от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Книги със спомени за Учителя

Акордиране на човешката душа - том 2


ДА Я СЪБУДИ НАВРЕМЕ

Беше в началото на март. След лекцията на Младежкия окултен клас излязохме за гимнастическите упражнения, после се върнахме в салона, където се заговорихме за един от големите празници на Братството – 22 март, който наближаваше. Учителя каза:

От времето на равноденствието, 22 март, зависят много работи; важен е този ден.

После един брат запита какво е нашето отношение и нашата връзка с Напредналите същества.

Хората мислят, че само ние сме в света, а когато им се отворят очите, ще видят, че около тях има Напреднали същества. Нали и мравката не знае за човека, пълзи по дланта му, без да може да го види. В растенията и в животните се проявяват висши духове – Ангели, Архангели, които ръководят тяхната еволюция. В минералите, в скъпоценните камъни се проявяват Херувими и Серафими. Изобщо, в Целокупната природа всички Йерархии са взели участие, за да се създадат нещата и за да се проявяват чрез тях.

Молекулите, атомите, йоните са все творчество на Висшите същества. Всички са взели участие в Творението и най-после е създаден човекът, който е печат на цялото Творение. В Писанието се казва: „И направи Бог човека по свой образ и подобие“, после – „създаде човека от пръст“, а сега имаме „родени от Бога“. Значи, първо има създаване по образ и подобие, после – създаване от пръст, и накрая – родени от Бога. Човечеството върви по светлия път, начертан от Ангелската йерархия, нашият ред иде подир нея. Ангелската йерархия управлява цялата Вселена и работи под Божествено ръководство. Казано е за човека: „Направил си ме малко нещо по-долен от Ангелите“. Един Ангел няма да счита за унижение да се въплъти на мястото на човека, но ако турят един човек в ангелска форма, това ще му дотегне и скоро ще каже, че на Земята е по-добре и че при Ангелите е много деликатно за него. Понеже днес Бог внася една нова идея в света, то Ангелите желаят да се въплътят на Земята, интересуват се от тази Божествена мисъл, гледат да разгадаят какво мисли Бог и това изучават. Желаят да видят как ще се развие Животът, понеже намират едно противоречие. Те си имат едно собствено разрешение, тъй като виждат грешното състояние на хората и казват: „Така и така трябва да се разреши тази задача“. А сега са свидетели, че отгоре се внася една система, която някъде съвпада, а някъде не съвпада с тяхното разрешение. Има нещо дълбоко и Ангелът се чуди по какъв начин ще се разреши тази трудна задача.

Когато говорим за културата на онзи свят, ние подразбираме всички Разумни същества, които са завършили своето развитие преди милиони години и днес направляват Космоса. Някои от тях направляват Слънчевата система, други – живота на някои планети, трети направляват отделните народи – българския, английския и др.; четвърти направляват водите, пети – растителността в света, и т. н. Според степента на своето развитие и знание всяко Същество е поело съответна служба. И всички хора са заобиколени от тези Разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им.

Ангелите, когато мислят, мисълта им минава през растенията и плодовете зреят. Приятно ми е да се спра при едно дърво, при един плод; тогава пред мен се отваря една картина на Същества, които мислят. Всичкото това ядене е сготвено на техния огън и аз го гледам с благоговение. За мен един плод не е проста работа – едно много разумно Същество е работило, за да го поднесе. Светлината, която иде, е мисълта на Ангелите. Понеже те мислят, затова иде и Светлината. Ангелите разбират динамиката, техниката на Природата. Да въведеш в движение едно такова тяло като Слънцето и после с милиони години да не става нарушение, каква динамика има в това и с какви големи средства разполагат, с какви грандиозни капитали! За да се движат Слънцето, Земята и другите небесни тела с тази голяма бързина, енергията се черпи от пространството.

