Начало Статии Лекции Книжарница Музика Филми Галерия Блогове Чат Форуми Темите днес Хороскопи За сайта
Добре дошли в сайта!
Реклама в сайта
Мнения и предложения
Връзка с нас


∞ Сайт Навигация
 
Начална страница
Статии в сайта
Притчи в сайта
Поезия в сайта
Книжарница
За теглене от сайта
Филми за теглене
Книги за теглене
Музика за теглене
Видео и музика онлайн
Астрология
Фото Галерия
Ново в галерията
Форуми
Блогове
Чат онлайн
Духовни упражнения
Молитви и утвърждения
Музика от Беинса Дуно
Притчи от Беинса Дуно
Лекции от Беинса Дуно
Учителя Беинса Дуно
За този сайт
-----------
∞ Статии
Космичната Обич
Беинса Дуно
Любов и страх
Дон Мигел Руиз
Високият Идеал
Беинса Дуно
 Kратък курс по научна астрология
Ани Георгиева
Още статии...
Изпрати статии...
-----------
∞ Притчи
 Добър е Господ
за бедността и доброто
 За белият кон и съдбата
за обратностите на съдбата
 Небесният плод
за търпението и упоритостта
 С какво се издържаш?
за отношението към работата и парите
Още притчи...
Изпрати притчи...
-----------
∞ Музика
 Обетована земя
за преодоляване на противоречия
 Медитация
за медитация и размисъл
 Вехади
за просветление
 Киамет Зену
за творчество и вдъхновение
(Огнян Николов - тенор)
Още музика...
Mузика онлайн...
Изпрати музика...
-----------
∞ Форуми
Здраве
Хранене
Богатство
Музика
Паневритмия
Езотерика
Астрология
Съвременната наука
Бременност и деца
Планината
Екология
Психология
Педагогика
История
Биографии
Сънища
Таро. Карти Таро
Духовни мостове
Взаимоотношенията
Мисъл за деня
Мисли по теми
За тинейджъри
Други теми
-----------
∞ Последни Статии
Съработници на Бога. Служението
Който е доволен от живота, всичко ще му се даде
Зевс и зидарят
Как ще посрещнете Христа?
Мъчение, труд и работа
Пътят на силния
Посвещение
Разумните страдания
Страдания с любов
Крайният предел
-> Още статии
-> Изпрати статии
-----------
∞ Книжарница
Сказания за Новата Епоха
Пътят и времето. Началото: Светска биография на Петър Дънов
Окултни упражнения
Любов към Бога
Разумният живот - МОК ІІІ г.
-> Още книги
-> Още аудио дискове
-> Изпрати инфо за продукт
 
· Какво е RSS?
Порталът към съзнателен живот
Лекции и беседи от Беинса Дуно -> Общ Окултен Клас
(каталогът и текстовете са в процес на допълване)
·Какво е RSS?
Търсене « Обратно към всички текстове
намерени: 835 Заглавия, показани в 34 страници, по 25 Заглавия на страница общо: 3553
Страница 6 (от 34) Страници: « |  < |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  > |  »  

 
 Общ Окултен Клас
 
Единствената свобода
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 11.12.1940, ср  Видяна: 1219

Отче нашъ. Мисли, право мисли. Прочете се свободна тема. Направихме упражнението за дишането: Дигане р&#1131;цет&#1123; нагоре – поемане, задържане р&#1131;цет&#1123; съ допр&#1123;ни пръсти надъ главата – задържане, сваляне (на) р&#1131;цет&#1123; – издишане. Мога да кажа....

 
 Общ Окултен Клас
 
Отворени и затворени фигури
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 18.12.1940, ср  Видяна: 1220

Отче нашъ. Всичко въ живота е постижимо. Богъ е Любовь. /(Учительтъ) разглежда темит&#1123;/. Сега н&#1123;кои отъ васъ сте направили отворени фигури, други – затворени. Каква е била идеята, когато н&#1123;кой (е) начерталъ отворена фигура, единъ отворенъ св&#1123;тъ, а пъкъ другъ...

