от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Общ Окултен Клас - ТРИНАДЕСЕТА ГОДИНА (1933-1934)

КНИГА: Вечният порядък

ЕДНО ПИСМО

6.30 часа сутринта

(Учителя не дойде. Изпрати едно писмо.)

15 минути размишление

Да се напише:

Три неща са потребни на ученика: Разумност, Сила, Доброта.

Разумността има предвид правия път на Живота; Силата има предвид Свободата – Истината на Живота; Добротата има предвид постижението на Живота – Любовта.

Разумността носи Виделина, що не гасне, ни потъмнява!

Силата носи това, що побеждава, то не отслабва!

Добротата носи това, що постига;

Разумността води, направлява,

Силата пази,

Добротата въздига.

Разумността носи всичките възможности на Божествения свят.

Силата носи всички възможности на Духовния свят.

Добротата носи всички възможности на човешкия свят.

Блажен е онзи, що от тях се води, що ги пази и крепи. Той е там – в Светлия Път, в Светлата Истина, в Светлия Живот. Там са мирът, радостта и веселието.

Моят поздрав на добрите ученици

10 януари 1934 година, Изгрев, София


Шестнадесета лекция на Общия окултен клас

10 януари 1934 година,

София, Изгрев