от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто


КАЧЕСТВАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

Великденските празници дадоха възможност на много ученици да дойдат при Учителя. Пролетта беше дошла. Уханието на цъфнали дръвчета изпълваше въздуха. Първите птички бяха пристигнали.

В малкото общежитие имаше голямо оживление. Навсякъде можеше да се видят учениците, единично или на групи. Едни работеха, други четяха или разговаряха. Всеки имаше да сподели впечатления и мисли със своите близки.

Рано сутринта излязохме заедно с Учителя на високия хълм над селото, където изпълнихме гимнастическите упражнения и Паневритмията. Освежени и оживени се върнахме в стопанството.

Обедите ставаха под големия орех. Беше топло. Слънчевите лъчи проникнаха през младата зеленина, която изглеждаше златиста. Тук възникваха оживени разговори. Приливът беше не само в Природата, но и в душите, умовете и сърцата. Един нов Живот се посяваше сега като малко семенце, което на своето време ще принесе плод. Учителят даваше пояснения, направляваше и ръководеше чудното явление, което не зависеше от нас.

Учителят каза:

– Прочетете страница 100 от томчето "Вечното благо".

Човек с обикновени разбирания не може да изяви Божествената Любов. Само когато в него се всели едно напреднало Същество, макар и за миг, той може да прояви Божествената Любов.

Аз съм ви говорил за Любовта, но същественото още не съм казал. Аз съм още в предисловието на Любовта. Ако произнеса думата Любов както трябва, знаете ли какво ще стане с вас? Вие ще светнете, ще станете светещи и ще се облечете в ангелски форми.

Всичко в света е проява на Любовта. Но какво е всъщност тя, малцина знаят. Тя е Реалност извън физическия свят. Тя е извън вашата воля, извън вашия ум и вашето сърце. Тя има само допирни точки с тях. При сегашните условия Любовта действа временно отвън, докато човешкият организъм свикне, понеже при сегашния си състав организмът не може да издържа силните й трептения.

Не обяснявайте какво нещо е Любовта, но обяснявайте проявите й. Тя е единственото нещо, което човек не може да обясни. Вие не може да обясните хляба, докато не сте го изяли. Не можете да обясните водата, докато не сте я пили. Тепърва хората ще дойдат до Любовта. Тя е най-великата и най-разумната Сила в света. Като проникне в човека, тя носи най-възвишените и хубавите прояви на Духа. Любовта е достояние на Великите Учители, на великите адепти, на великите ученици, на великите вярващи, после на великите оглашени и най-после, на обикновените хора.

В света има нещо по-високо от познанието. Това е Любовта.

Ако искате да се доберете до вътрешния смисъл на нещата, да се освободите от ограниченията на живота, трябва да любите Бога. Всъщност Любовта е път, който води към истинското познание. Не се занимавайте с тази любов, която заробва хората. Тя е в света, вие сте я изпитвали.

Божествената Любов не създава противоречия в Живота. Тя ще ви направи силни и мощни. Тя ще направи мислите ви устойчиви.

Божествената Любов започва със следното: идва при вас някой ваш приятел и ви прочита две строфи, които е написал. Влезте в положението му, зарадвайте се, като че ли вие сте ги писали. А вие слушате, недоволни сте и си казвате: "Защо да не съм аз?" Някой направи една рисунка, показва я, зарадвайте се. Не казвайте: "Защо да не съм аз?" Някой придобил наследство, зарадвайте се за него. Друг се облякъл хубаво, зарадвайте се за него. Трябва да считате мислите и желанията на своите братя като ваши собствени и те да бъдат свещени за вас.

Дайте път на Любовта в себе си. Това значи, да поставите Бога на най-високото място в душата си.

Основната ви идея трябва да бъде: да обичате, както Бог обича. Ако влезете в Божествения Свят с човешката любов, нищо няма да постигнете.

Едно от качествата на Божествената Любов е: човек, който има тази Любов, не пада в съблазън и изкушение.

Никой не може да изкуши онзи, в чиято душа е Любовта.

Който има Божествената Любов, е абсолютно неуязвим.

И зверовете познават Любовта - като я срещнат, отстъпват.

Когато Любовта минава от един свят в друг, създава страдание. Който разбира този закон, никога не се обезсърчава.

Когато ученикът иска да добие знанието, което Любовта носи, той трябва да хвърли старите дрехи, т.е. всички ненужни страдания, да се откаже от егоизма.

Любовта е първото условие, при което човек се самоопределя.

Да любиш, това значи, да влезеш в хармония с Божествения Свят на Любовта, с ангелския свят на Любовта и с човешкия свят на Любовта, т.е. с всички добри хора.

Човек трябва да знае как да прояви Божествената Любов. Тя има хиляди начини на проява. Човек трябва да ги знае.