсей е полагал своя закон, условията са били други. Неговият закон е бил подготвяне на човечеството за Христовото учение. Мойсеевият закон е първото полукълбо на Земята, Христовото учение – другото; може да живеете в него, когато се осветлява от Слънцето, но когато то е извън слънчевите лъчи, не може да живеете. И в съвременния обществен живот нашите пожелания произлизат от приложението на този Мойсеев закон. Хората искат да са богати, да са учени, но понеже, като възприемат този закон, нямат възможност всички да са богати и учени, ето стълкновението. На физическото поле няма условия всички хора да бъдат богати и учени, но добри всички могат да бъдат. Пожелайте добродетелта, която не принадлежи на физическия свят. В Индия има хора, които разбират и прилагат този закон дори спрямо животните. Едно животно, колкото свирепо и да бъде, ако можете да влезете в контакт с него, то ще ви възлюби и ще ви стане предан приятел, ще изчезне от него предразположението да ви пакости и щом му заповядате, то е готово да изпълни вашето желание. И когато Христос е казвал: „Възлюби врага си“, Той е разбирал този закон.

Та първото нещо, което християнството препоръчва за пречистване на човека, е страданието. Трябва твърдите камъни да минат през варницата, за да могат да белосват; суровият хляб трябва да се опече, за да може да се яде. Същото е и с човека – вие може да влезете в Небето само като опечен хляб, само тогава ще ви сложат на трапезата и ще ви разчупят. Защо Господ ви е дал ум, сърце, защо ви е дал очи, уши, език – трябва да размислите за що са те предназначени. Аз нахвърлям тия въпроси и ви оставям вие да размислите върху тях. Казвате: „Искам да служа на Бога“, но не разбирате как да служите. Зная хора, които уж разбират окултните закони, но не могат да служат на Бога. Като ги знаят, те трябва да умеят и да ги прилагат поне за своето собствено развитие. Някои искат да им кажа много работи, философски и окултни; може да ви ги кажа, но аз искам да турим основа здрава и върху нея да градим, та всеки камък, който поставим, да бъде хубаво издялан и на място турнат – на ъгъла. Предстои ни велика задача – да оправим този свят. Аз виждам, че туй здание, върху което е съграден сега животът, се събаря и че един ден Господ ще ни повика да градим ново. Но ще знаем ли да го градим, когато ни повика – ето въпроса. За да бъдем готови, ние отсега трябва да се нахраним от онова мляко, за което ви говорих. Да бъдем така готови, щото един ден, когато ни даде Бог нова дреха, да не я оцапаме.

Едни гарджета поискали майка им да ги премести в друго гнездо; тя ги попитала: „Ами ще вземете ли с вас и оцапаните си задници?“ – „И тях ще вземем.“ – „Не може, ще оцапате и другото гнездо.“ Някои несмислени жени казват: „Защо Господ ме е направил жена?“ Ето защо: като жена изучавате едно изкуство, което като мъж не бихте изучили – изкуството да приготвите млякото, с което трябва да отхраните децата си. Вие сте чисто и просто гувернантки на Господа, които отглеждат Неговите деца. Ако не изпълните майчината си длъжност, Господ ще ви попита: „Защо ви поставих на тая важна длъжност? Не трябваше такова мляко да давате на децата си.“ – „Ама дадохме вече.“ – „Още веднъж да не давате, инак ще ви уволня.“ – „Ама искам мъж да стана.“ – „Няма да станеш мъж; ако продължаваш да искаш неща, които не заслужаваш, ако си все така упорита, втория път говедо ще станеш.“

Философията на съвременните християни не почива на здрава основа. Всеки сектант твърди и проповядва: „Това, което проповядвам, е истинско християнско учение, онова не е“, но никой не може да определи точно кое е истинското християнско учение. Казваме, че сме венец на създанието на света. Да не лъжем и себе си, и Бога – ние не сме венец, венец са само ония, които са завършили своето развитие. Ние, които още крякаме в блатото, не сме друго, освен жаби; ние, които искаме пари и къщи, които сме готови да продадем и Господа за тях, не сме венец на създанието, а венец на падането, на ада.

