от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


ИСТИНАТА

– Който е познал закона на Любовта, той е познал една трета от Реалността.

Който е познал закона на Мъдростта, той е познал две трети от Реалността.

Който е познал закона на Истината, той е познал пълната Реалност. Тогава човек става маг и може да постигне, каквото пожелае. Тогава може да вземе магическа пръчица и да разреши всички мъчнотии в живота.

Едни хора са в първата фаза на Живота - Любовта. С нея трябва да се почне. Други са във втората фаза на Живота - Мъдростта. Много малка част са в третата фаза на Живота - Истината. Човек ще страда, докато не разбере законите на Любовта, Мъдростта и Истината.

Що е Истина? Истина е това, което прави Любовта и Мъдростта достъпни, понятни за човека. Да казваш погрешките на хората, това не е истина. Истината възкресява. Това, което внася горчивина и смърт, не е истина. Това, което дава свобода, то е Истина.

Човек, който няма Истината в себе си, ще се ражда и умира. Вие сте знаели едно време Истината, но сте я забравили. Тя е във вашите души. Научете езика й. Докато не научите езика й, тя не може да ви говори. Тя може да говори само на онези, чиито сърца трептят от Любов и чийто ум е пълен със Светлина. Когато сърцето на човека е раздвоено и умът му е помрачен, той не може да разбере Истината.

Един брат запита:

– Какво значение има изключването на лъжата от човешкия живот?

– Човек, който лъже, поврежда себе си. Никой не е напреднал с лъжа. Тя е единственото нещо, което не печели. Ще приведа една аналогия: ако на един човек дадеш фалшиви пари и на тебе ще платят с такива. Така че, с лъжата човек уврежда на себе си. Онзи, който лъже, е глупав, понеже не разбира последствията. Той ще те излъже, ще те изхитри, но не знае, че ще го хванат и ще носи последствията.

Защо не трябва да лъжете? За да не умрете, за да не изгубите всичките блага на Живота. Ако Истината не дойде във вас, и Животът няма да дойде. Лъжата изглежда нещо много маловажно, малко, но то носи големи отрицателни последствия. Ето защо, Невидимият Свят много престъпления и погрешки прощава, но не и лъжата. Нея най-мъчно прощава, защото най-тежки са последствията от нея. Тя води след себе си всички други грехове. Ако живееш с лъжа, ще бъдеш сляп, ням и глух.

При Истината всякога печелиш, а при лъжата всякога губиш. Най-първо незабелязано губиш. Лъжата има разрушително действие. Кажеш една лъжа: като се върнеш у дома или чаша ще счупиш, или жена ти заболява, или детето ти заболява. Човек, който се движи с изкуствен крак, тропа. Лъжите на хората не могат да останат скрити, те винаги се разкриват. И най-малката лъжа, след години ще причини изопачаване на човешкия характер. Думата "лъжа" опетнява. Тя е като отрова. Тази дума не трябва да се употребява, доколкото е възможно. Вместо тази дума, може да се каже: "преувеличава нещата, не представя добре истината" и пр.

Когато те излъжат, недей разправя за това, защото се опетняваш.