 
 Общ Окултен Клас
 
Врата на доброто и на любовта
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 25.12.1940, ср  Видяна: 1280

Отче нашъ. Махаръ Бену Аба. Богъ е Любовь. За следния п&#1131;ть опитайте се да нарисувате една р&#1131;ка. И стари, и млади да направятъ по единъ моделъ. Младит&#1123; с&#1131;, които отиватъ да се ценятъ на работа. М – това е младъ. С – това е старъ. Когато едно дете отива на...

 
 Общ Окултен Клас
 
Съработници
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 01.01.1941, ср  Видяна: 832

Добрата молитва. Махаръ Бену Аба. Ще прочета 10 глава отъ Евангелието на Матея. /Направихме упражнението за дишането. Учительтъ показа отъ темит&#1123;/. Този чов&#1123;къ съ тази р&#1131;ка какво показва? Доста хубаво с&#1131; нарисувани. Единственото благо е въ самия...

 
 Общ Окултен Клас
 
Ще ви бъде
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 08.01.1941, ср  Видяна: 984

Отче наш. Ще се развеселя. Ще прочета 22 и 23 стих от първата глава на Eвангелието на Матея: (22) И всичко това биде, за да се сбъде реченото от Господа, чрез пророка, който казва: (23) „ Ето дева ще зачне и ще роди син и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува Богъ съ насъ“...

 
 Общ Окултен Клас
 
Трите единици
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 15.01.1941, ср  Видяна: 871

Отче нашъ. Фиръ-фюръ-фенъ. /Направихме упражнението за дишане/. Най-новото е кашлицата. Има единъ чуждъ елементъ, вл&#1123;зла е една нечиста материя, която търси п&#1131;ть да изл&#1123;зе навънъ, която иска да се освободи. Въ св&#1123;та има една константна материя – чиста, отъ...

 
 Общ Окултен Клас
 
Мощната сила
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 22.01.1941, ср  Видяна: 1027

Отче нашъ. Имате ли зададена тема? – /Н&#1123;маме/. Изп&#1123;йте една п&#1123;сень. Хората мислятъ, че много знаятъ. Ако ви запитамъ преди 100 години к&#1131;де б&#1123;хте или, ако ви запитамъ следъ 100 години к&#1131;де ще б&#1131;дете – не знаете. Ако вл&#1123;зете въ една тъмна...

 
 Общ Окултен Клас
 
Закон за обнова
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 29.01.1941, ср  Видяна: 744

Отче нашъ. Мога да кажа. Махаръ Бену Аба. Ще говоря върху закона за обновата. Чов&#1123;къ може да знае много работи, но ако законътъ за обновата не работи – той не се ползува. Единъ, който не е запознатъ съ закона за обновата, той не разбира какъвъ е смисълътъ. Имате единъ...

 
 Общ Окултен Клас
 
Учение и служение
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 05.02.1941, ср  Видяна: 980

Добрата молитва. Мисли, право мисли. Махаръ Бену Аба. Ще говоря за Учение и служение. Тр&#1123;бва да се освободите отъ превзети възгледи. Заприм&#1123;ръ: къртътъ има превзетъ възгледъ, че к&#1131;дето ходи – мисли, че тр&#1123;бва да рови земята. Мисли, че който не знае да...

 
 Общ Окултен Клас
 
Прав път
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 12.02.1941, ср  Видяна: 915

Отче нашъ. Вениръ Бениръ. Разликата между правиятъ и кривиятъ п&#1131;ть. По какво се различаватъ? Какво е предназначението на черната дъска? Защо е черна, ами не е б&#1123;ла? Н&#1123;кой п&#1131;ть не е хубаво да работит&#1123; съ б&#1123;ли дрехи, защото, ако речешъ да работишъ...