Има един свят на Ангели, които живеят в Рая, падналите Ангели са в ада, а човек е по средата. Добрите ангели са толкова умни и напреднали, че човек не може да си представи, че и те произтичат от човешката раса. Светлината на Ангелите е тъмнина за жителите на ада, а Светлината на жителите на ада е тъмнина за Ангелите на Рая. Знанието, което имат жителите на ада, им служи да търсят начин да измъчват човека, да си служат с инквизиция, да създават скандали вкъщи. Жителите на ада искат да ти разбъркат всички сметки, да те оставят голтак, след това ще се намесят и в ума на сина ти и той ще ти нашепва, че с добро не можеш да живееш, че трябва да бъдеш лош и с лошо да уредиш работите си. А Божественото запазва човека. Най-низшите хора са свързани с Третото небе, а по-напредналите хора са свързани с по-висшите светове. Светиите все още не са Ангели, а се готвят за такива. Ангелите са изразители на Любовта и интелигентността.

Ангелите, когато са били хора, са живеели при условия, различни от сегашните, определени за човека, защото в Живота има голямо разнообразие. Ангелите имат такава сила, че ако я употребят, биха направили чудеса, но те считат за излишно да я прилагат при оправяне на човешкия свят. Ако Ангелът направи погрешка, той ще изчезне от Небето; той не може да направи погрешка, от която да се скрие или да се прикрие.

Един брат запита: „Защо се говори в Откровението и в Езекиил за някои Висши същества, чийто глас бил като глас на много води, като глас на много народ?”

Защото те са колективни Същества. В Духовния свят има вътрешно разнообразие, а външно еднообразие. Тук е обратно. Когато искат външно разнообразие, Ангелите го търсят тук, а когато ние искаме вътрешно разнообразие, трябва да го търсим при тях. Във вътрешното разнообразие на Ангелите се проявява Божията Мъдрост. В ангелския език, като ти кажат една дума, то е цяла реч. Една дума на Ангелите е като една човешка реч; съдържателни са ангелските думи.

Опитната школа почва, когато се привлече помощта на Съвършените същества, които разполагат с всичко. И добрите хора всякога имат условия да влязат в контакт с тях. Така беше с апостол Петър, който бе избавен от затвора. Отношението между учители и ученици в гимназията е аналогично на отношението между тези, Висшите същества, и човека. Сега хората имат общение с Ангелите и Архангелите, а със Същества от по-висши йерархии нямат толкова. Едно сравнение: млекопитаещите имат общение с човека, ала колко пеперуди имат шанс да видят насреща си човек и да знаят, че той е такъв. Когато един обикновен човек види едно Съвършено същество, ако не е готов, ще заспи, защото не може да издържи на неговите трептения. За да го види, човек трябва да се издигне високо в своето развитие. Нали и Даниил, когато видял едно Напреднало същество, се почувствал безсилен?

Един Ангел изчислява траекторията на Земята – откъде ще мине тя след милиони години, колко хора ще живеят на нея и пр. Има работи, които Ангелите не знаят, но те са с богати познания. Един Ангел не знае що е лъжа, защото в Ангелския свят не може да има изкушение. Като говорим за духовния живот и за Ангелите, то това, каквото ние мислим, е сянка. Животът е много велик и мисълта на Висшите същества е толкова подвижна, че ние даже не можем да я сравним с нищо. Освен това с нашите възможности схващаме един много медлен живот, в неговата най-груба проява, а не онзи всемирен Живот. Животът е красив и за онзи, който го разбира, по-хубаво нещо от него няма. Ангелите искат да дойдат тука, понеже тук идва нещо ново, което те не знаят, и този живот тук за тях е чуден.

Един брат попита: „Ангелите имат ли скръб?”