Ние сме пред една дилема – трябва да се попитаме можем ли да вървим дълго време по този път. Не можем да мръднем по-нататък – съвременното човечество е достигнало оня предел, дето, ако направи още крачка, всичко изгубва. Но една крачка в обратна посока, една крачка напред, една крачка нагоре – и неговото бъдеще е велико. Та ние вече трябва да се замислим къде отиваме и да се отречем от преходното, което ни води към падане. Христос казва: „Който обича майка си и баща си, трябва да се отрече от тях и да Ме последва.“ И човекът трябва вече да каже: „Не искам повече досегашното мляко – по-добре да мра без мляко, отколкото с такова мляко, защото смърт без мляко е по-добра, отколкото с покварено мляко.“ Трябва да се откажем от всички мамливи неща, които покваряват нашите мисли и желания, които тровят нашия живот, и да потърсим и намерим Божествената Истина. Намерението ми не е да ви плаша, а да ви свърна да помислите вече за себе си. Вземете и се огледайте, вижте как изглежда вашето лице, каква краска има то – ако е много червено, показва, че е възбудено, че тялото е в нездраво състояние; ако е много бледо – апатия към живота. И едното, и другото не е християнско. А ако употребите Христовата храна, за която говори Апостол Петър, вие ще имате добро разположение, Радост, Веселие, подем на вашия Дух, смелост и решителност в борбата. Ако бъдете наситени от това живо мляко, никакви микроби не могат вече се загнезди във вас.

Ако имах сега малко по-свободно време, щях да дам описание какъв трябва да бъде християнинът в пълния смисъл на думата. Вие имате известни стремежи, искате да бъдете добри, да обичате, но не можете – защо? Защото не знаете как да постъпите.
Един лекар бил повикан от една богата мома, болна от скука; първото нещо, което ̀и препоръчал, било упражнение.
– Как да се упражнявам!
– Ако не се упражняваш, бедстваш да погинеш.
– Тогава ще се упражнявам. Моля, дайте наставленията си.
Той дава наставленията и тя почва да се упражнява – и скуката ̀и минала.

Вие седите често със скръстени ръце или въртите палци в едната посока, после – в другата. Въртенето на палците трябва вече да престане и да почнете да се упражнявате – да работите. Тогава Господ ще ви благослови.

В това отношение трябва да работят жените, защото Господ тям предаде ключа от Рая – те държат ключа на Царството Божие. Петър е женско име. Само че жените са малко по-слабохарактерни и скоро се отказват от служба. Обича някоя един мъж, ама като види друг, казва: „За този ще се омъжа; ако не се омъжа за него, за мен живот няма.“ Ала като се минат две-три години, прежалва и него и е готова и за друг да се омъжи. Господ вече казва на жените: „Вие, които държите ключа на Царството Божие, ако не следвате Моите заповеди, ще ви изпъдя да поплачете отвън, да се разкаете и изхвърлите всички ваши грехове.“ Когато не следваме заповедите на Христа, ние се отклоняваме от Него, ние Го отричаме, мислим зло за Него, предаваме Го постоянно на Пилата – на страдания, на ежедневно приковаване на кръста. И питате защо не се оправи светът. Как ще се оправи, когато всеки ден мъчим своя Господ? Да престанем вече да забиваме гвоздеи в Неговото тяло – гвоздеите, които забиваме в Него, по отражение засягат нас.

Знаете ли поговорката за онзи рибар, който намерил една безценна риба и искал да я поднесе дар на царя? Вратарят не искал да го пусне и за да го пусне, рибарят му обещал половината печалба. Влязъл, но когато царят го попитал какво иска за награда, той отговорил:
– Петдесет тояги.
– Ама как така? – рекъл царят.
– Туй възнаграждение искам.
След като му ударили двадесет и пет тояги, рекъл:
– Имам ортак – вратарят Ви. Моля, останалите двадесет и пет да платите нему.

