от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ИНТУИЦИЯТА

Една сестра разправи своя опитност за предчувствието. И други братя и сестри разказаха подобни опитности. Такива има почти всеки човек. Учителят каза:

- Някога човек е имал предчувствие, но го е загубил. Сега той трябва да се стреми да придобие първоначалната си чувствителност, която е имал. Вземете една книга, която искате да четете, поставете я на челото си, отправете мисълта си към Разумния Свят и си турете мисълта дали да я прочетете или не.

Интуицията се дължи на вътрешния човек. Тя има предназначение да коригира обективния ум на човека.

Има методи за развиване на интуицията. Това става чрез опит, чрез упражнение. Човек трябва да работи, за да я развие.

Всеки може да развие интуицията си, да предчувства какво ще му се случи. Почти всички народи имат до известна степен предчувствие. Няма човек, който да не е предупреждаван за онова, което има да му се случи. В човека има едно вътрешно чувство. То го учи какво да прави. Когато интуицията е развита у човека, той знае какво да прави, какво да учи, какво и кога да говори.

Да имаш интуиция, това значи да знаеш кому какво е нужно и да задоволиш нуждата му. Условията за интуицията са дадени на човека даром, той трябва само да прави усилия да я развие. Човек с интуиция има прозрение за бъдещето. Който се ръководи от своята интуиция, той има чисто сърце, върху което се пишат Божествените работи.

Направете следния опит: седиш вкъщи, искаш да знаеш дали приятелят ти, който живее на края на града, е у дома си. Вместо да пратиш някого да провери това, остани тих и спокоен, концентрирай мисълта си към него и се вслушвай в себе си. Ако останеш спокоен без никакво раздвояване, ще знаеш, че приятелят ти е вкъщи. И ако провериш, оказва се, че той наистина е бил у дома си.

Някой човек чувства, че след двадесет години ще стане в живота му някаква промяна. Но как го знае? Чувства, че ще се влоши или подобри положението му след двадесет години и така става.

Всеки от вас може да познае своето бъдеще. Всеки може да чете в себе си. Чудно е, че имате такава книга в себе си и не можете да я четете! Като направиш първото прегрешение, Духът си отива от тебе и няма кой да те ръководи.

Интуицията е озаряване на обикновеното съзнание от лъчите на свръхсъзнанието