 
 Общ Окултен Клас
 
Слушайте съвета
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 19.02.1941, ср  Видяна: 888

Отче нашъ. Изп&#1123;йте „Махаръ Бену Аба“. Имахте темит&#1123;: „Ако съмъ милиардеръ, какво ще направя?“ и „Правиятъ и кривиятъ п&#1131;ть“. Ако съмъ милиардеръ, какво ще направя? Ако вие имате една св&#1123;щь, какво ще направите? Да дадете конкретно опред&#1123;ление. Или ако сте...

 
 Общ Окултен Клас
 
Музикални тактове
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 12.03.1941, ср  Видяна: 1769

Добрата молитва. Богъ е Любовь. Пишете върху темата: „Отъ какво произтичатъ противоречията въ живота“. Хубаво да пишете, не само пишете какво с&#1131; писали другит&#1123;. Ще пишете едно изречение, какво казалъ н&#1123;кой, отъ какво произтичатъ противоречията. Вие какво мислите....

 
 Общ Окултен Клас
 
Божествени закони
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 19.03.1941, ср  Видяна: 914

Отче нашъ. Цв&#1123;тята цъвт&#1123;ха. Всичко въ живота е постижимо. Блага дума. Пишете какво представятъ противоречията. Значи, щомъ знаете – можете да ги изправите. Щомъ чов&#1123;къ знае – може да го изправи. Противоречията с&#1131; една необходимость за прогреса на...

 
 Общ Окултен Клас
 
Законът за Божествената хармония
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 26.03.1941, ср  Видяна: 853

Отче нашъ. Мога да кажа. Законътъ за Божествената хармония въ св&#1123;та. За да могатъ хората да разбиратъ какво н&#1123;що е хармонията, въпросътъ не е както между господари и слуги. Въ св&#1123;та има отношение между господари и слуги, които работятъ. Земед&#1123;лецътъ работи на...

 
 Общ Окултен Клас
 
Музика и здраве
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 02.04.1941, ср  Видяна: 940

Отче нашъ. Всичко въ живота е постижимо. Пишете върху темата „Най-лесната работа въ св&#1123;та“. Всички вие имате едно погр&#1123;шно схващане въ музиката. Имашъ единъ инструментъ, мислишъ, че отъ цигулката излиза музиката. Никаква музика не излиза отъ цигулката, нито отъ органа,...

 
 Общ Окултен Клас
 
Не разваляйте такта
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 09.04.1941, ср  Видяна: 886

Добрата молитва. Богъ е Любовь. Размишление. Въ начало б&#1123; Словото. М&#1131;чно е да накарашъ болнит&#1123; хора да п&#1123;ятъ. Не п&#1123;е. Какъ да п&#1123;е? М&#1131;чно е да накарашъ гладния чов&#1123;къ, който е гладувалъ десетина деня, да работи. Трудно е да...

 
 Общ Окултен Клас
 
Добре ще бъде
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 16.04.1941, ср  Видяна: 932

Добрата молитва. Размишление. Махаръ Бену Аба. Вие по н&#1123;кой п&#1131;ть минавате за герои в&#1131;тре въ себе си. Н&#1123;кой п&#1131;ть мисли, че е подигнатъ, че знание има, че св&#1123;тлина има, казва: „Туй зная, онова зная, зная всичко. Какво ли има да уча още?“ Мисли, че...

 
 Общ Окултен Клас
 
Ще направим жилище
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 07.05.1941, ср  Видяна: 1476

Отче нашъ. Богъ е Любовь. Всички, които сте тукъ, н&#1123;мате еднакво разположение. За разни н&#1123;ща мислите всички, за работа мислите. Чакате н&#1123;що да ви се даде, дали ще б&#1131;дете съгласни съ онова, което вие мислите. Не само така вие мислите, всичкит&#1123; хора...