Ангелите имат скръб, но за тях скръбта е малката радост, а радостта е голямата радост. Като гледат хората как не се чувстват щастливи и как не им иде наум да разрешат задачите си при всичкото това благо, което Бог им дава, те скърбят. Нали учителят се тревожи за ученика си и му е мъчно, когато последният не може да реши задачата. И Ангелът, като гледа човека, казва: „Как не му стига умът?“ Поискай помощ от него и той ще ти помогне. Всички те имат търпение. Търпението е едно от най-великите качества на Разумния живот. Един Ангел, когато се въплъти между хората като човек, ще усети голяма неприятност и страдание, но ще си каже: „За да се запозная с тях, струва си“. Той се въплътява от голяма Любов, за да се запознае с хората, и от една страна губи, но от друга – печели. Тогава Ангелът живее като обикновен човек, с много правилна човешка форма, но вътрешно е необикновен и съзнава, че е Ангел. Ако един Ангел употреби най-малкото насилие, ще се оплете, и затова се пази от него. Като е влязъл в материята, той е изгубил силата си, много малко от нея му е останала. Например вие сте силен, но ако ви турят 200 кг на гърба, мислите ли, че с тях ще бъдете така подвижен?

Ангелът е минал през гениалността, през светийството и е отишъл още по-нагоре. Ангелите са мощни, те са служители. На един Ангел от по-горните класове може да се повери Земята и човечеството, за да ги ръководи, но геният и светията не могат да направят това.

Много Ангели и адепти, облечени в костюми на обикновени хора, се срещат навсякъде по Земята – в големите градове като Лондон, Париж, Берлин, София и др. На вид са обикновени хора, но дават насока на всички същества и са капацитети по разни въпроси. Ангелите са заети с хората, но с най-възвишените им мисли и чувства, а с по-долните им чувства са заети други същества.

Невидимият свят е музика, но трябва да имаш очи и уши, трябва да разбираш езика му. За Ангелите от Първото небе животът от Второто небе е скрит и затворен, а за Ангелите от Второто небе е скрит и затворен животът от Третото небе. Всеки гражданин от Божествения свят едновременно е поет, философ, учен и музикант. Любовните писма, които човек получава, са три вида: от земните ти приятели, от Духовния свят, от светии и от ангели, които могат да ти изпратят някоя хубава мисъл. Когато те озари една възвишена мисъл, тя е дошла от тези Разумни същества. Ние сме в постоянен контакт с Ангелите, те ни носят хубави мисли и желания, изпълват ни със Светлина и пр. Навсякъде виждаме тяхното присъствие. Писанието нали казва, че едни хора нагостили Същества, които били Ангели. Щом ти дойде една светла мисъл, Ангел те е посетил. Радвай се на това; макар и да не си го зърнал, той те е посетил. Казваш, че никой не те обича; това е лъжа. Когато ти дойде една светла мисъл, значи един Ангел те обича и те посещава, той ти праща тази светла струя. Човек не познава Ангелите и не подозира, че хубавата работа, която върши, е с тяхно съдействие. Успехът ѝ се дължи на присъствието на някой Ангел в самия него.

Ти минаваш за красив, но като се сравниш с красотата на Ангелите, тогава виждаш, че си твърде малко нещо. Трябва да се радваш, че Ангелът е красив, понеже неговата красота е и твоя бъдеща красота. На индийски език „дева“ значи „ангел, чист“. Вдъхновението в човека иде от посещението на Ангелите. Когато хората живеят по Бога, тогава Ангелите ги обичат. Ангелите се интересуват от хората по единствената причина, че Господ се интересува от тях. Ако Бог бе изтеглил въплътените Ангели, досега не щеше да остане и един човек на Земята. За Ангелите хората съставляват обект за изучаване, тъй като не е лесна работа изправлението на човечеството. Обръщането на един грешник е цяло събитие за Небето и причинява голяма радост. Един Ангел, като слезе на Земята, се интересува много повече от един грешник, който плаче и се разкайва за греховете си, отколкото от един праведник, който си мисли, че е свършил нещо.

Когато Христос мина големите изпитания с пост и молитва, дойдоха Ангели да му служат. Ако човек върши Волята Божия, Ангели ще му помагат. Един Ангел е крайно внимателен, когато събужда една душа. Той гледа да я събуди навреме, да не закъснее нито една милионна част от секундата. Знаете ли какво нещо е точността? Ако не я събуди навреме, Ангелът ще дойде в едно голямо противоречие. Ангелите държат изпит чрез нас, дават им задачи по отношение на човечеството и ако ние свършим правилно работата си, и те са издържали задачата си. Когато съвършените обърнат едного към Бога, той е тяхното дете. Тогава под думите „родени от Бога“ разбираме, че чрез обръщане на душите към Бога Ангелите имат деца. Иначе те нямат нужда от женитба, защото, ако я направят, ще изгубят всичко.

