от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Статии, посветени на Учителя и Учението

Статии от списание Житно зърно

сп. Житно зърно година ХХIII бр. 7 / 2001 г.

"ЛАЗАРЕ, ИЗЛЕЗ ВЪН!"

„Да ида да го събудя." Кого е събудил Христос? - Лазара. Това е станало преди 2000 години. Обаче и днес, 2000 хиляди години след Христа, хората още спят. Когато се говори за Истината, хората още не могат да я разберат, не искат да я приемат, докато не се убедят напълно дали е съгласна със сегашните религии, със сегашния строй на държавите, със сегашните научни теории и т. н. Когато природата или Бог говори на човека, той не взема пред вид ничие мнение: нито на държавата, нито на обществата, нито на учените хора. Когато Истината се изявява, тя не взема пред вид мнението на хората.

Христос казва: „Да ида да го събудя." Кой човек може да ви събуди? Който ви обича.

Марта, Мария и Лазар представляват ума, сърцето и волята на човека. Тези три принципа, съединени в едно, представляват човека. Следователно, когато умът, сърцето и волята на човека работят едновременно, той може да бъде събуден. Когато се казва, че Христос отиде да събуди Лазара, има се пред вид съвършения човек. Само съвършеният човек може да събужда заспалите.

От примера със събуждането на Лазара виждаме, че всеки човек трябва вътрешно да се събуди. Това събуждане трябва да стане тихо, незабелязано, да не произведе никаква вътрешна тревога в човека. Събуди ли се веднъж, в каквото положение и да е, на каквато и работа да е, човек всякога ще се проявява като отличен работник.

„Да ида да го събудя." Това събуждане се отнася не само до Лазара, но до всички души. Днес всички хора живеят в изключителна епоха, която ще се ознаменува с пробуждане на човешката душа. Това пробуждане няма да стане нито в горите, нито в манастирите, както някога е било, но при условие да служи човек на Бога в Дух и Истина.

Събуждането не става само веднъж. Събуждането е непреривен процес. Ако не всеки час, поне всеки ден човек трябва да се събужда. Има хора, които трябва много пъти да ги събуждат, за да се събудят. Ако при десетократно събуждане не се събудят, оставят ги да спят колкото искат. Христос отива при всички души да ги събуди. При някои Христос иде за пръв път, при други - за втори път, при трети - за трети път. Най-опасното събуждане е, когато Христос дойде за четвърти път. Мине ли четвъртото събуждане, по-нататък работите се нареждат добре.

Пожелайте и вие да дойде Исус при вас да събуди вашия заспал Лазар. Когато правите добро на някого, вие събуждате този човек. Тогава ще дойде някой при вас и ще каже, както Мария каза на Исуса:" Господи, смърди вече, защото е четиридневен." И четиридневен да е , дигнете камъка от гроба му и с висок глас извикайте:" Лазаре, излез вън!" Правете добро на ближните си, събуждайте ги, не се колебайте.

Христос каза на Лазара: „Лазаре, излез вън!" След това Той застана пред гроба и следеше какво ще направи Лазар. Трябваше ли Лазар да чака да дойдат хора, да го дигнат за ръцете и краката и така да го изнесат вън? Ако очакваше на хората, Лазар и до днес щеше да си лежи в гроба. Правило е: всеки сам да се стреми да постигне своите копнежи и идеали. Сега и вие се намирате при неблагоприятни условия в живота и Христос казва: „Излезте вън!" Трябва ли, след като чуете тези думи, да кажете: Господи, извади ме от гроба, извади ме от неблагоприятните условия на моя живот. Кой извади Лазара от гроба? Той сам излезе. Значи други ще ви поставят в мъчнотиите, а вие сами ще трябва да излезете от тях. Ако очаквате на онзи, който ви е поставил в мъчнотиите, той сам да дойде и да ви извади от тях, дълго време ще чакате. Чуете ли гласа на Христа, Който ви казва да излезете вън, веднага излезте, момент не губете след Неговите думи.

„Лазаре, излез вън!" Когато Лазар чу Христовите думи, той веднага отговори: „Чувам, Господи!" Христос продължи по-нататък: „Махнете превръзките му!" Това значи: Освободете го от мъчнотиите на живота! И тъй, първо човек трябва да повярва в себе си, в гласа, който отвътре му говори.

Лазар трябваше да се освободи от всички връзки, от всички недъзи и заблуждения - да излезе вън. Следователно, докато не се освободите от всички суеверия, от всички научни и религиозни заблуждения, вие не можете да излезете от гроба. За вас е важно да се освободите от своите лоши черти и да чуете вътрешния глас, който ви казва: „Излез вън!"

Лазар мина през четвъртото посвещение,след което беше абсолютно готов да се подчини на Божествения глас. Ако не беше се подчинил на този глас, Лазар и досега щеше да лежи в гроба. Днес Христос стои пред вашите гробове и казва: „Излезте вън!" Този въпрос стои пред вас и вие сами трябва да го решите. Ако питате този-онзи какво трябва да правите, да излезете, или не, вие ще останете в гроба, ще пропуснете благоприятните моменти в живота. Когато чу гласа на Христа, Лазар на запита защо трябва да излезе, как да излезе и т. н. Той разбра смисъла на тези думи и веднага излезе от гроба. Това е човекът на четвъртото посвещение.

За някои Христос е дошъл вече и хлопа на вратата на техния гроб. За други още много време ще мине, докато дойде да хлопа на гроба им. Това зависи от степента на тяхното развитие. Който е чул гласа на Христа, той е вече вън от гроба. Един ден, когато човек чуе гласа на Божественото в себе си, той ще излезе вън и ще придобие живота, както Лазар го придоби. Ако при днешните трудни условия, ако при днешната криза, която минават, хората чуят гласа на Бога и излязат вън^ те ще се освободят от всички терзания и смущения.

„Лазаре, излез вън!" Сега и на вас казвам: Като ви турят в гроба, при големите мъчнотии, при неразрешените задачи, кажете си: „Ще дойде Христос и при мене, и ще ми каже, като на Лазара: „Излез вън!" В това седи силата на хората с високо съзнание.

Подбрано от беседи на Учителя Беинса Дуно