 
 Общ Окултен Клас
 
Приятно занимание
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 14.05.1941, ср  Видяна: 976

Отче нашъ. Богъ е любовь. Представете си, че ви се задава една тема да опишете какво н&#1123;що е добриятъ животъ. Какъ бихте го описали? Казвате: „Чов&#1123;къ да знае“. Чов&#1123;къ и да знае, не може да жив&#1123;е добре. Знанието помага на добрия животъ, но не носи добрия животъ...

 
 Общ Окултен Клас
 
Две състояния
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 28.05.1941, ср  Видяна: 839

Отче нашъ. Цв&#1123;тята цъвт&#1123;ха. Сега, като седите, имате две състояния. Половината отъ васъ обичате да давате, другит&#1123; имате да вземате. Седите по н&#1123;кой п&#1131;ть недоволни, мислите какво ще се прави. Какво ще се прави? Или ще вземашъ или ще давашъ. Щомъ си...

 
 Общ Окултен Клас
 
Качване и слизане
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 04.06.1941, ср  Видяна: 871

Отче нашъ. Духътъ Божи. Пишете тогава върху: Защо чов&#1123;къ се ражда младъ и защо става старъ? Но ако не знаете нищо, ще пишете: „Не зная“. Но ако ви дойде н&#1123;каква мисъль, ще кажете: „Зная защо чов&#1123;къ се ражда младъ“. Ако ви дойде н&#1123;коя мисъль, пишете....

 
 Общ Окултен Клас
 
Най-разумните отношения
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 11.06.1941, ср  Видяна: 939

Отче нашъ. Духътъ Божи. Пишете една тема, която не знаете. Писали сте върху темата „Защо чов&#1123;къ е младъ и защо остарява“. Вие не знаете. Тр&#1123;бваше да пишете: „Не знаемъ“. Сега какво казвате? Чов&#1123;къ идва младъ на земята да се учи. Че младиятъ не учи, стариятъ учи....

 
 Общ Окултен Клас
 
Три основни тона
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 18.06.1941, ср  Видяна: 962

Отче нашъ. Духътъ Божи. Всички говорите за правия п&#1131;ть, ходите въ него. Бихъ желалъ вс&#1123;ки единъ да пише за правия п&#1131;ть, тъй както той го вижда. Правиятъ п&#1131;ть е п&#1131;ть безъ препятствия. П&#1131;ть, който има препятствия – той не е правъ. П&#1131;тьтъ на...

 
 Общ Окултен Клас
 
Ново воюване
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 25.06.1941, ср  Видяна: 865

Отче нашъ. Изгр&#1123;ва слънцето. Каква б&#1123;ше темата? „Правиятъ п&#1131;ть“. Ако вие запитате гладниятъ – защо е гладенъ, ситиятъ – защо е ситъ, мислите, че е много лесна работа. Да кажемъ, че имате точката A, лесна работа е точката A. Имате правата линия . Лесна работа....

 
 Общ Окултен Клас
 
Самообладание
Автор: Беинса Дуно   Тип: Общ Окултен Клас   Mясто: София   Дата: 02.07.1941, ср  Видяна: 973

Отче нашъ. Изгр&#1123;ва слънцето. Размишление. Всички тр&#1123;бва да работите. Всички ще напишете по едно писмо на н&#1123;кой вашъ приятель, едно кратко писмо. Н&#1123;кой отъ васъ може да напише какъ е билъ въ класа, н&#1123;кой може да напише на приятеля си, че е ходилъ на...
Страница 6 (от 34) Страници: « |  < |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  > |  »  
Беинса ДуноНе трябва само да се говори какво да се прави, но трябва да се работи. То е все едно да седите на стол и да си казвате: Аз трябва да бъда добър! — По този начин ти ще оголееш, но добър няма да станеш. Ти ще станеш добър, когато дадеш възможност на доброто в тебе да се прояви. Доброто е вътре в човека, отвън то не може да се прояви. Щом кажете, че трябва да направите нещо, веднага пристъпете към неговото реализиране. (Беинса Дуно)