от ПорталУики
Направо към: навигация, търсене

Книги със спомени за Учителя

Изворът на доброто

ЛИКВИДАЦИЯ НА СТАРОТО

Материалната култура създава формите и благата, но тя остава безплодна и безсмислена, ако човек не постигне законите на Вечния Живот. Веднъж, като стана въпрос за Новата Култура, Учителят каза:

- Иде една нова вълна от космическото пространство - вълна на Божествената Любов. Наричат я още „огнена вълна”. Тази вълна има мощни трептения, които организмът на всеки човек не може да издържи. Затова се казва, че Бог е огън всепояждащ. Тези, които са готови да издържат трептенията на тази вълна и я приемат, ще просветнат, а онези, които не могат да издържат трептенията й, за тях тази вълна ще бъде огън, който ще ги изгори, или ще стане причина да минат през най-големи страдания. И тези страдания ще ги приготвят да приемат Любовта, да се пробудят. Затова тази вълна на Любовта, която иде, се нарича още Божествен Огън. В него ще изгори всичко старо, всичко нечисто. Когато хората минат през този Божествен Огън, ще дойде Царството Божие на Земята. Казвам: когато дойде Огънят на Любовта, едни ще просветнат, други ще изгорят, ще минат през разкаяние.

Вие се намирате днес в една велика фаза на Живота. Няма да се мине дълго и ще минете през Огъня. Във ваше време ще бъде. Скоро ще мине тази огнена вълна и ще очисти света. Всички човешки мисли и желания ще минат през този огън и ще се дезинфекцират по най-добрия начин.

Великият Живот е влязъл вече в нас и ще ви измени. Както ковачът туря желязото в огъня, за да го пречисти, така и Великият Разумен Свят ще ни прекара през огъня, за да ни очисти и кали.

Онези Същества, които слизат отгоре, казват: „Ние ще обърнем Земята с главата надолу и ще изгоним злото от нея.” Втори път то няма да помисли да дойде между вас.

Днешното разнебитване се дължи на онзи Велик Живот, който сега иде. Ако хората не приемат Христа доброволно, цялата култура ще мине седем пъти през огъня, но ще се пречисти и обнови. Огнената вълна ще мине през умовете на всички хора. Всички вие ще минете през този Божествен Огън, ще освободите душите си и ще бъдете свободни от робство.

Ако хората не се събудят и станат, всички юргани, в които се завиват, ще изгорят. Всичко, което човек е създал, ще изгори и ще се превърне на прах и пепел. Това, за което говоря, е идването на Деня Господен. Сега казвам: „Ние сме в Деня Господен.”

Остава само половин час до последния влак. Горко на онези, които дотогава не уредят сметките си. Ако Европа не изправи своите погрешки, големи страдания я чакат.

Господ иде и кракът Му е стъпил вече на Земята. Че е стъпил вече на Земята, лесно мога да ви докажа. Как? Със страданията, които постоянно се увеличават. Те са признак, че Господ иде в света.

Знаете ли какво е решил Той? Да изгори всичко нечисто. На Земята ще се вдигне такъв прах, какъвто никога те сте виждали. На Земята ще стане генерално прочистване, защото иде такъв Великден, какъвто не сте предполагали. Нищо няма да остане от европейските държави и от плановете на европейските дипломати. Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим. Този кипеж в обществата, това брожение между страдащите показва, че Бог е проникнал навсякъде.

Това има връзка с ликвидацията на кармата на човечеството, натрупана през хилядите минали години. Понеже сега предстои един нов живот, човечеството не може да влезе в него, докато не изгорят всички стари разбирания, мисли и чувства в страданието.

Понеже човечеството си е служило с отрицателни сили през хилядолетията, те сега се насочват срещу него. Хората са се отклонили от своя път и на това се дължат всички нещастия. Те са се отклонили от много работи и затова са останали назад в развитието си. Невидимият Свят иска да им помогне, за да се развиват правилно. Той изпраща работници, които вземат чуковете си и работят върху къщите на хората. Това наричат „неблагоприятни условия”. Хората с неразумния си живот развързват злото, идват страданията. Това, което преживява днес човечеството, и чувства, че тежи над главата му, е неговата карма. Това е дълг, който трябва да се изплати. Оная „жена, която се взема” в Евангелието на Матея, в 24 гл., ликвидира вече с тая карма, свободна е от задължения. Другата „жена, която се оставя” не е ликвидирала с кармата си още.

И така, сегашните събития са изхарчване на миналото, ликвидация на кармата. Сега става една ускорена ликвидация на греховете на хората от минали животи - всичко сгъстено се ликвидира.

Наесен всички стари листа окапват - искат-не искат - ликвидират. Само пъпките остават и през пролетта от тях израстват нови клони, листа и цветове.

Хубостта на живота е в промените. След буря времето се оправя. Сегашните събития са като буря - ще минат. Всичко, каквото става, е за добро. Ние мислим, че сегашният порядък е най-добрият, а на Господа са дотегнали престъпленията, които хората правят.

Кармата на европейските народи е узряла вече и произвежда страдания на цялото човечество. Страданията показват, че хората трябва да изменят живота си и да приложат Божественото Учение. Евреите не приеха Христовото Учение и страданията дойдоха за тях. Християнските народи не приложиха Христовото Учение - идват сегашните страдания. Понеже хората не приеха доброволно и с пробудено съзнание да изпълнят Волята Божия, идат усилни времена. Те са дошли вече. И ще дойдат още по-големи сътресения - външни и вътрешни, за да се пробудят хората и да изпълнят Волята Божия - да служат на Бога. Това ще стане, ще се наложи на човечеството.

