от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


ДВЕТЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА

Посрещнахме изгрева на откритите поляни. Направихме нашата кратка утринна молитва и гимнастическите упражнения. Учителят каза:

– Любовта към Бога и изпълнението на Неговата Воля са двете основни правила в Живота.

Да живееш в Бога, това значи, никога де не противодействаш на Божественото със своите мисли, чувства и постъпки.

Преди всичко, човек трябва да служи на Бога. Писанието казва: "Не бивайте роби на человеци."

Един авторитет има в света и този авторитет е Бог.

Някой вярва в Бога. Това още нищо не значи. Какво те ползва, ако вярваш в един ръководител на държавата, но не изпълняваш законите му?

Който е сляп, не вижда нещата. Който не мисли, той е със сляп ум, а който не върши Волята Божия, той е духовно сляп.

Вие питате, какво ще стане с нас? Идете в бедните квартали, идете на гробищата, в болниците, в хирургическите отделения, идете на бойните полета и ще видите, какво ще стане с вас, ако не изпълнявате Волята Божия.

Един закон гласи: когато човек не изпълнява Волята на Бога, дава място на злото в себе си, т.е. той е уязвим за отрицателните сили на света.