от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Книги със спомени за Учителя

Акордиране на човешката душа - том 2

ЕДИНСТВО В ЧУВСТВАТА

На 6 юни 1926 г. сестра Савка Керемидчиева прочете в духовната група следните мисли от Учителя:

Ученикът трябва да има единство в чувствата. Любовта към Бога не трябва да се смесва с нищо друго. Любовта към Бога, това е моралът на ученика. Ученикът трябва да се стреми с всичката си чистота и святост да прояви Любов към Бога. Това е една жичка, която ще го изведе от всички мъчнотии по пътя; и при най-лошите условия да е поставен, ще го изведе.

За да има чистота, човек трябва да бъде крайно интелигентен. Докато ученикът не изглади своите отношения към Учителя си, той не може да му даде никакви уроци. Когато ученикът разсъждава, не трябва да има предвид формата, тя заблуждава. Като свърже идеята с Бога, тогава мислите слизат направо от Бога като светлина в съзнанието на ученика. За да познае себе си, ученикът трябва да обича Бога. И като познае себе си, ще обича вече и ближните си. За да познае ученикът Бога, трябва да Го люби. И за да любиш хората, трябва да познаваш Бога. Ако любиш себе си повече от Бога, не си на правия път. Ако любиш една част повече от Цялото, не си на правия път. Цялото ще любиш с Любовта на Цялото. А частта ще любиш с Любовта на частта. Не само Любовта, но и Вярата е необходимо начало. Вярващият трябва да бъде абсолютно неподкупен; тя издига човека във висша област.

Обект на Любовта, това е Бог. Проявеното има за обект непроявеното. Любов безспир, Живот без край, Вяра непоколебима – това са трите ключа на ученика.

Учителя беше дал една формула, с която започвахме и завършвахме събранията на духовната група:

“Братство, единство, свобода да всади Господ в нашите сърца“.