Сегашната култура си отива. Иде вече Нова Култура и ще се почне с нейното прилагане в живота. Невидимият Свят е решил да даде урок на съвременните културни хора, че да помнят хиляда години. Казано е: „Гняв Божий ще се излее върху синовете на непослушанието.” Това значи, че грънчарят ще счупи грънците, които не са добри.

При друг случай Учителят рече:

- Сега цялата Земя минава през голямо преобразование, преустройва се. Това ще продължи докато силите й се уравновесят. Земята ще мине през сътресения. Има начини да се познае в коя област на планетата ще станат най - големите сътресения.

Цяла Европа е настръхнала. Целият свят се бълника и лъкатуши. Не се плашете. В тези трудни времена ще познаем Бога, ще разберем, че това е Велика Разумна Сила, която превръща всичко на добро. Бъдете тихи и спокойни, и знайте, че времето, в което сега живеем, е най-доброто.

Цяла Европа ще мине през такива страдания, каквито през ума ви не са минавали. Сегашна Европа е поставила бент на реката, който един ден ще се отпуши и пробие. Затова който е над града, да търси спасение в планината, който е в долния етаж, да се качи на горния. Говоря символично.

Питат какво ще стане с нас в бъдеще. Представете си, че живеете на Северния полюс, дето всичко е лед. Къщите ви са от лед направени, никъде не виждате вода. Казвам ви да вземете мерки, защото Земята ще претърпи голяма промяна. Слънцето ще започне силно да грее, ще стопи ледовете, къщите ще се разрушат и вие ще започнете да потъвате. Вие казвате: „Каква съдба ни сполетя!” Никаква съдба не е това, но се топят ледовете.

Сега и на вас казвам: ако не изправите живота си, същото ви очаква. Това не е заплашване. Това е естественият ход на Живота. Великата вълна, която иде сега, руши ледовете и ги превръща във вода. Това е една Велика Разумна Вълна в света. Тя е наближила вече. След тези събития човешкият егоизъм ще изчезне и хората ще заживеят свободни и по братски. Дошло е време хората да напуснат стария живот.

Този Бог, за когото говоря, ще разтърси Земята. И тогава ще познаете дали говоря истината, или не. Писанието казва, че Бог ще разтърси Земята и всяка твар ще познае, че има Правда, Истина, Добродетел, Любов и Мъдрост в света. Всички хора по целия свят трябва да знаят, че има Бог в света. И хората ще познаят това.

Вие казвате: „Още не сме готови”. Ами кога ще бъдете готови? Казвате: „Не му е дошло времето.” Кой ви казва, че не му е дошло времето? Щом не следвате Божественото, ще се разтърси Земята. След като се разтърси Земята, след като се унищожат вашите пушки и топове, ще ви питат: „Ще слушате ли?” Вие ще кажете: „Ще слушаме.” Като видите всичко това, всички ще поумнеете. Цялата Земя ще се разтърси така, че нито помен няма да остане от днешната култура. Това ще стане въз основа на великите природни закони. Няма да остане народ в Европа, който да не бъде наказан. Сегашният ред и порядък, лъжите на хората ще изчезнат.

Казано е от Христа: „Слънцето ще потъмнее, луната ще потъмнее и звездите ще паднат.” Това означава, че всички криви религиозни схващания ще изгубят смисъла си, светската власт ще се помрачи, ще изгуби своята сила.

Ето защо, учениците трябва да работят върху себе си, да се облекат в броня, да си турят шлем, за да издържат на тази вълна на страдания и изпитания, през които ще мине човечеството. Тази броня е Любовта.

На много хора е дадено да се учат от собствените си погрешки. Ако им се говори, няма да разберат. Такива ще учат по пътя на страданието. Този мътен порой, който сега тече - страдания, противоречия - ще изтече до края на века. Разбира се, по - напредналите хора, по-рано се освобождават от този порой. Чрез страданията се лекуват народите. Не може един народ да се лекува без страдание. Това е лекарството.

Което е за оправяне, ще се оправи. И което е за разваляне, ще се развали. Използвайте малкото време, което ви остава. Решете сега да заживеете Новия Живот. Злото вече няма никакви условия. То няма вече да успее, то си отива. Последните утайки са останали от него. Светлината ще пропъди всяка тъмнина. Чрез настоящите страдания ще се пробуди човечеството. Докато не стане пресяване на чистото от нечистото, животът на хората ще бъде безсмислен.

След тези събития Новото ще завладее света изведнъж. Хубавите времена ще дойдат. Сега е трудно. През зимата е трудно. Като дойде пролетта е по - лесно. През лятото и есента също е лесно. Сега сме края на зимата.

Като дойде Новото, няма да има насилие. От днешните оръжия нищо няма да остане, също и от днешните затвори и съдилища. Сегашният порядък ще бъде бракуван. Бог създава нов свят. Старият свят отстъпва на новия. Когато хората влязат в Новия Живот, ще говорят с ангелите и с Бога. Как ще говорят с Бога? В мълчание. Ще гледаш звездите, луната и Слънцето в мълчание и ще им се радваш. В тях е Бог. Ще се радваш на всяко камъче, на всяко растение и животно. В тях е Бог. Ще се радваш на тихия ветрец, на чистото изворче. В тях е Бог.