И Христос, когато забивате гвоздеи в Неговото тяло, казва: „Повикайте ортака ми и ударете нему останалите.“ Това, което става сега всеки ден, не е друго, освен останалите тояги – половината възнаграждение, което сме поискали. – „Колко страдам, ще ми се пръсне душата!“ Ще ви се пръсне, защото колко гвоздеи сте забили в Господа! Болни сте: „Да дойде лекарят!“ Истинският лекар, който ще ви излекува, няма да влезе в къщата, докато продължавате забиването на гвоздеите.

Туй, което ви проповядвам, както виждате, е едно напълно практическо учение, което всеки може да приложи. Когато ви налети лоша мисъл, когато пожелаете нещо недобро, турете този твърд камък в пещта, да се превърне във вар, с която да белосате душата си – да я направите да светне. Така ако се упражнявате, ще видите как душата ви ще се озари. Това е учението, което проповядва Апостол Петър. Вие го смятате прост рибар, но той е такъв рибар, който е пекъл и не е ял рибата сурова. В какво трябва да я опечете и вие? В Божествения огън – Любовта. И когато я опечете така, ще кажете: „Виж каква риба!“

Ако не станем сътрудници на ония, които живеят на Небето, какво място ще имаме на онзи свят? И когато Господ казва да се самоотречем, да изгубим своя живот, Той разбира да го изгубим не за свинете, а за ония, които седят на по-високо стъпало от нас – само тогава ще спечелим. Ще кажете, че този закон е несъвместим със законите на Природата. Съвместим е – ония, които ще изядат соковете, ще посеят ново семе и от него ново дърво ще израсте и ще даде плод. Следователно, за да можем да израстем, трябва да влезем в пътя на развитието. Тогава Ангелите ще вземат участие в нашата работа. А за да вземат участие, трябва да им платим нещо. За да ни посеят един ден наново, при по-добри условия на Живота, трябва още отсега, докато живеем на Земята, да приготвим наградата. Ако се храним със словесно мляко, ще се приближим към тях и най-сетне – към Христа.

В това подвизаване искам да изчезне от вас всеки страх. Който иска да се подвизава в Христа, не трябва да се плаши от всеки процес. Опечете вашите съвести в Божествения огън, както рибата, която ловите. Едно от двете – рибата или трябва да се опече, или да се осоли; същото е и с човека – среден път няма, инак ще се вмирише. Христос, като казва „ако солта е обезсолена“, разбира, че ако не сте осолени, ще бъдете изхвърлени вън, докато инак ще ви турят в кацата. Аз бих предпочел да ме опекат, а не да ме осолят – за света е солта, а за нас е огънят. Процесът на огъня е по-добър, защото той е процес на растене – на Живот; осоляването е процес на съхранение – да се спастри зародишът, за да се не развали. Ще рече, че вие може да бъдете в две положения – или в положението на растене в Божествената градина, или зародиш в Божествения хамбар.

Направете опит върху себе си. Но опит върху този стих, който ви прочетох – той има дълбоко значение. Би могло да се напишат томове върху туй как да се съгради Животът, как да се възпитават децата, мъжете, жените, учениците, обществото и т.н. Всичко е в този стих. Но той трябва да се посее хубаво. Къде? В ума. Сварете този стих в Божествената вода, опечете го в Божествения огън и този костелив стих веднага ще се превърне в храна, чиито сокове можете да възприемете. Ако се нахраните от това словесно мляко, за което говори Петър, ще се измени и лицето ви, и общественото ви положение. Искам да възприемете този Божествен метод и да се приготвите за друг живот – за Небето.

Туй е, което искам тази сутрин от вас – да пожелаете. Досега не сте пожелали. Сега искам да пожелаете словесното мляко, да влезете в положителната страна на Живота. И тогава, каквото поискате, Господ ще ви даде.


Неделни Беседи
16.11.1914 Неделя, София
 
Из „Сила и живот“, I том,
Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2006 г.
ISBN: 954-739-734-6
текстът е предоставен от Издателство Бяло Братство

Посещения: 3514

- * + MS Word Отпечатай
Ако видите грешка или неточност в този текст, моля пишете ни.
 
« Учителите Още Лекции От НБ | Обратно към всички текстове » В начало бе