от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА

Разговаряхме за съвременната наука. Един брат въодушевено разправяше за големите постижения на естествените науки, физиката, химията, техниката. Учителят каза:

- Ние сме едва в началото на Божествената Наука. Отсега ще започнем да изучаваме законите й. Ще научим по какъв начин да се освободим от своите умствени и сърдечни недъзи, за да добием светли умове, чисти, устойчиви характери и диамантена воля.

Науката е произведение на човешкия дух. Съвременната наука един ден ще изчезне. От нея ще остане само най-ценното. Всичко, което е било като забавление на малките деца, ще се забрави. Мислите ли, че един ангел може да се занимава със съвременното законодателство? Мислите ли, че химията и физиката ще се намират в положението, в което са днес? Други закони освен физическите не съществуват ли? Има и други закони, които учените не са открили. Съвременната наука се гради само върху физическото изследване. Някой стои пред една стена и казва: "Зад тази стена няма нищо." Не, зад тази стена има много нещо. И ако ти не го виждаш, това не показва, че то не съществува. Съвременната наука е само въведение към истинската наука. С това авторитетът на съвременната наука и на учените не се подценява. Съвременната наука е дала факти, върху които човек може да мисли, за да се развива умът му. Обективният ум трябва да се развие. Без тези факти той не може да се развива.

Знанията на човека са ограничени. Те се отнасят до материалния свят. Съвременната наука се занимава с минералите, растенията, животните и пр. Не отричам вашата наука, но Нова Наука, ново знание идват сега в света.

Невежият обръща внимание на външната страна. Той гледа как е подвързана една книга. А ученикът обръща внимание на това, какво е написано в нея. Истинското знание не е само в знанието на формите, а в знанието на принципите.

Едни знания са необходими за живота, други - украса на живота, а трети - благословение за живота. Последните дават сила и мощ на човека.

Човек трябва да свърши човешкото учение, за да влезе в Божественото. Под "Божествена Наука" разбирам науката, която изучава същината на Живота. Ето каква дефиниция може да се даде на Божествената Наука: тя е наука, която се занимава с разумността на самия Живот, с външните и вътрешните условия на Живота и с органическото развитие. Човек не може да изучава Божествената Наука, ако е страхлив. При нея се изисква голямо безстрашие, смелост.

Божествената Наука е жива. Под думите "Божествена Наука" се разбира общество от живи Същества, които имат знания. Ти трябва да ги намериш. Тогава ще свършиш нещо за тях и те ще свършат нещо за тебе. Аз ги срещам всеки ден и им говоря.

Защо е нужна наука на човека? Освен дето има практическо приложение във външния живот, тя развива дарбите и способностите, оформя човешката глава. Като погледнете черепа на човека, ще видите с коя наука предимно се е занимавал.

Божествената Наука дава методи за съграждане на здраво и мощно тяло, за организиране на човешките мисли и чувства, за укрепване на нервната система. Това може да се приложи за отделния човек, и за обществото. Изучавайте Божествената Наука и нейните методи, за да ги прилагате в ежедневния живот и да ги осмисляте.

Има една велика Мъдрост, която ви очаква в бъдеще. И сегашното знание е добро, но трябва да бъдете в положението на ученик, който минава от едно отделение в друго, от един клас в друг, от настоящето в бъдещето. Досега нищо не съм ви говорил за тази Наука, защото не искам да се опорочава. Тази Наука е за любещите души.

Сегашните технически знания на хората са много малки в сравнение с онези, които са имали преди 60 000 години в културата на Агарта. Апаратите, с които са летели тогава, наричали са ги "огнени змейове". Но тези знания са били достояние само на малцина, а сега знанията се дават на цялото човечество.

Невъзможно е да разберете материалния свят, ако нямате връзка с идеалния свят; с други думи - трябва да имате връзка с Бога.

Ние трябва да се стремим към великата Божествена Наука, която ще ни даде правилно разбиране. Древните адепти и мъдреци са си служили с магическа пръчка или тояжка, която държали в ръката си. Обаче, истинските адепти и мъдреци не носят никаква тояжка или пръчица.

Има наука на децата, има наука на ангелите, има Наука и на Бога. Вие казвате, че много знаете. Радвам се, че знаете, но това знание е човешко. Вие учите ли науката на ангелите? Науката на ангелите ще изучавате в бъдеще. Науката на Бога научили ли сте? Аз не започвам с ангелската наука, не започвам с науката на светиите, но започвам отгоре, с Науката на Бога. Това е един от най-разумните методи. Аз започвам с най-мъчната наука.

Божествената Наука е нужна, за да се научи човек на великото изкуство да живее. Но това не ще каже, че трябва да пренебрегнем изучаването на материалния свят. Всеки духовен човек трябва да разбира математика, анатомия, физика, музика и пр. Те са въведения към Божествената наука. Ще изучавате материалния свят. Като го разберете, ще разберете и Божествения. Материалният свят е опитна школа, за да се види до каква степен на развитие е дошъл човекът. Ако се справи с условията на материалния свят, това показва, че се е справил и с Божествения Свят. От разбирането на Божествения Свят зависи доколко ще живее добре и в материалния свят.

Вие сте дошли на земята в опитна школа, сега ви изпитват. Един професор ви разяснява една задача. Вие казвате: "Разбрах." Не, не сте разбрали. Вие сами трябва да разрешите задачата. Като я разрешите сами, тогава сте я разбрали. В Природата това, което сами разрешите, това е знание. Другото е спомагателно средство.