от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Беседи

Съборно слово

Свещеният огън - съборно слово 1925-1926 г.

Как да се молим

Ще ви направя една бележка. Когато четете Добрата молитва, най-първо ще поемете дълбоко въздух така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могат – поне на две-три вдишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха силата на молитвата се губи. Когато се молим, трябва да имаме присъствие на духа, да бъдем много тихи, да владеем ума си. Ние трябва да бъдем тихи и разположени, за да бъде умът ни съсредоточен: във всяка дума да се влага смисъл. Така се образува онази мощна сила, ония вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Божията сила, та Духът да работи повече. Тогава всички ще приемат тази мекота, тази радост, която търсят. Да прочетем една молитва, не е достатъчно да се изкаже тя само на думи.

Сега всички ще поемете дълбоко въздух и ще се концентрирате, като че нямате никакви връзки със земния живот. Земният живот е една раница, която не е толкова важна. В дадения случай ще турите тази раница на земята и ще бъдете като новородени. След молитва може да турите по една, две, три, по десет раници на гърба си, това вече зависи от вас, но във време на молитвата – никакви раници. Ще бъдете тъй будни, тъй свободни, като че живеете на Небето. Какво ще стане утре, това не е важно, то не ни интересува. Днешният ден е Божий ден. Този ден именно ни интересува, за да можем да добием едно Божие благо. Днешният ден трябва да се отличава с едно благо, което Бог ще ни даде.

Ще прочетете молитвата тихо, всеки за себе си. Като прочетете първото изречение:“Господи, Боже наш“, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздух и ще продължите молитвата. Дето се спрете, отново ще поемете дълбоко въздух и пак ще продължите нататък.

И тъй, по новия начин, чрез дълбоки вдишвания, ще четете молитвата. Няма да бързате.

1. Добрата молитва

2. Благославяй, душе моя, Господа!

3. Благословен Господ Бог наш

4. Отче наш

Лозинка за през деня:

Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господа и в силата на Неговото могъщество.

( Послание към ефесяните, 6-а глава, 10-и стих)

Днес за четиво ще имате: 14-а глава от Матея, 9-а глава от Марка, 15-а глава от Лука, 14-а глава от Йоана. Да се прочете и 22-ра беседа: И заповяда на Слънцето да грее.

Любовта е най-високият връх в света.

Мъдростта е най-великата сила в живота.

Истината съдържа най-красивия живот в себе си.

Който не е възприел Истината в себе си, може ли да опита красивия живот? Задайте си въпроса, без да си отговаряте. Речете ли да си отговорите, ще трябва да кажете:“Ще се кача на върха!“ Туй обаче не е отговор, защото качването подразбира един вътрешен процес.

Как ще отговорите на втория въпрос? Ще кажете: „Започвам да изпитвам вече тази сила.“ Ще отговаряте в положителен смисъл. Отговорът на първия въпрос: „Ще се кача на върха“, нека ви бъде като модел. По този образец ще отговорите на третия и на други въпроси. Тогава аз ви задавам въпроса: „Мога ли да бъда добър?“ Как ще отговорите? Вие ще кажете: „Мога.“ Този отговор не е правилен. Ще отговорите: „Корените на моя живот са добри – и аз съм добър.“ Под корените подразбирам Божественото. Само от Божественото излиза добрината. На въпроса: „Мога ли да бъда богат?“, отговорът е: „Като събера всичките пари от Земята, мога да бъда богат.“ Или: „Като събера всичкото злато, ще бъда богат.“ Питам тогава: може ли да съберете всичкото злато? Може да го съберете само по един начин. Всичкото злато е разпръснато в човешката кръв. Всичкото злато пък, което се намира заровено в земята, е съединено с човешката кръв. Там то е в разтвор. Като обикнеш всичките хора, ти ще имаш всичкото злато, ти ще бъдеш богат.

На въпроса: „Мога ли аз да бъда силен?“, отговарям: всичката сила е в Бога. Аз и Бог едно сме. На въпроса: „Мога ли да имам най-красивия живот?“, отговарям: живият всякога има Истината в себе си. Всички хора, които нямат Истината, са мъртви – мъртви в греховете си. Живи хора са само тия, които имат Истината. Животът значи носи Истината в себе си. Без Истината няма живот.

5. Гимнастически упражнения

25 август, вторник, 5 ч.