Миеш, търкаш пода в салона, но после, когато дойдат Ангелите да слушат Словото, всеки от тях ще ти даде своето благословение. Ангелът разполага с много малко време, с една десетохилядна част от секундата минава край теб, оставя в теб Светлина и ти става приятно от неговата мисъл. Когато те посети, той после обикаля целия свят и посещава много хора – хиляди и хиляди. Когато Висшите напреднали същества слушат хората, те не им възразяват; слушат така, както някой професор слуша дечица да спорят върху философски въпроси. Любовта на Съществата от Невидимия свят е голяма и тяхната Свобода е голяма; значи трябва да се учим от тях.

Преди няколко дни бяхме на Витоша и някои усетиха присъствието на Светлите същества. Времето беше тъй хубаво и когато си отидоха, то пак се развали. Тези Същества слизат навсякъде, за да помагат. Трябва да намериш времето, когато са слезли да работят, и тогава да се качиш на Витоша. Искаш ли да чуеш нещо хубаво, вдигни слушалката на телефона, за да схванеш хубавото на Ангелския свят.

Една сестра запита: „Как, по какъв начин?”

Насочи радиото си и ако нямаш резултат, не се обезсърчавай. Твоята душа има резултат, но на физическото поле той ще се проектира и изяви по-късно. Горе, в свръхсъзнанието или в душата, резултатът е станал. Ако мислим с Любов за творенията на Великите същества, то ще се свържем с тях и постепенно ще дойде откровението. Първо човек трябва да живее по Бога, да изпълнява Божиите закони и тогава Бог ще го запознае с тези Същества. По-напред човек ще се запознае с Бащата и после – с другите Същества; този закон трябва да се спазва. Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умът им се просвети и духът им се укрепи, те ще бъдат във Велико общение с всички Съвършени същества, с всички Същества, които са завършили своето развитие на Земята.

Някои от вас искат да им гадаят бъдещето. В бъдеще ще отидете при някое Напреднало същество, но бъдете готови да възприемете неговата култура, за да я копирате. И когато разберете Божия свят, трябва да работите. Има Ангели, с които човек не може да влезе във връзка, а има Ангели, с които може. Именно тези, които дойдоха при Христа да Му служат, с тях човек може да влезе във връзка. Някои от тях са на Земята в плът като адепти, махатми и пр. и помнят своето естество. Казано е: „Дето са събрани двама или трима в Мое име, Аз съм там посред тях“. Значи, когато двама или трима са събрани с Любов, там е Христос. Гавраил и Михаил са от тези Ангели, които работят с Христа. Щом дойде Любовта, тогава човек може да влезе в общение с тях. Ще бъде, ще бъде!

Ангелите, които изпращат светлината от Слънцето, са разумни същества. Те постоянно ни говорят и трябва да привикнем на техния език, да го разбираме. Когато човек се обезсърчи или отчае, един от тези Ангели дохожда близо и му проговаря: „Не се отчайвай, не се обезсърчавай, Бог е вложил доста дарби в теб и ако ги разработиш, ще свършиш учението си с успех“.

През всичките години стенографките записваха беседите и лекциите, дешифрираха ги и извършваха предпечатната подготовка. Учителя често ги посещаваше, следеше тяхната работа и им даваше упътвания. Тогава често се отваряше разговор върху разни въпроси. При едно посещение записах няколко реда, които приобщавам към горната тема.

Ангелите постепенно се изкачват в по-горни стъпала на развитие, местата на най-долните ангели се овакантяват и се заемат от светиите, които ще заместят долните Ангелски класове и ще поемат част от тяхната служба. Така Ангелите се облекчават в своята досегашна работа и им се възлагат по-отговорни задачи. Светиите се учат при Ангелите как да помагат; те са ученици на Ангелите.